TOPlist

Naučná stezka Březina

Stezka začíná v nové části lesoparku u ZŠ Podhrad a je připravena jako okružní v celkové délce cca 7 km. V současné době je na její trase rozmístěno 16 panelů na jednotlivých stanovištích, které můžete na trase navštívit. Můžete se na ni také napojit při cestě po modré turistické značce z Lipnice nad Sázavou a při cestě z obce Rozkoš na hrad Orlík po žluté turistické značce. Děti jistě ocení interaktivní tabule se zábavnými úkoly, které je hravou formou seznamují s místní flórou i faunou.

Historie:
Naučná stezka Březina, jejíž jméno je odvozeno od Otakara Březiny, ředitele zemědělské školy v Humpolci, vznikla z podnětu základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Humpolci na konci 80. let a procházela nejzajímavějšími lokalitami v okolí hradu Orlíka. Po ukončení činnosti této organizace došlo během krátké doby k likvidaci většiny panelů a v terénu zůstalo patrné jen turistické značení. O obnově stezky se uvažovalo několik let, ale až v roce 2000 byl vypracován konkrétní projekt a začalo se s přípravou textů pro jednotlivá zastavení. Obnovy naučné stezky se ujal Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země Mladé Bříště ve spolupráci se společností Castrum o.p.s. Humpolec. Finanční podporu, bez které by nebylo možné práce realizovat, poskytlo Město Humpolec a podařilo se získat i grant pro neziskové organizace poskytnutý Ministerstvem životního prostředí.Byla provedena obnova pásového terénního značení, jeho rozlišení a doplnění na obousměrné.

Virtuálně se můžete po stezce projít na videu zde:

S ohledem na stále probíhající těžbu v lesích a používání těžké lesní techniky je zejména úsek mezi panely 5-8 obtížně průchodný a ne vždy jasně značený. Je možné volit zkrácení po modré turistické značce.

Označení trasy (16 panelů, 7 km)

 1. Úvodní panel, Lesopark
 2. Osídlení Humpolecka
 3. Geologické bohatství Humpolecka
 4. "Na Štůlách" pod Orlíkem
 5. Středověké hornictví
 6. Březinka - rýžoviště zlata
 7. Andalusit u Čejova
 8. Rostliny v lese
 9. Voda je život
 10. Živočichové v lese
 11. Studna v podhradí
 12. Hrad Orlík
 13. Geologie Humpolecka
 14. Ochrana přírody
 15. Čertovka a Andělka – pověsti z okolí
 16. Židovský hřbitov


Fotogalerie: Naučná stezka Březina


Celá fotogalerie »