TOPlist

Kronika města

1999

Rok 1999 byl velice zajímavý a výjimečný svým letopočtem. Naposledy jsme psali datum, který měl v letopočtu na začátku jedničku.

Události ve světě

 

Zatmění slunce

Rok 1999 byl poznamenán předpovědí středověkého francouzského věštce Nostradama o konci světa, k němuž mělo dojít v červenci. Statisíce lidí ve světě této předpovědi uvěřily a měsíc červenec byl
očekáván s napětím. Řada lidí se na tuto událost připravovala děláním zásob, neopouštěním domovů apod. Měsíc červenec však přešel v poklidu a tak byl očekáván měsíc srpen, na jehož 11. den připadlo zatmění Slunce. I tato událost budila v některých zemích obavy, spojené s různými pověrami a pověstmi.
Dlouho očekávané zatmění bylo pozorováno v různých částech světa v různých časových úsecích a v různé kvalitě viditelnosti. Lidé vyjížděli hromadně do států, kde mělo být zatmění viditelnější. Jejich očekávání však zklamala hustá mračna, která unikátní jev kazila.
Ti, kteří neměli možnost vidět totální zatmění slunce na vlastní oči, mohli tento úkaz sledovat na televizních obrazovkách z míst úplného zatmění. Pásmo úplného zatmění se rozkládalo od Anglie přes Francii, Lucembursko, jižní Německo, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko až po Bulharsko.
Obě očekávané události - konec světa v červenci a zatmění slunce v srpnu nenaplnily předpovídané katastrofy. Ve světě však v tomto roce došlo k mnoha jiným událostem, které život lidí poznamenaly ať již v dobrém či zlém.

 

Válka v Jugoslávii

V úterý 23. března 1999 dal generální tajemník Severoatlantické aliance Javier Solana rozkaz k zahájení leteckých útoků na Jugoslávii.
Učinil tak poté, co jugoslávský prezident Slobodan Miloševič odmítl poslední možnost vyřešit kosovskou krizi diplomatickou cestou a nepřijal mírový plán. Podle něj by kosovsko-albánští povstalci byli odzbrojeni a začleněni do nových autonomních policejních sil. Srbové by v provincii ponechali 1500 policistů a pohraniční vojenské hlídky. Po třech letech by se mělo rozhodnout o dalším osudu Kosova. Tento návrh v Paříži podepsali kosovští Albánci, ale zástupci Bělehradu na něj odmítli přistoupit.
Kořeny konfliktu mezi Srby a Albánci v Kosovu sahají až do 14. století. Po prohrané bitvě s Osmanskou říší v roce 1389 srbské království ztratilo území Kosova, kontrolu nad ním získali až po založení nového státu Jugoslávie v roce 1918, kdy se také mnoho z nich v Kosovu usadilo.
Po obnovení Jugoslávie dostala provincie v roce 1945 status autonomní oblasti s názvem Kosovo - Metohija (1970 - 1990 pouze Kosovo). Po bouřích v roce 1968 za republikový status Kosova byla v roce 1974 autonomie zakotvena v nové ústavě, oblast se prakticky stala státem ve státě - v Srbské socialistické republice. Měla svou vlastní ústavu, zákonodárný orgán a vládu a dokonce právo užívat mezinárodní smlouvy, ale ne právo na sebeurčení.
To však radikální části kosovských Albánců nestačilo, na jaře roku 1981 začaly nepokoje, tyto později dostaly ráz ozbrojeného povstání, při jejich potlačení bylo několik lidí zabito. V roce 1990 při nových nepokojích srbská skubština zrušila autonomní status oblasti. Poslanci albánské národnosti kosovského parlamentu vyhlásili nezávislost na Srbsku v rámci jugoslávské federace. Bělehrad reagoval rozpuštěním kosovského zákonodárného sboru i výkonné rady (vlády) a zavedením tzv. nucené správy. Začátkem září 1990 pak Albánci vyhlásili jednostranně samostatnou ústavu, podle níž se oblast stala Kosovskou republikou v rámci Jugoslávie, ale žádný stát, s výjimkou Albánie, tento útvar neuznal.
Situace se nadále zostřovala, jugoslávský režim byl připraven srbskou provincii Kosovo, v případě, že ji nebude moci ovládat celou, rozdělit. Uskutečňoval akce, které se blížily etnickým čistkám.
Podle NATO přítomnost jugoslávských oddílů v Kosovu porušuje dohodu o příměří a poskytuje tudíž oprávnění proti nim zasáhnout.
24. března 1999 NATO zahájilo letecké údery proti Srbsku. První útoky byly vedeny především s použitím raket s plochou dráhou letu a byly zaměřeny na oblasti jižně od Bělehradu. Další nálety pokračovaly v makedonském Skopje. Bombardovány byly vojenské cíle.
Vláda ČR vyhověla žádosti spojenců NATO a povolila přelety Aliance nad naším územím. Akci NATO provázely nejen projevy souhlasu, ale také četné protesty v mnoha zemích, především v Rusku, které zástupce NATO vyhostilo. Také Řecko vyzývalo k ukončení bombardování. Ani naše politická scéna nebyla v této otázce jednotná, proti bombardování byli někteří poslanci ČSSD a ODS.
10. června 1999 se ministři zahraničí sedmi průmyslově nejvyspělejších zemí a Ruska (G8) shodli na přesném časovém sledu kroků, které vedly k zastavení leteckých úderů NATO proti Jugoslávii. Po podpisu vojenské dohody vstoupilo v platnost příměří. Rovněž pak Rada NATO na úrovni velvyslanců schválila aktualizovaný operační plán pro rozmístění mezinárodních mírových sil pro Kosovo (KFOR) v Makedonii.
NATO letecké útoky proti Jugoslávii přerušilo. Začalo stahování jugoslávské armády po vytyčených trasách.
Válka trvala 79 dní.

 

Události v České republice

 

Vstup České republiky do NATO

V dubnu 1949 podepsalo ve Washingtonu dvanáct zemí smlouvu, na jejímž základě vznikla Severoatlantická aliance. Přesně po padesáti letech a opět ve Washingtonu, se členské země sešly, aby na společném summitu určily strategii NATO pro nadcházející roky. Tentokrát byl u těchto jednání také jeden ze tří nových členů - Česká republika.
Rozšíření NATO znamená největší změnu na mapě Evropy od vzniku aliance. Vstup nových členů podporují představitelé přijímaných států i většina veřejného mínění. Objevily se i ostré diskuse mezi jednotlivými členy aliance, zejména Francie a USA. Svůj negativní postoj zdůrazňuje i Rusko.
12. březen 1999 se stal pro Českou republiku jedním z nejdůležitějších okamžiků celé historie českých zemí. Česká republika se stává členem Severoatlantické aliance NATO.
Přijetí do NATO bylo jedním z hlavních politických cílů České republiky po pádu komunismu v roce 1989. Členy aliance se spolu s ČR stalo Polsko a Maďarsko. Vstup těchto tří nových zemí do NATO znamená historicky nejvyšší příliv nových členů v tomto společenství v celé jeho padesátileté historii.

 

Jaderná elektrárna Temelín

Před osmnácti lety padlo rozhodnutí vybudovat u Temelína jadernou elektrárnu. Teprve o devět let později dostala veřejnost možnost se k její výstavbě vyjadřovat. A od té doby se vedou laické i odborné spory o tom, zda takový zdroj elektřiny je bezpečný, výhodný a potřebný.
Konečné rozhodnutí padlo v noci 13. května 1999. Jaderná elektrárna Temelín se dostaví. Vláda o tom rozhodla poměrem hlasů 11:8. Vyslovila souhlas s dostavbou obou bloků elektrárny. Dostavba nemá podle rozhodnutí vlády překročit stanovený rozpočet 98,6 miliardy korun ani termíny zavážení reaktorů palivem, tedy září 2000 a prosinec 2001.
Dodržení rozpočtu i termínů si vzal za své ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 


Významné události ve městě

 

Antropologický kongres

Ve dnech 31. srpna až 4. září se uskutečnil v České republice IV. Mezinárodní kongres antropologů. Byl slavnostně zahájen v Praze v historickém Karolinu Karlovy univerzity, jejímž čestným členem byl i Aleš Hrdlička. 2. září se účastníci kongresu přemístili do Humpolce, který se tak na jeden den stal hlavním městem antropologického světa.
V dopoledních hodinách probíhala v sále kina vědecká jednání, poté následoval oběd ve Spolkovém domě. Slavnostním vyvrcholením kongresu bylo v odpoledních hodinách již tradiční udílení Pamětní medaile Dr. A. Hrdličky nejpřednějším světovým antropologům. Byla vydána u příležitosti 90. jubilea a je podle statutu udělována Městem Humpolec a Čs. společností antropologickou za zásluhy o rozvoj antropologie. Autorem medaile je sochař a medailér Milan Knobloch a znázorňuje na aversu portrét A. Hrdličky a na reversu je lebka neandrtálce, antropologická pomůcka graniometr a znak Humpolce. To vše rámuje memento "All mankind is of one origin. Všechno lidstvo jednoho původu."
Nositeli medaile se za 40 let stalo přes 140 antropologů z celého světa, kteří také Humpolec navštívili.
Město Humpolec využívá statutu medaile a uděluje ji i zasloužilým humpoleckým rodákům. Letos ji obdrželi in memoriam anglista prof.Bohumil Trnka, bohemista doc. Ludvík Pokorný a hudební skladatel G. Mahler.
Po oficiální části programu měli antropologové možnost navštívit expozice muzea, ve výstavním sále na Dolním náměstí shlédli výstavu obrazů a poslechli si koncert pěv. spolku Čech a Lech.
Zájemci si mohli prohlédnout humpolecké gymnázium, které také nese Hrdličkovo jméno. Kromě toho v průběhu dne vystoupil dětský folklórní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou, večer hrál k poslechu ve Spolkovém domě dechový orchestr ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Zde bylo před odjezdem z Humpolce také připraveno občerstvení. Nakonec si mnozí účastníci kongresu při reprodukované hudbě i zatančili.
Jednou z doprovodných akcí IV. mezinárodního antropologického kongresu byla výtvarná soutěž na téma "Člověk na prahu 3. tisíciletí".
Soutěž byla vypsána Městem Humpolec a Muzeem Dr. A. Hrdličky pro děti a mládež humpoleckých škol v pěti věkových kategoriích.
Nejlepší práce byly vystaveny na výstavě v muzeu, jejíž vernisáž se konala 30. 8. v 17.00 hodin. Zde starosta města Jan Koten předal hodnotné ceny autorům vyhodnocených prací. Výstavu pak shlédli i účastníci kongresu.

 

Mikroregion Zálesí

V prosinci vznikl nový mikroregion Zálesí, do kterého se zapojily obce Želiv, Senožaty, Kaliště, Sedlice, Čejov, Vystrkov a město Humpolec. Tento krok byl ukončením dlouhodobého procesu přirozené spádovitosti a pevných vazeb na území, které se již od pradávna nazývalo Zálesím. Celková výměra představuje téměř 13 tisíc ha s počtem trvale hlášených obyvatel přes 14 tisíc.
Za vznikem tohoto mikroregionu podle starostů stojí zájem jednotlivých obcí o koordinaci postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy, hospodářského, sociálního a kulturního života. Obce prý budou společně usilovat o zvýšení účelových dotací do oblasti regionu a spolupracovat při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.


                           

Zemřel Opat želivský Vít Bohumil Tajovský

V sobotu 11. prosince zemřel emeritní želivský opat Vít Bohumil Tajovský, ve věku 87 let po životě naplněném prací, obětmi a utrpením.
Za touto zprávou se skrývá těžký život člověka, který znal hodnotu života a věděl, proč žije.
Vít Tajovský se narodil 3. března 1912 v malé obci Klenečná u Havl. Brodu, kde vyrůstal se svými třemi bratry. Po ukončení studia na havlíčkobrodském gymnáziu se rozhodl studovat teologii a nastoupil do kněžského semináře v Hradci Králové, kde byl 29. června 1937 vysvěcen na kněze. Po vykonaných profesorských zkouškách působil na gymnáziu v Humpolci. 2. února 1948 se stal opatem želivského kláštera. Po krátké době mu bylo zakázáno vyučování na gymnáziu. V souvislosti s číhošťskými událostmi byl opat Vít Tajovský zatčen a v prvním vykonstruovaném procesu s řeholními představenými byl odsouzen k 20 letům těžkého žaláře. Propuštěn byl s podlomeným zdravím na amnestii v roce 1960. Nesměl však vykonávat veřejně kněžskou službu. Pracoval jako topič a podnikový archivář. Po roce 1968 se krátkou dobu radoval z uvolněných poměrů. V sedmdesátých letech znovu začalo sledování, výslechy a výhrůžky. Nic z toho však nemohlo zabránit panu opatovi v obětavé práci pro církev a věřit, že se znovu bude moci s komunitou bratří vrátit do Želiva a obnovit řeholní život v místě, které tak miloval. Toto velké přání pana opata se splnilo v létě 1991.
V roce 1991 byl udělen Vítu Tajovskému čestný doktorát na univerzitě v De Pere (USA) a 28. října 1996 byl "za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva" vyznamenán prezidentem republiky propůjčením řádu TGM.
Pan opat Tajovský svou životní moudrostí, svou důvěrou v dobro a svým optimismem bude navždy velkým příkladem. Odešel nejslavnější z dlouhé řady želivských opatů. Čest jeho památce.

 

Kamerový systém

15. října 1999 byl dán do provozu kamerový systém pro monitorování exponovaných míst v Humpolci.
Podle požadavků policie, které je kamerový systém smluvně převeden do užívání, monitorují riziková místa - Havlíčkovo náměstí, křižovatka ulic Lužická a Kamarytova, Horní náměstí, tři kamery.
Pořizovací náklady tohoto systému byly cca 1 500 000,- Kč. Provozní náklady hradí ze svého rozpočtu město Humpolec.
Do budoucna se počítá s jeho rozšiřováním.

 

Odstoupení humpoleckých zastupitelů

Na základě společných jednání a následné dohody mezi zástupci členů městského zastupitelstva v Humpolci zvolených občany města Humpolce z kandidátek volebních stran Komunistické strany Čech a Moravy a Sdružení nezávislých kandidátů "Za vzhled, bezpečnost a prosperitu Humpolce" rezignovali tito v termínu od 8. do 16. září 1999 na funkce členů MZ. Jednalo se z kandidátky KSČM o pana Jana Vondráka, ing. Václava Štěpána, Karla Bílka, ing. Bedřicha Stejskala a Václava Dočekala, kteří odůvodnili svojí rezignaci nespokojeností se vzájemnou komunikací se zástupci některých politických stran v městském zastupitelstvu, nedostatečnou přípravou jednání městského zastupitelstva včetně odmítání reálných návrhů na řešení problémů, kdy toto údajně nastalo již bezprostředně po komunálních volbách a po ustavujícím zasedání MZ. Z kandidátky "Nezávislých" se jednalo o MUDr.Zdeňka Roda, Jana Fialu, Jaromíra Klapa a MUDr. Petra Kratinu, kteří rezignovali údajně v zájmu města Humpolce a dále nesouhlasili s postupy vedení města směřujícími k možnému ekonomickému poškození města, ekologickému debaklu, ohrožení vodních zdrojů města spojovanými především se záměry rozšíření průmyslové zóny v prostoru části lesních pozemků navazujících bezprostředně na stávající průmyslový park CTP D1 pod dálnicí. Současně své odstoupení zdůvodnili údajnou, stále více se projevující nespokojeností občanů s prací vedení města a tím současně i zastupitelstva.
Následně, v souladu se zákonnými předpisy, byli oslovováni a městskou radou pověřováni za členy městského zastupitelstva náhradníci z kandidátek dotčených volebních stran, jejichž pořadí bylo určeno z výsledků listopadových voleb v roce 1998. V průběhu měsíce září až listopadu však odstoupili všichni nově pověření členové MZ z řad náhradníků z kandidátky KSČM. Naopak z kandidátky "Nezávislých" složili slib a tím se stali řádnými členy MZ pan MUDr. Jiří Řehořka (na zasedání 20.9.1999) a pan ing.arch. Luděk Rýzner (na zasedání 3.11.1999). Tím byl doplněn minimální počet členů Městského zastupitelstva v Humpolci na zákonem stanovených 14 členů, čímž bylo zažehnáno vypsání mimořádných komunálních voleb a MZ mohlo pokračovat v řádných zasedáních a práci. V souvislosti se snížením počtu členů MZ došlo rovněž ke snížení počtu členů městské rady na 5. MR dále pracovala ve složení - starosta Jan Koten, zástupce starosty ing. Tomáš Křišťan, Mgr. Alena Štěrbová, MUDr. Václav Janeček a Jiří Vališ.
Pro ověření správnosti postupu a platnosti hlasování bylo vyžádáno stanovisko odboru pro místní správu Ministerstva vnitra ČR, které potvrdilo, že i přes minimální počet členů MZ přijímá tento orgán usnesení nadpoloviční většinou svých členů bez ohledu na původní počet 21 členného zastupitelstva. Rovněž byla zažehnána pochybnost vznesená ze strany některých odstupujících členů MZ ohledně platnosti mandátu ing. arch. Rýznera. Navrhovatelé zpochybňovali možnost pověření a složení slibu občana, který v období, kdy byl náhradníkem volební strany, neměl evidenčně hlášený trvalý pobyt na území města. I tato skutečnost byla vyjádřením Ministerstva vnitra ČR zpochybněna a v činnosti městských orgánů nebylo shledáno žádné pochybení.
Složitá situace a její vyřešení se přenesly do následujícího roku.

 

 

Školství

 

Mateřské školy

V Humpolci byly v roce 1999 v provozu 4 mateřské školy,které navštěvovalo celkem 397 dětí.Byly to školy Smetanova, Na Rybníčku, V Brance, Na Skalce

 

MŠ Smetanova

 Pavilónová mateřská škola je umístěna ve středu města, obklopuje ji přilehlá zahrada, kde mají děti dobré podmínky pro hry venku. Provoz probíhal ve 4 třídách, jedna třída měla provoz polodenní. O děti se stará 7 kvalifikovaných učitelek. Ve školní jídelně pracují 3 kuchařky, o čistotu se starají 2 uklízečky. V průběhu školního roku pracoval na škole kroužek hry na flétnu, pravidelně docházela logopedka na odstraňování vady řeči dětí. Výtvarné práce dětí jsou vystavované na vývěsce ve městě. Děti se zúčastňovaly pěších výletů, navštívily některé místní firmy, kde pozorovaly jejich provoz, navštěvovaly plavecký bazén v Pelhřimově. Uspořádaly mikulášskou nadílku, dětský karneval a oslavu Dne dětí. Děti navštěvují divadelní a filmová představení pořádané MěKZ. Pod vedením učitelek děti zhotovily dvě kolektivní výtvarné práce k výstavě "Člověk na prahu III. tisíciletí".

