TOPlist

Kronika města

2017

Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo
 
k 31. 12. 2017
 
spolu s místními částmi celkem
 
10 364 obyvatel.
 
Samostatný Humpolec měl 8 453 obyvatel.
 
Starostou města byl Mgr. Jiří Kučera.
 
 
 
UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
 
 
Zemřel kardinál Miloslav Vlk
 
V březnu ve věku 84 let zemřel kardinál Miloslav Vlk, někdejší nejvyšší představitel katolické církve v České republice. V roce 1968 byl v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze. Avšak v roce 1978 mu byl odňat tzv. „státní souhlas“, který mu byl vrácen až v roce 1989. V roce 1990 se stal biskupem v Českých Budějovicích, pražským arcibiskupem a českým primasem byl jmenován v roce 1991. Jako předseda biskupské konference (nejprve ČSFR, poté ČR) působil mezi roky 1991 – 2000. V roce 1994 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva propůjčil v roce 2002 prezident Václav Havel Miloslavu Vlkovi řád T. G. Masaryka. Kardinálovu rezignaci na post pražského arcibiskupa přijal papež Benedikt XVI. v roce 2010.  
 
 
Zemřel dirigent Jiří Bělohlávek
 
Mezinárodně uznávaný český dirigent Jiří Bělohlávek zemřel v květnu ve věku 71 let. Působil jako dirigent Státní filharmonie Brno či šéfdirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. V roce 1973 poprvé dirigoval Českou filharmonii, kdy byl asistentem Václava Neumanna. Po Neumannově odchodu v roce 1990 se stal jeho nástupcem, avšak pouhé dva roky poté na svůj post rezignoval. Do České filharmonie se opět vrátil až v roce 2012 jako hudební ředitel a šéfdirigent. Jiří Bělohlávek mimo jiné založil Pražskou komorní filharmonii, hostoval v BBC Symphony Orchestra v Londýně či v Rotterdamské filharmonii. 
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Celkem 7 524 kandidátů, jmenovaných jednatřiceti politickými stranami a hnutími, se ucházelo o 200 křesel ve sněmovně.  Do volebních místností přišlo 60,84 % občanů. 
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, které získalo 29,64 % hlasů a 78 mandátů. Zvítězilo také ve všech okresech České republiky. Druhé místo obsadila ODS s 11,32 % hlasy a 25 mandáty. Následovala ji na třetím místě Česká pirátská strana, jež dostala 10,79 % hlasů a 22 mandátů. Rovněž 22 mandátů získala čtvrtá SPD s 10,64 % hlasů. Do křesel poslanecké sněmovny zasedly ještě zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých. 
V Humpolci do volebních místností dorazilo 60,07 % voličů. První místo obsadilo hnutí ANO (28,68 % hlasů). Na druhém místě ho následovala ODS (11,60 % hlasů). Třetí skončila Česká pirátská strana (10,97 % hlasů). ČSSD patřilo místo čtvrté (10,47 % hlasů) a KSČM se umístila pátá (10,21 % hlasů). 
 
 
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 
Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti tzv. protikuřácký zákon.  Zákon stanovil zákaz kouření v restauracích, hospodách, kavárnách, vinárnách či barech. Kouření bylo dále zakázáno například v nemocnicích, školách, na nástupištích a v přístřešcích veřejné dopravy, v dopravním prostředku veřejné dopravy, ve sportovních halách, zábavních zařízeních, nákupních centrech, zoologických zahradách či na dětských hřištích. Kouření bylo povoleno pouze v prostorech k tomu vyhrazených, jež zákon podrobně specifikuje. 
V rámci zákona byl také například zakázán prodej alkoholu na sportovních akcích, kdy výjimku tvořily alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % ethanolu a víno. Zákaz prodeje alkoholu platil mimo jiné i pro prodejní automaty.
 
 
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
 
 
Tříkrálová sbírka
 
Živý betlém opět zahajoval lednovou Tříkrálovou sbírku v Humpolci. Na Horní náměstí přijeli na koních Tři králové, aby se Ježíškovi poklonili a obdarovali ho. Z balkonu radnice k nim již tradičně promlouval král Herodes. Ani velice mrazivé počasí neodradilo desítky diváků, kteří měli možnost občerstvit se sladkými dobrotami či se zahřát horkým čajem a punčem. Poté, co tři králové odešli od Ježíška, vydaly se do ulic skupinky malých koledníků, aby domácnostem popřály zdraví a štěstí. Koledníkům se podařilo vybrat 157 183 Kč.
 
 
Prezident Miloš Zeman v Humpolci
 
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil 29. června Humpolec, a to v rámci pracovní cesty po Kraji Vysočina. Na humpolecké radnici přijal pana prezidenta místostarosta města Ing. Květoslav Namyslo. Slavnostního přijetí se zúčastnil také hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. V obřadní síni poté proběhlo setkání se zastupiteli města, řediteli příspěvkových organizací, vedením policie a hasičů. Během zhruba dvacetiminutové schůzky byla diskutována problematika zadržování vody v krajině či nutnosti posílení učňovských oborů a odborného školství. 
Následně se hlava státu a místostarosta Ing. Namyslo přesunuli na Horní náměstí. Miloš Zeman odpovídal na dotazy občanů, poté se podepsal do pamětní knihy města. Za přítomnosti hasičů ve svátečních uniformách prezident dekoroval stužkou prapor města. 
 
 
Dřevěný totem na náměstí
 
Na humpolecké náměstí byla v polovině září umístěna skulptura věnovaná humpoleckému rodákovi dr. Aleši Hrdličkovi, celosvětově známému antropologovi.  Tento „totem“ byl vyroben z vánočního smrku, který stál na náměstí od roku 1947 do října 2015. Jelikož smrk byl napaden škůdcem a byl ve špatném zdravotním stavu, musel být pokácen. Umělecký řezbář Josef Špicl z Hamrů u Havlíčkova Brodu navrhl vrácení smrku na náměstí právě v podobě totemu. Skulptura koncipovaná na výšku s jednoduchou stříškou je vysoká 3,6 metru. Je na ní uvedeno Hrdličkovo jméno, datum narození a úmrtí. Najdeme zde i výrok slavného antropologa: „Veškeré lidstvo je jednotného původu“, který je na totemu zaznamenán svisle v českém i anglickém jazyce.  Po obvodu totemu jsou řezbované obličeje lidských ras.
 
 
Pomník T. G. Masaryka oslavil 80 let
 
Přesně 80 let oslavil pomník Tomáše Garrigua Masaryka od doby, kdy byl slavnostně odhalen. Dominanta Tyršova náměstí byla veřejnosti poprvé představena v červnu roku 1937. Autorem pomníku je Vincenc Makovský.  Pomník je tvořen 3,5 m vysokou sochou T. G. Masaryka odlitou z bronzu a podstavcem ze slavníčské žuly o výšce 2,9 m. 
Z důvodu ochrany před vládnoucími režimy byla socha třikrát odstraněna a následně ukrývána. Poprvé se tak stalo v roce 1940, kdy byla socha z náměstí sundána a uschována po dobu druhé světové války. Teprve v roce 1945 se vrátila na své původní místo. To však netrvalo dlouho a v roce 1950 byla opět odstraněna. Instalována byla znovu až v roce 1968. V roce 1972 byl pomník odstraněn potřetí. Až v roce 1990 se dlouhou dobu schovávaná socha vrátila na Tyršovo náměstí.   
 
