TOPlist

Kulturní a sportovní akce

Irena Hůrková - koncert

Neděle 31.03.2019 19:00
Místo konání: Humpolec, kostel sv. Mikuláše

MěKIS v Humpolci vás zve na koncert vážené hudby. 

účinkují:
Irena Hůrková Pavlíčková - housle, Ondřej Múčka - varhany, zpěv. 

Program: Bach, Schütz, Handel, Alovisi, Mensch, Albioni, Pachelbel.

vstupné: 90 Kč (předprodej infocentrum Humpolec) 120 Kč (na místě) IRENA HŮRKOVÁ PAVLÍČKOVÁ:
Rodačka z Humpolce. Od roku 1991 působí v Brně. Zde studovala konzervatoř v houslové třídě prof. Jiřího Besperáta, kterou ukončila v roce 1997 absolutoriem. Pokračovala ve studiích na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Františka Novotného, která úspěšně absolvovala v roce 2001. Během těchto let se věnovala intenzivně komorní hře, účastnila se mistrovských kurzů v Semmeringu a Reichenau. V letech 1997-2000 byla členkou Orchestru opery Národního divadla v Brně a  jako host zde působí dodnes. Od roku 2001 je členkou Filharmonie Brno. S tímto orchestrem koncertovala nejen v evropských zemích, ale i v Japonsku,Vietnamu, Koreji, Singapuru, Thaiwanu, Filipínách... Hostuje i v dalších symfonických orchestrech, se kterými vycestovala do Indie a Číny. Působení v komorních orchestrech jako např. Čeští komorní sólisté, Czech Virtuosi a BKO nyní obohacuje o spolupráci s dalšími ansámbly,  mezi něž mimo jiné patří Brno Contemporary Orchestra... Pravidelně doprovází koncerty Kantilény, pěveckého sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno. Věnovala se i pedagogické činnosti, deset let učila hru na housle na gymnáziu Pavla Křížkovského v Brně a tři roky vedla pěvecký sbor gymnázia ve Šlapanicích u Brna. Od roku 2009 vede chrámový sbor dospělých a dětí ve farnosti Podolí u Brna, kde žije se svou rodinou.

ONDŘEJ MÚČKA:
Pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral, kromě hudebně založené rodiny, také na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně.Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Uměleckou univerzitu v rakouském Štýrském Hradci, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru, a z gregoriánského chorálu.
V roce 2003 dostal Graz titul Hlavní kulturní město Evropy, působil během letního semestru jako varhaník, dirigent a sólový i ansámblový zpěvák při více než 80 hudebních produkcích nejrůznějšího druhu (kongres Papežské rady pro kulturu, festival Styriarte, hudební produkce Kunstuniversität Graz, koncerty při katedrále v Grazu. Po návratu do České republiky je zaměstnán jako varhaník a sbormistr při kostele sv. Jakuba v Brně.V letech 2006-2009 pedagogicky působil na Církevní konzervatoři v Olomouci.Téhož roku byl jmenován diecézním organologem a následně vedoucím střediska pro liturgickou hudbu Musica Sacra v Brně. Koncertuje na varhany, je uměleckým vedoucím komorního vokálního tělesa Sol et Sedes, sólistou ansámblu Grazer Choralschola.Je členem vokálního ansámblu Societas incognitorum. Příležitostně vede kurzy gregoriánského chorálu (St. Gallen, Švýcarsko) a vyučuje liturgickou hudbu a hudební praxi.