TOPlist

Pro cyklisty

Přehrady na Želivce

Středně náročná, převážně silniční trasa, kterou i na lesních cestách zvládnete pohodlně na trekovém kole. Užijete si překrásné přírodní scenérie, malebná údolí řek a potoků, technické i kulturní památky , koupání i dobré jídlo. V první polovině cesty vás čeká více klesání, počítejte tedy, že zpáteční cesta bude zvláště pro rekreační turisty  trochu časově náročnější.

Vzdálenost: 35 km
Náročnost trasy: střední
Povrch: silnice, lesní i polní cesty
Nejvyšší bod: 591 m (před obcí Hněvkovice)
Nejnižší bod: 398 m (obec Želiv)
Stoupání/klesání: 854 m 

Turistické cíle:

  • Stavba Velké přehrady z roku 1927
  • Malebná Malá přehrada
  • Hydroelektrárna na Želivce
  • Klášter Želiv
  • Klášterní pivovar
  • Raftový kanál
  • Kaplička Kalvárie s výhledem na Želiv
  • Lanové centrum u Želivky
  • Stoletá Jiřická lípa

MAPA (.jpg) 

Start je opět před infocentrem, Humpolec opustíte ulicí Lnářská a poté Nádražní, kde se napojíte na zelenou turistickou značku. Ta vás provede obcí Hněvkovice a cca 5 km od startu, u autobusové zastávky Hněvkovice, Háj se můžete rozhodnout, zda zvolíte kratší či delší trasu. Buď můžete po silnici pokračovat směrem na Kletečnou, nebo odbočit doprava po zelené turistické značce. Obě varianty tras se opět spojí u hydroelektrárny na Želivce, kde budete pokračovat po červené značce do Želiva. Při kratší variantě vás čeká překrásný sjezd půvabnou lesní krajinou kolem zurčícího potůčku, avšak minete velmi zajímavou stavbu Velké přehrady na Želivce z roku 1927. 
Delší trasa vás vede po mírně zvlněné silnici stále rovně na obec Kletečná. Po necelých 2 kilometrech od odbočky na kratší trasu sjedete vlevo ze silnice do obce Smrdov, kde se napojíte za žlutou turistickou značku a po ní pokračujete do Kletečné. Zde uprostřed obce se u turistického rozcestníku dáte po zelené značce vpravo a pokračujete 600 metrů mírně vzhůru na hlavní silnici, z níž vzápětí, stále po zelené značce,  odbočíte z kopce dolů kolem rekreačního zařízení  Kletečná. Čeká vás nádherný sjezd po polní cestě až k Jankovskému potoku. Projedete chatovou oblastí Šimonice, za níž začíná vzdutí, znamení, že se blížíte k velké přehradě. Neopouštíte zelenou značku, a cca 1,5 km za chatovou oblastí zaznamenáte soutok Hejlovky s Jankovským potokem,  místem, kde začíná řeka Želivka a po vybudování Velké přehrady i vodní nádrž Sedlice. Po jejím břehu pokračujete lesní cestou až na hráz. Zde doporučujeme malou cyklopauzu, abyste si celou stavbu z roku 1927 mohli prohlédnout. Mohutná kamenná hráz přehrady je vysoká 24 metrů, tvoří ji 10 oblouků a široká je 123 metrů. 800 metrů dlouhý tunel, vytesaný ve skále, přivádí vodu na lopatky turbín vodní elektrárny nad Malou přehradou, ke které brzy přijedete.  Přejedete hráz, zatočíte po silnici vpravo po červené turistické značce a čeká vás vrcholová prémie. V obci Sedlice se červená značka stáčí dolů z kopce a vy ji následujete. Po poměrně prudkém sjezdu s několika zábavnými serpentinami dojedete k hydroelektrárně. Zde se spojují obě trasy. 
Zkrácená trasa vás svede vpravo ze silnice na lesní cestu. Držte se zelené turistické značky, která vás povede po klikatících se lesních cestách a pěšinách až k cestě podél Petrovického potoka.  Zde se dejte vlevo, po proudu potoka a zelené značce až k Želivce. Po proudu řeky pokračujte 1,4 km až k chalupám po vaší levé ruce. Zelená značka zde pokračuje rovně po pravém břehu řeky, ale cesta pro cyklisty je již nesjízdná, proto odbočte vlevo mezi chalupy, kde vás cesta převede přes velmi úzkou lávku na levý břeh řeky. Pro odvážné cyklisty je tato lávka velkou výzvou, vy však raději sesedněte z kola a lávku převezte. Nejeden cyklista zde při přejezdu skončil v řece. Na levém břehu vás již žádné nástrahy nečekají a vy pokračujete po široké lesní cesty po proudu řeky. Až dojedete k hydroelektrárně, budete mít pocit, že zde cesta končí, ale nebojte se, mezi plotem a strání vede úzká pěšinka, kterou se prosmýknete a dojedete k mostu přes řeku. Zde se spojují obě trasy. 