 
Mural Art v Humpolci
 
V CTParku Humpolec vznikl v roce 2017 doposud největší mural art v  České republice. Velkoplošná malba (inspirovaná faunou a florou) na stěnách firemní haly byla pojata formou graffiti. Vítěz mezinárodní mural art soutěže CTP art wall, belgický umělec s pseudonymem DZIA, se tak postaral o zkrášlení průmyslového areálu ve městě. Soutěž, jejímž cílem bylo zejména zlepšení veřejného prostoru a ozdobení haly, byla pořádána ve spolupráci s vizuálním studiem DRAWetc. 
 
 
80. výročí budovy České pošty na Havlíčkově náměstí
 
Humpolecká pobočka České pošty zahájila provoz v budově na Havlíčkově náměstí v roce 1937. (Do té doby se instituce, jež byla v Humpolci založena roku 1836, nacházela na několika místech ve městě.) Od doby svého vzniku nezměnila účel, pro který byla postavena. Budovu, postavenou ve stylu prvorepublikového purismu a funkcionalismu, navrhl architekt Karel Pecánek. Exteriér budovy, který zůstal zachován téměř beze změn, charakterizují jednoduché a symetrické linie. Nalezneme zde malý státní znak Československé republiky, který je umístěn nad vchodem do budovy. Naopak interiér pobočky České pošty prošel modernizací. Proběhla instalace elektronického odbavovacího systému a bezbariérového vchodu. 
 
 
Vydání knihy „Ve starých humpoleckých uličkách“
 
V druhé polovině roku vyšlo druhé (barevné) vydání knihy Zdeňka Škrabánka „Ve starých humpoleckých uličkách“. Publikace čtenáře seznamuje s původní podobou města, které bylo v druhé polovině dvacátého století značně pozměněno při asanačních zásazích. Velké množství popsaných a místně určených historických fotografií města najdeme na celkem 524 stránkách. Pohlednice a fotografie pochází nejen z archivu Muzea dr. Aleše Hrdličky, ale také od místních pamětníků a badatelů. 
Kromě analýzy dostupných historických a ikonografických materiálů k místopisu města obsahuje kniha rovněž opravený adresář majitelů jednotlivých čísel popisných (1-540) z roku 1891. Pro usnadnění práce místním badatelům připojil autor obsáhlý seznam regionálních písemných pramenů. 
 
 
Modernizované webové stránky Města Humpolce
 
Webové stránky Města Humpolce (www.mesto-humpolec.cz) mají od začátku roku 2017 modernější podobu, díky níž je obsah stránek lépe přizpůsoben pro zobrazení na mobilních zařízeních. Na modernizaci webových stránek, která proběhla v rámci projektu „Responzivní webové stránky města Humpolec“, se podílela jihlavská firma Webhouse, s.r.o. Aby web i nadále efektivně sloužil občanům k získávání informací o dění ve městě, bude průběžně aktualizován. 
 
 
Územní studie veřejných prostranství
 
V roce 2017 byly registrovány na Ústavu územního rozvoje územní studie pro tvorbu veřejných prostor, a tímto se staly závaznými. Hlavními cíli těchto studií bylo zlepšení kvality obytného prostředí, začlenění některých částí do urbanistické struktury města a vytvoření krásnějšího města.
V rámci série veřejných projednání měli občané města Humpolce možnost vyjádřit svůj názor na úpravu veřejného prostoru v celkem pěti lokalitách – zahrádkářské kolonii v ulici Zahradní a U Kaštanu, zahrádkářské kolonii V Cípku, ve volných plochách ulice Lužická, v areálu bývalých Humpoleckých strojíren a v Okružní ulici (mezi Pražskou a Lnářskou ulicí). Architekti vždy prezentovali své vize úprav veřejného prostoru ve výše zmíněných lokalitách. V  souvislosti s projekty nových územních studií proběhl v ulicích města sociologický průzkum, který prováděli studenti Univerzity Karlovy. 
Každá debata se skládala ze tří částí, a to úvodu o smyslu plánované obnovy veřejných prostranství, výstupu ze sociálně-antropologického průzkumu v ulicích Humpolce a vizí možných úprav daného prostoru. Každé setkání s občany bylo zakončeno diskuzí. Občané měli na webových stránkách města k dispozici veškeré materiály, jež byly součástí veřejných projednání. Zároveň mohli zasílat či osobně odevzdávat své připomínky. 
Dne 27. listopadu byla veřejnosti oficiálně představena finální podoba schválených územních studií.  
 
 
Město pro byznys
 
V desátém ročníku celostátního hodnocení srovnávacího výzkumu Město pro byznys obsadil Humpolec druhé místo, a to již pošesté. V roce 2008, 2013 a 2015 dokonce Humpolec v tomto výzkumu zvítězil.  
Městem pro byznys 2017 se stala Ostrava, bronzovou příčku obsadilo Brno.  
V rámci Kraje Vysočina se Humpolec stal v roce 2017 jasným vítězem srovnávací ankety. Druhé místo získal Pelhřimov, třetí místo obsadila Jihlava. 
Především v kritériích podnikatelského prostředí dosáhl Humpolec vynikajících výsledků, a to mimo jiné díky druhému nejvyššímu podílu právnických osob a nejvyššímu podílu podnikatelů v kraji. Na dobré úrovni je rovněž pracovní trh, což dokazuje dlouhodobě nízká nezaměstnanost a druhý nejvyšší počet studentů v odborném vzdělávání.  Humpolec má také jedny z nejnižších poplatků za vodné a stočné. Test elektronické komunikace prokázal kvalitní úroveň komunikace úřadu s podnikateli. 
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
 
