TOPlist

Aktuality

Příroda v knihovně

10.05.2023

Příroda v knihovně
Projektem o přírodě knihovna v minulém roce přiblížila čtenářské veřejnosti ekologická témata a literaturu o ochraně životního prostředí. Přednášky a workshopy byly zaměřeny na každodenní život (šití textilní tašky, výroba pytlíků na potraviny nebo recyklace starého papíru). Připomněly také krásy přírody na Vysočině a její historii (rýžování kovů a minerálů; pozorování bezobratlých živočichů apod.).
Od ledna do března byla v Čítárně knihovny k vidění "Výstava od pravěku po raketu". Panely mapující historii obalů zapůjčil Krajský úřad Kraje Vysočina. Knihovnice z dětského oddělení k výstavě připravila pracovní listy, které byly využívány zejména školami jako doplňující didaktická pomůcka.
Ve středu 15.3. a v pátek 17.3. knihovna zorganizovala dva workshopy "Papír za papír". Byly určené pro rodiny s nejmenšími dětmi a pro čtenáře dětského oddělení. Dílny vedly Karolína a Sofie Kolčavovy. Obou workshopů se zúčastnilo přes padesát rodin.
V květnu bioložka Zuzana Bartáková přednášela studentům Gymnázia dr. Aleše Hrdličky o ekoturistice a Peru. Zrealizováno bylo i několik tvůrčích dílen, které nesou označení „Recy – věci“. Jedná se o šití z recyklovaných materiálů. Dílny připravuje Hanička Havelková a budou probíhat i v roce 2024. Například v březnu si švadlenky mohou vyzkoušet šití bylinkových podložek pod hrnečky.
Přednášku na téma geologie a životní prostředí na Humpolecku s názvem "Drahé kameny" (dne 24.5.) vedl Martin Sýkora. Součástí akce byla i konzultace nalezených minerálů.
V pondělí 12.6. dopoledne žáci druhého ročníku ZŠ Želiv a ZŠ Hradská ul. diskutovali o přírodě a knížkách se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a hercem Miroslavem Reilem. Spisovatel, pedagog a publicista Lukáš Vavrečka hovořil s žáky 2. stupně ZŠ o fantasy světě a vyobrazení přírody v nejznámějších dílech autorů fantastické literatury.
Během léta zájemci v Zahradě knihovny zhlédli výstavu ilustrací podle knížky Kláry Smolíkové Devět malých zahradníků. Klára Smolíková výstavu knihovně poskytla k užití zdarma.
V rámci akce Zlatý potok vznikly dva programy. Pod vedením hydrobioložky Haničky Havelkové děti s rodiči určovaly bezobratlé živočichy (program "Humpoláčci bádají" byl realizován pro velký zájem účastníků hned dvakrát). V pátek 8.9. geoložka Lenka Buřivalová vedla exkurzi v přírodě s praktickými ukázkami a výkladem o historii rýžování zlata s názvem Zlatý potok. Programu se zúčastnila třída ze 4. ročníku ZŠ Želiv. Knihovna na projekt nakoupila potřebné nástroje k nácviku rýžování minerálů a kovů a bude s programem pokračovat i na jaře 2024.
Projekt „Příroda v knihovně“, který byl finančně podpořen z grantu Ministerstva kultury ČR, přivedl do knihovny nové čtenáře a těm současným nabídl zážitky, poučení a nové publikace o přírodě a její ochraně.