 

MŠ V Brance

Mateřskou školu v Brance navštěvovalo celkem 95 dětí. Zvýšená individuální péče je věnována 14 dětem z Dětského domova, speciální logopedickou třídu navštěvuje 12 dětí. Ve škole pracovalo 7 pedagogických pracovnic, 5 provozních zaměstnanců. Výchovný program je rozšířen o některé specializace jako hra na flétnu, rozšířena je jazyková výchova a základy anglického jazyka. Škola se podílí i na mimoškolních akcích - děti vystupují při vítání občánků, při vánočních besídkách a Svátku matek.


MŠ Na Rybníčku

Během školního roku došlo k výměně ředitelky z důvodu odchodu p. ředitelky Váňové do důchodu. Novou ředitelkou byla jmenována Dana Koudelková. V tomto roce školu navštěvovalo 137 dětí v 5 třídách. Pracovalo zde 11 pedagogických pracovnic, 4 zaměstnanci provozu. Z vlastních akcí pro děti můžeme jmenovat např. maňáskové divadlo, rej karnevalových masek a jejich výrobu, zábavné odpoledne ke Dni dětí, výlety do ZOO v Jihlavě, výlet vlakem do Plačkova, výroba vánočních dárků a mnoho jiných. Děti se zúčastňují vítání občánků na MěÚ vlastním kulturním programem, účastní se vystoupení ZUŠ v Humpolci, navštěvují divadelní a filmová představení pořádané MěKZ, navštěvují dětskou část knihovny. Výtvarné práce dětí byly zaslány do soutěže "Člověk na prahu III. tisíciletí" pořádané Muzeem Dr.A. Hrdličky a MěÚ. Každý týden školu navštěvuje logopedická asistentka, děti se účastní na projektu Veselé pískání, zdravé dýchání, kde provádějí dechová cvičení a učí se základům hry na flétnu.

 

MŠ Na Skalce

Děti ve věku 3-8 let jsou umístěny ve 3 třídách, evidováno je 5 integrovaných dětí. Kapacita školy je 75 dětí. Škola má vlastní tělocvičnu a školní kuchyni. Kolektiv zaměstnanců tvoří 5 pedagogů, 4 provozní zaměstnanci. Ve škole pracuje výtvarný a hudebně pohybový kroužek, probíhá výuka hry na flétnu, logopedická péče. Děti navštěvují plaveckou školu. Účastní se vítání občánků, kulturních akcí pořádaných MěKZ, pořádají besídky ke Dni matek, vánocům, zúčastnili se ozdravného pobytu dětí s rodiči v Itálii.

 

Základní školy


ZŠ Hálkova

Ve školním roce 1998 - 1999 měla škola 32 tříd, žáky vyučuje 46 plně kvalifikovaných učitelů. Ve školní družině vykonává výchovnou práci 5 kvalifikovaných vychovatelek v 5ti odděleních.
Provoz školy a školní jídelny zajišťuje 23 pracovníků. Škola nabízí žákům řadu aktivit. Žáci mají možnost pracovat v 15 zájmových útvarech. Celkem je v nich zapojeno 225 žáků. V nepovinných předmětech - náboženství a sborový zpěv je zapojeno 87 žáků školy. Škola dále žákům nabízí další aktivity, především se jedná o skupiny zaměřené na doučování, nápravy poruch učení, přípravu na přijímací zkoušky a cvičení v přírodě. Škola umožňuje žákům styk s živou kulturou, organizuje návštěvy koncertů, divadelních a filmových představení, exkurze, výlety, lyžařské výcvikové kurzy. Žáky školy je vydáván školní časopis "Tahák". Žáci se aktivně účastní vystoupení pěveckého sboru SKŘIVÁNEK. Důležitou součástí je zapojení žáků do soutěží a olympiád jak v rámci školy, tak okresu popř. regionu. Dále škola organizuje zájezdy do pražských divadel, vzdělávací akce, např. exkurze do jaderné elektrárny Temelín, Technického muzea v Praze, Planetária, meteorologické stanice, čistírny odpadních vod, pekárny, městské knihovny a městského muzea.
Ve spolupráci s úřadem práce se pořádaly informační programy k volbě povolání pro žáky 8. a 9. tříd, na škole probíhal výukový program "Odpady, třídění, recyklace" pro žáky 1. stupně, protidrogový program „Zdravý životní styl“, jóga. Sportovnímu vyžití dětí slouží zatím 1.etapa nově vybudovaného moderního sportovního areálu v prostorách stávajícího školního hřiště.
Dále mají žáci k dispozici další odborné učebny - výtvarný ateliér, učebnu hudební výchovy, výpočetní techniky, chemie, přírodopisu, šití, vaření, dějepisu, školní jídelnu, dvě tělocvičny, vytápěný skleník, školní pozemek, využívá se i blízký sportovní areál TJ Jiskra. Dále mají žáci možnost účastnit se plaveckého výcviku a lyžařského kurzu. Pro potřeby žáků i zaměstnanců je v budově školy instalován telefonní automat.

 

ZŠ Hradská

ZŠ Hradská měla ve školním roce 1998 - 1999 26 tříd, z toho 14 tříd na 1. stupni, 12 tříd na 2. stupni celkem s 552 žáky, 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školního klubu. Na škole pracovalo celkem 42 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny a školní kuchyně, 7 správních zaměstnanců. Součástí školy je školní jídelna s 9 pracovnicemi. Škola, jako jedna z mála ZŠ na okrese Pelhřimov, má kromě běžných tříd na 1. stupni i tzv. specializované třídy pro výuku žáků s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie...). V tomto školním roce to byly celkem 4 třídy, byl tak vytvořen ucelený systém, aby byla zaručena návaznost ve 2.-5. ročníku.
Tyto třídy navštěvovalo celkem 36 žáků nejen z této školy, ale i ZŠ Hálkova a ZŠ spádových obcí. Škola již šestým rokem zabezpečuje individuální výuku jednoho zdravotně postiženého žáka v rozsahu 15 hodin týdně. Mimořádné nadání a talent žáků škola rozvíjela formou volitelných předmětů v 7.-9. ročníku, např. práce s počítačem, technické práce, praktika z přírodopisu, pěstitelství, praktika z chemie, domácnost, žákům byla dále nabídnuta možnost docházky do zájmových útvarů: 1. stupeň - logopedie, výtvarný, fotbalový, basketbalový, atletický, hudebně-dramatický, hra na zobcovou flétnu, sportovní hry, 2. stupeň - cvičení s hudbou, aerobik, nabídku doplňoval nepovinný předmět - výuka náboženství. Na škole pracovalo 14 doučovacích skupin převážně v jazyce českém a matematice. Škola umožňuje žákům účastnit se různých kulturních akcí, výchovných koncertů, divadelních a filmových představení, z dalších aktivit je to plavecký a lyžařský výcvik, vánoční akademie pro školu a veřejnost.


Zvláštní škola


V roce 1999 bylo v ZVŠ šest tříd, byli zde umístěni žáci 1.-9. ročníku a oddělení pomocné školy. Ve třídách se pracovalo na oddělení, počet žáků byl mezi 55-58 žáky. Na škole vyučovalo 9 pedagogických pracovníků - ředitelka školy, 7 učitelů, 1 vychovatelka. Provoz školy zajišťovaly 2 uklízečky a 1 školnice. V přízemí školy je umístěna školní jídelna, která slouží i studentům gymnázia.
Škola navštívila všechny kulturní akce pro děti pořádané MěKZ, shlédla všechny výstavy v muzeu a KLUBU MěKZ, žáci se zúčastnili Sportovních her mládeže pro děti ZVŠ a plaveckého výcviku. Ve škole proběhly dvě školní besídky a výstavky ručních prací žáků. Školních výletů se zúčastnily téměř všechny děti.


Dětský domov

Dětský domov internátního typu zajišťuje pro děti ve věku od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání, kompletní péči včetně celodenního stravování, praní a oprav prádla.
Děti navštěvují ve městě mateřskou školu, základní nebo zvláštní školu, pracuje zde 9 pedagogů.
Pro děti bylo připraveno velké množství mimoškolních aktivit. Tradičně byl školní rok zpestřen výtvarnou soutěží, několik dětí získalo čestná uznání. Děti se účastní výletů např. do Prahy (Muzeum voskových figurín, Pražský hrad, vánoční akce). Děti se svým programem vystoupily např. v Domově Blahoslavené Bronislavy a v MŠ na Rybníčku. Televize Prima zde natáčela se svěřenkou, která se účastnila vystoupení v Caruso show.
Pro veřejnost byly uspořádány velikonoční a vánoční výstavy rukodělných prací dětí. Letní prázdniny děti trávily na rekreaci v Hradci, na zámku v Červené Řečici a na rekreační chalupě v Křepinách.

 

Střední školy


Gymnázium Dr.A.Hrdličky

5. září 1999 bylo Gymnáziu Dr.A. Hrdličky 62 let, již pátý rok sídlí ve své vlastní budově. Škola má vlastní plynovou kotelnu, novou tělocvičnu, školní hřiště. Půdní prostory byly přestavěny na moderní jazykové učebny, vznikla učebna počítačová. Došlo k zateplení obvodového pláště nové části školního areálu spojené s výměnou převážné části oken. Byl upraven prostor šaten, každý žák získal šatní skříňku na uložení osobních věcí. Ve svém volném čase mohou žáci využívat všechny prostory školní budovy.
Ve školním roce 1998-1999 mělo Gymnázium Dr.A. Hrdličky 11 tříd se 311 žáky, z toho bylo 7 tříd osmiletého a sedmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Pracovalo zde 39 zaměstnanců, z toho 24 interních učitelů, 9 externích učitelů a 6 provozních zaměstnanců. V pedagogickém sboru působil zahraniční lektor z Austrálie, který vyučoval anglický jazyk. Škola má 19 učeben z toho 11 odborných, 2 laboratoře, 2 tělocvičny, 10 kabinetů. V kanceláři školy jsou poskytovány služby týkající se školního provozu, např. objednávky učebnic, odborné literatury, učebních pomůcek, prodej a výdej karet do kopírky, půjčování knih a učebnic, nosičů CD ROM.
V dubnu 1999 proběhly přijímací zkoušky do prvních ročníků gymnázia. Celkem bylo 38 uchazečů do čtyřletého gymnázia, přijato bylo 30, do osmiletého gymnázia se hlásilo celkem 51 uchazečů, přijato bylo 30.
Škola má široké mimoškolní aktivity. 20 studentů se se svými pedagogy již pošesté vydalo do rakouského Welsu, 80 žáků se zúčastnilo poznávacích zájezdů do Rakouska a jižní Francie. Jazykového kurzu v Anglii využilo 6 vybraných studentů. Velkou pozornost věnuje škola tradičně lyžařským kurzům,do Krkonoš v tomto roce vyjely 2 třídy. Součástí učebních osnov jsou také sportovní kurzy, v tomto roce dva. V rámci volitelných a odborných předmětů škola pořádala odborné exkurze zaměřené do oblasti biologie, fyziky, dějepisu, občanské výchovy a výpočetní techniky. Navštívili stavbu elektrárny Temelín, Národní muzeum v Praze, Okresní archiv v Pelhřimově, Okresní soud, pivovar v Humpolci, ČOV v Humpolci, chráněné přírodní oblasti Českomoravské vrchoviny a mnoho dalších zajímavostí po celé republice. Příležitostí představit se na veřejnosti jsou slavnostní maturitní plesy s dekorováním studentů.
Velká část žáků je členem Asociace školních sportovních klubů, v tomto školním roce se počet členů pohyboval kolem 150. Největších úspěchů žáci dosáhli např. v turnaji v ledním hokeji, v okresním kole o nejlepší pohybovou skladbu - 3. místo, v oblastním turnaji ve floorbale - 1. místo, okresním kole ve volejbale středních škol dívek - 3. místo, okresním kole ve stolním tenise - 1. místo v družstvech.
Studenti jsou úspěšní také v různých soutěžích a olympiádách, např. 1. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády, 1. místo v okresním kole Pythagoriády, 1. místo v okresním kole fyzikální a chemické olympiády a mnoha dalších.
Již čtvrtým rokem pracuje skupina žáků s. Mgr. Petrem Filipem v rámci mezinárodního projektu The Globe a za toto období se žáci dostali na první místo v České republice a na jedno z předních míst v Evropě a ve světě. V tomto programu jde především o celkovou ekologickou výchovu žáků a o pravidelné měření meteorologických údajů. S tímto programem jsou spojeny další projekty např. uspořádání konference na naší škole s příhodným názvem "Všeho s mírou", navázání kontaktů s norskou školou Revetal. Celorepublikově je organizován další projekt "Občan", nabízející témata z každodenního života. Jednou z možností je třeba třídění odpadu, nebo zřízení malého školního bufetu, jehož provoz by žáci zajišťovali vlastními silami.
Již třetím rokem je možné získávat informace na škole pomocí internetu, přístup je umožněn všem žákům i učitelům i během vyučovacích hodin.
Z dalších aktivit mají žáci možnost se zapojit do kroužků, např. elektrotechnického, antropologického - pracovali na výzkumném projektu "Antropometrická sonda v současné populaci gymnázia", zjišťovali tělesnou hmotnost všech žáků gymnázia. Výsledky výzkumu byly úspěšně prezentovány na přehlídce SOČ v regionu a celostátním kole.
Gymnázium Dr.A. Hrdličky má svůj nadační fond, ze kterého jsou podporovány aktivity školy, např. jazykové kurzy v zahraničí. Je určen pouze pro žáky nikoli pro pedagogy, což je jeho hlavní zásada.

 

Zemědělská škola (SZeŠ)

Ve školním roce 1998 - 1999 měla škola 180 žáků v 8 třídách, zaměstnáno zde bylo 25 pedagogických pracovníků, z toho 21 učitelů, 2 externí. Provoz školy zajišťuje 8 hospodářských pracovníků, jídelna má 11 zaměstnanců. V domově mládeže pracují 4 vychovatelky a 6 pracovníků domova.
Škola plní funkci cvičné školy KP ČZU v Praze a spolupracuje s ní při přípravě budoucích zemědělských pedagogů. Odbornou stránku výuky si nelze představit bez školního statku, který byl zřízen současně se školou a slouží jako účelové zařízení pro praktickou výuku žáků a jejich zájmovou činnost. Jako jediná střední škola v české republice byla SZeŠ přijata do Mezinárodní organizace pro ekologické zemědělství IFOAM. Škola postupně navázala a navazuje na řadu mezinárodních kontaktů, studenti vykonávají letní prázdninovou praxi v Německu a ve Švýcarsku. V Humpolci je sídlo Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol a školních hospodářství ČR. Stala se poradenským střediskem pro zemědělskou veřejnost dané oblasti, spolupracuje s výzkumnými ústavy a zemědělskými univerzitami. Od tohoto školního roku, byl jako na jediné střední škole v České republice, zaveden nový obor a to rostlinolékařství.
Materiální vybavení školy je velmi dobré. Jsou komplexně zajištěny sociální, stravovací a ubytovací potřeby žáků. Z důvodů dostatečné kapacity škola poskytuje stravování a ubytování i jiným školám ve městě a jejich zaměstnancům. Byly zkvalitněny služby jídelny, rozšířena byla nabídka obědů. Pro výuku odborných předmětů má škola mimo jiné prostornou cvičnou halu pro praxi a výuku motorových vozidel, odborné učebny, dvě učebny výpočetní techniky, moderní tělocvičnu, dobře vybavenou učitelskou a žákovskou knihovnu a knihovny odborné.
V měsíci lednu žáci absolvovali týdenní lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, uskutečnil se maturitní ples 4. ročníku, proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce a olympiáda v českém jazyce.
V únoru školu a školní statek navštívila skupina poslanců vedená ing. Kalouskem.
V březnu odjelo 22 žáků na týdenní odborný a poznávací pobyt v Dánsku. Prohlédli si řadu moderních farem zabývajících se chovem prasat, skotu a koní, diskutovali s dánskými zemědělci a studenty tohoto oboru, navštívili hlavní město Kodaň a další významná města Dánska. Žáci 4. ročníku skládali zkoušky ze řízení motorových vozidel, v prostorách školy proběhla konference Sdružení zemědělských škol.
V dubnu se konaly přijímací zkoušky, žáci 4. ročníků psali písemné maturitní práce z českého jazyka, absolvovali „Sondy maturant 99“ – písemné testy z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Skupina žáků odjela do Krkonoš, kde se konal přípravný seminář na celostátní kolo soutěže vesnické a zemědělské mládeže „ Pampeliška“. Jeden žák reprezentoval školu na celostátním kole soutěže „ Dovednosti“, kde v početné konkurenci všech SZeŠ v ČR obsadil druhé místo, druhý ročník absolvoval odbornou exkurzi na výstavu Agro Praha". Byly založeny první rostlino-lékařské pokusy žáků 1.C. třídy, která jako první na škole i v republice studuje tento perspektivní obor "Rostlinolékařství".
V května studenti v rámci odborných exkurzí navštívili Zemědělské muzeum na zámku Kačina, Slatiňany a jiné hřebčíny, vykonali týdenní odbornou praxi při zavádění chmele v ZD Pnětluky.
V červnu žáci a učitelé navštívili Rakousko, uskutečnil se sportovní den věnovaný cyklistice a pěší turistice. Prováděl se monitoring životního stylu mládeže, uskutečnily se zkoušky z myslivosti, které absolvovali nejen někteří maturanti, ale také zájemci z řad veřejnosti.
Žáci 4. ročníku odjeli na zahraniční prázdninovou praxi do Německa na soukromou zemědělskou farmu do okolí Norimberka a Bayrethu. Tradicí se staly mezinárodní jezdecké závody a mistrovství republiky CCI pořádané Školním statkem a SZeŠ, proběhlo finále závodů v jezdecké všestrannosti "Zlatá podkova". V budově staré školy probíhala výměna oken, opravena byla terasa školy.
V polovině září se konalo mistrovství České republiky vozatajů dvoj a čtyřspřeží, byla založena ekologická společnost "Milénium" jejíž členové se podílejí na zpracování několika mezinárodních projektů např. Globe.
V říjnu jednotlivé třídy navštívily výstavu ovoce a zeleniny, zúčastnily se celostátní výstavy skotu v Praze, v prostorách školy se konal "Seminář vedoucích učitelů a učitelů praxe zemědělských škol", kterého se zúčastnili i zástupci Ministerstva školství, žáci školy získali přední místa v "Běhu 28. října".
V listopadu se škola prezentovala na tzv. "Burzách středních škol" v Havl. Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a Českých. Budějovicích. Proběhl "Den otevřených dveří", kterého se zúčastnilo 70 zájemců o studium na SZeŠ.
V prosinci se uskutečnilo školní kolo "Olympiády v českém jazyce" a Konverzační soutěže v německém jazyce, proběhl vánoční turnaj ve stolním tenise a vánoční turnaj v malé kopané. Žáci připravili bohatý kulturní program pro zaměstnance školy na jejich vánočním posezení.