Mateřská škola Smetanova
 
V roce 2017 bylo do mateřské školy zapsáno 90 dětí v období leden – červenec a 97 dětí v období září – prosinec.  Speciální logopedickou třídu navštěvovalo 14 dětí. Zaměstnáno zde bylo osm pedagogických pracovníků (včetně ředitelky), jedna učitelka do půlené třídy (od 1. 9. 2017), jedna asistentka pedagoga na částečný úvazek, jedna účetní (pro celý subjekt), dvě uklízečky a dvě kuchařky. Škola poskytla praxi šesti studentkám předškolní pedagogiky. 
Učitelky a ředitelka se zúčastnily celkem deseti vzdělávacích akcí zaměřených na IT, inkluzivní vzdělávání, problematiku dětí s autismem, jazykovou a dramatickou výchovu, grafomotoriku a aktuální školskou legislativu. 
Školní vzdělávací program nesl název „Kamarádi, pojďme si hrát“. Děti byly rozděleny do tříd s názvy Malá sluníčka, Velká sluníčka, Medvídci, Motýlci a Včeličky. 
Škola pro děti zorganizovala řadu akcí a programů – karneval, projekt „Muži čtou dětem“, výlet do ZOO Jihlava, noc v MŠ na téma „Putování Ferdy Mravence za Beruškou“ či Mikulášskou nadílku. Děti předškolního věku měly možnost navštěvovat kroužek angličtiny, hry na flétnu, cvičení a jógy. 
V roce 2017 byla zahájena revitalizace horní části zahrady a provedena výměna několika kusů plechových radiátorů. Proběhla druhá a třetí etapa výměny chodníků. Byla položena zámková dlažba a v jižní části zahrady zhotovena prostorná plocha k pohybovým aktivitám dětí. Dále byla vybílena spojovací chodba, kancelář ředitelky a třída v prvním patře. Škola pořídila nové úložné prostory, sportovní vybavení, sušičku prádla, hračky, knihy či učební pomůcky. 
 
 
Mateřská škola Na Rybníčku
 
V roce 2017 byla kapacita školy 176 dětí.  Přestože bylo otevřeno sedm tříd, byla již na začátku školního roku kapacita naplněna. Ve škole pracovalo 13 učitelek a pět asistentek pedagoga. Dále byly ve škole zaměstnány tři provozní pracovnice – domovnice a dvě uklízečky. V kuchyni pracovaly čtyři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Kapacita školní kuchyně byla 170 jídel.
Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Díváme se kolem sebe II“. Ve škole bylo vzděláváno pět dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tři autisté, jedno dítě s těžkými vývojovými poruchami chování a lehkým tělesným postižením a jedno dítě s lehkým mentálním postižením. Všechny tyto děti měly přiděleného asistenta pedagoga. Děti byly rozděleny do tříd (U sluníček, U hvězdiček, U motýlků A, U motýlků B, U berušek, U včeliček, U čmeláčků) podle pravidel uvedených v ŠVP, přičemž bylo jednak dodrženo pravidlo dělení na mladší a starší děti a zároveň byla respektována přání rodičů. Mateřská škola nabídla dětem několik programů, kterými podporovala rozvoj gramotnosti a získávání kompetencí ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Jednalo se o tyto projekty: Poznáváme Humpolec, Přírodovědné a fyzikální pokusy, Cvičení jógy pro děti, Cvičení na míčích, Jazykové chvilky, projekt Díváme se divadlem a Vítkův chodník. Všechny třídy byly zapojeny do projektu „Celé Česko čte dětem“. Mateřská škola realizovala pro děti řadu akcí, například Výlet za dračím pokladem, My jsme malí řidiči, Týden s psychomotorikou.
V průběhu letních prázdnin byly provedeny malířské práce ve třídě U čmeláčků. Ve třídě U berušek byly opraveny posuvné dveře, které dělí prostor do dvou sektorů. Rovněž proběhlo vydláždění chodníků v jižní části zahrady.
 
 
Mateřská škola Na Skalce
 
Mateřskou školu Na Skalce navštěvovalo v roce 2017 celkem 109 dětí. Pracovalo zde osm pedagogů, dva pedagogičtí a dva provozní pracovníci. Ve školní jídelně, s kapacitou 500 lidí, byli zaměstnáni tři provozní pracovníci. Škola poskytla praxi dvěma studentkám studujícím předškolní pedagogiku a jedné studentce absolvující studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Vzdělání v mateřské škole bylo plánované a probíhalo na základě principů humanity a demokracie. Cílem výchovně vzdělávací práce bylo přirozenou formou rozvíjet osobnosti dětí, připravovat je po všech stránkách pro vstup do další etapy života.
Děti měly v mateřské škole vyhovující podmínky pro vzdělávání, v hernách využívaly hrací koutky, zřízené čtenářské koutky a nové pomůcky pro řízenou činnost. Školní vzdělávací program měl název: „Na Skalce je školička, děti naše sluníčka“. Při vzdělávání bylo využíváno nových metod, např. situační učení, prožitkové učení spontánní učení, které bylo vyvážené s řízeným. Všechny činnosti byly motivovány kočkou Mickou a vycházely ze ŠVP mateřské školy. Pro rozšíření možnosti sociálního učení děti mohly podle zájmu rodičů navštěvovat různé aktivity: hru na flétnu, seznámení se základy anglického jazyka a ESČ.
Děti byly zařazovány do tříd s přihlédnutím k jejich věku na Berušky, Kuřátka, Motýlky a Sluníčka. V každé třídě byl připraven vlastní třídní vzdělávací týdenní program, který byl obsahově i metodicky přizpůsobený potřebám, schopnostem, zájmům a předchozím zkušenostem jak dětí, tak i učitelek. Hry byly základní činností v MŠ, byly plné námětů, činností, úkolů a individuálně přizpůsobené všem dětem. Mateřská škola uspořádala řadu akcí, a to například hrací odpoledne pro rodiče a sourozence dětí, seznámení s technikou požárníků, školní výlety do ZOO, vánoční a jarní besídku atd. 
V roce 2017 pořídila Mateřská škola mnoho nového vybavení. Také proběhlo vymalování šaten a chodeb u tříd Motýlků a Berušek. Dále se uskutečnily opravy vodovodů a kanalizace a opravy poškozených bojlerů a kotlů.
 
 
Základní škola Hradská
 
Základní škola Hradská měla ve školním roce 2016/2017  20 tříd se 452 žáky. 
Školní družina měla pět oddělení s celkovým počtem 127 žáků, ve školní jídelně se stravovalo 481 vlastních strávníků a 331 cizích strávníků.   
Na škole pracovalo 29,7 přepočtených učitelů, 3,5 přepočtených vychovatelek ŠD, dále devět přepočtených správních zaměstnanců (z toho jeden hrazený ÚP), 7,6 přepočtených pracovnic školní jídelny (z toho šest na hlavní činnost), čtyři přepočtené asistentky pedagoga. Asistentky pedagoga měly na starosti podporu výuky u žáků s diagnostikovaným autismem a u žáků s poruchami učení. Jejich zařazení se ukázalo jako krok velmi správným směrem. Přínos pro žáky se zdravotním postižením je nesporný. 
Škola měla dvě běžné třídy s nižším počtem žáků, ve kterých byli integrováni žáci s Aspergerovým syndromem a ADHD. Kromě toho škola zajišťovala prostřednictvím kvalifikované učitelky logopedické nápravy pro žáky I. stupně. Do běžných tříd I. i II. stupně bylo integrováno pět žáků s lehkým mentálním postižením, čtyři žáci s vývojovou poruchou chování, 23 žáků se specifickou poruchou učení a čtyři autisté. Škola se starala i o dva nadané žáky. Mimořádné nadání a talent žáků škola rozvíjela formou volitelných předmětů na I. i II. stupni a klubu zábavné logiky a deskových her. 
Na škole již tradičně pracovaly poradní orgány ředitele školy: pedagogická rada, metodické sdružení učitelů I. stupně, předmětové komise. Od začátku školního roku pracoval na škole žákovský parlament, v němž měli zastoupení žáci pátých až devátých tříd. Dva žáci zastupovali školu na zasedáních městského žákovského parlamentu. Výuka probíhala ve všech třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od hraní k vědění – učíme se pro život“. Škola se účastnila různých sportovních aktivit, vědomostních olympiád a soutěží. Žáci školy měli možnost zúčastnit se přednášek, exkurzí, kulturních a společenských představení. Někteří žáci se také podíleli na výstavě uspořádané k 80. výročí školy. 
V průběhu roku bylo doplněno strojové vybavení do školní dílny, vyměněny nefunkční datové projektory a zakoupena nová kopírka se skenerem. Proběhla oprava WC chlapců ve školní družině, vybudování nového výdejního místa ve školní jídelně a rekonstrukce kamerového systému. Dále došlo k opravě tarasu u vstupu, střechy nad školní jídelnou a úpravě regulace v kotelně. Drobnější opravy a výměny probíhaly ve všech prostorách školy, včetně školní jídelny. 
 
