TOPlist

Soutěž Mládí

Skutek roku

Soutěž Mládí Humpolec získala 1. místo v projektu Kraje Vysočina s názvem "Skutek roku" 

Městské kulturní a informační středisko získalo ocenění v rámci projektu kraje Vysočina s názvem Skutek roku. Za soutěž Mládí Humpolec získal MěKIS 1. místo v kraji Vysočina  v oblasti vzdělávání. 

 

Smyslem projektu Skutek roku  je ocenění aktivit  těch, kteří v uplynulém roce vykonali pro Kraj Vysočina něco mimořádného, nad rámec svých povinností.

Oceněny byly  počiny fyzických osob i projekty právnických osob, které mají významný přínos pro rozvoj regionu. Vybrané projekty postoupí v roce 2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou srovnávány s projekty spolkové země Dolní Rakousko.

Soutěž Skutek roku je realizována v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu) podpořeného v rámci Programu Evropská územní spolupráce RAKOUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA 2007-13, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.více info o projektu zde