TOPlist

Věda v muzeu

Koho už jste mohli slyšet?

Pátý cyklus přednášek je celý za námi, připomeňme si, kdo a s jakými tématy k nám zavítal:

2. listopad - prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Bio a GMO : věda mezi pověrou a magií

Pátý cyklus zahájil povídáním o geneticky modifikovaných organismech, biopotravinách, superpotravinách, radiomutantech a potravinách nového typu profesor Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 

7. prosinec - Pavel Bezděčka, RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. - Jambo, karibu Kenya!
 
V Humpolci již dobře známí manželé Bezděčkovi v prosinci povyprávěli o cestě za zvířaty do Keni provedli posluchače národními parky a rezervacemi Massai Mara, Naiorbi, Lake Nakuru, Buffalo Springs či Samburu.
 
 
 
 
4. leden - Mgr. Jaromír Maštera – Co prozradí žáby zpěvem?
 
Jaromír Maštera, herpetolog a předseda spolku Mokřady - ochrana a management v lednu přiblížil obojživelníky Vysočiny. Jejich hlasové projevy, místa, kde se s nimi v krajině můžete setkat i ohrožení, kterému řada z nich čelí.
 
 
 
1. únor - Mgr. Karel Hrdlička - Kořeny, vznik a vývoj státu Izrael
 
Průvodce, cestovatel a učitel hebrejštiny Karel Hrdlička v únoru vylíčil, jaké byly historické kořeny státu Izrael, jací myslitelé jeho vznik podporovali a jakým způsobem se jim nakonec myšlenku jeho vzniku podařilo zrealizovat. 
 
 
 
1. březen - Mgr. Lenka Hájková - Radonová voda - léčivá energie z nitra Země
 
Geoložka Lenka Hájková v březnu vysvětlila fyzikální podstatu radioaktivity, jak radioaktivita léčí a při jakém onemocnění ji je možné využít. Popasala také prozkoumané radiokativní studánky na našem území.
 
 
 
5. duben - PhDr. Miroslava Kvášová - Velký smog londýnský – od Donory po Peking
 
V dubnu cyklus uzavřela Miroslava Kvášová, historička z Muzea Vysočiny Pelhřimov, povídáním o historii znečištění ovzduší v důsledku průmyslové činnosti. 
 
 
 
Více fotografií z pátého cyklu přednášek naleznete zde.
____________________________________________________________________________________

Ve čtvrtém cyklu přednášek vystoupili:

2. listopad - Bc. Helena Ederová - Historie finančnictví a finanční gramotnost

Čtvrtý cyklus zahájila Helena Ederová, ředitelka humpolecké pobočky Partners market, která hovořila o dějinách financí i platidel a o významu i zásadách finanční gramotnosti. 

 

7. prosinec - PhDr. Markéta Skořepová - Tradiční české Vánoce

O vánočních zvycích a tradicích promluvila v prosinci etnografka z pelhřimovského Muzea Vysočiny doktorka Markéta Skořepová. Připomněla, jak Vánoce slavili naši předci, co z jejich zvyků nám dosud přetrvalo a na co už jsme možná zapomněli.

 

4. leden - Pavel Bezděčka, RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. – Přírodou Peru - Andy

V lednu do muzejní kavárny zavítali s druhou částí cestovatelsko-zoologické přednášky manželé Pavel a Klára Bezděčkovi, zoologové z jihlavského muzea. Tentokrát jsme se s nimi vypravili na horské vrcholky And.

 

1. únor - doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D. - Až se ucho utrhne – o únavě materiálu a jiných patáliích

Plná pokusů a experimentů byla únorová přednáška docenta Jana Klusáka z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Jak vznikají lomy v různých druzích materiálů jsme si tak mohli ověřit v přímém přenosu a v některých případech i na vlastní kůži.

 

22. únor - Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. - Souputníci našeho těla

V březnu do muzea společně se svými tasemnicemi dorazil profesor Julius Lukeš, světově uznávaný odborník v oboru parazitologie. Profesor Lukeš mluvil o pozitivním vlivu mikrobiomu a eukaryomu na lidský organizmus, jednoduše o tom jak a čím nám mohou být bakterie a paraziti prospěšní.

 

5. duben - RNDr. Jan Pretel, CSc. - Máme se obávat budoucího vývoje klimatu?