 
Základní škola Hálkova
 
Ředitelem ZŠ Hálkova byl v roce 2017 Mgr. Václav Strnad, zástupkyní pro II. stupeň: Mgr. Jana Kutišová a zástupkyní pro I. stupeň: Mgr. Alena Kukrechtová. 
Škola měla 31 tříd, do kterých docházelo celkem 699 žáků. Z tohoto počtu bylo 381 chlapců a 318 dívek. Integrovaných žáků bylo celkem 39, z toho 30 s vývojovými poruchami učení, čtyři s poruchami chování, pět žáků s jiným handicapem, dále zde byli čtyři žáci s mimořádným nadáním. Školu navštěvovalo 23 cizinců. Z toho bylo 12 žáků ze Slovenska, sedm z Vietnamu, dva z Bulharska, jeden žák z Ukrajiny a jeden ze SRN. Na 1. stupni bylo 21 tříd s celkovým počtem 450 žáků, z toho bylo 241 chlapců a 209 dívek. Na 2. stupni bylo deset tříd s celkovým počtem 249 žáků, z toho bylo 140 chlapců a 109 dívek. Do školní družiny docházelo do osmi oddělení celkem 250 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 650 žáků školy a 215 dalších strávníků.
Škola organizovala pro žáky 1. ročníku předplavecký výcvik, pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvik, pro žáky 5. a 7. ročníku dva lyžařské výcvikové kurzy v Pasekách nad Jizerou. Pro žáky jednotlivých tříd byly organizovány exkurze, výlety, návštěvy kulturních a společenských představení. Dvě třídy šestého ročníku absolvovaly adaptační kurzy, které proběhly na základně Bělice u Kališť. Již poněkolikáté uskutečnily akce: Halloween (7. třídy), den otevřených dveří, Čertoviny, beseda o dospívání pro páťáky, ples, Den učitelů, a Den Země. Nově se uskutečnil den s němčinou a akce v rámci POKOS ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Žáci školy se účastnili mnoha soutěží. Nejvýraznější úspěchy na celostátní úrovni vybojovali v soutěži Srdce s láskou darované, v Terezínské štafetě a v chemických soutěžích, v soutěži Sapere a v soutěži Lidice. 
 
 
Základní škola Husova
 
Ve školním roce 2017 pracovalo ve škole šest pedagogických pracovníků - tři učitelky, dvě asistentky pedagoga, jedna vychovatelka ŠD s částečným úvazkem učitelky. Dále zde byla zaměstnána jedna administrativní pracovnice a uklízečka.
Žáci byli vzděláváni dle ŠVP Učíme se pro život (dle RVP ZV), ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s LMP) a ŠVP Základní školy Pelhřimov Komenského 1326 (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením). 
Děti se během roku zúčastnily řady akcí, exkurzí a výletů. Škola zorganizovala karneval, vycházky po okolí Humpolce, výlet do zoologické zahrady v Jihlavě, návštěvu místního školního statku, pro žáky vyšších ročníků exkurzi do pivovaru Bernard a pro mladší děti výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Žáci se zúčastnili akce „Den Země v Pelhřimově“ a navštívili hasiče, kde měli možnost vidět hasičská auta a vybavení zbrojnice.
Děti si prohlédly výstavu „Přírodní záležitosti“ a výstavu „Člověk a voda v minulosti – 90 let Sedlické přehrady“ v Muzeu dr. Aleše Hrdličky. Škola se v témže muzeu podílela spolu s Medou z.s. a Domovem Jeřabina Pelhřimov na prodejní vánoční výstavě „Žijeme tu s vámi“. 
Žáci školy se také účastnili sportovních akcí. Například okresního kola atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde chlapci obsadili první místo, či krajského kola atletického čtyřboje ve Velkém Meziříčí, ve kterém reprezentant školy Miroslav Janák získal místo druhé.
 
