TOPlist

Měsíčník Zálesí

Měsíčník pro historii, kulturu a společenský život Humpolecka

Vydavatel: Městské kulturní a informační středisko, Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 HUMPOLEC
tel: 565 532 479
Redaktorka: Zuzana Holčíková 
Náklad: 600 ks/měsíc
Formát: A5
Počet stran 32.
RČ: OÚ Pelhřimov KMČRE 11389
Cena výtisku: 20 Kč

 

 

Zálesí - ročník 58 (rok 2021) zde..

Zálesí - ročník 57 (rok 2020) zde..

 

Příspěvky je možné předávat:

 • mailem na adresu redakce: zalesi@infohumpolec.cz 
 • poštou na adresu vydavatele
 • osobně v infocentru Humpolec nebo městské knihovně Humpolec

Chcete si předplatit Zálesí?

Nestihli jste si koupit některá čísla Zálesí? 

 • Dokoupíte je v infocentru

Chcete si zalistovat ve starších číslech Zálesí?

 • jsou uloženy v městské knihovně
 • v Muzeu Dr. A. Hrdličky
 • v infocentru

Potřebujete jen určité články ze Zálesí?

 • Na požádání vám je vykopírujeme v městské knihovně
 • v infocentru


Máte zájem o reklamu v Zálesí?

 • půl stránky (formát A6)  - 500 Kč/měsíc
 • celá stránka (formát A5) - 1000 Kč/měsíc

Při opakované reklamě (3 a více měsíců) sleva:

 • celá stránka (formát A5) - 800 Kč/měsíc
 • půl stránky (formát A6)  -  400 Kč/měsíc