TOPlist

Spolky, svazy, sdružení

Divadelní soubor Jindřicha Honzla

Divadelní soubor Jindřicha Honzla působí 
při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci.
Vedoucí souboru: Drahomíra Bendlová, tel: 603 239 941, mail: bendlova@sklobendl.cz 

FB profil souboru ZDE

První zmínka o založení ochotnického spolku v Humpolci se váže k přelomu 17. a 18. století. První stopy nás zavedou do hostince Kasino (Malczykův dům), později se jeviště přestěhovalo do hostince U Poláků a v roce 1854 pak do dívčí školy na Horním náměstí (dnešní muzeum), kde se hrálo až do poloviny 19. století.

Dne 27.12.1864 byl založen ochotnický spolek a 1.3.1865  v sále hostince U bílého lva byla slavnostně uvedena hra Liška nad lišku. Prvním ředitelem spolku se stal František Dítě. Ještě v roce 1986 zřídil Josef Štěpán Nápravník ve svém domě na Dolním náměstí divadelní sál s jevištěm. Zahajovací představení se hrálo 10.12.1865 a byla jím hra J.V.Friče Diblík. V roce 1899 byla postavena nová sokolovna se stálým jevištěm. Ředitel Filip Bečvář obnovil spolkovou činnost a již 9.12.1898 byla uvedena hra F.A:Šubrta Probuzenci.

Největší rozkvět nastal s nástupem Otty Rychnovského, který v této funkci setrval až do roku 1926. Hrálo se až dvanáct představení ročně. 17.12. 1905 bylo sehráno slavnostní představení – drama F.A.Šubrta Jan Výrava a 26.12. Tylův Strakonický dudák. Hostovala zde i členka Národního divadla paní Marie Laudová a herec Karel Želenský  v roli Othela. V úzké spolupráci s pěveckým spolkem Čech a Lech se hrály i operety a opery Prodaná nevěsta a Hubička. Zde je třeba vzpomenout takové dirigenty jako byli J. Malát, R.Rataj, M. Vlasák a V.Vorel.

Dalšími řediteli divadelního spolku se stali J.Kasal, B.Kunst a F.Adamec.

Ve 30. letech nastupují další režiséři – např. J. Pajkrt, J.Absolon, F.X.Lhoták, F. Loucká, O. Fialová, H. Strádal, A. Kobrle.

V roce 1941 se spolek divadelních ochotníků zúčastnil XI. Jiráskova Hronova, v roce 1942 vystoupil soubor na II. Tylově divadelním festivalu v Kutné hoře. V době protektorátu hostovali v Humpolci významní herci Národního divadla – B.karen, E.Kohout a D. Valentová.

V roce 1954 nastupuje na režisérské místo výborný herec František Kryštůfek, který vede soubor až do roku 1987. za jeho působení dovedl soubor přes okresní, krajské i mezikrajové soutěže až do Krnova, Albrechtic, Písku, Ostrova nad Ohří, Třince, i na Slovensko a do bývalé NDR.

Ochotníci se jménem režiséra Osvobozeného divadla, Jindřicha Honzla, humpoleckého rodáka, vytvořili na vlastní půdě tradici festivalu divadelních představení -  Honzlova Humpolce, a to nejdříve jako krajské soutěže monologů a dialogů a od 5. ročníku v roce 1972 se jednalo o krajskou divadelní přehlídku. Tak tomu bylo až do roku 1986.

V roce 1987 byl Spolkový dům, kde divadelníci zkoušeli a vystupovali, uzavřen z bezpečnostních důvodů. Aby se spolek udržel pohromadě, hrálo se v nevyhovujících podmínkách v ZK Zálesí.

V roce 1994 Městský úřad v Humpolci umožnil upravit v sále městského kina jeviště pro divadelní i koncertní činnost, a tak soubor pokračuje v činnosti pod vedením vedoucí souboru Zdeňky Kovářové a režiséra Františka Vondráčka. Pod jeho režií se uvedlo mnoho představení – Na tý louce zelený, Slaměný klobouk, Haškův Dekameron, Trampská romance, Princezna Pampeliška, Dům na nebesích, Rodiče se zbláznili, Světáci, Poslední šance, Parohy na objednávku a další.

Od roku 2000 soubor pracuje pod hlavičkou Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci.

foto z divadelních představení:  Lucerna (2011)
 
  Muži v ofsajdu (2014)