TOPlist

Aktuality

Výzva k doplnění kroniky města Humpolce za rok 2022

07.11.2023

Výzva k doplnění kroniky města Humpolce za rok 2022 zveřejněná dle usnesení Rady města Humpolce č. 405/20/RM/2023 ze dne 1. 11. 2023

Rada města Humpolce schválila výše uvedeným usnesením zápis do kroniky města Humpolce za rok 2022.

Současně uložila zveřejnit výzvu občanům města starším 18 let a osobám, kterým zákon přiznává práva občana města Humpolce, že mohou v termínu do 30. 11. 2023 navrhovat příslušné změny nebo doplnění do kroniky města Humpolce za rok 2022.

Schválený návrh znění kroniky města je možné zhlédnout na webových stránkách města www.mesto-humpolec.cz a Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci www.infohumpolec.cz,  popř. v papírové podobě v kanceláři vedoucí Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu Bc. Miluše Koudelkové (místnost č. 121, MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300).

 

Tímto oznámením vyzýváme dotčené občany, aby své návrhy na změny a doplnění kroniky města za rok 2022 předložili nejpozději do 30. 11. 2023 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Humpolec, popř. elektronickým podáním do datové schránky 6gfbdxd, popř. e-mailem na adresu: posta@mesto-humpolec.cz.

 

 

Kronika města Humpolec za rok 2022_k doplnění