 
Gymnázium dr. Aleše Hrdličky
 
V roce 2017 studovalo na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 321 studentů. Pedagogickou činnost zajišťovalo 30 vyučujících a o chod školy se staralo sedm provozních zaměstnanců. Funkci ředitelky školy zastávala Mgr. Hana Havelková, jejím zástupcem byl do srpna roku 2017 Mgr. Antonín Pustina, kterého ve funkci vystřídal Mgr. Jiří Dalík. 
Jednoznačně nejvelkolepější akcí roku 2017 byly oslavy 80. výročí založení gymnázia, které vrcholily ve dnech 15. a 16. září. V pátek se studenti školy zúčastnili besedy s panem Stanislavem Bernardem v tělocvičně školy a následného žákovského koncertu. Odpoledne proběhla slavnostní pedagogická rada v prostorách Fabrika hotelu. Společenský večer ve Spolkovém domě v Humpolci první den oslav zakončil. V sobotu prošel městem studentský průvod, jehož atmosféru doplnila hudba orchestru žáků ZUŠ Gustava Mahlera, vystoupení mažoretek a nakonec příjezd fiktivního Aleše Hrdličky z daleké Ameriky v podání Jiřího Svobody. Od 10.00 do 15.00 byla škola otevřena hostům, kteří si mohli prohlédnout všechny školní prostory, zhlédnout žákovský koncert v tělocvičně, využít doplňkové sportovní atrakce na školním hřišti a v přilehlém parku, a také ochutnat z bohatého rautu.
Studenti dosáhli mnoha úspěchů v soutěžích. Jedním z největších úspěchů v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce bylo vítězství Matěje Doležálka. Z krajského kola konverzační soutěže ve francouzském jazyce si vítězství odvezla Anna Váňová (kategorie A1) a Tereza Dománková (kategorie B1). Neuvěřitelné první místo v soutěži Best in English získal Matěj Doležálek, který tak porazil téměř 18 000 studentů středních škol z celé Evropy. Vrcholným úspěchem bylo rovněž získání stříbrné medaile Matěje Doležálka na Středoevropské matematické olympiádě ve Vilniusu. Doležálek byl úspěšný také v zeměpisné olympiádě, kde obsadil v krajském kole první místo. Nejúspěšnějším účastníkem soutěže s názvem „Medicína v historii“ byl Jaromír Krtek, který obdržel hlavní cenu – Cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni. První místo soutěže Evropský region Dunaj – Vltava získali žáci sekundy, němčináři ze skupiny N1. Do finálových bojů soutěže „S Vysočinou do Evropy“ se probojovalo družstvo z 2.A. Studentům se dařilo také v šachách a floorbalu.  
V rámci programu „Rok v Champagne-Ardenne“ studovali Mikuláš Festa a Barbora Stýblová od září 2017 ve Francii. 
V roce 2017 si studenti prohlédli výstavu „Body the Exhibiton“ v Praze či výstavu kopií českých korunovačních klenotů v Jihlavě. Žáci navštívili Regensburg, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Vídeň nebo Pasov. Zavítali na knižní veletrh v Havlíčkově Brodě a akci „Šprechtíme: Den s němčinou v Jihlavě“. Studenti také měli možnost zúčastnit se besedy s paní Nooshin Soltani, politickou tajemnicí Velvyslanectví USA v Praze. Dále si poslechli zážitky z cest členů agentury Pohodáři, kteří navštívili ostrovy Borneo, Biak, Papua a Bali. Během roku studenti zhlédli i několik divadelních představení. 
Po celý rok probíhal cyklus setkání vyučujících fyziky a příbuzných předmětů v rámci projektu „Elixír do škol“. Velice slibně se rozjel projekt s názvem Living History, v jehož rámci bylo vybudováno na školním dvoře improvizované středověké ohniště a zakoupena sada dobových nástrojů. Školu navštívili studenti ČVUT v Praze, kteří žákům prezentovali projekt „Eforce Formula Student“. V rámci něj dopravili do Humpolce prototyp elektroformule, kterou si mohli gymnazisté prohlédnout. Ani v roce 2017 si studenti nenechali uniknout účast na ekologickém festivalu Globe Games. Gymnazisté se rovněž zapojili do charitativní akce s názvem Světluška. Podařilo se jim vybrat celkem 11 017 Kč. 
 
 
Česká zemědělská akademie
 
Na České zemědělské akademii pracovalo v roce 2017 celkem 115 zaměstnanců.  Ředitelem byl Mgr. Otakar Březina. Školní rada měla celkem devět členů, jejím předsedou byl Mgr. Václav Jehlička. Součástí ČZA Humpolec byl Domov mládeže se školní jídelnou a hala pro praktickou výuku. Škola měla odloučená pracoviště v Humpolci, Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou. Školu navštěvovalo celkem 549 studentů, z toho 188 studentů pracoviště Humpolec Školní, 163 studentů pracoviště Humpolec Nádražní a 98 studentů pracoviště Světlá nad Sázavou. 
V roce 2017 žáci studovali v těchto oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autoelektrikář, Autotronik, Instalalatér, Tesař, Zedník, Agropodnikání, Chovatelství, Jezdec a chovatel koní, Mechanizace a služby, Opravář zemědělských strojů. 
Během roku se studenti účastnili řady vzdělávacích exkurzí, různých besed a seminářů. Již tradičně škola organizovala masopustní průvod městem, pletení pomlázek pro žáky ZŠ či Den otevřených dveří. Studenti reprezentovali školu na významných akcích a soutěžích. Nejlepším učněm v ČR v přehlídce „České ručičky 2017“ byl za ČZA vyhlášen tesař Lukáš Míchal. Celkem 11 pedagogických pracovníků se zúčastnilo dalšího vzdělávání.
ČZA byla i v roce 2017 členem Agrární komory a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Škola byla akreditována k provádění kurzů Obecných zemědělských činností, a také byla pověřena kurzy ochrany rostlin. Dále byla ČZA Fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a spolupracovala s cechem Instalatérů ČR. Více než 40 let je cvičnou školou pro pedagogickou praxi Institutu poradenství a vzdělávání ČZU v Praze.
 
 
Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.
 
Jednatelem školy byl PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ředitelkou Ing. Olga Krankusová. 
Školu navštěvovalo k datu 30. 6. 2017 celkem 425 žáků, kteří studovali v devíti studijních a učebních oborech: Obchodník, Obchodník - distanční studium, Podnikání – distanční studium, Informační technologie, Kuchař – číšník, Prodavač a výroba lahůdek, Předškolní a mimoškolní pedagogika (dvouletý a čtyřletý obor) a Reprodukční grafik. 
Škola pro studenty zorganizovala zájezd do Kutné Hory, seznamovací kurz, kurz netradičních her, florbalový školní turnaj, odbornou exkurzi do redakce Jihlavských listů, testování ECDL či předvánoční den plný soutěží a zábavy s názvem „Po stopách J. Foglara aneb Ulov si svého bobříka“. Žáci se zúčastnili Veletrhu fiktivních firem, Recyklohraní a soutěže s názvem „O bramborovou pochoutku Vysočiny“, v níž první místo získal student ČZA (obor kuchař – číšník) Dominik Hirka. V okresním kole KB Chalenge florbal vybojovali studenti školy první místo a postoupili do krajského kola. 
 
 
ZUŠ Gustava Mahlera
 
V roce 2017 studovalo umělecké předměty na ZUŠ celkem 592 žáků, které vyučovalo 21 učitelů. O provoz se starali čtyři provozní zaměstnanci. Ředitelem byl Josef Jirků. Studium prvního a druhého stupně ukončilo celkem 33 absolventů, z toho 19 studentů hudebního oboru, deset studentů výtvarného oboru a čtyři studenti tanečního oboru. Na vyšší umělecké školy byli přijati dva žáci hudebního oboru, čtyři žáci výtvarného a jeden žák tanečního oboru. 
V uměleckých soutěžích ZUŠ získali ve hře na klavír tři žáci postup do nejvyššího kola společně s dechovým orchestrem školy, který účinkoval také v Německu a Rakousku. V prestižní klavírní soutěži čtyřruční hry PER QUATRO MANI získali tři klavírní dvojice dvě druhé ceny se zvláštní cenou interpretace povinné skladby a jednu třetí cenu. Výrazný úspěch zaznamenala žákyně Michaela Krejčí ve hře na elektronické klávesové nástroje, která se stala v mezinárodní soutěži České a Slovenské republiky absolutní vítězkou. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili celé řady mezinárodních soutěží a během roku uskutečnili 12 výstav výtvarných prací. Žáci tanečního oboru úspěšně spolupracovali s hudebním oborem pěveckých tříd. Vznikly nové projekty, které byly předvedeny i žákům humpoleckých škol.
Žáci uskutečnili bezmála 150 vystoupení pro rodiče a veřejnost. Některé prezentace byly celorepublikové a zahraniční. Poprvé se škola zúčastnila celostátní akce ZUŠ OPEN. 
Během roku spolupracovala škola s Občanským sdružením Mahler 2000, SVČ Humpolec, Rodinným pivovarem Bernard, MěKIS Humpolec a dalšími organizacemi.
Významnou změnou v uměleckém vzdělávání bylo otevření studia Literárně dramatického oboru. Ke studiu 1. ročníku LDO bylo vybráno ze ZŠ deset žáků. O studium na ZUŠ je velký zájem a na portálu v programu iZUŠ čeká na zařazení do studia 130 žáků.
 
