TOPlist

Akce

Věda v muzeu - Život a tajemství Wolfganga Amadea Mozarta

Čtvrtek 05.12.2019 17:00
Místo konání: Humpolec, Výstavní sál muzea na Dolním náměstí

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.

Život a tajemství Wolfganga Amadea Mozarta

Přijďte si v podvečer výročí odchodu geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta poslechnout antropologickou přednášku o jeho životě, úrazu a možné příčině úmrtí. Dozvíte se, jaké informace lze "vyčíst" z kosterních ostatků skladatele.

Dostanete odpověď na následující otázky: Proč Mozart žil tak krátce? Byl jeho dávný úraz hlavy příčinou jeho nadměrné skladatelské aktivity? Je předkládaná kalva v salcburském Mozarteu skutečně pravá? Co prokázaly analýzy DNA kosterních ostatků Mozarta a jeho rodiny? Jaké měl vztahy s rodiči, obzvláště s otcem Leopoldem? Jaký měl vztah k ženám a autoritám obecně?

Studium kosterních pozůstatků významných osobností dějin spadá do oblasti antropologie v archeologické praxi. Antropologicko-archeologické metody studia kosterních ostatků slavných osobností týmem antropologů přináší překvapivé závěry. Rekonstrukce Mozartovy kalvy, stejně tak i relativně nedávné okolnosti identifikace jeho ostatků přinesly zajímavé poznatky. Porovnáním výsledků antropologických výzkumů v propojení s historickými vstupy a astrologickým rozborem lze získat zajímavý a zcela netradiční pohled na největšího skladatelského génia všech dob.

 

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (biologie - chemie) a také na Univerzitě v Hradci Králové, dále pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (postgraduální studium antropologie a genetiky člověka). Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako středoškolská učitelka v Praze a pokračovala v Přelouči. Od roku 2010 působí na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Přednáší lékařskou genetiku a anatomii. V současné době se věnuje propagační činnosti fakulty na pozici proděkanky FChT. V rámci antropologických disciplín se příležitostně věnuje studiu kosterních odkazů významných historických osobností.