TOPlist

Čtenářský klubík

Pravidla Čtenářského klubíku

 • Čtenářský klubík je určen pro registrované čtenáře knihovny od 8 do 15 let. 
 • Schůzky kroužku se konají dvakrát měsíčně (délka 90 minut, každý sudý pátek od 14.00 do 15.30 hod.).

  Termíny setkání kroužku: 
 • pátek 1.4.
 • pátek 6.5.
 • pátek 20.5.
 • pátek 10.6.
  (další termíny budou upřesněny)

   
 • Členství v kroužku je zdarma.
   
 • Do Čtenářského klubíku je třeba vyplnit přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. 
   
 • Kroužek vede knihovnice dětského oddělení - Bc. Zdeňka Komrsová, 727 909 415.