TOPlist

Kulturní a sportovní akce

Zahájení jarní turistické sezóny

Sobota 23.03.2019
Místo konání: Humpolec23. března 2019

Klub českých turistů, odbor Humpolec ve spolupráci s KČT, oblast Vysočina pořádá
pod záštitou starosty města Humpolce Karla Kratochvíla zahájení jarní turistické sezony v KČT Vysočina v Humpolci - 28. ročník.

Program :

- prezence účastníků od 8 hod. do 9.30 hod. v prostorách šatny v budově kina  (předání pamětních listů, propozic a  informačních materiálů)

- vystoupení country skupiny Kolibříci od 8.00 do 11.00 hod.

- vystoupení žáků Tanečního oboru při ZUŠ Gustava Mahlera 
 od 9.30 hod do 10.00 hod. v sále kina

- slavnostní zahájení v 10.00 hod. 

- pro účastníky bude na prostranství před budovou kina připraven
 stánkový prodej občerstvení

- od 10.30 hod. pro účastníky připraveny prohlídky :  (na startu vstupenky do objektů zdarma)
 Hliníkárium, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, vstup na věž kostela  sv. Mikuláše, Skanzen Zichpil, včelařský skanzen, hrad Orlík

- dále možnost prohlídky pivovaru Bernard

- turistické pochody : Městská naučná stezka, Naučná stezka Březina
 a turistické trasy v délce 6, 13, 20, 26 a 30 km, cyklotrasy

- cestovatelské přednášky s promítáním :  v 11.00 hod. a v 15.00 hod. v sále kina

- ukončení akce v 17.00 hod.

Spolufinancováno z rozpočtu Města Humpolec

Partneři akce : Město Humpolec, Oblastní výbor KČT Vysočina, Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Castrum, o.p.s., Rostislav Jež - geodetická kancelář Humpolec

Srdečně zvou pořadatelé.
Kontakt : předseda odboru Rostislav Jež, tel.: 603 867 256, email : rostajez@seznam.cz