 
Dětský domov
 
Na začátku roku 2017 bylo v domově 24 dětí, na konci roku pak 32 dětí. Pět dětí ukončilo povinnou školní docházku a všichni byli přijati na učební obory dle vlastního výběru a možností. Z domova odešla jedna svěřenkyně ukončením profesní přípravy a získáním výučního listu. Úspěchem bylo přijetí talentovaného chlapce na Konzervatoř Jaroslava Ježka. Jedno dítě bylo přeřazeno do výchovného ústavu a jedno do jiného dětského domova. V souvislosti s diagnostikovanými poruchami ADHD a PAS byla třem chlapcům přidělena asistence. 
Děti se účastnily mnoha soutěží, a také jim byla poskytnuta řada volnočasových aktivit nejen v rámci domova, ale rovněž prostřednictvím nabídky SVČ, ZUŠ, ZŠ a TJ Jiskra Humpolec.  Děti se zapojily i do rozvojových programů. Jedním z nich byl například Festival Out of Home, který organizovalo občanské sdružení Mimo domov. Ve spolupráci s Centrem primární prevence Vrakbar Jihlava dojížděla vybraná skupina dětí jedenkrát měsíčně do Jihlavy na dvouhodinová sezení zaměřená na aktuální témata - návykové látky, šikanu, závislosti atd. V rámci projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou vystupovalo několik dětí v Divadle Hybernia s muzikálem Romeo a Julie. 
V roce 2017 proběhla úprava zahrady, byly pokáceny stromy a upraven vjezd. Dále bylo dokončeno vybavení kuchyňky v podkroví, došlo k  výměně dveří v interiéru a rekonstrukci zdí na 1. RS. 
 
 
Středisko volného času 
 
Středisko volného času se v roce 2017 již tradičně zaměřilo především na pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže, která je jeho stěžejní náplní. V nabídce byly zastoupeny tradiční i trendové volnočasové aktivity. Počet přihlášených účastníků se díky rozšíření aktivit pro nejmenší děti, předškoláky i seniory pohyboval kolem 630 účastníků. Do SVČ bylo v červenci 2017 začleněno Rodinné centrum pro rodiče nejmenších dětí.  
V roce 2017 pokračoval projekt Univerzity 3. věku určený seniorům, a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Suchdole. Dalšími organizovanými aktivitami se SVČ rovněž zapojovalo do dění ve městě. Mezi tyto akce mimo jiné patřilo netradiční sportovní klání pod názvem „Tři, dva, jedna teď….“, „Dětský den na Stromovce“, „Mikulášská nadílka“ a „Putování za třemi oříšky“. SVČ se zapojilo do celorepublikového programu „Celé Česko čte dětem“. Většina příležitostných aktivit SVČ v průběhu roku a pořádané příměstské tábory se opět těšily velké oblibě. V červnu proběhla výstava SVČ „Po škole…“ navazující na tradici zaniklého SVČ při ZŠ. 
Veškeré zájmové aktivity nabízené SVČ byly plně zajištěny interními a externími spolupracovníky, kteří splňují požadavky na odbornost. Vznikla nová pracovní místa - ekonom, správce budovy, uklízečka.
V průběhu roku došlo také k významným investičním akcím. Mezi ně patřilo zbudování bezbariérového přístupu do budovy, oprava a změna dispozice venkovního schodiště, vypracování studie a projektu na úpravu rozlehlých okolních pozemků, zhotovení studie a projektu na úpravy suterénu budovy a vybudování a vybavení několika učeben v 2.NP objektu. Rovněž bylo zainvestováno do doplnění nedostačujícího ohřevu teplé vody.
 
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
 
 
Rodinný pivovar Bernard
 
V roce 2017 byl výstav pivovaru 332 735,44 hl, meziroční nárůst překročil 5,5 %. Export se podílel na výstavu 20 %, z toho na Slovensko to bylo cca 10 %. Velice pozitivní bylo udržení poměru sudové vs. lahvové pivo (60 : 40 %), což je obrácený trend, nežli v ČR i Evropě. Měsíc s nejvyšším výstavem v historii pivovaru (40 862,00 hl.) byl červen 2017. 
V roce 2017 pivovar nejvíce investoval do nového plniče lahví, rozšíření varny – stavební část, instalace scezovací kádě a realizace kontrolního zařízení prázdných a plných lahví. Celkové investice činily cca 90 mil. Kč.
Pivovar zaměstnával 193 pracovníků v pivovaru, 28 ve Sladovně Bernard v Rajhradě u Brna. 
Vrchní sládek Ing. Josef Vávra, generální ředitel pivovaru a sladovny, získal za celoživotní práci a přínos v pivovarnictví Cenu českého sládka F.O. Poupěte. 
Pivovar během roku zorganizoval řadu akcí. Konal se již 23. ročník BERNARD FESTu, jehož se zúčastnilo 10 000 návštěvníků. Zisk z prodeje piva v parku Stromovka věnoval pivovar Astře – dennímu centru pro seniory. Proběhl 17. reprezentační ples Rodinného Pivovaru Bernard a první středu v říjnu se konala akce s názvem Den Bernarda. 
Pivovar podporoval řadu aktivit v Humpolci – fotbalový a hokejový klub, jednotlivé oddíly TJ Jiskra Humpolec, AMK Zálesí Humpolec. Byl garantem soutěže Mládí Humpolec a partnerem Zlaté podkovy. Byl také partnerem řady dalších sportovních a kulturních oddílů.
Rodinný Pivovar Bernard i přes všechny úspěchy zůstal malým pivovarem s tržním podílem dvou procent českého trhu. 
 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
 
