TOPlist

O nás

Informace o kontrole na COVID 19 a povinnostech návštěvníků

Informace o kontrole na COVID 19 a povinnostech návštěvníků v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Organizace provádí kontrolu návštěvníků akce na onemocnění COVID19 na základě zákonné povinnosti dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (s platností od 8.6.2021 č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN a násl.). Pro plnění této zákonné povinnosti a souvisejících úkonů, organizace musí před vstupem do prostor u jednotlivých návštěvníků zkontrolovat splnění podmínek pro vstup do prostor/na akci dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích vyžadovány mimořádným opatřením jsou zveřejněny na https://covid.gov.cz/.

V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí všichni diváci starší 6 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Chtěli bychom požádat účastníky, aby dokumenty umožňující jim vstup na akci měli u sebe po celou dobu jejich přítomnosti na akci za účelem příp. kontroly zejména kontrolními orgány ČR.

Dále musí mít návštěvníci po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce.

Nebude-li mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR stanoveno jinak, z realizovaných kontrol pořádající organizací není vedena žádná evidence související s osobními údaji návštěvníků akce. Bližší informace o zpracování osobních údajů organizací a práv subjektů údajů jsou uvedeny na internetových stránkách organizace www. infohumpolec.cz.