TOPlist

Aktuality

Výzva k doplnění kroniky města Humpolce za rok 2023

13.06.2024

Výzva k doplnění kroniky města Humpolce za rok 2023 zveřejněná dle usnesení Rady města Humpolce č. 685/31/RM/2024 ze dne 5. 6. 2024

Rada města Humpolce schválila výše uvedeným usnesením zápis do kroniky města Humpolce za rok 2023.

Současně uložila zveřejnit výzvu občanům města starším 18 let a osobám, kterým zákon přiznává práva občana města Humpolce, že mohou v termínu do 30. 6. 2024 navrhovat příslušné změny nebo doplnění do kroniky města Humpolce za rok 2023.

Schválený návrh znění kroniky města je možné zhlédnout na webových stránkách města www.mesto-humpolec.cz a Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci www.infohumpolec.cz,  popř. v papírové podobě v kanceláři vedoucí Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu Bc. Miluše Koudelkové (místnost č. 121, MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300).

Tímto oznámením vyzýváme dotčené občany, aby své návrhy na změny a doplnění kroniky města za rok 2023 předložili nejpozději do 30. 6. 2024 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Humpolec, popř. elektronickým podáním do datové schránky 6gfbdxd, popř. e-mailem na adresu: posta@mesto-humpolec.cz.