TOPlist

Naučná stezka Březina

Naučná stezka Březina, jejíž jméno je odvozeno od Otakara Březiny, ředitele zemědělské školy v Humpolci, vznikla z podnětu základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Humpolci na konci 80. let a procházela nejzajímavějšími lokalitami v okolí hradu Orlíka. Po ukončení činnosti této organizace došlo během krátké doby k likvidaci většiny panelů a v terénu zůstalo patrné jen turistické značení. O obnově stezky se uvažovalo několik let, ale až v roce 2000 byl vypracován konkrétní projekt a začalo se s přípravou textů pro jednotlivá zastavení. Obnovy naučné stezky se ujal Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země Mladé Bříště ve spolupráci se společností Castrum o.p.s. Humpolec. Finanční podporu, bez které by nebylo možné práce realizovat, poskytlo Město Humpolec a podařilo se získat i grant pro neziskové organizace poskytnutý Ministerstvem životního prostředí.

Byla provedena obnova pásového terénního značení, jeho rozlišení a doplnění na obousměrné. Stezka začíná v nové části lesoparku u ZŠ Podhrad a je připravena jako okružní v celkové délce cca 10 km. V současné době je na její trase rozmístěno 16 panelů na jednotlivých stanovištích, které můžete na trase navštívit. Můžete se na ni také napojit při cestě po modré turistické značce z Lipnice nad Sázavou a při cestě z obce Rozkoš na hrad Orlík po žluté turistické značce.

 • Označení trasy (16 panelů, 10 km)
 • Úvodní panel, Lesopark
 • Staleté stromy u rybníka Dvorák
 • Živcové lomy
 • Štůly pod Orlíkem
 • Středověké hornictví
 • Březinka - rýžoviště zlata
 • Andalusit u Čejova
 • Rostliny v lese
 • Voda je život
 • Živočichové v lese
 • Studna v podhradí
 • Hrad Orlík
 • Kamenné moře
 • Ochrana přírody
 • Čertovka a Andělka – pověsti z okolí
 • Židovský hřbitov

Fotogalerie: Naučná stezka Březina