Čtvrtý cyklus přednášek uzavřel v dubnu doktor Jan Pretel, klimatolog a vědecký tajemník Českého hydrometeorologického ústavu. Seznámil s historickým vývojem klimatu, jeho současným stavem a nastínil i pravděpodobné prognózy do budoucna.

Více fotografií ze čtvrtého cyklu přednášek naleznete zde.

____________________________________________________________________________________

Ve třetím cyklu přednášek vystoupili:

4. listopad - Prof. RNDr. Jan "Šuspa" Lepš, CSc. - Papua-Nová Guinea očima biologa

Třetí cyklus zahájil profesor Lepš, který nad zajímavými videi i fotografiemi hovořil o tropickém pralese a jeho obyvatelích. Naučil nás základy jazyka pidgin a přivezl na ukázku i několik rekvizit.

  

 

10. prosinec - doc. Mgr. Petr Grulich, Ph. D. - Četnické humoresky vážně

Docent Petr Grulich popsal organizaci a strukturu československého četnictva v letech 1918 - 1945, jeho vztahy k ostatním bezpečnostním sborům ČSR i každodenní život a starosti příslušníků. Zmínil některé zajímavé případy a pobavil zejména líčením četnických leteckých hlídek v předválečném období.

 

6. leden - Mgr. Bohumír Dragoun – Hrad Orlík pohledem archeologa

Lednová přednáška se nesla v regionálním duchu. Magistr Dragoun popsal nové nálezy, které se během posledních let podařilo odkrýt na hradě Orlíku - mezi těmi nejzajímavějšími například dochovanou šachovou figurku, špendlíky či celou další hradní kuchyni a provedl také výstavou Život na hradě, která byla ve výstavním sále k vidění po celý leden.

 

3. únor - Pavel Bezděčka, RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. - Přírodou Peru – Národní park Manu

O únorovou přednášku se postarali manželé Pavel a Klára Bezděčkovi, zoologové z jihlavského muzea. Během bezmála dvou hodin nás provedli peruánským pralesem, uchvátili nádhernými fotografiemi i zvukovými nahrávkami a pobavili veselými historkami z cest.

 

2. březen - Mgr. Hana Prokšová - Čeština neohrožená

Mgr. Hana Prokšová z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR na dubnové přednášce představila jazykovou poradnu a internetovou jazykovou příručku a hovořila o (ne)úpadku mateřštiny, novotvarech i jazykových záludnostech.

 

6. duben - Prof. Václav Hořejší, Ph.D. - Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém

Třetí cyklus přednášek uzavřel v dubnu profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky Václav Hořejší, který povídal o imunitním systému.

 

Více fotografií ze třetího cyklu přednášek naleznete zde.


Ve druhém cyklu přednášek vystoupili:

6. listopadu 2014 – Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – Rozdíly mezi ženami a muži pohledem neurofyziologa.

Profesor Vyskočil k nám s housličkami a přednáškou na téma neurologických rozdílů mezi muži a ženami zavítal v rámci Vědy v muzeu již podruhé a zahájil tím druhý cyklus přednášek.

 

4. prosince 2014 -  PhDr. Vlastimil Svěrák - O jihlavských katech

Historik a archivář Státního okresního archivu Jihlava doktor Vlastimil Svěrák přijel v adventním čase s povídáním o jihlavských mistrech popravních. Dozvěděli jsme se, kde a jak kati žili, co všechno jejich profese s sebou přinášela nebo kdy byla v Jihlavě vykonána poslední poprava.
 
 

 

8. ledna 2015 - Mgr. Michal Šimo - Dějiny dobývání elektrické energie

Magistr Michal Šimo hovořil v lednu o dějinách výroby, přenosu a využití elektrické energie. Zmínil důležité milníky v historii energetiky od prvních průkopníků až k nedávné minulosti. Diskutovalo se o tom, jak je dnešní populace na elektřině závislá i jak se tato závislost v průběhu let vyvíjela.

 

5. února 2015 - RNDr. Zuzana Chládová, Ph.D. - Český polární výzkum v oblasti meteorologie a klimatologie v Arktidě

S mrazivým tématem vystoupila v únoru humpolecká rodačka doktorka Zuzana Chládová. Hovořila o nové české polární stanici na souostroví Špicberky v Severním ledovém oceánu, která společně s antarktickou stanicí tvoří základ českého polárního výzkumu. Zjistili jsme, co a jak se v Arktidě zkoumá a jaké jsou výsledky dosavadních výzkumů v oblasti meteorologie, klimatologie a glaciologie.

