TOPlist

Kam ve městě

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

GPS: 49°32'29.664"N, 15°21'33.382"E
Horní náměstí, Humpolec

Provozní doba:  červen, září:       so - ne:  10:00 - 16:00
                      červenec, srpen: pá - po: 10:00 - 16:00
 

Vstupné: 20 Kč (prosím, vezměte si hotovost a ideálně v drobných, na věži se nedá platit kartou).

Pokud utvoříte skupinu min. 10 osob, je možné domluvit otevření věže i mimo její otevírací dobu a to v provozní době infocentra (bližší informace na infocentrum@infohumpolec.cz nebo na 565 532 479).

Celková výška věže je 55,3 m. Cesta do věže vede po 115 schodech, do výšky zhruba 30 metrů. Během této cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela. Cesta vede i kolem pěti zvonů (Mikuláš, Václav, Ludmila, Jiří a Panna Maria) a závaží věžních hodin. V roce 1942 byly zvony zrekvírovány (kromě sv. Jiřího, který má velkou historickou a uměleckou hodnotu) a vrátily se sem po 71 letech. Zvony sv. Mikuláš (854 kg) a sv. Václav (282 kg) byly pořízeny ze sbírek farnosti a zvon sv. Ludmila, vážící 279 kg, je darem Města Humpolec.

Až nahoře ve věži je pro zdatné turisty za odměnu připravené toto razítko. Otisknout si jej může pouze ten, kdo zdolá celý dobrodružný výstup do posledního patra.

Virtuální prohlídku si můžete spustit zde.

Zvony v kostele sv. Mikuláše

Stejně jako kostel sv. Mikuláše procházel obdobím různých změn, úprav a rekonstrukcí, tak i místní zvony mají  své osudy a historii. Stěhovaly se, z důvodu poškození byly některé přelity, a nevyhnulo se jim ani rekvírování v tragické době obou světových válek.

Nejstarším zvonem tohoto kostela je zvon Jiří, který pochází z roku 1601. Byl ulitý za Kryštofa z Roupova zvonařem Janem v Kostelci nad Orlicí a je laděný do tónu ais. Váha tohoto historického krasavce je 392 kg, spodní průměr 91 cm a výška 87 cm.

Na spodní části je latinský nápis, který přeložen do češtiny může znít takto: „Slyš, anť poslední hodinu náhlou světu hlásám: Přijdeť Kristus Pán soudit člověka všelikého!“ Tento historický zvon slouží do dnešních dnů.

Největší zvon, Mikuláš vážil 1216 kg a byl ulit v roce 1835 v dílně Jozefa Hilera v Jihlavě a nesl nápis: Zvon Mikulás přelity gest od Jozefa Hilera w Jihlawě za času welebneho pana faraře Kastulusa Doubka řadu premonstrátského ze Želiva k wětssi cti a sláwě boží y wssech swatych s nakladem tehož welebneho p. faraře a mnohých panů dobrodinců z města Humpolce tez y z wesnic. Dne 2. čerwence leta páně 1835.

Protože byl puklý, byl při přestavbě věže v roce 1895 znovu přelit Arnoštem Diepoldem z Prahy. Původní nápis byl ještě doplněn o další.

V roce 1928 ulilo zvonařství Buřil a Riss v Kuklenách zvon Václav, který byl naladěn do tónu fis. Vážil 785 kg, spodní průměr měřil 111 cm a jeho výška činila 114 cm. Zvon měl krásný reliéf sv. Václava na koni s praporcem v ruce. Nápis hlásal, že zvon byl pořízen k tisíciletému jubileu smrti sv. Václava. O čtyři roky později, v roce 1932, byla věž doplněna dalšími dvěma zvony Ludmilou a Josefem ulitými pražskou firmou Manoušek. Zvon Ludmila měl ladění do tónu cis a vážil 275 kg. Jeho spodní průměr měřil 77 cm a výška byla 70 cm. Josef s laděním do tónu dis měl spodní průměr 66 cm, výšku 62 cm a vážil 178 kg.

Po druhé světové válce, v roce 1947, ulila První zvonařská dílna v Brně zvon Panna Maria, který váží 150 kg a jeho spodní průměr je 63 cm.

V městské kronice je zaznamenáno, že za 1. světové války byly odsud sejmuty dva zvony za účelem rekvírování, Jiří však už tenkrát zůstal zachován, a to  z důvodu významné historické ceny. Situace se opakovala i za druhé světové války. V roce 1941 bylo nařízeno odvézt bronzové zvony do Německa k válečným účelům, nicméně tehdejší děkan Celestýn Jiřík statečně vzdoroval názorem, že farnost nemá žádného jmění na sejmutí a odvezení zvonů, tak pokud se má takto stát, nechť je akce provedena nákladem veřejných prostředků.  Poté požádal, aby pro farní osadu v Humpolci byl ponechán zvon Jiří pro svoji velkou historickou a uměleckou hodnotu. Žádosti bylo vyhověno, zvon Jiří byl opět zachráněn a slouží veřejnosti až do dnešních dnů. Ostatní zvony takové štěstí neměly. Václav, Ludmila, Josef i Mikuláš byly odvezeny a zrekvírovány.

V roce 2004 vznikla myšlenka zaplnit zvonici kostela a pořídit nové zvony tak, aby zněly v původním akordu tzv. Salve Regina. Postupně se začaly shromažďovat finanční prostředky a v roce 2009 se farnosti podařilo dosáhnout vytyčeného cíle – byl zakoupen první, největší zvon v hodnotě 406 895 Kč.  Váží 854 kg, jeho průměr je 114 cm a nese jméno Mikuláš. Je na něm vyobrazen patron zdejšího kostela a pod ním nápis: „ Svatý Mikuláši oroduj za nás“. Zvon byl umístěn v boční kapli kostela, a zde si jej mohli věřící prohlédnout až do doby, kdy byly pořízeny další dva zvony, Václav a Ludmila. Václav váží 282 kg a byl, stejně jako Mikuláš, pořízen ze sbírek farnosti a zvon Ludmila, vážící 279 kg, je darem města Humpolec.

25.července 2013 byly všechny tři zvony s velkou slávou a za hojné účasti humpoleckých občanů instalovány do zvonice věže kostela sv. Mikuláše.