 

Školní statek

Pro praktickou výuku žáků SZeŠ jsou nenahraditelná pracoviště školního statku. Na všech jeho provozech konají žáci praxi a to učební, výrobní i individuální. Výuka praxe postupuje od jednoduchých pracovních úkonů až po samostatnou práci. Žáci se zaměřením na potravinářství vykonávají praxi kromě zemědělských provozů i na jatkách a masné výrobě. Praxe žáků ekologického zaměření probíhá na provozovně ekologické farmy v Plačkově.
Na pozemcích školního statku probíhá i pokusnická činnost pro JČU Čes. Budějovice, je zde zřízena pokusná stanice VÚRV Praha-Ruzyně. Z výsledků této činnosti čerpají jak žáci, tak i učitelé odborných předmětů. Pokusy jsou celoročně přístupné široké odborné i laické veřejnosti. Školní statek spolu se SZeŠ poskytují i poradenskou činnost všem typům zemědělských podniků, objekty ŠS slouží k exkurzím žáků místních škol i odborných zemědělských škol.
V areálu jezdeckého kolbiště jsou pořádány soutěže všestrannosti. 19.-22. srpna proběhlo v Humpolci finále "Zlatá podkova" - CCN, CAN, již XXXIV. ročník. Divákům se představili jezdci všestrannosti a spřežení.
Jezdecký klub byl pořadatelem následujících akcí: 24.4.99 - zkoušky základního výcviku jezdců, 30.7.99 Mezinárodní jezdecké závody ve všestrannosti CCI, spojené s mistrovstvím ČR ve všestrannosti seniorů, 19.8.-22.8. Finále XXXIV. ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova, 17.9.99 Mistrovství ČR dvojspřeží, soutěž jednospřeží. Pro pořádání uvedených závodů vybudovali členové JK pod vedením stavitele a autora tratí Zdenka Ságla další nové překážky. Nejzdařilejší a nejvíce oceňovanou novou překážkou na Dusilovském kolbišti se stalo tzv. "Jezírko", které umožňuje prověřit ochotu koní absolvovat různé varianty skoků v kombinaci s vodním živlem.
SZeŠ ve svých osnovách pokračuje se zaměřením na chov koní a jezdecký sport, věnovalo se mu asi 20 studentů školy. Praktická výuka v jízdě na koni i její teoretické základy jsou pro ně odborně zajišťovány. Trénink koní i jezdců probíhal po celý rok každý den, je směřován k účasti na jezdeckých závodech. V roce 1999 se závodilo spíše na regionální úrovni, účast na významnějších závodech nedovolilo zranění nejlepšího jezdce.
V závěru jezdecké sezóny 1999 se JK spolupodílel na uspořádání "Hubertovy jízdy" ve Speřicích, účastnilo se jí 25 koní z blízkého okolí.

 

Střední odborné učiliště obchodní a odborná škola Svazu Českomoravských spotřebních družstev (SČMSD)

V tomto roce bylo po úpravách v budově školy k dispozici celkem 14 učeben, 11 slouží k teoretickému vyučování, z toho je jedna moderně vybudovaná učebna výpočetní techniky napojená na internet, jedna odborná učebna vybavená elektrickými psacími stroji, jedna učebna jazyková, jedna pro výuku tělesné výchovy. Tři učebny slouží pro výuku odborného výcviku, jedna učebna šití, jedna pro obor prodavač smíšeného zboží a obchodník. Sedm kabinetů je vybaveno odbornými sbírkami a příručními knihovnami. Žáky je využívána studovna s čítárnou, sborovna s učitelskou knihovnou s přístupem na internet. Ta slouží jako informační centrum pro pedagogické pracovníky, jsou zde k dispozici veškeré informace o provozu a plánech školy.
Na škole se vyučovaly tyto obory:
- Prodavač smíšeného zboží, 3 roky
- Obchodník - obchodnice, 5 let
- Provoz služeb - odborný výcvik probíhal pouze v 1. a 2. ročníku. Výuka byla zaměřena na obor šití a vaření ve dvoudenních cyklech v odborných učebnách. Mezi další aktivity tohoto oboru patří pomoc při zhotovování a obsluze rautů při různých veřejných akcích.
Obor kuchař-číšník, odborný výcvik probíhal na cvičné učebně OV v budově školy, žáci se seznamovali s různými provozy tak, aby byli schopni ve III. ročníku vykonávat individuální praxi samostatně.
Škola využívala vlastních cvičných učeben OV k rekvalifikačním kurzům uchazečů o zaměstnání vysílaných úřady práce. Pro širokou veřejnost proběhl na škole kurz práce s počítačem.
V rámci studia cizích jazyků se pro žáky pořádají kulturně poznávací zájezdy do zahraničí, pravidelně se jich zúčastňuje asi 85 žáků. V rámci odborných předmětů se pořádají exkurze, pevnou součástí vyučování se staly výlety spojené s letním putováním krásnými místy okolí Humpolce.
V měsíci lednu a únoru se konají maturitní plesy. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny sportovních soutěží v regionu. Již druhým rokem je možné získat informace na škole pomocí internetu, využívána je počítačová učebna.
Na škole proběhla přestavba šaten, byly vybaveny novým nábytkem, došlo k výměně sanitárního zařízení, opraveny byly vlhké sokly ve staré části budovy. Proběhla rekonstrukce rozvodu vody, byly vyměněny prasklé radiátory a provedeny opravy kotlů na LTO.


Střední odborné učiliště technické a Učiliště

Zařízení sestává ze dvou částí:
- Střední odborné učiliště technické - vyučuje žáky ve tříletých učebních oborech stavebních a autoopravárenských a nástavbovém studijním oboru stavební provoz a dále zajišťuje praktické vyučování oboru kosmetička.
- Učiliště - vyučuje žáky ve dvouletých učebních oborech stavebních, autoopravárenských a textilních.
Ve školním roce 1998-1999 se vyučovaly tyto obory: klempíř, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, elektrikář pro silnoproud, elektromechanik, autoelektrikář, zedník tesař, malíř pro stavební výrobu, instalatér, kosmetička a dvouleté nástavbové studium s maturitou stavební provoz.
Učiliště vyučovalo obory textilní výroba, stavební výroba, malířské a natěračské práce, technické služby v autoservisu.
Teoretické vyučování zabezpečovalo 14 učitelů včetně ředitele, úsek praktického vyučování 18 mistrů odborné výchovy, úsek výchovy mimo vyučování 4 vychovatelé včetně vedoucího domova mládeže.
V tomto školním roce nevycházeli téměř žádní žáci ze třetích ročníků, nekonalo se ani přijímací řízení do nástavbového studia. Maturity se zúčastnilo 15 žáků.
Mimoškolní výchova je organizována převážně na domově mládeže, nejoblíbenější činností byl sport, např. malá kopaná, nohejbal, tenis aj. V zimních měsících žáci využívají pronajatou sportovní halu na sálovou kopanou, košíkovou, odbíjenou, floorball a tenis, jezdí do plaveckého bazénu v Pelhřimově, využívají zimní stadion pro bruslení a hokej. Pořádají se lyžařské zájezdy, okolí Humpolce je využíváno pro běžecký sport. Lyžařská výzbroj je zapůjčována bezplatně. Na DM je knihovna s cca 700 svazky, knižní fond je průběžně doplňován.

 

Základní umělecká škola Gustava Mahlera

Ve všech oborech ZUŠ bylo v roce 1999 vyučováno 501 žáků. Zájem o výuku je především v oborech zpěv, klavír, kytara, keyboard, zobcová flétna, taneční a výtvarný obor. Ve škole vyučuje 18 učitelů, při organizování koncertů škole pomáhá 6ti členný výbor složený z rodičů žáků školy. V tomto roce se uskutečnil největší počet vystoupení, koncertů a výstav za celou historii školy - celkem 97. Kromě interních večírků pro rodiče a veřejných koncertů,žáci vystupovali při společenských událostech v Humpolci a v Pelhřimově. Do krajských kol soutěží postoupili 4 žáci v oboru klavír a akordeon, žák Ondřej Kolčava - obor trubka úspěšně vykonal talentové zkoušky na konzervatoř. Škola se ujala organizace Majálesu v Humpolci, v koncertu vystoupilo pěvecké oddělení ve spolupráci s tanečním oborem a dechovým orchestrem školy. Velký ohlas mělo nastudování pohádky Sněhurka, toto představení viděli žáci MŠ a ZŠ v Humpolci a v Pelhřimově. Škola pořádala II. ročník plesu hudebníků, při veřejném vánočním koncertu zazpíval smíšený pěvecký sbor složený z učitelů školy.
Výtvarný obor zahájil veřejnou výstavou prací žáků otevření výstavní galerie muzea na Dolním náměstí. V mezinárodní výstavě LIDICE 99 postoupili tři žáci do užšího výběru, jejich výtvarné práce byly vystaveny v Mostě, Sofii a Bukurešti, zúčastnili se soutěže Dějiny po síti - internet a soutěže ZUŠ, kde byly vybrány tři výtvarné práce. Talentem roku 99 ve výtvarném oboru ZUŠ z celého regionu Pelhřimova se na 1. místě umístila Helena Pasáčková.
Taneční obor vystupoval na předtančení plesů a celospolečenských událostech ve městě.
Pokračuje vzájemné přátelství mezi žáky hudebních škol ze švýcarského Münsingenu a Humpolce, v měsíci červenci společně s pěveckým oddělením provedli koncert pro občany města.
Dechový orchestr vystupoval v Humpolci, Jiřicích a Vysokém Mýtě, spoluúčinkoval při hudebních slavnostech v Úsobí.

 

Dům dětí a mládeže (DDM)

DDM navštěvovalo v tomto roce 250 dětí ve 24 zájmových útvarech. Pořádal 49 příležitostních akcí, kterých se zúčastnilo 3153 dětí, dva letní tábory na základně v Kalištích, jeden letní tábor v Chaloupkách u Nového Rychnova pro 137 dětí. V červenci proběhl Příměstský tábor - výlety do Pavlova u Ledče n.S. - Stanice ochrany fauny, Havl. Brod, Lipnice a Kaliště, zúčastnilo se ho 34 dětí. K nejzajímavějším akcím DDM patřilo např. soutěž DÍVKA roku 1999, dětský ples v Jiřicích, výstava akvarijních ryb, oblastní kolo v dětské recitaci, dětský karneval v Humpolci a Jiřicích, vítání jara, dopravní olympiáda, malování vajíček, turnaj ve vybíjené, MDD v parku Stromovka, dětské závody pro MŠ, malování na chodníku, vítání prvňáčků, Den seniorů, malování perníčků. V prosinci rozdával dětem dárky na náměstí Mikuláš za finančního přispění MěÚ a humpoleckých firem.

 

 

Zdravotnictví


Na výstavbu humpolecké nemocnice se sbíraly peníze mezi občany a v r. 1855 se začalo stavět. Postavena byla za dva roky s finanční podporou státu. Po 2. světové válce se začalo s přístavbou k hlavní budově, postavila se nemocniční kaple a místnosti pro rehabilitaci. Postupem let se představitelé města nechali přesvědčit o nutnosti zredukování nemocnice, protože Pelhřimov jako okresní město zahájil proces centralizace zdravotnictví a začal budovat rozsáhlou okresní nemocnici. Proto bylo v Humpolci postupně zrušeno dětské oddělení a gynekologie.
V 70. a 80. letech nebylo do modernizace humpolecké nemocnice investováno a ta začala svým vybavením zaostávat. Význam humpolecké nemocnice vzrostl s výstavbou dálnice D1, která město těsně míjí. Po roce 1989 se stalo město Humpolec zřizovatelem nemocnice. V roce 1996 došlo se souhlasem zřizovatele k její privatizaci. Aby město neztratilo kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a ve snaze zachovat nemocnici se také zúčastnilo privatizace. Založilo spolu s lékaři z Jihlavy společnost Nemocnice Vysočina s.r.o. Po necelém roce došlo přes nesouhlas města k odchodu jihlavských lékařů a ke vstupu nadace "Zdravé ovzduší dětem". S odchodem lékařů se zhoršila pověst nemocnice a začali ubývat pacienti. Nastoupil proces opakující se u většiny malých nemocnic. Málo pacientů znamená málo výkonů, a tedy i málo peněz od pojišťoven. Pro lékaře, který má možnost operovat jednou za 14 dní, je problém se udržet v odborné kondici. Pokud se o takových věcech začne mluvit veřejně, zhorší se pověst nemocnice a ubudou další pacienti. Nakonec je to boj o pouhé udržení provozu s těmi lékaři, kteří ještě zbyli.
Když v roce 1998 zemřel lékař anesteziolog a nového se nepodařilo sehnat, bylo nutné skončit s operacemi. Ve výběrovém řízení nemocnice neobhájila akutní lůžka a měla se změnit na léčebnu dlouhodobě nemocných. Pro vysokou zadluženost (15 milionů) ukončila nemocnice svoji činnost na jaře 1999 (20. dubna) a zrušila smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Vedení nemocnice se po ukončení své činnosti obrátilo na uprchlický tábor s nabídkou 40 - 60 míst pro albánské uprchlíky. Ze záměru ale sešlo. Od 1.7. plánovala VZP uzavřít s nemocnicí novou smlouvu na provozování zdravotnického zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných s 50ti lůžky. Ani tento záměr nebyl uskutečněn.
Zánik humpolecké nemocnice nezpůsobil stát ani VZP, ale její vnitřní problémy. Proto byly veřejné protesty minimální. Neexistuje jiná cesta, než postupné rušení přebujelé nemocniční sítě, aby mohlo dojít ke zlepšení ekonomických podmínek ve zdravotnictví.
Jestli je na humpoleckém případě něco pozitivního, pak to, jak se město se ztrátou nemocnice vyrovnalo. V místní poliklinice funguje interní ambulance a nepřetržitá soukromá chirurgická ambulance. Město se dohodlo se zdejší plicní léčebnou a ta poskytuje několik doléčovacích lůžek, aby nemuseli jezdit lidé daleko za příbuznými po operaci. Město investovalo 3 mil. Kč do nákupu sanitek a 1.4. 1999 vytvořilo příspěvkovou organizaci Zdravotní služby města Humpolce - ZSMH.
ZSMH sídlí v Hálkově ulici č. p. 422, budova za hasičskou zbrojnicí a skládá se z těchto pracovišť. Rychlé lékařské pomoci - RLP, dopravní zdravotní služby - DZS a lékařské služby první pomoci - LSPP, která je umístěna v budově polikliniky, vchod z Hálkovy ulice.
RLP - zajišťuje nepřetržitým provozem rychlou dostupnost péče pro občany jejichž život je ohrožen. Jedná se o výjezdovou skupinu, která zasahuje na místě poruchy zdravotního stavu. Rozhodujícím faktorem je rychlá dostupnost s kvalifikovaným personálem a dobře vybaveným vozidlem. Tým se skládá z lékaře, zdravotní sestry a řidiče. Po zavolání čísla 155 informuje dispečerka z Pelhřimova (která je k dispozici nepřetržitě) vysílačkou tým a udává místo kde se nachází zraněný nebo nemocný člověk a celá skupina vyjede okamžitě na místo určení a zajistí pro pacienta transport do nejbližšího lůžkového nebo ambulantního zdravotnického zařízení. Nejčastější výjezdy jsou pro úrazy, srdeční infarkty, mozkové mrtvice, dušení, porody, bezvědomí, otravy, sebevrahy, převoz psychicky nemocných pacientů.
LSPP - denně zajišťuje pro občany služby při drobnějších úrazech a potížích, které nelze odložit, ale nevyžadují zásah RLP. Sídlí na poliklinice - vchod z Hálkovy ulice. Jestliže se nemůže nemocný dostavit na místo LSPP, může požádat lékaře, aby přijel za pacientem. Provoz je denně od 18.00 do rána 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna nepřetržitě. Nejčastější ošetření jsou drobné úrazy, chřipky, angíny, průjmy, koliky, alergie. RLP a LSPP úzce spolupracují.
DZS - sídlí v Hálkově ulici č.p. 422, jejím organizačním centrem je dispečink dopravy, který je denně od 7.00 do 15.30 hodin. K dispozici má 3 sanitky. Zajišťuje přepravu raněných, nemocných a rodiček nejen na území ČR, ale i ze zahraničí. Zajišťuje též zdravotní dozor na sportovních utkáních.

 

 

Kultura


Městská knihovna

V roce 1999 se zvýšila návštěvnost knihovny na 20 745. Zakoupilo se 1356 nových knih, 1874 čtenářů si vypůjčilo 81 638 knih. Během roku knihovna uskutečnila 63 akcí pro dospělé i dětské čtenáře, školy a veřejnost.
V měsících červnu – červenci byla provedena rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře.
V říjnu, v týdnu knihoven, byl vyzdoben průchod knihovny žáky ZUŠ G.Mahlera barevnými kresbami. Koncem roku byla v knihovně provedena revize knižního fondu. Zájemcům z řad veřejnosti také slouží 7 počítačů, z toho 4 jsou napojeny na internet.

 

Městské kulturní zařízení (MěKZ)

V MěKZ se v roce 1999 odehrálo 260 filmových představení, z toho 14 školních, shlédlo je 22 040 diváků. Kulturně společenských pořadů bylo 19, navštívilo je 1706 diváků, 21 divadelních vystoupení MŠ a ZŠ vidělo 5713 diváků, 10 vystoupení ZUČ 575 návštěvníků, 23 vystoupení ZUŠ s 5750 návštěvníky. Loutková scéna odehrála 14 představení, ty shlédlo 2160 převážně malých diváků.
U návštěvníků mělo největší úspěch např. vystoupení M. Donutila a F. Nedvěda, koncert dechových kapel Galánečka a Vysočinka a Božejáci.
Z divadelních představení to bylo divadlo Sklep s představením "Besídka" a "Tři na lavičce" v podání P. Nárožného, K. Fialové a L. Trojana.
V rámci komorní a symfonické hudby pokračovaly Hudební slavnosti Vysočiny, což jsou jednotlivé koncerty neprofesionálních symfonických těles během jara v Humpolci a okolních městech. Hlavním protagonistou těchto koncertů je Humpolecký komorní orchestr. Pěvecký sbor Čech a Lech se početnému obecenstvu představil na jarním a vánočním koncertu, který byl spojen s recitací. Ochotnický divadelní soubor Jindřicha Honzla uvedl dvakrát před vyprodaným hledištěm úspěšně hru "Osm žen".
Na loutkové scéně v Sokolovně členové souboru vlastními silami upravili interiér hlediště k velké radosti malých návštěvníků.
Ve spolupráci s Domem dětí v Humpolci a Agenturou Dobrý den Pelhřimov se konala velmi zdařilá soutěž oblastního kola volby královny krásy dívek věkové kategorie 13 - 15 let "Dívka 99" a pro nejmenší děti odpoledne dětských her a soutěží v parku Stromovka ke Dni dětí a dětský karneval ve Spolkovém domě.
Důležitou součástí práce MěKZ z hlediska estetické výchovy a kulturního vyžití mladých diváků jsou dopolední vystoupení divadel pro žáky humpoleckých škol a blízkého okolí. Zábavné i poučné pořady, ale i klasické pohádky v provedení interpretů a divadel různých forem a z různých měst se staly pro školy téměř pravidelným zpestřením školního vyučování. Nejvíce se líbily pohádky: Jak se kradou princezny, Kovářská pohádka, Království pro šaška Vaška, O líném Honzovi, Pavel Novák + Family, Dia show o Austrálii M. Dufka.
Začátkem září se pozornost soustředila na antropologický kongres, v prostorách MěKZ proběhlo setkání světových antropologů s přednáškami, kulturním programem a předáváním plaket Dr.A. Hrdličky.
Instalací zařízení Dolby stereo spectral recording se o další krůček vylepšil zvuk pro film a humpolecké kino si udržuje velmi dobrou pozici mezi mimopražskými kiny s průměrnou návštěvností 85 diváků na představení.
Dne 31.12.1999 byla ukončena činnost MěKZ jako statutární organizace, od 1.1.2000 bude součástí Městského kulturního a informačního střediska.