Odsud už pokračují obě trasy společně. Za můstkem na protější straně řeky je příjemný rekreační areál RS Želivka, v němž se můžete občerstvit, popřípadě využít i služby lanového parku. Ti z vás, kteří se necítí na šplhání po provazech v korunách stromů, mohou vyrazit na exkurzi do hydroelektrárny, prohlédnout si zdejší technické vybavení  a rozšířit si vědomosti o tomto vodním díle na Želivce. Až opět usednete do sedel, vydejte se po levém břehu, po proudu řeky, po červené turistické značce, po 2 km dojedete k hrázi Malé přehrady a po dalším cca 1,5 km dojedete do obce Želiv. Zde určitě doporučujeme návštěvu premonstrátského kláštera, který svým architektonickým dědictvím patří k opravdovým skvostům Vysočiny. Vznik kláštera je datován do roku 1139 a během své historie prošel řadou změn a zvratů. Od roku 1993, kdy se sem opět vrátili premonstráti, klášter prošel rozsáhlou rekonstrukcí a obnovuje se také jeho duchovní a kulturní význam. Jsou zde pořádány pravidelné prohlídky s výkladem, hudební a další kulturní pořady a také se zde vaří klášterní pivo Gottschalk. 
Pokud vám ještě zbývají síly, vystoupejte si cca kilometrovou cestu k nenápadné ale velmi půvabné kapličce Kalvárie. Budete odměněni překrásným výhledem, uvidíte odsud městečko jako na dlani. Občerstvit se můžete v několika restauracích, pokud zvolíte hotel Kocanda, budete mít odtud velmi blízko k umělému kanálu Trnávka, kde se několikrát do roka konají závody vodního slalomu a sjezdu kajaků a raftů.  Pokud máte pocit, že jste si městečko dokonale prohlédli,  pokračujte po silnici směrem na Křelovice a po 500 m odbočíte na vedlejší silnici směr Bolechov, zde pokračujete za křižovatkou stále rovně kolem kapličky do kopce a silnice se záhy změní v polní cestu. Odměnou za táhlé stoupání vám budou překrásné výhledy na zalesněné údolí Želivky, kde jste před chvílí zvesela a plni sil sjížděli do Želiva. Cesta vás dovede až na silnici, na níž se dáte vlevo a po prudkém klesání se velmi brzy ocitnete v obci Vitice. Na jejím konci odbočíte doprava na silničku, která se po chvíli změní v cestu, a kolem koňské ohrady vjedete do lesa. Cesta vás dovede na silnici na Lískovice, odkud pokračujete stále po silnici na Petrovice, kde za návsí odbočíte na T křižovatce doleva a až vyjedete z obce, zatočíte vpravo po polní cestě. Opět vás čeká dlouhý sjezd, který vás dovede až k rybníku Lavičky. Odsud se vydáte po cestě ne vpravo, ale nenápadnou cestou rovně, kolem kaskády několika rybníčků a vyjedete na silnici u hřbitova v obci Jiřice. Zde se dáte vpravo a pokud jste znaveni nebo vyhládlí, určitě se zastavte v Sedláckém dvoře, kde výborně vaří. Tento penzion stojí u 800 let staré lípy, která si také zaslouží vaši pozornost. Lípa byla vždy středem zájmu malířů i básníků, podle pověsti pod ni kázal i radikální husitský kněz Jan Želivský. Z Jiřic vyjedete přes náves a dálniční most na silnici, a abyste se vyhnuli hustému silničnímu provozu, po 500 metrech vás čeká odbočka na polní cestu vlevo, která vás provede po hrázi rybníčku Trdlo  na silnici od Kališť. Zde odbočíte doprava a za mírným kopcem na vás již čeká Humpolec. 

 

zpět na obálku cyklovýlety