TOPlist

Kulturní a sportovní akce

SPOLEČNÁ DOPROVÁZENÁ POUŤ

Sobota 18.07.2020 10:00
Místo konání: Humpolec, Medou, z.s.

Milí přátelé a příznivci, vše se pomalu probouzí, a tak nastává čas se opět setkávat, sdílet a prožívat společně. Možná se ještě rozkoukáváte a přemýšlíte, kam nás tato doba směřuje. A možná jste už natěšeni zase někam vyjet. Přijměte srdečné pozvání na společnou doprovázenou pouť do Kutné Hory a na zámek Kačina. S sebou: pohodlné boty a oblečení na celý den, pití, svačinu, deštník či pláštěnku Kutná Hora je město zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO. Zámek Kačina je jedna z nejvýznamnějších empírových staveb u nás. Přírodní park kolem zámku Kačina byl vyhlášen přírodní památkou. Je známý množstvím exotických stromů, které zde nechal vysadit rod Chotků. Budeme se pohybovat v místech s bohatou historií i krásnou přírodou. Užijeme si tato místa v souvislostech, které nám nabízí současná doba. Doprovázená pouť je o tom, že putujeme krajinou s očima otevřenýma a s jistým záměrem, který si stanovíme. Obvykle je to téma, které se týká daného místa či daných okolností. Pravděpodobně se dotkneme tématu současné doby. Je úkolem průvodců, aby téma drželi a vnímali k tomu řeč okolní krajiny i prožitky všech účastníků. Společná doprovázená pouť má za cíl setkání lidí s různými zdravotními omezeními a handicapy s lidmi ze široké veřejnosti. Smyslem je vzájemné poznání, podpora, sdílení příběhů. Vždyť teprve, když člověk poznává životní příběh někoho jiného, získává nadhled ke svému vlastnímu příběhu a tím snadněji nachází řešení svých životních peripetií. Společné doprovázené poutě podnikáme již 5. rokem a vždy jsou plné pohody, radosti a poznání. Trasa je volena tak, aby byla příjemná pro vozíčkáře i lidi s jakýmkoliv omezením. Tato letní pouť nás propojuje s denním centrem Cesta života bez bariér, z.s., jehož cílem je odstraňovat bariéry na veřejně přístupných místech pro lidi s handicapem. Pojďme odstraňovat také bariéry, které máme uvnitř sebe a strávit jeden den společně. Děkujeme CDS Cesta života bez bariér, z.s., za spolupráci a poskytnutí prostoru. Do Kutné Hory ORGANIZUJEME SPOLUJÍZDU, řidičům cestu proplatíme díky podpoře NF pro Pelhřimovsko. Při přihlašování, prosím, informujte, zda místo v autě poptáváte nebo nabízíte. Své místo nahlašte do 15. 7. 2020 na kontaktech: ivana@kruhcentrum.cz nebo tel. 736 442 694. Děkujeme. Průvodci poutí: Ivana Kmochová - www.ivanakmochova.cz Petr Jirousek - doprovázené poutě s klidnou hlavou, otevřeným srdcem a tělem v pohybu