Loutkové divadlo

Loutkářství na Humpolecku má již 95tiletou tradici. První veřejné představení se v Humpolci datuje rokem 1906, kdy učitel Kunc začal hrát na rodinném divadélku s figurkami místního řezbáře Tomandla a později na novém větším jevišti v sále hostince "Na Kocourku". Po několika letech odmlčení nalezlo divadlo svůj stánek v tělocvičně chlapecké školy, nyní ZŠ Hálkova, kde již bylo sehráno do konce roku 1928 74 představení. Nové loutky v tomto období zhotovil humpolecký řezbář Prügelhof a některé jsou dodnes zachovány pro potřebu loutkářských výstav.
Stávající loutkové divadlo vzniklo v roce 1931 při Tělocvičné jednotě Sokol v malém sále sokolovny Humpolec, kde působí pod MěKZ dodnes.
V souboru pracuje cca 25 členů včetně mládeže a manželských dvojic, které propůjčují svým dřevěným hrdinům hlas, pohyb, nebo se starají o technickou stránku celého představení. Veškeré dekorace k inscenacím a některé loutky si soubor vyrábí ve vlastní dílně, v létě kolektiv souboru provedl novou textilní výzdobu hlediště.
Za celou dobu aktivní činnosti bylo sehráno 597 představení,které shlédlo 88 363 návštěvníků, při průměrné návštěvě cca 150 diváků. Stávající loutkářský soubor mimo pravidelných 15ti pohádek sehraných na stálé scéně ročně, se zúčastňoval i oblastních soutěží např. v Jihlavě, Zruči n.S., Týně nad Vltavou, Strakonicích a Třeboni. Představil se i na celostátní přehlídce v Českých Budějovicích a Chrudimi. Navíc zajíždí potěšit malé diváky i do blízkých obcí Jiřic a Kejžlice a uskutečnil pohostinské vystoupení v Písku, Jihlavě a Kamenici n. Lipou.


Humpolecký komorní orchestr (HKO)

Humpolecký komorní orchestr je komorní soubor bez dirigenta působící pod MěKZ Humpolec. Je hlavním protagonistou Hudebních slavností Vysočiny. Na jeho hráčích spočívá povinnost pravidelně studovat nové skladby pro připravované koncerty.
Z iniciativy orchestru se uskutečnila "akademie" k 80. výročí ČSR. Společně s KO města Slavičína pak předvánoční koncert ze skladeb starých mistrů. V roce 1999 se na členy HKO nahromadily náročné úkoly Hudebních slavnostní Vysočiny se smíšeným pěveckým sborem Českobratrské církve evangelické Brno a účast na druhém Národním festivalu NKST v Humpolci 19. dubna společně se Stupkovým kvartetem Olomouc a orchestrem Musica Quinta Essentia Praha, kde byl HKO velmi dobře hodnocen.
Projekt Hudebních slavností Vysočiny (HSV) vychází ze skutečnosti, že Vysočina je region s mimořádnou hudební tradicí a v minulosti zde žili a tvořili světově proslulí hudební skladatelé. Pro přípravu již IV. ročníku HSV bylo třeba ustavit pevné pořadatelské zázemí. Vzniklo proto Sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny se sídlem v Humpolci, které úzce spolupracuje s MěKZ a dalšími kulturními zařízeními v místech pořádání koncertů HSV. Sdružení připravuje po dohodě s pořadatelskými místy plán koncertů i jejich termínové rozložení během roku. Dramaturgie koncertů konzultována s IPOS-Artama Praha, která také navrhuje účinkující tělesa z regionů.
V průběhu měsíce března až června se uskutečnilo 9 koncertů z toho 4 v Humpolci, tyto byly velice kladně hodnoceny a Humpolec byl doporučen, aby se v roce 2000 stal opět festivalovým městem v rámci V. ročníku Hudebních slavností Vysočiny.


Muzeum Dr. A. Hrdličky

Hlavní pracovní náplní muzea zůstává zpracovávání sbírkového fondu a jeho doplňování, zajišťování průvodcovské činnosti ve stálých expozicích. Snahou pracovnic muzea je pokračovat v dlouhotrvající tradici výstav, kterých v roce 1999 bylo 25. Největší úspěch měla prosincová výstava "České vánoce", kterou shlédlo 2580 návštěvníků.
Na této výstavě bylo soustředěno 84 betlémů z Humpolce a okolí. Doménu tvořil betlém zapůjčený z Třeště. Součástí této výstavy byly výtvarné práce dětí místních mateřských a základních škol a dětského domova. Mezi betlémy probíhaly doprovodné kulturní akce- koncerty a přednášky.
Po čtyřleté přestávce byl v lednu 1999 znovu obnoven provoz ve výstavním a koncertním sále na Dolním náměstí. Do depozitáře v půdním prostoru se vrátily obrazy, které byly dočasně uloženy v depozitáři hlavní budovy muzea. Z místnosti, která sloužila k ukládání materiálu potřebného k instalování výstav, byla zřízena šatna pro účinkující na koncertech, v druhé polovině roku byla tato vybavena novým nábytkem a kobercem. Na muzejní zahradě byla uvolněna garáž, kde byl uložen materiál z rozebrané knihovny a expozice G. Mahlera. Pro muzeum nepotřebné věci byly bezplatně nabídnuty ZUŠ v Humpolci.
Muzeum bylo pověřeno psaním městské kroniky a to zpětně za rok 1998. S tím bylo spojeno shromažďování materiálu z tisku, Zpravodaje a od organizací. Kronika byla předložena městské radě ke schválení v červnu, v listopadu rada schvalovala čistopis i s konečnou grafickou úpravou.
Znovu se začala scházet muzejní rada, která projednala přípravu 4. antropologického kongresu.
V antropologické expozici byla opravena elektrická instalace, došlo k výměně dvou nefunkčních televizorů. V národopisné expozici byla doplněna poškozená písmena, byly opraveny tapety a natřeny zašlé povrchy vitrin.
Dne 2. září přijeli do Humpolce účastníci 4. antropologického kongresu, který probíhal od 31.8. do 4.9.1999 v Praze. Muzeum, ve spolupráci s MěÚ, uspořádalo k této příležitosti výstavu "Člověk na prahu III. tisíciletí", nejlepší práce byly oceněny hodnotnými cenami. Pro účastníky kongresu byla po celý den zajištěna prohlídka expozic muzea, promítal se film o Dr. Aleši Hrdličkovi a o Humpolci, ve výstavním sále na Dolním náměstí se uskutečnil koncert pěveckého sboru Čech a Lech. Všichni účastníci kongresu, kteří muzeum navštívili, obdrželi muzejní propagační materiál nejen v českém, ale i v anglickém a německém jazyce.
V měsíci říjnu bylo muzeum na měsíc pro veřejnost uzavřeno z důvodu instalace ústředního topení do celé budovy muzea, následující měsíc probíhal úklid celé budovy.
Muzeum v tomto roce navštívilo celkem 17 084 osob v expozicích i na 25 výstavách.
Dne 31.12.1999 byla ukončena statutární činnost příspěvkové organizace muzea. Od 1.1.2000 muzeum přechází pod Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
V tomto roce byl rozhodnutím Ministerstva kultury převeden majetek Muzea Dr.A. Hrdličky včetně sbírkového fondu z vlastnictví státu na Město Humpolec.


Hrad Orlík

Své brány otevřel hrad Orlík veřejnosti již třetím rokem. V období od června do konce září provoz zajišťovala společnost Castrum za pomoci dobrovolníků a brigádníků. Hradním areálem za tuto dobu prošlo 5 421 návštěvníků.
Klasické prohlídky hradu byly zpestřeny různými kulturními akcemi. Ve dnech 4.-5. července pod názvem "Zapomenutá řemesla" se hrad oděl do středověku. Návštěvníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet různá řemesla a umění z doby existence hradu. Nádvoří ožilo středověkým tržištěm, v kuchyni se pekl chléb a ovesné placky, skupiny historického šermu Bratrstvo Walhaly předvedlo své šermířské umění. Hradní sklepení nabízelo líčení příběhů z dávných dob v maňáskovém divadle, osvěžení poskytla lazebna. Za oba dva dny prošlo hradní bránou asi 900 osob.
Dne 8. července ani nevlídné počasí neodradilo kočovnou divadelní společnost "Divadlo po přechodu" uvést na hradě divadelní hru "O doktoru Faustovi, pekelném ptáčkovi a co z toho vzešlo".
Ve dnech 14.-15. srpna na hradě účinkovala skupina historického šermu "Arien", bylo možné shlédnout divadelní představení "Zločin na Humpolci hradě" a "Bratříci". Své pochoutky nabízela i hradní kuchyně, poprvé se zde pekly i koláčky. Hrad navštívilo 486 návštěvníků. Ve dnech 11.a 12. září, v rámci Dnů otevřených dveří památek (EHD), se víkend na hradě nesl v duchu pracovních aktivit na opravě hradní kuchyně, přišlo asi 100 lidí. Radost z dobře vykonané práce netrvala ale dlouho. Lesy ČR nechaly provést kácení starého lesního porostu směrem k Rozkoši. Po provedených pracích a vlivem zvýšené povětrnosti, došlo k pádu mohutného smrku z hradního příkopu - bohužel právě na střechu hradní kuchyně, kterou částečně zdemoloval. Její oprava si vyžádala opět nemalé finanční prostředky. Dokončeny byly také stavební práce na plášti chlebové pece a zdvižen krov. Stavebně bylo dále zajištěno schodiště s perónem v horním nádvoří, položena podlaha v místnosti bašty při druhé hradní bráně. Za pomoci dobrovolníků byl proveden archeologický průzkum v severozápadním nároží renesančního paláce na velkém nádvoří, který byl hrazen z výtěžku ze vstupného. S plánovanou obnovou Naučné stezky Březina byla provedena oprava roubené studny a vytěžení odpadu z ní, osazena byla bezpečnostní mříží. Za finančního přispění Města Humpolce a OÚ Pelhřimov byla zahájena oprava renesančního paláce na hradě. Podařilo se zabezpečit stěnu paláce před sesunutím a rekonstruovat drobné stavební detaily.
Stavební práce v tomto roce hradilo Město Humpolec částkou 300 tis.Kč, Okresní úřad Pelhřimov částkou 50 tis. Kč a společnost Castrum částkou 3.115,- Kč.
Práce archeologické hradila společnost Castrum ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů.
Humpolecká radnice požádala o převod zříceniny hradu Orlík z vlastnictví státu na Město Humpolec.


Městské kulturní a informační středisko (MěKIS)

Usnesením Městského zastupitelstva ze dne 9.6. 1999, byla zřízena nová příspěvková organizace Městské kulturní a informační středisko. Organizace byla zřízena na dobu neurčitou se zahájením činnosti od 1. září 1999.
Vybudování informačního střediska bylo nezbytné vzhledem k tomu, že Humpolec leží ve velmi malebném, dosud však turisty málo objevovaném místě.
Hlavním posláním je prezentace města a regionu a poskytování informací o jeho kulturním a společenském životě. Dále spolupracuje s podnikatelskými subjekty města i přilehlého regionu a poskytuje informace o možnostech ubytování, stravování, sportovního a společenského vyžití, o lékařské pomoci, dopravě, službách pro motoristy aj.
Všechny informace může občan získat buď přímo v kanceláři (přízemí budovy Měst. úřadu) nebo v Infoboxu, což je počítač s dotykovou obrazovkou. Zde jsou informace přehledně rozděleny a neustále doplňovány.
Se vznikem této organizace souvisí ke konci roku 1999 i zánik právní subjektivity Muzea Dr. A. Hrdličky a Městského kulturního zařízení, neboť tyto organizace spolu s městskou knihovnou přecházejí od 1. 1. 2000 pod právě vzniklou novou organizaci.

 

Gustav Mahler

V červnu měla být dokončena rekonstrukce Mahlerova rodného domu v Kalištích. První část obnovy objektu byla ukončena v září roku 1998. V současné době chybí na dokončení velká finanční částka. Protože hlavní sponzoři odstoupili od původních smluv a své příspěvky redukovali na méně než třetinu, stavební práce na objektu se zastavily. Přes veškeré snahy Nadace se jí nepodařilo zajistit nové sponzory, pouze Město Humpolec přispělo 500 tisíci Kč a to formou bezúročné půjčky.
I přes tyto potíže v Kalištích pokračují kulturní akce v již zrekonstruovaném sále.

 

Plesová sezona

Tak jako v minulých letech probíhala plesová sezóna v sále Spolkového domu. Příjemná atmosféra všech plesů, které pořádaly různé organizace, přispěla k celkové úrovni společenského života v Humpolci.

 

Majáles

Již tradiční oslavy 1. máje, jejichž kulturní program několik let pořádal a finančně sponzoroval pivovar Bernard, se letos nekonaly a to z finančních důvodů. Dalším důvodem byly stížnosti obyvatel z okolních domů na velký hluk a nepořádek. Připomenutím Majálesu bylo vystoupení dechového a tanečního souboru ZUŠ G.M. z Humpolce. Město Humpolec ZUŠ uhradilo náklady s tím spojené a to ve výši 3 000,- Kč.

 

Pivní slavnosti

6. a 7. srpna se konaly pivní slavnosti Českého svazu malých nezávislých pivovarů. Díky velice pěknému počasí se na náměstí sešlo mnoho lidí, kteří kromě konzumace piva a jiných poživatin, mohli shlédnout i bohatý kulturní program. Město Humpolec přispělo částkou 5 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s úklidem města po skončení akce.

 

 

Církev


Volba nového opata Želivského kláštera

Kvůli vysokému věku a špatnému zdravotnímu stavu odešel začátkem roku 1999 na zasloužený odpočinek opat želivského kláštera Vít Bohumil Tajovský, který se stal v pětatřiceti letech nejmladším opatem řádu.
Tento církevní post zastával 51 let a byl nejdéle sloužícím a patrně i nejúspěšnějším opatem v 850tileté historii kláštera.
Dne 19.2. dopoledne proběhla v želivské kanonii premonstrátů tajná volba nového opata. Stal se jím Bronislav Ignác Kramár, který je 51. opatem řádu. Narodil se 31.10. 1945. Pochází ze Slovenské Nové Vsi u Trnavy. Jako motto, které předznamenává jeho nynější postavení si zvolil výrok: "Být připravený ke každému dobrému dílu". Tento výrok je také heslem sv. Norberta - zakladatele premonstrátů.
Volba nového opata je záležitostí, která má velkou vážnost. Nejprve byla sloužena v 9 hod. slavnostní mše svatá a po ní začala vlastní volba. Té se zúčastnilo 26 řeholníků a kněží, kteří splnili předepsané podmínky. To znamená, že dosáhli věku minim. 35 let a od jejich slavnostního slibu uplynulo nejméně 5 let.
Volí se tajně v několika kolech. Poslední z kandidátů musí získat nadpoloviční většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje délka služby v duchovním úřadě.


Židovský hřbitov

V posledních letech převzala péči o humpolecký židovský hřbitov, který byl založen na počátku 18. století MATANA a.s., která cennou památku systematicky opravuje ve spolupráci s MÚ v Humpolci.
V současné době patří zdejší židovský hřbitov k nejlépe zachovalým.

 

Sborové budovy v ul. Husova

V roce 1999 došlo k výměně střešní krytiny na sborovém domě č.p. 143 a 144 s doprovodnými tesařskými pracemi např. úpravy krovů, laťování. Celkové finanční náklady přesáhly částku 354.000,- Kč. Město Humpolec přispělo částkou 50.000,- Kč, zbývající část byla hrazena ze sborových a církevních prostředků, darů členů sborů.
Důležitou a podstatnou událostí evangelického sboru v Humpolci bylo obsazení sboru kazatelem Janem Kellerem v září 1999, který se zdárně ujal práce po několika letech neobsazeného, uvolněného sboru.

 

Toleranční kostel

V tomto roce se nepodařilo zajistit dostatečné finanční prostředky k pokračování započatých prací loňského roku.


Česká křesťanská akademie

Česká křesťanská akademie (ČKA) je jedním z prvních občanských sdružení, která po listopadových událostech roku 1989 vznikla. U jejích počátků stála řada křesťanských osobností, za všechny zmiňme prvního prezidenta ČKA teologa Josefa Zvěřinu. Po jeho smrti převzal prezidentskou štafetu další významný český teolog Tomáš Halík.
ČKA je nezávislé sdružení občanů, jehož posláním je přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Je otevřena křesťanům všech církví a všem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti.
ČKA přijala do současné doby již více než 1200 individuálních členů a Společnost pro církevní právo jako člena kolektivního. Její sídlo je v Praze, ale působí i v řadě dalších měst - Písku, Táboře a mnoha dalších. Vydává také svůj časopis - revue UNIVERSUM.
ČKA je občanská iniciativa, která žije z příspěvků svých členů a z darů domácích i zahraničních sponzorů.

 

Místní skupina ČKA v Humpolci

Místní skupina byla založena 11. května 1995, v současnosti má 13 členů, zástupců všech křesťanských církví v Humpolci. Pořádá přednášky a přednáškové cykly - z poslední doby uveďme cyklus o historii Humpolecka.
V minulosti přijali pozvání mimo jiné Tomáš Holub, hlavní kaplan armády České republiky, misionář páter Čížkovský nebo P. Petr Kolář, biblista a novinář.
Ve své činnosti se řídí zásadou nezávislosti na běžných církevních strukturách, i když s církvemi spolupracuje. V budoucnu chce ČKA více oslovit i mimocírkevní veřejnost, a to především volbou témat.
Každoročně organizuje víkendové setkání pro děti, jehož náplní jsou různé hry a pobyt ve volné přírodě.