 

5. března 2015 - prof. PhDr. Milena Lenderová CSc. - Dětství a velká válka

V březnu vystoupila s povídáním o dětství v době první světové války historička profesorka Milena Lenderová z pardubické univerzity. Vysvětlila, jak válečné události zasáhly do života dětí, jaký problém představovalo přerušení vyučování, způsobené rukováním učitelů, nedostatkem uhlí, nasazením žáků i učitelů při polních pracích, ubytováním uprchlíků a epidemií španělské chřipky. 

 

2. dubna 2015 - RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - Zkamenělé stopy živočichů

Celý cyklus v dubnu uzavřel ichnolog a objevitel dinosauří stopy v Botanické zahradě v Praze Troji Radek Mikuláš. Doktor Mikuláš osvětlil, že zkamenělé stopy jsou běžnou součástí usazených hornin různého stáří, prostředí vzniku a původu, a že tedy není těžké, když víme kde a jak hledat, nějakou objevit.

 

Více fotografií z druhého cyklu přednášek naleznete zde.

 


V prvním cyklu přednášek vystoupili:

13. listopadu 2013 - Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – Náš vnitřní čas

První cyklus přednášek zahájila v listopadu 2013 profesorka Helena Illnerová. Skvělá dáma, která v letech 2001 až 2005 předsedala Akademii věd České Republiky. Paní profesorka promluvila na téma našeho vnitřního času, chronologického systému, který řídí náš organismus a zajišťuje jeho správné fungování. 

 

11. prosince 2013 - Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. – Můžeme to jíst? Geneticky modifikované organismy

V prosinci se slova ujal profesor Jaroslav Petr. Hovořil o geneticky modifikovaných organismech. Krom vysvětlení, co to vlastně takzvané GMO znamená, se mohli posluchači dozvědět zejména to, zda jsou pro nás geneticky modifikované organismy přínosem či hrozbou a jakým směrem se ubírá současný výzkum v této oblasti.

 

8. ledna 2014 - Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. - Kde jsme se tu vzali? Počátky středověkého osidlování Vysočiny

S tématem archeologie na Vysočině přijel v lednu doktor Petr Hejhal z jihlavské společnosti Archaia v.v.i. Zodpověděl, kdy se lidé poprvé soustavně usadili na Vysočině a proč, jak toto osídlení vypadalo a jaké stopy po něm nachází dnešní archeologové.

 

5. února 2014 - RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. - Forenzní antropologie

V únoru dostala prostor vedoucí Ústavu biologické antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy University v Brně doktorka Petra Urbanová. Osvětlila, co je náplní práce antropologa ve službách kriminalistiky a ukázala, čím se liší práce skutečných forenzních expertů od obrazu, vytvořeného na základě detektivních filmů a seriálů.

 

 

12. března 2014 – RNDr. Karel Malý, Ph.D. – Poklady v podzemí

Březnové přednášky se ujal Karel Malý, geolog a ředitel jihlavského Muzea Vysočiny. Doktor Malý pohovořil o tom, jaké nerostné bohatství Vysočina ukrývá a o jeho těžbě v minulosti i dnešních dnech.

 

2. dubna 2014 – RNDr. Jiří Grygar, CSc. – Pohledy do nebe

V dubnu do humpoleckého muzea zavítal významný český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy doktor Jiří Grygar. Návštěvníky nechal nahlédnout do kosmu pomocí snímků vesmírných objektů, pořízených ze Země i kosmických družic. V komentovaném promítání nám přiblížil objekty jak ze Sluneční soustavy, tak ze samé hranice nám známého Vesmíru.

 

22. května 2014 – Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – Rozdíly mezi ženami a muži pohledem neurofyziologa.

Sérii přednášek ukončil květnovým vystoupením význačný český neurofyziolog a pelhřimovský rodák profesor František Vyskočil. Velmi poutavou a zábavnou formou přiblížil rozdíly mezi muži a ženami a svou přednášku doplnil hrou na housle.

 

Více fotografií z prvního cyklu přednášek naleznete zde.