 
Klub českých turistů
 
KČT Humpolec uspořádal v roce 2017 celkem 26 víkendových akcí, kterých se zúčastnilo kolem 630 osob. Proběhla také jedna týdenní akce. Celkem turisté ušli cca 500 km. Pravidelných středečních pochodů se průměrně účastnilo devět členů, kteří během 52 týdnů ušli celkem 450 km. 
V lednu začala turistická činnost Novoročním čtyřlístkem. KČT Hněvkovice připravil hvězdicový výstup na vrch a hrad Orlík. Další tradiční akcí byla návštěva brněnských veletrhů Regiontour a GO. V únoru proběhl zimní pochod v Sobíňově na Memoriálu Ladislava Dymáčka a konalo se setkání v Rantířově. 
Jarní turistické pochody zavedly účastníky například do Jílového u Prahy, Třebíče, do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, Žďáru nad Sázavou, na zříceninu hradu Ronovec či rozhlednu Rosička. Ani tento rok členové klubu nevynechali předmájový pochod do Jiřic na „Pálení čarodějnic“. Navštívili také Český Šternberk, Maříž, hrad Loket, přírodní park Česká Kanada a Karlovy Vary. Zúčastnili se pochodu Praha-Prčice a pochodu Karlštejnská tlapička. 
V dubnu se 11 členů KČT Humpolec, ve spolupráci s Městem Humpolec, zapojilo do akce Čistá Vysočina. Na trase podél silnice z Humpolce do Světlického Dvora nasbírali celkem šest pytlů směsného odpadu a tři pytle plastů. 
Během letních měsíců se turisté podívali do Zlína či na Šumavu. Nevynechali ani oblíbený pochod Kamenskými alejemi. Týdenní akce klubu v měsíci srpnu byla naplánována do Kyjova a okolí. Trasy vedly přes vrcholy Chřibů a Bílých Karpat. K nejhezčím zážitkům patřil výhled z Velké Javořiny. Krásné dojmy si účastníci odvezli i z rozhledny Brdo, Salaš a z rozhledny v Chřibech.
V září měli členové klubu možnost ochutnat vína v Mělníku a projít se Polabskou nížinou k soutoku řek Labe a Vltavy. Na první podzimní den proběhl 43. ročník celostátního pochodu Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem. Tři různě dlouhé trasy okolím města končily opět na hradu Orlíku. Nově byla zařazena krátká trasa pro rodiny s kočárky. Na začátku října se turisté v rámci akce „Krajem Šimona Kouzelníka“ také prošli okolím Humpolce. Ve stejném měsíci se tři členové klubu zúčastnili setkání vedoucích a cvičitelů oblasti Vysočina, které se konalo na Čeřínku. Výroční členská schůze proběhla 7. prosince v hotelu Jirmásek.
Významným počinem roku 2017 bylo získání prostor pro klubovnu, které KČT pronajalo Město Humpolec. Zasloužil se o to Rostislav Jež, předseda odboru. Vlastními silami i náklady opravil v místnosti elektroinstalaci a vodu, vyměnil podlahu, vymaloval a klubovnu vybavil nábytkem. Místnost je dostatečně velká pro archivaci materiálů klubu, pro setkávání členů a konání schůzí výboru.
 
 
Turisté Humpolec
 
Spolek, který vznikl v roce 2010, měl v roce 2017 celkem 121 členů. Během roku proběhlo 48 akcí za účasti 1425 osob, které dohromady ušly celkem 443 km. Vycházky do přírody probíhaly pravidelně každý čtvrtek. Mimo nich spolek pořádal zájezdy jednodenní, zájezd třídenní, a také zájezd pro děti. 
Turisté se během roku podívali například do Třebíče, Tábora, na hrady Žebrák, Točník, Okoř či na zámek ve Zruči nad Sázavou. Na své si přišly i děti, pro které spolek zorganizoval zájezd na pohádkový hrad Staré Hrady u Jičína.
Dále turisté navštívili Dolní Moravu, kde vyjeli lanovkou na Stezku v oblacích v pohoří Králického Sněžníku. V rámci téhož zájezdu si prohlédli také město Velké Losiny, hrad Sovinec či arboretum Makču Pikču. 
Členové spolku absolvovali i třídenní zájezd do Krkonoš – Janských Lázní, Pece pod Sněžkou a ke krkonošským vodopádům. 
V květnu turisté uskutečnili výjimečný výlet na Bojanov, který byl uspořádán na základě památečného dokumentu, jímž byly Výletní noviny humpoleckého Sokola. Jednalo se o ručně psaný dokument číslo jedna z roku 1886, Výlet na Bojanov. Ten se tenkrát uskutečnil v Humpolci dne 23. května 1886. A tak všichni účastníci po 131 letech uctili památku humpoleckých Sokolů výšlapem v jejich stopách na vrch Bojanov. 
V roce 2017 byl uspořádán již sedmý ročník Memoriálu Oldřicha Kociana, tentokrát spojený s Mezinárodním dnem dětí.
Na konci roku byla činnost spolku zakončena výroční členskou schůzí, na které děti ze ZŠ Hálkova zatančily tanečky a zarecitovaly básničky s vánoční tématikou. A jako každý rok končila sezona mikulášským potlachem s hudbou a kulturním programem na rybárně.
 
 
Svaz důchodců ČR
 
Svaz důchodců České republiky evidoval celkem 429 členů. Ve výboru pracovalo 11 seniorů a tři členky Kontrolní a revizní komise. V roce 2017 se přihlásilo 28 nových členů, sedm členů odešlo a devět zemřelo. Rok 2017 byl rokem volebním, proběhly volby do výboru. Změny nastaly i ve vedení SDČR na krajské a celostátní úrovni. Zástupci spolku se také zúčastnili krajské a celostátní konference Rady seniorů. 
Pro seniory bylo připraveno 107 nejrůznějších programů. Díky nim se členové spolku mohli účastnit přednášek, setkávat se na Odpoledních čajích, Novoročním či Májovém setkání a na oslavě Mezinárodního dne seniorů. Svaz pro své členy zorganizoval jednodenní zájezdy do Mníšku pod Brdy, Znojma, Hrusic, na hrad Karlštejn a Vildštejn, rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, týdenní zájezd do západních Čech s výjezdy do Německa či pravidelné středeční vycházky po okolí Humpolce. Senioři také zhlédli řadu divadelních představení.
Proběhla výstava šikovných rukou s názvem „Ani my nezahálíme“ a III. Sportovní hry v Humpolci. Z mezinárodních her v Plzni a krajských her v Jihlavě si tři členky svazu odvezly medaile a poháry. Sportovní nadšenci mohli navštěvovat cvičení jógy, pilates či chodit bruslit. 
Širokého spektra volnočasových aktivit se zúčastnilo celkem 3 218 seniorů. 
 
