TOPlist

Akce

ODLOŽENO: Věda v muzeu - Život a tajemství Johanna Gregora Mendela

Čtvrtek 27.10.2022 17:00
Místo konání: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky výstavní sál na Dolním náměstí

Z VÁŽNÝCH OSOBNÍCH DŮVODŮ PŘEDNÁŠEJÍCÍ SE PŘEDNÁŠKA NEKONÁ. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE V PŘÍŠTÍM ROCE. 

 

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.

Život a tajemství Johanna Gregora Mendela

Letos v červenci jsme si mohli připomenout 200. výročí narození významného moravského přírodovědce německého původu – biologa, matematika, botanika, učitele, meteorologa a kněze – Johanna Gregora Mendela. Přijďte si dodatečně poslechnout antropologickou přednášku o jeho životě a odkazu. Dozvíte se, jak probíhal výzkum ostatků a pozůstalosti slavného objevitele zákonitostí dědičnosti. 

Dostanete odpověď na následující otázky: Proč si vybral kněžskou dráhu? Jaký měl vztah k přírodě? Jaký měl vztah k rodině a blízkým? Proč nikdy nesložil učitelskou zkoušku a proč musel přestat pomáhat v nemocnici? Co lze vyčíst z jeho grafologického rozboru? Jak bylo nepřímo prokázáno, že exhumovaná kostra je skutečně jeho?

Studium kosterních pozůstatků významných osobností dějin a vědy spadá do oblasti antropologie v archeologické praxi. Antropologicko – archeologické metody studia kosterních ostatků slavných osobností týmem antropologů z Masarykovy Univerzity v Brně přináší zajímavé závěry. Exhumace ostatků Mendela už před více než dvěma lety, následná zkoumání jeho kostry, stejně tak i okolnosti identifikace jeho ostatků, přinesly inspirativní poznatky. Porovnáním výsledků antropologických výzkumů v propojení s historickými vstupy a grafologickým rozborem lze získat nový a zcela netradiční pohled na významného vědce, který předběhl svou dobu o mnoho století. 


------------

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (obor biologie – chemie) a také na Univerzitě v Hradci Králové, dále pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (postgraduální studium antropologie a genetiky člověka). Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako středoškolská učitelka v Praze a pokračovala na gymnáziu v Přelouči. Od roku 2010 působí na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Na této fakultě několik let působila jako proděkanka pro vnější vztahy a propagaci. V rámci antropologických disciplín se věnuje studiu kosterních odkazů významných historických osobností.