 

Přehled činnosti místní skupiny České křesťanské akademie v Humpolci v roce 1999


Proběhly tyto přednášky s následující besedou:

26. února 1999 Duchovní služba v armádě
Přednášející: P. Tomáš Holub, hlavní kaplan armády České republiky

19. března 1999                 Misie v Africe
Přednášející: P. Zdeněk Čížkovský, misionář

7. května 1999 Kardinál Josef Beran (30. výročí úmrtí)
Přednášející: P. Gilbert Augusta, historik, člen želiv. kláštera

21. května 1999                 Žena v církvi
Přednášející: P. ThDr. Jan Bárta, teolog

25. června 1999                  Historie humpolecka (závěrečná č. vícedílného cyklu)
Přednášející:  P. Gilbert Augusta, historik, člen želiv. kláštera

24. září 1999 Internační tábor v Želivě v letech 1950-1956
Přednášející: P. PhDr. Jindřich Charouz, historik, člen želiv.  kláštera

22. října 1999 Postavení církve v české společnosti
Přednášející: P. Petr Kolář, biblista a novinář, redaktor Českého rozhlasu

5.listopadu 1999                Historie židovské komunity v Humpolci
Přednášející: Jiří Rychetský, regionální historik

19.listopadu 1999              Gustav Mahler
Přednášející: Jiří Rychetský, regionální historik

10. prosince 1999               Křesťanský smysl adventu a vánočních svátků
Přednášející: Jan Keller, farář Českobratrské církve evangelické v Humpolci

Přednášky se konaly v Klubu městského kulturního zařízení, popřípadě ve výstavním sále Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí v Humpolci.

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT


Humpolecké strojírny a.s.

V roce 1999 byla v Humpoleckých strojírnách a.s. ukončena výroba závěsných nakladačů, které se v různých typových obměnách vyráběly v Humpolci více, než 40 let. Ve výrobním programu však nadále zůstávají čelní nakladače řady FL, oceněné cenou "Gran prix" na veletrhu Techagro 1998, jimiž se HS dostávají na vrcholnou světovou konstrukční a technickou úroveň. V České republice nadále trvá výsadní postavení HS v prodeji nakladačů s podílem přesahujícím 80% všech prodaných nakladačů.
V souvislosti s problémy výrobce traktorů a.s. Zetor Brno, došlo k prudkému poklesu prodeje nakladačů na traktory Zetor v síti afilací a.s. Motokov v Evropě i Severní Americe, kam v předchozích letech směřovalo až 75% produkce nakladačů. Ve větší míře byl tudíž realizován prodej na jiné typy traktorů, především Renault, Landini, Fiat a New Holland. Byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy na prodeje nakladačů pro dovozce traktorů Renault v SNR a pro největšího evropského výrobce traktorů fy Fendt v jejich celosvětové prodejní síti. Dále se a.s. orientovala na výrobu komponentů pro další tři západoevropské výrobce traktorů a vysokozdvižných vozíků.
I přes výše uvedené problémy se podařilo udržet výrobu i celkové prodeje v úrovni předchozího roku a to při zabezpečení výrazně vyšší produktivity práce. Důsledkem toho bylo výrazné snížení zaměstnanosti o cca 20%, čímž se snížil celkový počet zaměstnanců na konečných 320 osob, jejichž průměrný výdělek se pohyboval v úrovni 10,5 tis. Kč/měs.

 

Sukno textil a.s.

Největší humpolecký průmyslový podnik, tradiční textilní výrobce Sukno, zaznamenal v roce 1999 významnou změnu. Ke dni 31.7.1999 došlo ke změně právní formy této společnosti. Společnost Sukno, s.r.o. Humpolec byla transformována na akciovou společnost Sukno textil a.s. Transformace společnosti proběhla po rozsáhlé přípravě schválené valnou hromadou společnosti již v roce 1998. Cílem této transformace je zreálnit majetkové poměry společnosti, což bylo provedeno oceněním veškerého majetku společnosti soudními znalci, a zajistit vyšší transparentnost společnosti, jako předpokladu pro případný vstup zahraničního partnera do společnosti.
Sukno textil a.s. nastoupila cestu zefektivnění výroby formou dalšího snižování nákladů a obměnou nabízeného sortimentu výrobků. Materiálové složení, deseny a barevné varianty jsou vytvářeny desinatéry firmy na základě inspirací z italských módních ateliérů. Užitné vlastnosti vyvzorovaných tkanin odpovídají požadavkům na vlnařské tkaniny obvyklým na světových trzích. Sukno textil a.s. je výrobcem, který je držitelem certifikátu ověřujícím, že ve společnosti jsou splněny požadavky normy jakosti Iso 9001. Firma v roce 1999 vystavovala své výrobky na veletrhu "Eurotuch" Dusseldorf, z jara a na podzim na veletrhu "Rostextis a Textilexport" v Moskvě a v tuzemsku na veletrhu "Styl" v Brně.
Přes celosvětovou krizi v textilním průmyslu se ve společnosti Sukno textil a.s. během roku 1999 podařilo prodat 1 966 tis. m vlnařských tkanin. Na tuzemském trhu bylo uplatněno 14% celkového prodeje tkanin a to především u největších konfekčních výrobců v České republice. Rozhodující podíl je realizován na export. Na rozdíl od roku 1998, kdy byla největší část exportu směrována na trh USA, byl v roce 1999 největší podíl prodeje do Itálie 23,7% a USA s 20,3% následovaly. Výrazný podíl 13,4% byl vyvezen do Německa. Perspektivním trhem pro vlnařské tkaniny je Rusko. V roce 1999 Sukno textil a.s. otevřela zastoupení v této zemi.
V rámci restrukturalizace výroby došlo ke snížení počtu zaměstnanců na 545 k 31.12.1999. Rozhodující, při snižování počtu zaměstnanců, bylo ukončení pracovního poměru se zahraničními pracovníky a odchod některých zaměstnanců do předčasného důchodu. Naproti tomu, bylo přijato do pracovního poměru několik absolventů vysoké školy textilní, kteří nahradí postupně vedoucí pracovníky, kteří budou odcházet do důchodu.


Českomoravský len a.s.

Rok 1999 byl v akciové společnosti Českomoravský len Humpolec poznamenán zásadními změnami v jeho výrobním programu. V průběhu roku bylo realizováno rozhodnutí představenstva a.s. o ukončení výroby surových pazdeřopilinových desek. Převážná část výrobního programu byla soustředěna do výroby povrchově upravených desek různého formátu a dezénové skladby. Zásadně byla rozšířena výroba impregnovaných papírů. Výrobní program byl zajišťován ve třech výrobních divizích: divize deskové výroby, divize strojní, divize lnářské výroby. 
Celkový obrat za rok 1999 činil 600 mil. Kč.
Záchranou lnářů, jak producentů tak zpracovatelů, může být nový projekt se zemědělskými  a  univerzitami v Jižní Karolíně a Georgii.
Humpolečtí lnáři začali americkým partnerům poskytovat znalosti o využití lnu již před pěti lety. Na americkém trhu se chtějí prosadit i prodejem strojů na zpracování lnu a dodávkou technologií pro laboratorní zpracování vzorků. Tento program financuje vláda USA. ČML se v Americe prosadil prostřednictvím dceřinné společnosti Carolina Flax Inc. založené v roce 1995 a díky této společnosti navázal kontakty s dalšími zájemci o spolupráci především z Kanady a Velké Británie.

Pivovar Bernard

V roce 1999 vystavil pivovar celkem 116.053 hl piva, což je nárůst 5,3 % oproti roku 1998, kdy byl výstav 110.222 hl. Nejvýznamnější ocenění, které humpolecký pivovar získal, bylo na Zlatém poháru Pivex v Brně, kde světlé pivo 10° získalo 1. místo.
Další ocenění piva Bernard:
2. místo Stříbrná pivní pečeť v Táboře světlý ležák 11°
1. místo Zlatá pivní pečeť v Táboře spec. světlý ležák "OX" 14°
1. místo MF Dnes 21.7. "Test lahvových ležáků" 12° lahvový ležák
2. místo na Dočesné v Žatci světlý ležák 12°
2. místo na Dočesné v Žatci speciální černý ležák 13°
1. místo v soutěži o nejlepší jihočeské pivo v Českých Budějovicích světlý ležák 12°
Pivovar se podílel na sponzorování různých akcí, z nichž nejdůležitější jsou : Urologický kongres v Plzni, Mistrovství ČR v netradičních disciplínách Čejkovice, Kongres Antropologie a genetiky Praha, Zlatá Podkova Humpolec, televizní pořad "Příště u Vás" Humpolec a jiné.

 

Autosalon Kudrna

Autosalon Renault Kudrna získal za dlouholetou úroveň poskytovaných služeb Certifikát kvality Renault. K základním podmínkám tohoto ocenění v oblasti prodejních služeb patří např. využívání špičkového diagnostického zařízení, používání výhradně originálních náhradních dílů a další. Toto ocenění získal autosalon jako první na Vysočině.

 

Drobní podnikatelé ve městě

V roce 1999 byly v Humpolci otevřeny tyto nové provozovny:

Firma a sídlo Majitel firmy
Prodejna keramiky a nábytku,
Husova 70 Sdružení podnikatelů Princ + Horký
Velkoobchod s vodoinstalačním materiálem
Central Trade Park D1 IMI International s.r.o.
Barvy a laky,odstíny na přání
Jihlavská 294 Otomar Miksa
Večerka
Na Kasárnách Marta Postránecká
Velkoobchod a autodoprava
Vosmíkova 538 Top-Auto Czech, s.r.o.
Obchodní a zprostředkovatelská činnost
Komenského 149 Star Zálesí, s.r.o.
Velkoobchod a maloobchod –
papírnictví, kancelářské potřeby
Školní 511 MHA, s.r.o.
Povrchové úpravy kovů
Podhrad 286 Wiesner-Hager Bohemia, s.r.o.
Obchod s autosoučástkami
Lužická 600 Autopraktik, s.r.o.
Obchod s textilem a obuví
Nerudova 187 Viadona spol., s.r.o.
Prodejna nápojů, Masarykova 884
Vydavatelství
Komenského 133 Miroslav Kratochvíl
Pavel Dolejší
Čajovna
Masarykova 647 Radek Štěrba, Kamil Štěrba
Ubytovací služby
Nádražní 547 Marie Davidová
Prodejna textilu
Havl.nám. 90 Radek Vošický
Hodinářství, klenoty
Rašínova 189 Jaroslav Beran
Projekční kancelář, služby architekta
Na Závodí 631 Ing.arch. Luděk Rýzner
Penzion
Pražská 527 Marie Joklová
Výroba z plastů
Okružní 1296 VDP , s.r.o.
Obchod s vodo-plyno zařízením
Kamarytova 161 SH Topení, spol.s.r.o.
Kovovýroba
Central Trade Park D1 Zwartwoud Kovo, spol .s.r.o.
Velkoobchod – autosoučástky
Rašínova 191 Marián Šmidrkal
Vinotéka
Zichpil 351 Pavel Číhala
Masérské služby
Nádražní 486 Miloslava Havelková
Výroba cementového zboží
Pražská 489 Ortodum, spol.s.r.o.
Hračky – papírnictví
Nerudova 187 Jaroslav Charvát
Prodej bytových doplňků,
dřevěných polotovarů
Nádražní 489 Dřevoodbyt, s.r.o.
Fit centrum
Okružní 612 Ing. Milan Zajíček
Prodej výpočetní techniky
Dolní nám.34 Ondřej Baloun
Prodejna textilu
Lnářská 872 Sukno textil a.s.

 

Výroba nábytku
Kamarytova 97 Hranipex Humpolec, a.s.
Prodejna textilu
5. května 314 Zdenka Beranová
Velkoobchod knih
Hradská 1535 Levné knihy – Hvězda,spol.s.r.o.
Prodejna textilu
Žižkova 1550 United Fashion, s.r.o.
Obchodní činnost
poradenství, prov.staveb
Žižkova 421 Ladislav Jakl – autorizovaný stavitel
s.r.o.
Prodejny textilu a keramiky
5. května 309 Milan Pospíšil
Prodejna textilu
5. května 309 Marcela Neubauerová

 

V roce 1999 byly zrušeny tyto provozovny:

Second hand
Poděbradova 662 Stanislav Cígler
Kovovýroba
Budíkov 9 PWM – Strojírny, s.r.o.
Galanterie
Na Kasárnách 412 Růžena Kručanicová
Pohostinství
Rozkoš 23 František Kostelecký
Zakázkové krejčovství
Komenského 163 Dana Karhánková,
Jana Štěpánová
Ubytovací služby
Brunka 92 Jana Šulcová
Zemědělské zásobování a nákup
Na Závodí 173 Hydro ZZN a.s.
Drogerie
Havl.nám. 90 Jednota  s.d. Kamenice n.L.
Pneuservis
Komenského 131 Jiří Koten
Večerka
Masarykova 73 Marek Lecjaks
Velkoobchod drogerie
Jiřice 9 Leboma Bohemia, s.r.o.
Ubytovací služby
Školní 701, Na Závodí 714 SOU obchodní a SČMSD s.r.o.
Velkoobchod – domácí potřeby
Horní nám. 301 Zepter International, s.r.o.
Zelenina
Tržnice – Školní ul. Imrich  Czápai
Obchod s textilem
Nerudova 452 Vladimír Běhal
Potraviny
Blanická 1234 Josef Musil
Potraviny
Rozkoš – autobazar Sv.Jan Miroslava Pipková
Zahrádkářské potřeby
Žižkova 22 Veronika Jonášová
Bufet – Status a.s.
Nádražní 998 Blanka Dygrýnová

 

Central Trade Park D1

Velké a bouřlivé diskuse provázely projednávání rozšíření areálu Central Trade Parku D1 (CTP) v místním zastupitelstvu, které vyústily v rezignaci nezávislých kandidátů a komunistů.
Při procesu schvalování územního plánu mohou všechny fyzické a právnické osoby předkládat svoje připomínky a navrhovat jiná řešení. Tyto připomínky se týkají také záměru investora Brakema Invest na rozšíření průmyslového areálu. Již první návrh předkladatele (starosty) pro předjednání v městské radě nepředpokládal rozšíření průmyslového parku až po silnici na Bystrou, protože předkladatel tuto variantu vyloučil, neboť narušovala vodní zdroje, které jsou prioritním zájmem města. Již tento první návrh stanovil nepřekročitelnou hraniční čáru možného rozšíření průmyslového parku na hranici ochranného pásma Vodačky. Tato varianta na jednání zastupitelů byla dále upravena a redukována na variantu, která předpokládá zalesnění podél silnice ponechat zcela beze změny. Podle návrhu by rozšíření areálu mělo být 4.8ha, ale v místech navazujících na stávající halu firmy Zwartwoud. Dle návrhu zůstane volný prostor mezi hranicí průmyslového parku a nejvýše položenými zahrádkami. Zůstala by možnost jiného vedení dosud od roku 1972 stále ještě platného "historického" obchvatu města. Nedošlo by ke zvýšení hladiny hluku z dálnice v oblasti zahrádek, protože by nedošlo k žádnému "odkrytí" Humpolce. Vzdálenost areálu od malého vodního zdroje u železničního přejezdu by byla tak velká, že by nemohlo dojít k jeho jakémukoliv ovlivnění a stejně tak by nebyl poblíž památníku rumunských vojáků žádný průmyslový areál.
Zastupitelé se také dohodli, že od hluku z dálnice je třeba chránit bytovou zástavbu v ulicích Pelhřimovská a Na Dálnici, tedy tu část města, která je trvale zatížena působením hluku a předpokládají výsadbu lesa v těchto místech. Tento návrh ještě po dalším projednání v zastupitelstvu a teprve v případě, že bude následně odsouhlasen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva, by mohl být výchozí variantou, ke které by se již mohly oficiálně vyjadřovat všechny instituce státní správy včetně ochrany životního prostředí.
Situace v CTP D1 je následující:
U sjezdu z dálnice D1 do Humpolce byl vybudován průmyslový areál na ploše cca 10ha. V tomto areálu CTP jsou provedeny terénní úpravy, vybudovány inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení a oplocení areálu.
V současné době je v "zadní části" CTP vybudována výrobní hala, kde je firma Zwartwoud-Kovo, která vyrábí různé druhy kovových výrobků. Firma IMI International je britská společnost, která je v současné době v podnájmu v 1/3 haly Zwartwoud-Kovo a pro kterou se připravuje nová hala o rozloze 2000 m2. Tato firma provádí distribuci měděných výrobků.
V únoru 1999 začala stavba správní budovy CTP Parkmanagementu, která bude dokončena v říjnu tohoto roku.
Jednání probíhalo s americkou společností se sídlem v Anglii Guilford vyrábějící sedačky pro auta. Tato firma má zájem využívat celý prostor mezi pozemkem Zwartwoud-Kovo a dálnicí D1. Firma bude zaměstnávat 200-250 zaměstnanců postupně do konce roku 2002.
Naproti této hale bude postavena další hala o rozměru 5000 m2 pro belgickou firmu Lazer, která vyrábí ochranné helmy a měla by zaměstnávat 150 lidí, z toho by bylo 2/3 žen.
Pozemková část nejblíže u města je určena pro kombinaci hotelových a restauračních služeb. O tento prostor se zajímá mimo jiné KFC (rychloobčerstvení). Z celého areálu zůstává jedna pozemková část o rozloze 7000 m2, pro kterou má firma Brakema Invest jenom předběžnou nabídku. V současné době dostala tato firma velice zajímavou nabídku od francouzské společnosti Carrefour, která je největší světovou společností provozující hypermarkety. Tato firma potřebuje pro distribuci zboží dobře umístěný centrální sklad, kde by již v 1. etapě pracovalo 100 zaměstnanců. Carrefour Paříž vypsala výběrové řízení a dne 1.10.1999 se má rozhodnout, kde bude stát centrální sklad pro hypermarkety, tedy hala 15000-25000 m2. Hala musí být dostavěna do 1.8.2000, kdy začne provoz. Humpolec má zatím přednost, ale má konkurenci v Havl. Brodě a v Jihlavě, kde se snaží tohoto investora získat.
Navrhované řešení má i své negativní důsledky - vykácení části lesa, který je na pozemku velikosti 4,8 ha pouze v místech skladové haly a v místech její obslužné komunikace. Převažují však pozitivní důsledky, jako je získání pracovních příležitostí, příliv stabilních, dobře situovaných podniků do Humpolce, vybudování rozsáhlého průmyslového parku, který je již v současné době považován za příklad pro rozvoj a stabilizaci zahraničních firem na území ČR, prezentace Humpolce v zahraničních propagačních materiálech a v nabízecích seznamech podobných zařízení v Evropě i USA, které slouží pro informace podnikům a podnikatelům, průmyslová zóna mimo sídelní část města, stabilizace obchodní sítě a rozšíření možností podnikání pro podnikatele v Humpoleckém regionu, získání výjimečného postavení města Humpolce v rámci Jihlavského regionu.
Protože má Humpolec v okrese Pelhřimov nejvyšší nezaměstnanost, je nezbytné vytvořit na území města podmínky pro to, aby občané města pracovní příležitosti měli. Předkládaná varianta C, která vznikla na základě připomínek a pozměňovacích návrhů občanů a členů zastupitelstva byla již přijatelným řešením a ještě v navržené podobě umožní vstup francouzské firmy do Humpolce. Dostatek pracovních příležitostí u stabilních a dobře situovaných firem je pro rozvoj města základní podmínkou.
6. září přítomní členové zastupitelstva doporučili rozšiřovat průmyslový park zrcadlově od silnice Okružní, tedy v prostoru za zástavbou podél dálnice na druhou stranu k silnici na Hněvkovice a dále pak až k silnici na Želiv. V této lokalitě nejsou zdroje pitné vody, je třeba zde provést náhradní zalesnění podél dálnice, které zatím stále chybí a které by oddělilo stávající zástavbu jednak od dálnice, ale i zalesnění kolmo k dálnici, které by oddělilo bytovou zástavbu od možné budoucí průmyslové zóny. Tato část by byla pro rozšiřování průmyslového parku bezproblémová a stejně tak jako současný CTP D1 by byla mimo sídelní část města.

