TOPlist

Exponát měsíce / Z muzejních sbírek

kroj Selské jízdy - jaro 2022

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

 

kroj Selské jízdy

Kroj Selské jízdy nosili příslušníci spolků, které začaly vznikat v polovině 19. století, a to zejména jako určitý projev vlastenectví. Spolky se zajímaly o chovatelství koní, avšak hlavním předmětem jejich činnosti bylo provozování jezdeckého sportu. Stejnokroj se skládá z bílé košile, zelené vázanky, tmavě modrého kabátku s ozdobnými výšivkami, červených rajtek a opasku. Na hlavě mají jezdci beranici se znakem a na nohách vysoké černé holínky. Každá Selská jízda se vyznačuje praporem. Ten vždy drží v ruce jezdec v čele průvodu. Na jedné straně humpoleckého praporu je zpodobněna olistěná větev lípy (národního stromu), trikolora s nápisem „HUMPOLEC“ a nechybí ani písmena „S“ a „J“, označující Selskou jízdu. Na druhé straně je zobrazena podkova, kolem níž se vinou lipové listy. Uvnitř podkovy je ztvárněn čtyřlístek. Vpravo od podkovy se nachází olistěná větev lípy. Prapor je uchováván v koženém pouzdře. Slavnostně jsou ustrojeni i koně. Mají na sobě bíločervenou dečku, sedlo a koženou uzdu.

 

Selská jízda v Humpolci

Dne 12. května 1929 se v Humpolci konala ustavující valná hromada Selské jízdy, a to z podnětu OSRD a za podpory vedoucích činitelů místní organizace republikánské strany. Schůze proběhla v hostinci u Hrušků. Josef Honzl z Lípy (poslanec Národního shromáždění) zde promluvil o úkolech a významu spolku. Ve spolkovém domě se v tento den konal koncert, doprovázený pěveckým spolkem Čech a Lech. V prvních letech činnosti neměl spolek dostatek koní, proto se účast omezila pouze na několik stavovských a národních slavností. I přes počáteční potíže se jezdecký sport stával stále více oblíbeným, hlavně na venkově. Členská základna se rozšiřovala a začalo se s výcvikem. Později se u Rolnické školy na otevřené jízdárně konaly výcviky pravidelně. Ve spolupráci se členy ostatních obcí byl založen také okrsek v Herálci. Díky této spolupráci a obrovskému nadšení byla vychována řada jezdců. Ti reprezentovali Selskou jízdu na závodech, různých sjezdech a slavnostech. Významná byla účast 21 krojovaných jezdců na manifestačním sjezdu ŘJRD (Říšská jednota republikánského dorostu), který se konal v Praze na jaře roku 1937. Krojovaná selská jízda jela například i v čele průvodu, který byl součástí akcí konaných v rámci slavnostního odhalení sochy T. G. Masaryka v Humpolci dne 20. června 1937. Byly pořádány také vlastní závody okrsku, okresní Selské jízdy a jezdecké akademie. Manifestací selského jezdectva bylo uspořádání sborových závodů, které se v Humpolci konalo 10. - 11. 7. 1937. Sjelo se zde na 150 krojovaných závodníků a jezdců ze sedmi okresů.

 

Současnost

Tradice jezdeckého sportu (nejen) v Humpolci pokračují dodnes. Na dusilovském závodišti se konají například parkúrové závody, Cena Města Humpolec, fi nále seriálu závodů Zlaté podkovy či Mistrovství ČR. Jezdecké vzdělání poskytuje Česká zemědělská akademie v Humpolci (v rámci studijních oborů), praktickou výuku zajišťuje Školní statek Humpolec.

 

 

článek vyšel v jarním čísle Zálesí 2022