TOPlist

Soutěž Mládí

Informace pro partnery

 

 

MLÁDÍ HUMPOLEC.
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města.
Garant Rodinný pivovar Bernard, a. s. 

 

Podmínky partnerství v soutěži:

Garant soutěže:

 • Rodinný pivovar Bernard, a.s. - Na základě smlouvy mezi Městem Humpolec a Rodinným pivovarem Bernard, a.s. o dlouhodobé pravidelné podpoře soutěže.
 • Minimální finanční částka Kč 10 000,- na každý ročník soutěže.                                    
 • Jméno firmy garanta soutěže je obsaženo v názvu soutěže:  „Soutěž Mládí - Humpolec  o  nejvšestrannějšího  žáka a  studenta města.  Garant Rodinný pivovar Bernard a.s.“
 • Logo garanta bude umístěno na viditelném místě při příležitosti vyhlášení vítězů soutěže.
 • Jméno firmy je vždy uváděno jako garant soutěže.
 • Ve vstupní hale sálu, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů  soutěže, bude připraven panel, který je k dispozici pro reklamní materiály garanta.
 • Generální partner soutěže obdrží 4 vstupenky na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Součástí vyhlášení vítězů soutěže je kulturní program a občerstvení pro partnery.

 Hlavní partner příslušného ročníku soutěže:

 •  Hlavním partnerem příslušného ročníku soutěže se stává firma, která přispěje jednorázově finanční částkou nebo materiálním darem pro ohodnocené studenty příslušného ročníku  min. částkou  Kč 7000,- 
 • Logo hlavního partnera je umístěno na viditelném místě při příležitosti vyhlášení vítězů soutěže.
 • Jméno firmy bude vždy uváděno jako hlavní partner příslušné kategorie ročníku soutěže.
 • Dle dohody s organizátorem zástupce hlavního partnera předá  cenu v kategorii, kterou podporuje.
 • Ve vstupní hale sálu, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů  soutěže, bude připraven panel, který je k dispozici hlavnímu partnerovi pro účely propagace.
 • Hlavní partner soutěže obdrží 2-4 vstupenky na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Součástí vyhlášení vítězů soutěže je kulturní program a občerstvení pro partnery

Partneři příslušného ročníku soutěže:

 • Partnery příslušného ročníku soutěže se stávají firmy, které přispějí jednorázově finanční částkou nebo materiálním darem pro ohodnocené studenty příslušného ročníku  min. částkou  Kč 4000,- 
 • Loga těchto partnerů budou umístěna na viditelném místě při příležitosti vyhlášení vítězů soutěže.
 • Zástupci těchto partnerů společně se starostou města předávají další ceny v obou kategoriích – dle dohody s organizátorem.
 • Ve vstupní hale sálu, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů  soutěže, bude připraven panel, který je k dispozici pro reklamní materiály těchto  partnerů.
 • Partneři soutěže obdrží 2 vstupenky na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Součástí vyhlášení vítězů soutěže je kulturní program a občerstvení pro všechny zúčastněné.
 •