 

PENĚŽNICTVÍ


V roce 1999 poskytovaly svým klientům služby tři peněžní ústavy:
- Česká spořitelna a.s.
- Komerční banka a.s.
- Ge Capital bank a.s. (bývalá Agrobanka)
- Investiční a poštovní banka

 

AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM HUMPOLEC


Místní komunikace

V roce 1999 byla dokončena povrchová úprava ulice Komenského a to nákladem 2 mil. Kč. Celkový náklad stavby, která započala již v r. 1998 byl 3 200 tis. Kč. Na podzim r. 1999 byl vybudován chodník ulice Čejovská, celkovým nákladem 425 tis. Kč. Tím se značně zlepšila bezpečnost chodců v této ulici. V obci Rozkoš byla provedena rekonstrukce místní komunikace mezi obytnými domky v kopci. Jednalo se o kompletní rekonstrukci vozovky včetně provedení obrubníků a kanalizačních vpustí. Celkové náklady činily 1.300 tis. Kč. V historické části města, v ulici Alešova, byla provedena oprava vozovky a chodníků předlažbou z kamenných kostek žulových - celkový náklad 240 tis. Kč. Stavbu všech tří akcí prováděla fa Silnice a.s. Havl.Brod. Dále byla prováděna oprava a údržba komunikací v katastru města. Do těchto oprav se investovalo 1 500 tis. Kč. Většinu těchto oprav prováděly Technické služby Humpolec.

Informační značení ve městě

V posledních měsících roku byly zhotoveny nové informační a reklamní tabule, které splňují požadavek nové vyhlášky o jejich jednotném formátu a vzhledu. Došlo také k rozmístění směrovek jednotlivých ulic.

Školství

V roce 1999 byla realizována výstavba sportovního areálu u ZŠ Hálkova. V tomto roce byla nákladem 1 365 tis. Kč výstavba zahájena I. etapou a to hřištěm s umělým povrchem - tartanem. Toto hřiště bude sloužit pro basketbal, volejbal, florbal. Stavbu prováděla firma Status a.s. Humpolec.
Ve školní jídelně ZŠ Hálkova byla za 126 tis. Kč opravena izolace podlahy a položení dlažby. Zhotovitel - První humpolecká stavební s.r.o. V Základní umělecké škole G. Mahlera byla provedena I. etapa výměny dřevěných oken za plastová - nákladem 170.244 Kč.

Sport

V areálu zimního stadionu byla provedena výstavba hřiště pro skateboard. Jedná se o asfaltové hřiště rozměrů 20 x 40 m včetně několika překážek. Toto hřiště je mládeží hojně využíváno a v budoucnu se jedná o vybudování dráhy pro horská kola. Stavbu hřiště prováděla firma Silnice a.s. Havl. Brod nákladem 650 tis. Kč.

Stavebnictví

V této oblasti byla provedena výstavba půdních vestaveb v ulici Hálkova - v domě č.p. 1 027 - dvě bytové jednotky 1 + 2 v domě č.p. 1 028 - dvě bytové jednotky 1 + 2 Stavbu v obou domech prováděla firma První humpolecká stavební nákladem 2 789 tis. Kč.

Další vestavbu provedla firma Status a.s. Humpolec a to v domě č.p. 1 039 - 4 bytové jednotky o velikosti 1 + 1 nákladem 2 600 tis. Kč.
Další realizované akce:
- oprava střechy hasičské zbrojnice - 99.800 Kč
- rekonstrukce ústř. topení Hálkova č.p.996, 997 - 245.568 Kč
- rekonstrukce ústř. topení Lnářská č.p. 1023 - 178.434 Kč
- rekonstrukce ústř. topení v budově muzea - 546.890 Kč
(zbudování centrální kotelny a rozšíření stávajících rozvodů)
- stavební úpravy pro Lékařskou službu první pomoci, tj. vybudování zázemí pro dispečink - 400.000 Kč
- rekonstrukce kotelny na poliklinice - 317.160 Kč
- rekonstrukce odpadů Masarykova č.p. 73 - 121.044 Kč
- rekonstrukce odpadů Masarykova č.p. 78 - 203.312 Kč
- zateplení domu Fügnerova č.p. 19 - 253.254 Kč
- zateplení domu Masarykova č.p. 73, 74 - 532.171 Kč
- výměna střešního pláště Nerudova č.p. 960 a Na Skalce č.p. 964 - 451.000 Kč
- oprava střechy Lužická 1327 - 199.665 Kč
Vodní hospodářství
V roce 1999 byla dokončena akce, do současné doby největší ve vodním hospodářství, "Intenzifikace ČOV Humpolec". Tuto akci prováděla firma Agos Pelhřimov. Náklady činily 23.908.500 Kč. Dílo bylo rozděleno na dvě části a to na odbahnění dočisťovacího rybníka Valcha a na částečnou rekonstrukci technologické části ČOV.
Druhou významnou akcí bylo "Posílení vlastních vodních zdrojů II etapa -Perlavka". Tuto akci prováděla firma Vodak Humpolec za cenu 471,833 Kč.
Další akcí, která se uskutečnila bylo "Budování vodovodu a kanalizace pro Humpolecký dvůr". V této lokalitě je plánováno 7 parcel na výstavbu rodinných domků a Město Humpolec zde financuje budování inženýrských sítí. Dílo prováděla firma Vodak Humpolec a náklady činily 472.500 Kč.
Dále byla zahájena akce "Telemetrie vlastních vodních zdrojů". Tato akce významně přispěje ke zlepšení využitelnosti vlastních zdrojů pitné vody a ke snižování ztrát ve vodovodní síti. Jedná se o zajištění jednotlivých vodohospodářských objektů pomocí přenosové techniky do dispečerského stanoviště ve Vodaku Humpolec, kde jsou na monitoru zobrazeny objekty s vodní hladinou a tak je možné reagovat na změny co se týče dodávky pitné vody pro město. Tuto akci provádí firma GDF Mostkov za cenu pro všechny objekty (7) ve výši 2.555.079,- Kč.Pro rok 1999 je vyčleněna částka z rozpočtu 392.502,- Kč. Tato částka je určena na jeden objekt a to pro vodojem Jihlavský. Zbylá částka je navržena do rozpočtu roku 2000.
Dále byla v roce 1999 vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele díla "Posouzení vodovodní a kanalizační sítě". Tuto zakázku provádí firma Vodak Humpolec za cenu 1.344 tis. Kč. Plnění akce je rozloženo do dvou let. Pro rok 1999 je v rozpočtu schváleno 400 tis. Kč. Zbylá část t.j. 944 tis Kč je navrhována  do rozpočtu na rok 2000. Výsledkem bude mimo jiné návrh na odvádění dešťových vod mimo kanalizační řády a tím odlehčení splaškové kanalizace, která svými parametry v některých částech města neodpovídá současným požadavkům.
V roce 1999 proběhla i "Oprava vodovodního řádu v ulici Hradská" a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí celého povrchu této ulice v dalším roce. Akci provedla firma Vodak Humpolec za cenu 492.339,-Kč.
Vodovodní řad z třicátých let (litinové potrubí) byl nahrazen novým PVC potrubím včetně starých železných přípojek. Kanalizační řad zůstal zachován původní.

Dále proběhla akce "Čištění ležatých kanalizačních řadů". Dílo prováděla firma Revak Karlovy Vary. Šlo o pročištění vyznačených kanalizačních řadů speciálním čistícím vozem a následnou prohlídku kamerou. Čištění proběhlo v ulici Pelhřimovská, Smetanova, Družstevní, Arbesova, Panskodomská, Žižkova, Soukenická, sídliště Na Rybníčku a ulice Lužická. Cena za toto dílo byla stanovena na 226.690,- Kč. Celkem bylo vytěženo více jak 100 tun materiálu.
Další akcí byla "Oprava kašny Vilémov". Tuto akci prováděla firma Status Humpolec. Dílo bylo projektováno panem Poláčkem - firma Vodak Humpolec. Akce byla provedena za cenu 75.655,- Kč.
Při ulici Pelhřimovská pro rodinný domek a zahrádky byl vybudován nový kanalizační řad a opraven starý vodovodní řad. Dílo prováděla firma VoKa Humpolec za cenu 82.897,- Kč.
Okolo 700 tis. Kč bylo vloženo na menší akce, jako oprava střech na garážích ČOV, odvod dešťových vod v prostoru za městskou knihovnou, drobná oprava elektroinstalace na ČOV, oprava dešťových svodů na ČOV, úprava kanalizace pro rodinné domky v ulici Arbesova a pod. Více jak za 2.000.000,- Kč byly provedeny drobné opravy na vodovodních a kanalizačních řadech.


Živnostenský úřad

Začátkem roku 1999 byla znovu nastolena otázka konkrétní podoby VÚSC (vyšších územně samosprávních celků) a bylo rozhodnuto o jejich konečné podobě. V té době byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR předložena novela zákona o živnostenských úřadech, která předpokládala zrušení obecních živnostenských úřadů. To vyvolalo velkou vlnu nesouhlasu obec. živnostenských úřadů, neboť tyto úřady registrují velký počet živností (v Humpolci 2 468). Nakonec bylo rozhodnuto o zachování dosavadní struktury živnostenských úřadů.
Od poloviny roku se také připravovala novela živnostenského zákona, která měla především znesnadnit doposud jednoduchý vstup cizinců do podnikatelských aktivit na území naší republiky. Konečná podoba zákona bude známa až počátkem roku 2000.
Správní poplatky v Humpolci v tomto roce zaznamenaly mírný pokles na 260 tis. Kč. Celkem bylo v roce 1999 2 468 živnostenských oprávnění, z toho bylo 236 nově vydaných.
I nadále zůstávají funkční ty podnikatelské aktivity, které prosperují, tj. s atraktivním obchodním záměrem či výrobním programem, který má svůj okruh zákazníků.

 

Sociální odbor

V oblasti sociálních dávek rozpočet na rok 1999 byl 5.100 tis.Kč, v průběhu roku byl navýšen na 6.450 tis Kč, skutečné plnění bylo 6.506 tis. Kč.Nejvyšší počet příjemců sociálních dávek byl 610. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u skupiny nezaměstnaní jednotlivci a bezdětné rodiny,kde oproti roku 1997 byl nárůst v počtu aktivních klientů sedminásobný.
V průběhu let se radikálně změnila klientela. V letech 1992-1997 byl největší objem prostředků vyplácen u starých a tělesně postižených občanů, od roku 1998-1999 je největší objem vyplácen rodinám s dětmi a zejména nezaměstnaným jednotlivcům a bezdětným rodinám.
 Míra nezaměstnanosti činila v lednu 1999 v Humpolci 4,47% (průměr okres PE 4,78%), v prosinci 1999 to bylo 5,80% (průměr okres PE 4,78%). 

 

OBYVATELSTVO

K 31. 12. 1999 měl Humpolec 11 020 obyvatel.
K trvalému pobytu se přihlásilo 163 lidí a odhlásilo se 171 osob.
Narodilo se 103 dětí.
V tomto roce zemřelo 170 občanů.
233 osob se z Humpolce přestěhovalo.
Bylo uzavřeno 86 sňatků, 21 manželství bylo rozvedeno.
Občanský průkaz obdrželo 150 patnáctiletých, o výpis z trestního rejstříku požádalo 718 osob.
Prvními humpoleckými občánky, narozenými 6. 1. 1999 v pelhřimovské porodnici, se stala dvojčata Lucie a Jana manželů Ireny a Jana Voráčových z Humpolce. Lucie vážila 2,65 kg, měřila 49 cm a narodila se ve 13.40 hod., Jana vážila 2,75 kg, měřila 49 cm a narodila se ve 13.44 hod.

Zlatou svatbu oslavili tito manželé:
Růžena a Jan Marešovi, Plačkov  - 8.1.1999
Božena a František Kubů,Humpolec,Pelhřimovská - 18.2.1999
Jiřina a Karel Dvořákovi, Humpolec, Čejovská - 19.2.1999
Květuše a Bohumil Tomkovi, Hněvkovice - 26.2.1999
Antonie a Václav Václavíkovi,Humpolec, Máchova - 26.2.1999
Marie a Bohuslav Vakovi, Kletečná – 11.6.1999
Marta a Emanuel Brůnovi, Humpolec, Jihlavská - 18.6.1999
Marie a Ladislav Jelínkovi, Humpolec, Hadina - 23.7.1999
Růžena a Vladimír Mužíkovi, Humpolec, Hálkova - 10.9.1999
Marie a Josef Slámovi, Humpolec, Pražská - 22.10.1999
Milada a Jan Cagalovi, Humpolec, Svépomocná - 5.11.1999
Marie a Jaroslav Holubovi, Rozkoš  - 19.11.1999
Marie a Miloslav Jiříkovi, Krasoňov - 26.12.1999
Marie a Miloslav Jirkovi, Rozkoš - 31.12.1999


Diamantovou svatbu oslavili tito manželé:
Anna a Jarolím Řehákovi, Humpolec, Krátká   -  11.3.1999
Růžena a František Čechovi, Humpolec, Dolní.nám.-18.6.1999

Narozeniny:
75. narozeniny - 87 občanů - mužů 33, žen 54
80. narozeniny - 51 občanů - mužů 11, žen 40
85. narozeniny - 33 občanů - mužů 10, žen 23

90. narozeniny  oslavili tito občané:
5. 1. Čížek Jan, Petrovice
10. 1. Loskotová Růžena, Hněvkovice
5. 3. Řeháková Marie, Humpolec, Školní
3. 4. Dvořáková Božena, Humpolec, Máchova
4. 4. Jirsová Anna, Humpolec, Máchova
5. 5. Pečenková Anežka, Světlice
15. 5. Honsa Karel, Humpolec, Školní
22. 5. Truzová Božena, Humpolec, Máchova
18. 6. Kopřiva Antonín, Humpolec, Smetanova
23. 6. Bílková Anna, Humpolec, Smetanova
3. 8. Hrobská Božena, Humpolec, V Brance
13. 8. Říha Rudolf, Lhotka
18. 8. Dočkalová Marie, Humpolec, Školní
9. 9. Kubů Marie, Světlice
22. 9. Caklová Jiřina, Humpolec, Smetanova
17. 10. Daňová Anežka, Humpolec, Pražská
21. 11. Rokosová Cecilie, Vilémov

91. narozeniny oslavili tito občané:
29. 3. Kvášová Anna, Krasoňov
3. 4. Zámečníková Marie, Humpolec, Máchova
15. 7. Hrdlička Jindřich, Humpolec, Lužická
16. 9. Hodačová Josefa, Vilémov
31. 12. Kratochvílová Marta, Humpolec, Školní

92. narozeniny oslavili tito občané
2. 2. Kopecký Josef, Humpolec, Sadová
11. 2. Krčil Bohuslav, Humpolec, Lužická
18. 2. Hurdová Božena, Humpolec, Máchova
14. 3. Matějíčková Marie, Kletečná
15. 5. Konášová Eugenie, Humpolec, Máchova
18. 5. Míka Josef, Humpolec, Máchova
3. 7. Štolcová Anna, Humpolec, Máchova
8. 9. Hanousek Ladislav, Humpolec, Dvorská
10. 7. Kaislerová Jarmila, Humpolec, Lužická
16. 10. Bína František, Humpolec, Školní
31. 10. Matoušková Marie, Rozkoš
8. 12. Hlaváčová Františka, Humpolec, Máchova

93. narozeniny oslavili tito občané:
15. 1. Vlastníková Růžena, Humpolec, Raisova
24. 2. Kadlecová Františka, Humpolec, Máchova
27. 2. Vránová Marie, Vilémov
17. 5. Fialová Antonie, Humpolec, Máchova
25. 7. Frühbauer Tomáš, Humpolec, Máchova
28. 7. Štěpánová Marie, Krasoňov
23. 8. Rumlová Jarmila, Humpolec, Lužická
18. 10. Bejda Stanislav, Humpolec, U vinopalny
21. 11. Hrbková Marie, Humpolec, Jindráčkova
25. 11. Farková Antonie, Humpolec, Máchova

94. narozeniny oslavili tito občané:
5. 3. Tichá Josefa, Humpolec, Školní
28. 10. Šmídová Božena, Humpolec, Máchova
24. 11. Nobilisová Marie, Humpolec, Máchova

95. narozeniny oslavili tito občané:
4. 3. Dvořáková Františka, Hněvkovice
10. 11. Merhautová Vlasta, Humpolec, Panskodomská

96. narozeniny oslavila:
20. 1. Petrů Anežka, Humpolec, Máchova

97. narozeniny oslavili tito občané:
22. 1. Frydrychová Božena, Humpolec, Máchova
13. 7. Matoušek František, Humpolec, Máchova

 

Významná výročí roku 1999

Vladimír Hůla

25. ledna 1999 se dožívá 70ti let humpolecký rodák pan Vladimír Hůla - propagátor loutkové scény v Humpolci. V loutkářství, kterému se věnuje již 50 let, vystřídal snad všechny profese - zvukové efekty, elektroinstalaci, osvětlovače, režiséra až po vedoucího souboru.


František Novák

2.října l999 se dožívá 70 let pan František Novák.
Narodil se v Užhorodě (bývalá Podkarpatská Rus),kde začal chodit do školy. Od roku 1938 žil s rodiči na Vysočině ve Žďáru nad Sázavou, kde ukončil základní školní docházku. V Brně vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou, kterou ukončil maturitou.
Do roku 1963 pracoval ve Zbrojovce Brno. V září tohoto roku se přestěhoval do Humpolce, kde se podílel na výstavbě závodu Českomoravský len. V tomto závodě pracoval do roku 1989, kdy odchází do důchodu.
Hudba je jeho největší vášní. Od dětských let se učil hrát na housle. Při příchodu do Humpolce se stal členem Orchestrálního sdružení Humpolec, které se v roce 1989 přejmenovalo na Humpolecký komorní orchestr (HKO).
Fr. Novák je od založení orchestru jeho organizačním vedoucím. V roce 1996 bylo založeno Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny se sídlem v Humpolci a Fr. Novák se stává jeho předsedou.
Pět let je členem poradenského sboru při Artama Praha pro neprofesionální komorní a symfonická tělesa.
S HKO inicioval "Hudební slavnosti Vysočiny". Během 5ti let se stalo město Humpolec 3x hostitelem národního festivalu.
Další veřejná činnost: místopředseda Společnosti přátel žehu, člen Kulturní, školské a sportovní komise při MěÚ Humpolec.

 

Gustav Kobliha

4. ledna uplynulo 145 let od narození Gustava Koblihy. Působil jako ředitel dívčí měšťanské školy, napsal několik učebnic, byl pověřen vedením městské kroniky. Věnoval se historii Humpolce, roku 1896 vydal publikaci Humpolec a jeho okolí, byl hlavním redaktorem knihy První století města Humpolce, vydané v roce 1907. Kromě toho se pokoušel i o historické povídky. Zemřel v roce 1918.

 

ThDr. Josef Lukášek

26. ledna uplynulo 125 let od narození Josefa Lukáška. Působil jako superintendant na ministerstvu národní obrany, napsal mnoho historických prací - Dějiny hradu Orlíka (1946), Dějiny soukenického průmyslu v Humpolci (1947). Zemřel roku 1947.

 

Aleš Hrdlička

V tomto roce uplynulo 130 let, kdy se narodil vědec světového jména, zakladatel moderní antropologie dr. Aleš Hrdlička.
Narodil se 29.3. 1869 v Humpolci jako nejstarší syn Maxmiliána a Karoliny Hrdličkových.
Nadaný Aleš již v pěti a půl letech uměl číst a psát a tak byl přijat rovnou do druhé třídy obecné školy. Při měšťanské škole pak u místního faráře studoval řečtinu a latinu.
Když bylo Alešovi 13 let, vyhnala hospodářská krize celou Hrdličkovu rodinu do Ameriky. O otcovo truhlářské řemeslo však nebyl zájem a tak Aleš spolu s otcem začali pracovat v továrně na zpracování tabáku. To vydržel 3 roky. Pak onemocněl, ošetřující lékař objevil jeho velké nadání a doporučil mu studovat medicínu. Finanční prostředky na studium získal tím, že pracoval v nemocnici jako pomocná síla.
Diplom na lékařské fakultě získal r. 1892 a zahájil lékařskou praxi. Ta, byť i výnosná, nevyhovovala však Hrdličkovým vědeckých záměrům a tak začal pracovat v psychiatrickém ústavu. Do psychiatrie byly v té době zaváděny antropometrické metody, neboť se hledaly souvislosti mezi tělesnými a duševními znaky nemocných.
Roku 1896 odjel Hrdlička studovat antropologii do Francie. V té době také navštívil poprvé Prahu a setkal se s předním českým antropologem prof. Matiegkou. Po návratu z Evropy se oženil - jeho žena Marie, která byla vychovávána v Paříži, se zájmem sledovala Hrdličkovu práci a úspěchy.
(Urna, kde je, na Hrdličkovo přání, smíchán jeho popel s popelem jeho ženy Marie, je uložena v našem muzeu.)
Několik dalších let pracoval Hrdlička v patologickém ústavu, během dvou let zaznamenal vyšetření 11.000 duševně nemocných. Z té doby pochází i několik studií o mozku.
Pět dalších let věnoval antropologickému výzkumu Indiánů Severní a Střední Ameriky. Hrdlička se neztotožňoval s názorem svých amerických kolegů, že v Americe probíhal vývoj člověka stejně a souběžně jako v oblastech Starého světa.
Prozkoumával všechna tehdy známá naleziště pračlověka a zjistil, že vývoj lidstva je společný, že lidé všech ras pocházejí ze společných předků, jejichž domovem byl Starý svět, ne Amerika.
Hrdlička hledal odpověď na způsob osídlení Ameriky - tu mu přinesly expedice na Aljašku. Na základě výzkumů zjistil, že první lidé se dostali do Ameriky přes Beringovu úžinu a řetězec Aleutských ostrovů. Byli to lidé střední a mladší doby kamenné. Tak vznikli Indiáni - Aztékové, Inkové, jejichž kultura byla na stejné výši jako kultura Starého světa. Druhý kolonizační proud se usadil na Aljašce - tak vznikli Eskymáci, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým přírodním podmínkám.
Hrdlička probádáním všech pozůstatků vývojových stupňů člověka přímo na nalezištích dokázal, že nejsou plemena vývojově starší - méně dokonalá, a vývojově mladší - pokročilejší.
Výsledkem Hrdličkových výzkumů je heslo:
Lidstvo je jednotného původu a všechna plemena jsou vzájemně rovnocenná.
Hrdlička svou prací a skromným způsobem života získal nemalé finanční prostředky, které věnoval na rozvoj vědy o člověku v Československu. Z jeho podpory byl založen časopis Antropologie, založil nadace na studium chudých studentů a na vědecké výpravy. Karlově univerzitě věnoval velkou část své knihovny a založil fond na zřízení Muzea člověka.
Přáním A. Hrdličky bylo prožít stáří v Československu, ale to se mu již nesplnilo. Zemřel 5. září 1943.
Město Humpolec si vzalo za úkol uchovat Hrdličkův odkaz pro příští generace. Tomuto poslání slouží především městské muzeum s rozsáhlou antropologickou expozicí. Rekonstruované muzeum bylo otevřeno 31. srpna 1969 v rámci oslav stého výročí Hrdličkových narozenin a dostalo jméno po svém nejvýznamnějším rodákovi, kterým je Dr. A. Hrdlička.
Trvalou připomínkou Hrdličkových myšlenek je jeho pomník na Dolním náměstí, odhalený rovněž 31. srpna 1969.
V roce 1959 (v roce devadesátého výročí narození dr. A. Hrdličky) založil Městský národní výbor v Humpolci tradici udělování pamětní Hrdličkovy medaile. Ta je udělována významným antropologům domácím i zahraničním.
K udržování Hrdličkova odkazu slouží pravidelná setkání antropologů v našem městě. Nejvýznamnější byl I. mezinárodní antropologický kongres v roce 1969. Další pak následovaly vždy po deseti letech.

 

Čeněk Vosmík

11. dubna uplynulo 55 let od úmrtí humpoleckého rodáka - českého sochaře. Narodil se 5. dubna 1860, vyučil se kolařině, později se věnoval malířství a sochařství. Na vídeňské akademii mu sochař Wagner svěřil práce na vídeňském parlamentě, Vosmík mu pomáhal i při práci na Mozartově pomníku, který pak v soutěži získal 1. cenu. K jeho pracím patří mimo jiné rekonstrukce sousoší sv. Františka Xaverského na Karlově mostě v Praze, sochařská výzdoba Mohyly bitvy národů u Slavkova, figurální výzdoba věží na hlavním nádraží v Praze, sousoší u vchodu do Ppražského hradu. Jeho sochy můžeme vidět i na hřbitovech v Humpolci a Ledči nad Sázavou.

 

Prof.Josef Pýcha

23.5. uplynulo 85 let od narození profesora Josefa Pýchy, který 10 let působil jako pedagog v Humpolci (1938 - 1948).
Vystudoval reálku v Nymburce, potom na Českém vysokém učení technickém profesuru kreslení. Byl nadaným a zručným kreslířem a malířem. V roce 1945 vytvořil pro Revoluční národní výbor v Humpolci první razítko. Od něho také pochází diplom pro udělení Hrdličkovy ceny a několik linorytů, jež vytvořil pro město při různých slavnostních příležitostech. Do kulturní historie Humpolce se zapsal i další osvětovou činností - provedl výpravu patnácti ochotnických představení místního divadelního souboru. Jeho zásluha spočívá i v tom, že dal první výtvarnou přípravu svým žákům, dnešním ak. malířům Pavlu Sukdolákovi, Jaroslavu Altovi a Milanu Medovi. Důležitá je i jeho monografie o malíři našeho kraje Doležalovi.
Prof. Pýcha zemřel v roce 1989.

 

Jindřich Honzl

14. května uplynulo 105 let od narození humpoleckého rodáka, významného představitele divadelní avantgardy - Jindřicha Honzla.
Honzlova rodina se účastnila činnosti Dělnické besedy v Humpolci, matka byla činná v ochotnickém kroužku. Aby umožnili rodiče synovi vzdělání, přestěhovali se do Prahy. Jindřich se stal učitelem, velmi brzy ho však získalo divadlo.
V Šaldově Kmeni a Neumannově Červnu uveřejňoval odborné články o divadle. V letech 1926 - 29 řadou experimentálních představení v Osvobozeném divadle položil základy moderního pokrokového divadla.
Od roku 1926 spolupracoval s J. Frejkou, od roku 1927 s Voskovcem a Werichem. Roku 1929 se stal dramaturgem Národního divadla v Brně, roku 1931 se vrátil do Prahy . Spolu s Voskovcem, Werichem a Ježkem byl spolutvůrcem avantgardní scény evropského významu. Po skončení 2.světové války se stal ředitelem činohry Národního divadla. Zemřel 20.4.1953.

 

František Škrabánek

6. června uplynulo 25 let od smrti významného malíře našeho kraje. Narodil se v Humpolci 7. srpna 1901. Studoval na krajinářské škole u prof. Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody. Maloval obrázky z Vysočiny, ale i v Žel. Brodě, pod Troskami, na Mělnicku, v Krkonoších a na Slovensku.
Fr. Škrabánek se stal vzorem dalším malířům.

 

Jan Sluníčko

14. září uplynulo 105 let od smrti národního učitele Jana Sluníčka. Narodil se v Praze 18.12. 1816.
Na přání rodičů se měl věnovat bohosloví, ve 12 letech však školu v Emauzích opustil a vstoupil do školy při evangelické církvi v Praze. Učil se hře na housle a na klavír. Pak se stal učněm v závodě s hedvábnickým zbožím a učněm v tiskárně.
Od roku 1835 se stal učitelským čekatelem, r. 1936 získal dekret jako definitivní učitel na německé evangelické škole v Praze. V Praze se stal spoluzakladatelem českého národního školství.
V září 1847 přišel J. Sluníčko do Humpolce, kde se stal oporou společenského života. V roce 1849 začal vydávat první časopis pro děti Včelku. Zasloužil se o zvolení K.H. Borovského za poslance říšského sněmu. Založil v Humpolci nedělní školu poskytující doplňující vzdělání. Založil spolek pro ochranu zvířat (šlo o 3. spolek ve střední Evropě). Měl zásluhy na postavení evangelických církevních budov.
Založil penzijní ústav pro vdovy a sirotky po učitelích a jako první v Čechách zavedl do škol stokuličkové počitadlo. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem města a byl mu předán jménem císaře zlatý záslužný kříž.

 

František Hladík

8. října uplynulo 55 let od úmrtí ak. malíře Františka Hladíka.
Narodil se v Praze 1887. Byl vynikajícím portrétistou. Do Humpolce přišel za 1. světové války. Ukrýval ho zde primář nemocnice dr. J. Kašpar. Podruhé se do Humpolce vrátil v roce 1930, kdy trávil prázdniny v Břištích a ve Skále - zde si postavil dům a trvale se tam usídlil.

 

 

JINÉ ORGANIZACE


Policie České republiky

V roce 1999 byl zaznamenán nárůst trestné činnosti oproti roku 1998, věková hranice pachatelů se snižuje, bylo zaznamenáno několik zejména majetkových trestních činů, kterých se dopustili nezletilí nebo mladiství pachatelé.
Početní stav policistů Obvodního oddělení PČR se pohyboval mezi 14ti až 19ti policisty, k výkonu služby rovněž nastoupila jedna policistka.
Teritorium obvodního oddělení je rozděleno na 6 částí - město Humpolec, Kejžlice, Koberovice, Želiv, Jiřice a Krasoňov s přilehlými obcemi, každé části je přidělen policista s tzv. "územní a objektovou odpovědností". K výkonu služby se využívala dvě služební auta a jeden motocykl. S těmito dopravními prostředky policisté najezdili cca 60000 km.
V roce 1999 bylo zaevidováno celkem 674 přestupků a 295 trestných činů. Objasněnost trestných činů byla 58%. Objasněnost přestupků není evidována. K nejzávažnějším trestným činům v Humpolci patřila jedna vražda na internátě SZeŠ. Dále byla oznámena 3 loupežná přepadení, na skladbě trestné činnosti měla největší podíl majetková trestná činnost a to zejména krádeže vloupáním.
V listopadu byl ve městě vybudován kamerový monitorovací systém nákladem cca 1 500 000,- Kč. Pořízení a instalaci systému financovalo Město Humpolec, jeho obsluha byla svěřena na základě smlouvy OO PČR Humpolec. Kamerový systém je využíván k odhalování pachatelů trestné činnosti, k přehledu o dopravní situaci a v neposlední řadě působí jako preventivní opatření proti narušování veřejného pořádku. Dosud byly nainstalovány 3 kamery, do budoucna se kamerový systém bude rozšiřovat.


          Hasičský sbor Humpolec

V roce 1999 činil celkový počet zásahů 189. Při dopravních nehodách bylo provedeno 106 zásahů, z toho při 60 haváriích na dálnici D1 včetně 4 havárií hromadných, prováděli hasiči nejčastěji např. vyprošťování osob speciálním zařízením, předlékařskou první pomoc, odstraňování ropných skvrn, odklízení vozidel z jízdních pruhů nebo jejich vytahování navijákem z příkopů, nakládání pacientů do sanity, protipožární zabezpečení, řízení dopravy do příjezdu policie. Při haváriích na ostatních silnicích, ulicích a křižovatkách v rámci města a okolí zasahovali hasiči 46x. Ve 32 případech likvidovali požáry - 12 požárů aut, z toho 10 na dálnici, 3 požáry v závodech, 4 požáry slámy a trávy, l požár lesa, 2 v kontejnerech na odpady, 3 požáry v soukromých objektech, 3 požáry byly mimo město.
Technických zásahů bylo 36, např. ropné havárie, výpomoc pro záchranou službu, poruchy vodního řádu, odtahování vozidel aj.
Planých poplachů bylo 36. Jeden výjezd byl k simulované chemické havárii na vlakovém nádraží v Humpolci, jednalo se o námětové cvičení.
Pravidelně se konaly výborové a členské schůze, celkem 25 s průměrnou účastí 15 členů, 11.listopadu se konala výroční schůze za účasti zástupců města a plukovníka ing. Šimona, okresního požárního rady. Školení požárních družstev je pravidelně každý měsíc. Počet členů SHD Humpolec za poslední roky poklesl ze 105 na nynějších 86. Jednou z příčin je stárnutí členské základny.
Podařilo se ale získat skupinu mladých hasičů, složenou nejen z chlapců, ale i z děvčat, kteří se scházeli v hasičské zbrojnici a pod vedením odborných vedoucích získávali první hasičské vědomosti.
SDH nezanedbával ani preventivní činnost, kde bylo vytvořeno deset kontrolních skupin, provedli 60 preventivních prohlídek.
Nelze opomenout spolupráci se záchranou službou v Humpolci, zejména při haváriích na dálnici D1, kromě toho hasiči spolupracují i při úrazech u požárů a při snášení pacientů z výškových domů.
Nebyla opomenuta péče o budovu hasičské zbrojnice a jejího okolí. Pokračovalo se v
zateplování objektu, provedla se výměna části oken a balkónových dveří, oprava střechy.
Hasiči se bezplatně zapojili na nutných úpravách v odkoupeném areálu bývalých Vojenských staveb. Tím získali tři velké garážové prostory, které slouží jak hasičům, tak zdravotní dopravní službě. V souvislosti s těmito změnami hasiči získali i bývalý objekt veterinární ambulance, který je užíván jako sklad dýchacích přístrojů a k plnění tlakových lahví.
Pro členy SDH bylo pořízeno 10 zásahových obleků.
Během roku výbor a členové SDH zajišťovali i řadu dalších akcí - požární dozor na autokrosových závodech a závodech koní CCI, Zlatá podkova, Hasičský ples, Svátek matek, Den dětí na Stromovce, rozhodcovskou činnost při požárních soutěžích v okolních obcích.

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE


Český svaz včelařů

V roce 1999 měla organizace 180 členů s 1 547 včelstvy, 1 právnickou osobu - Školní statek Humpolec s 15 včelstvy.
V oblasti medné snůšky se rok 1999 nechá hodnotit jako velmi dobrý. Množství vykoupeného medu od včelařů bylo dle dostupného zjištění 12 000 kg. Důležité pro zdraví včelstev bylo jejich ošetření proti varroáze v jarních a podzimních měsících.
Včelaři se sešli na čtyřech výborových schůzích a na jedné výroční členské schůzi. Uspořádali odbornou včelařskou přednášku a byl uskutečněn jeden zájezd.
V měsíci listopadu byla provedena výplata dotace a státního příspěvku na zazimování včelstev.


Český rybářský svaz

V roce 1999 měl 473 dospělých členů, mládeže od 16 - 18 let 30 a dětí do 15 let 105. Celkem bylo vydáno 43 pstruhových a 599 mimopstruhových povolenek.
Ve vlastnictví má rybářská organizace 14 rybníků o celkové výměře 23,30 ha a na dalších 14ti rybnících o výměře 11,50 ha rybářský svaz hospodaří na základě uzavřených nájemních smluv.
Rybářská stráž, která měla 14 členů s celokrajskou působností provedla 270 obchůzek. Kromě přestupků proti rybářskému řádu bylo zjištěno 8 případů pytláctví.
V oblasti kultury proběhl v březnu rybářský ples, dále rybářské velikonoce, pečení selete, rybářský silvestr. Všechny akce byly natočeny do "živé kroniky". Průběžně byla vedena i psaná kronika.
V odboru mládeže běžely 4 kroužky se 64 dětmi. Koncem dubna se konalo v klubovně slavnostní přijetí mladých rybářů. Před vánocemi byla uspořádána besídka s pásmem pastýřských koled a s malým pohoštěním a dárkem pro každého. Všechny kulturní akce probíhaly v rybářské klubovně, která byla také 18 krát pronajmuta pro veřejnost na uspořádání různých oslav.
Na hospodářském středisku byla provedena vlastními silami výstavba líhně, utěsnění dvou sádek a oplocení části areálu.

 

Základní organizace českého zahrádkářského svazu

II. ZOČZS Humpolec pracovala v roce 1999 na stejných lokalitách jako v minulých letech, tj. lokalita při silnici na Pelhřimov - 45 zahrádek a lokalita v prostorách sídliště Rybníček - 37 zahrádek. Celková výměra přidělených pozemků je 3,38 ha. Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví členů ZOČZS, ale pouze v nájemním vztahu.
V čele ZO je 13ti členný výbor, funkci předsedy nadále zastává pan Fr. Kalaš, další registrovaní členové výboru jsou jednatelka paní Hana Podobová a hospodářka Marie Fialová.
V roce 1999 členové ZO svou prací na zahrádkách nemalou měrou přispěli ke zlepšení prostředí v jednotlivých lokalitách a k rozvoji zeleně ve městě.


Zahrádkář

Toto zájmové sdružení vzniklo v roce 1999 tím, že jeho členové vystoupili z ČZS a založili novou organizaci. Důvodem k tomuto kroku bylo stále větší zdražování členských příspěvků, které se odváděly na ÚVČZS, ale pro organizaci z toho žádný přínos nebyl. Nová organizace není nikým dotována a hospodaří pouze z členských příspěvků nebo z toho, co si sama vydělá.
Z činnosti organizace:
- stálá poradna pro choroby a škůdce ovoce, zeleniny a květin
- 2 zájezdy se zahrádkářskou tematikou
- podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin
- dle potřeb členů jsou pořádány odborné přednášky


Klub českých turistů

V roce 1999 se KČT účastnil 14 akcí v I. pololetí a 11 akcí ve II. pol. Tyto pochody byly buď v okolí Humpolce nebo se účastníci dopravili autobusem či vlakem do vzdálenějších míst a účastnili se akce pořádané tamním KČT. Dnem konání byly především soboty. "Sekce seniorů" také nabízela možnost výšlapů ve čtvrtek. Členové KČT měli možnost účastnit se se slevou zájezdů pořádaných KČT, měli slevu při ubytování na chatách patřících KČT, mezi nejatraktivnější z nich patří např. nově zrekonstruovaná chata na Macoše.

 

Svaz důchodců ČR

V roce 1999 sdružoval 601 členů. Všem členům jsou předem doručovány pololetní či čtvrtletní programy o plánovaných akcích. Mimo to jsou zveřejňovány ve dvou vývěsních skříňkách. V roce 1999 se konaly 2 výroční schůze, dále pravidelné měsíční schůze a besedy a přednášky s různou tématikou, např. zdravotní, historickou, se starostou města a vedoucími odborů MÚ.
Další akce byly kulturního rázu - zájezdy do divadel, turistické a poznávací zájezdy a 2 turnusy pobytové rekreace v Bedřichově v Jizerských horách. Dále se důchodci pravidelně scházejí na společných vycházkách a při cvičení pro seniory. Dne 30.9. se ve Spolkovém domě konalo slavnostní odpoledne k Mezinárodnímu roku seniorů, kde přednesl projev starosta města. Této akce, kde bylo připraveno občerstvení a taneční zábava, se zúčastnilo 198 členů místní organizace.
Svými výrobky se již druhým rokem představují senioři na výstavě.

 

Český svaz žen

V roce 1999 již tradičně uskutečnily členky ČSŽ Burzu dětského odívání a sportovních potřeb. Společně navštěvovaly divadelní představení a jiné kulturní akce. V letních měsících se výborové schůze uskutečňovaly v přírodě a byly spojené s posezením u ohně a opékáním uzeniny. Společně s ZS Zahrádkář se pořádaly zájezdy.

 

Český svaz chovatelů

V roce 1999 měla ZO 31 členů, z toho 29 dospělých a 2 mladé členy do 18 let. V březnu se konala výroční schůze, kde byly zhodnoceny výsledky činnosti ZO za minulý rok.
Poslední sobotu a neděli v květnu se několik členů zúčastnilo okresní výstavy v Havlíčkově Brodě a v polovině června místní výstavy v Dolních Kralovicích. Nejdůležitější však byla výstava konaná 20. - 22. 8 v Humpolci, kde bylo vystaveno 200 ks králíků, 60 ks drůbeže a 140 ks holubů. Mimo odbornou stránku byla velice dobře připravena i tombola a občerstvení.
K dalším velkým akcím, kterých se členové organizace zúčastnili, patřila např. meziokresní výstava v Domamili okres Třebíč a celostátní výstava v Kolíně. Závěrečnou akcí v roce 1999 bylo v prosinci stolní posuzování králíků v areálu humpoleckého ČSCH.                                                       


Sdružení zdravotně postižených

Celkem sdružovalo 140 členů, z toho v průměru asi 80 je tělesně postižených a ostatní jsou kardiaci, diabetici, mentálně postižení, nevidomí.
Od roku 1999 je předsedou sdružení pan Stanislav Horký. Činnost sdružení byla obdobná jako v minulých letech, tj. - zájezdy, přednášky, cvičení tělesně postižených, jóga.

 

Filatelisté

V roce 1999 měl klub 41 členů a jednoho čestného člena pana Ladislava Fischmeistera, který žije na Floridě.
Pravidelně 2 krát měsíčně se pořádají výměnné schůzky, které navštěvuje i několik mladých sběratelů. V rámci své činnosti navštěvují filatelisté burzy v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.
Kromě poštovních známek jsou v okruhu zájmu i telefonní karty a pohlednice Humpolce.

 

S P O R T

Fotbalový klub

Fotbalový klub v roce 1999 řídil výkonný výbor ve složení:
- předseda - ing. F.Krupička
- ekonom - J.Hájek
- hospodář - J.Tesař
- členové - P.Žatečka, J.Fiala, J.Kovář, Z.Příhoda.
V měsíci červnu se obrovským úspěchem humpolecké kopané stal postup mužstev mužů "A" i "B" ve svých soutěžích do krajského přeboru po 4 letech pod vedením trenéra J.Horáka.
Fotbalový klub Humpolec "B" se svým vítězstvím v okresním přeboru mužů, po 5 letech navrátil do I.B třídy, o postup se zasloužili hráči pod vedením J.Čeledy.
Hráči I.A dorostu obsadili 9.místo, starší žáci I.A obsadili 7.místo,mladší žáci I.A skončili na místě druhém.
V okresním přeboru přípravek ve skupině obsadili starší i mladší hráči první místa. V soutěži finále okresu starší skončili na 2.místě, mladší na místě prvním.
Úspěšná byla i podzimní sezóna.V oblastním přeboru obsadil FK Humpolec 4.místo s 29 body, I.B tř. FK Humpolec "B" 4.místo s 20 body, I.A dorost FK Humpolec 4.místo s 18 body, I.A st.žáci FK Humpolec 4.místo s 21 body, I.A ml.žáci l.místo s 22 body.V okresním přeboru st.přípravky okr. Pelhřimov 2.místo, okresu Havl.Brod 1.místo, v okresním přeboru ml.přípravky okr. Pelhřimov 3.místo, okr. Havl.Brod 5.místo.
Po několikaletých jednáních na humpolecké radnici zastupitelé rozhodli o přidělení částky 3 miliony Kč na výstavbu šaten a sociálních zařízení na fotbalovém hřišti, stavba byla svěřena firmě 1.Humpolecká stavební.
Fotbalový klub nadále pokračuje ve spolupráci s holandským Schiedamem, návštěva proběhla o velikonocích, všichni účastníci byli přijati na místní radnici.
Nejzajímavějším turnajem roku 1999 se pro diváky stal zápas dorostenců a starých pánů.


Národní házená

Oddíl národní házené měl v sezóně 98/99 v mistrovských soutěžích celkem pět družstev. Bylo to druholigové družstvo mužů, v oblastním přeboru pak ženy, dorostenci, mladší žáci a mladší žákyně, které se zúčastnily i okresního přeboru Havlíčkobrodska.
Největšího úspěchu v této sezóně dosáhly mladší žákyně pod vedením trenérů Pavla Moravce a Mirka Gregora, když obsadily druhé místo v oblastním přeboru a ve finále českého poháru ve Vítkovicích obsadily hezké třetí místo. Očekávání splnili i muži a svým osmým místem si zajistili účast v další sezóně v konkurenci druhé ligy.
Podzimní sezóna začala pro oddíl výraznou změnou. Poprvé v jeho historii je v činnosti prvoligové družstvo žen, v podzimní soutěži obsadily čtvrté místo z dvanácti účastníků.
Hodně přidat musí muži, kteří prozatím skončili na předposledním jedenáctém místě,aby unikli nebezpečí možného sestupu. Družstvo žen "B" si v oblastním přeboru polepšilo, když obsadili prozatímní druhé místo.Tento dílčí výsledek jim stále zajišťuje naději na získání titulu přebornic jihomoravské oblasti. Pro naprostý nezájem ze strany dorostenců, byli tito hráči ze soutěže odhlášeni.Družstvo starších žáků patřilo v oblastním přeboru k věkově nejmladším, čemuž odpovídaly i výsledky utkání.První zkušenosti sbíralo také nově ustavené družstvo mladších žáků. Družstvem, které se teprve formuje jsou mladší žákyně.
Oddíl se nezaměřoval jen na mistrovské soutěže. V březnu se konal halový turnaj mužů za účasti šesti družstev, muži obsadili pěkné druhé místo.
Trenéři žákyň připravili pro děvčata letní soustředění, bohužel účast byla poměrně malá.
Největší sportovní akcí roku je pořádání tradičního turnaje mužů o Pohár Zálesí. Již 51.ročník se uskutečnil ve dnech 31.7. a 1.8.1999.Turnaj měl velmi dobrou sportovní a organizační úroveň. Zajímavým zpestřením byla účast našich bývalých reprezentantů ve veslování, bratrů Svojanovských,které pozval hlavní sponzor turnaje společnost Auto Racek Humpolec. Vítězem turnaje se stalo družstvo Diossu Nýřany. K turnaji patřil i sobotní společenský večer na hřišti, o dobrou náladu se postarala country kapela Skaláci.
Během roku se prováděla průběžná údržba hřiště jako např. oprava a nátěr laviček, sečení trávy, hrabání listí, oprava oplocení, obnovení lajnování. Do areálu se podařilo umístit elektroměrový rozvaděč do zděného sloupku. Současně s tím byla zřízena plynová přípojka, s jejímž využitím je počítáno v budoucích letech.
V roce 1999 došlo v oddílu národní házené k nárůstu členské základny na 114 členů.Na jaře byly vytvořeny u žactva družstva přípravky, kde je celkem evidováno 21 hráčů a hráček. Z oddílu TJ Jiskra Havl.Brod přestoupilo do Humpolce 6 hráček žen.


Automotoklub

V tomto roce slaví autokros kulaté narozeniny. Uplynulo 30 let od doby, kdy se jel v tehdy bývalém Československu první závod v autokrosu. Sami diváci mohou nejlépe posoudit, jaký obrovský skok udělala autokrosová technika za tuto dobu.
Humpoleckým pořadatelům se podařilo posunout termín závodů Mistrovství republiky na měsíc červen,což je příslib krásného počasí. Celý kolotoč závodů se roztočil již ráno, v neděli 6.června. V dopoledních hodinách startovaly ostré rozjížďky. V Humpolci se konal již pátý podnik letošního desetidílného seriálu Mistrovství republiky. Změny nastaly také ve startovních listinách, autokros opustili někteří vynikající jezdci,např. Daniel Landa, na druhou stranu se startovní pole v nejsilnější třídě o některé kvalitní jezdce obohatilo.Bezvadně připravená závodní trať přivítala 53 jezdců a bugin ve třech kategoriích.
Na autokrosové trati "Pod Vilémovským lomem" proběhly tyto další akce:26.6.,24.7.,21.8.,18.9.,23.10. Humpolec Profil Cup, 9.10. Humpolec - Setkání mistrů.
Pro diváky bylo zajištěno občerstvení, různé stánky se sportovním zbožím,které se nějakým způsobem týká motorismu a bohatý doprovodný program


Skateboard

F.O.B. Skateboard Club se stal prvním dobrovolným zájmovým sdružením v Humpolci, které bylo zaregistrováno MV Praha a je zastupované řádně zvoleným výborem. Nelehkým úkolem byla realizace vybudování skateparku a zajištění dostatku finančních prostředků k jeho vybavení, což je odpovídající množství a kvalita skateboardových překážek.

 


Taekwondo

Čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile, to je bilance humpoleckých na prvním ročníku turnaje v Taekwondo WTF, který se konal 16. ledna ve slovinském městě Rača v Chorvatsku. Mezi dvěma stovkami závodníků z dvaceti oddílů z Chorvatka, Slovinska a Bosny a Hercegoviny startovalo i 14 členů humpoleckého oddílu. Výsledných 42 bodů do soutěže družstev vyneslo Humpolec na výborné třetí místo z dvaceti zúčastněných oddílů.
Ve dnech 6.a7.února se v Německu uskutečnil čtvrtý ročník největšího turnaje v Evropě pro mládež od 7 do 13 let. Je nazýván neoficiálním mistrovstvím Evropy pro tyto věkové kategorie. Představilo se na osm stovek závodníků z dvaceti zemí Evropy. Jedinými zástupci z České republiky byla šestice členů klubu Taekwondo WTF Humpolec pod vedením trenérů Petra Lacka a Martina Bečváře. Výborným výsledkem bylo stříbro Vojty Petruse a bronzy Tomáše Prchala a Kateřiky Ručkové.
S pohárem za první místo se vraceli humpolečtí 27.února z prvního ročníku turnaje čtyřčlených družstev mužů ve Velešíně, 6. března odjeli závodníci do německého Primasens, i zde se potvrdila kvalita mladých taekwondistů, když poháry za první místa vybojovaly Věra Komrsová a Monika Habichová, další čtyři závodníci obsadili místa druhá, druhý skončil i jediný dospělák Martin Bečvář. V tu samou sobotu mělo humpolecké taekwondo zastoupení i na turnaji v Polsku, kde startoval juniorský tým ČR a v jeho kádru i Martin Pastrňák, který ve své kategorii obsadil čtvrté místo.
Velkou událostí pro humpolecký oddíl bylo skládání mistrovských zkoušek M. Bečváře na 1. Dan a P. Lacka na 2. Dan v německém Stuttgartu u korejského mistra Paark Soo Nama (8Dan).
Uspěli a Petr Lacek se tak stal nejmladším držitelem 2 Damu v České republice.
17. dubna se vydal první tým KT WTF Humpolec již počtvrté do Německa, tentokrát do Nagoldu. Již tradičně poháry za první místa přivezla děvčata, druhá a třetí místa obsadili chlapci.
Druhý tým se vydal k prvnímu kolu celostátní ligy do Zlína.Při účasti 14 oddílů i ze zahraničí byla výprava úspěšná, závodníci se radovali ze zlatých, stříbrných i bronzových medailí.
1. května se v Praze uskutečnilo třetí kolo Pražské ligy, humpolečtí se opět radovali z prvních a druhých míst.
V závěru roku se mladí členové oddílu mohli radovat na třetím ročníku mistrovství Bavorska-stali se čtyřikrát mistry Bavorska, na 6.otevřeném mistrovství ČR juniorů v Praze získala stříbro Hana Pejšková. V listopadu se v Liberci konalo druhé mistrovství ČR žáků v Taekwondo WTF, do Humpolce putovalo šest titulů.

 

30 let sauny v Humpolci

18. ledna tomu bylo 30 let, co byla uvedena do provozu sauna v Humpolci - první v jihočeském kraji.
S myšlenkou o jejím zřízení přišli v lednu 1968 pracovníci ČML Jar. Sýkora a Jan Čermák. Tuto myšlenku podporovali i ředitel ČML Vladimír Poláček, předseda MěNV Boh. Limburský a primář interny MUDr.Jan Sedlák.
Vlastní stavební práce byly zahájeny počátkem července 1968 - výkopem ochlazovacího bazénku. Při vlastní stavbě vydatně pomáhali brigádníci, hlavně z řad členů oddílu národní házené. Stavba si vyžádala náklad ve výši 150 000,- Kč.
Slavnostní otevření sauny se konalo 18. ledna 1969. Sauna si získala mnoho příznivců i z okolních měst, zvláště tím, že ochlazovací bazének pod širým nebem má málokterá sauna.
Prvním předsedou odboru sauny byl MUDr. Jan Sedlák, po něm převzal funkci ing. Josef Kaňa a dále bylo její vedení v rukách MUDr. Václava Janečka. Sauna se stala součástí humpoleckého veřejného života - navštívilo ji téměř 200 000 návštěvníků.

 

 

POČASÍ


V celosvětovém měřítku dochází k oteplování, a tak tomu bylo i v tomto roce. V regionu a Humpolci samotném nebyly výraznější výkyvy počasí zaznamenány. V zimních měsících bylo počasí mírnějšího rázu. Celkově byl tento rok bohatý na srážky. To se v některých oblastech republiky projevilo povodněmi a krupobitím.

měsíc   Ø teplota    srážky   poznámka
leden -0,9°C 32,7mm V první polovině měsíce déšť, sníh od 13. 1. pak od 26.1. do konce měsíce. Max. teplota +15 °C, min. teplota –19 °C, 10.1. silný vítr.
únor -2,3°C 51,3mm Výška celkové sněhové pokrývky 29 cm, časté sněžení, občas plus déšť, 3.2. mrznoucí mrholení, 5.2. bouřka, Max. teplota +14 °C a min. teplota –17 °C.
březen 4,27 °C 31,3mm Dešťové  přeháňky, 6.3.,7.3.,19.3., 20.3. – sněžení. Max. teplota 20 °C, min. teplota –5 °C. Maximální výška nově napadaného sněhu 1,2 cm.
duben 7,9 °C 26,3mm Dešťové přeháňky od 7.4. do 16.4., dále 21.4.,22.4. Max. teplota 20 °C a min. teplota –2 °C.
květen  13,93°C  52,8mm Dešťové přeháňky 1. a 2. 5., 12. až 16. 5., 21.5. a 22.5. Maximální teplota 32 °C a min. 0 °C.
červen 15,3 °C  95,2mm 8.6. – bouřka, kroupy, deštivo kolem poloviny měsíce, 15.6. mrholení. Max. teplota 29 °C, min. teplota 6 °C.
červenec 18,9°C 68,0mm Bouřka 6.7., 21.7., dešťové přeháňky kolem poloviny měsíce. Max. teplota 32
srpen 17,8 °C 38,0mm Bouřka 7.8., 18.8., během měsíce minimální přeháňky. Max. teplota 32 °C, min. teplota 7 °C.
září  15,9 °C 36,6mm 1.9.,2.9.,9.9. – přeháňky, 18.9. bouřka, v druhé polovině měsíce srážky. Max. teplota 28 °C, min. teplota 8 °C.
říjen 7,4 °C 23,6mm V první polovině měsíce dešťové přeháňky, max.teplota 21 °C, min. teplota –4°C.
listopad  1,36°C 30,6mm V první polovině měsíce déšť, 12.11. sníh, v druhé polovině měsíce sníh. Max. teplota 15 °C, min. teplota –8 °C
prosinec 0,65°C 44,8mm V první polovině měsíce déšť, od 14.12. sněžení. Výška celkové sněhové pokrývky max. 22 cm. Max. teplota 11°C, min. teplota –13 °C.


Srážky za rok 1999 – celkově 530,2 mm.