 
Český rybářský svaz, místní organizace Humpolec
 
K prosinci 2017 bylo v místní organizaci evidováno celkem 487 dospělých členů a 89 dětí do 15 let. Ve srovnání s rokem 2016 byl zaznamenán pokles o jednoho dospělého člena a naopak nárůst o 11 dětí. 
Na krajské sportovní revíry bylo vydáno celkem 504 ks mimopstruhových povolenek a 33 ks pstruhových povolenek. Celková tržba za všechny druhy svazových povolenek (bez Hadiny) činila 684 450 Kč.  Na Hadinu bylo prodáno rekordních 2 151 ks povolenek v celkové hodnotě 1 758 500 Kč. 
Hodnota nakoupených ryb do všech revírů, včetně násad do vlastních chovných vod, činila 2 601 740 Kč.  Do všech sportovních revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 890 350 Kč. Cena všech vysazených ryb na rybníku Hadina byla 1 383 515 Kč. V průběhu celého roku bylo do tohoto rybníku vysazeno celkem 9 485 kusů ryb o celkové hmotnosti 201 q. Mimo trofejních ryb bylo na Hadině v roce 2017 uloveno, zapsáno a domů odneseno 4 404 kusů ryb o celkové váze 13 645 kg. 
Ostrahou chovných rybníků a sportovních revírů je ze zákona pověřena rybářská stráž. V roce 2017 ji vykonávalo celkem 12 členů. Na revírech bylo provedeno 163 obchůzek, při nichž bylo zkontrolováno 640 rybářů. V rámci těchto kontrol bylo uděleno 11 napomenutí. Nebyla zadržena žádná povolenka. Na Peruši byli zadrženi čtyři pytláci. Další kontroly byly provedeny na chovných rybnících, při nich byli zadrženi další dva pytláci. Na rybníku Hadina bylo provedeno 423 kontrol a zkontrolováno 2 738 rybářů. 
V průběhu roku zorganizoval svaz řadu akcí, a to rybářský ples, školení nových členů, výroční členskou schůzi a šestery rybářské závody. 
Kroužek mládeže pracoval pod vedením Alexeje Slavíka. Na schůzky docházelo v prvním pololetí 23 mladých rybářů, v druhém pololetí pak 17 dětí.  
 
 
Český svaz chovatelů
 
Kromě každodenní péče o svěřená zvířata se chovatelé po celý rok věnovali také chovatelskému výstavnímu areálu. Členové svazu se během roku účastní se svými svěřenci místních, okresních, celostátních i mezinárodních výstav. Někteří chovatelé působí zároveň ve speciálních chovatelských klubech.
Nejvýznamnější událostí roku 2017 bylo 80. výročí organizovaného chovatelství v Humpolci. V srpnu se již tradičně konala dvoudenní výstava, na kterou zavítalo přibližně 2 000 návštěvníků. V rámci tohoto chovatelského svátku byl vyhlášen soutěžní Memoriál přítele Doubka o nejlepší kolekci králíků a Memoriál přítele Váci o nejlepšího jedince drůbeže z chovů humpoleckých chovatelů. Současně byla zorganizována 3. Speciální výstava zakrslých králíků a králíků teddy.  
Rok 2017 byl zakončen na prosincovém setkání, kde proběhlo ocenění třiceti králíků deseti plemen.
 
 
Český svaz včelařů
 
Český svaz včelařů měl v roce 2017 160 členů s 1 691 včelstvy, dva žákovské kroužky se dvěma včelstvy, dvě právnické osoby s 11 včelstvy, a to Školní statek Humpolec a Farmu Sýkorův mlýn s.r.o., čtyři neorganizované včelaře s 86 včelstvy a pět registrovaných včelařů se 152 včelstvy. Celkem tedy 1 942 včelstev. Tento rok byl výjimečný z důvodu vysoké snůšky medu.  
Veškerá činnost výboru a základní organizace se řídila rámcovým plánem práce na rok 2017, OVČSV v Pelhřimově, ÚV ČSV v Praze, rozhodnutími Krajské veterinární správy Kraje Vysočina a platných vyhlášek na ochranu včelstev, nařízeními Krajské veterinární správy Kraje Vysočina. V roce 2017 se konalo celkem sedm výborových schůzí, jedna výroční členská schůze a jedna slavnostní schůze. Do organizace bylo přijato šest nových členů. V rámci péče o včelstvo probíhalo ošetření proti varroáze. V listopadu proběhla výplata dotace D 1 ve výši 156 Kč na včelstvo. 
V roce 2017 oslavila včelařská organizace pro Humpolec a okolí 110 výročí svého založení. Slavnostní schůze se konala 26. 8. 2017 v kinosále České zemědělské akademie v Humpolci. Poté následovala komentovaná prohlídka včelařského skanzenu a obnovené výstavní síně. Pro účastníky byla připravena ochutnávka různých druhů medu, medoviny a další občerstvení. Děti se mohly zúčastnit zájmových her z oboru včelařství. Včelařský skanzen i výstavní síň byly otevřeny také 27. 8. 2017. 
V květnu se konala v prostorách ZŠ Senožaty soutěž „Zlatá včela“, oblastní kolo Kraje Vysočina. Předseda a místopředseda svazu se zúčastnili akce „Den botanické zahrady“ v areálu ČZA Humpolec. 
V rámci vzdělávání proběhla včelařská přednáška spolu se včelařským zájezdem, a také školení pro včelařské důvěrníky v Pelhřimově.
Během roku bylo provedeno vymalování prostor včelařského skanzenu a včelařského domu. Dále byla opravena zeď a částečně i střecha včelařského domu. Probíhalo sečení trávy, nátěr vystavených úlů a výroba zakrytí úlů. 
 
 
Myslivecký spolek Humpolec
 
V roce 2017 byla přijata jedna žádost do MS. Celkem proběhly čtyři společné hony na kachny březňačky, čtyři hony na zvěř drobnou a škodnou se dvěma naháňkami na černou zvěř. 
Prostřednictvím monitorování byl zaznamenán markantní úbytek drobné zvěře, který byl způsobený klimatickými vlivy a používáním zemědělské techniky. Naopak stavy srnčí zvěře se mírně zvýšily. 
V květnu již tradičně proběhla oprava posedů, kazatelen, krmelců a dalších příkrmišť pro zvěř, krytů pro zajíce a koroptve. Myslivci také zbudovali několik ptačích hnízdních budek pro zpěvné i vodní ptactvo, vydezinfikovali krmelce a upravili zvěřní políčko. 
Během roku proběhla řada výstav. V květnu se konala dvoudenní Mezinárodní výstava retrieverů a loveckých slídičů a v srpnu jednodenní výstava Klubu kolií a sheltií. Poslední kynologickou akcí roku byla výstava Klubu dlouhosrstých ohařů, která se uskutečnila v září. 
Kvůli výskytu nákazy afrického moru prasat na území ČR bylo myslivcům, z důvodu přikázaného vyššího odstřelu divokých prasat, povoleno používání nočního vidění a odstřel zvěře i na hranicích honiteb. Na Humpolecku nebyla nákaza prozatím prokázána.
 
KULTURA
 
 
Městské kulturní a informační středisko
 
V roce 2017 navštívilo infocentrum 26 830 osob (rezidentů i turistů), z toho 1471 zahraničních návštěvníků.
Za finanční podpory Kraje Vysočina vydalo infocentrum v roce 2017 novou barevnou obrázkovou brožuru “Humpolec, town in the heart of Highlands” v nákladu 3000 ks.
Infocentrum zajišťuje také návštěvnický servis ve vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše na Horním náměstí, kterou navštívilo 1384 turistů.
Dále infocentrum zajišťuje provoz Hliníkária, do kterého si našlo cestu celkem 1189 návštěvníků. 
Během roku uspořádalo MěKIS tradiční akce jako Honzlův Humpolec, Majáles, S kolem kolem Humpolce, Den a noc v muzeu, Tóny v zahradě, Humpolecká marioneta, soutěž Mládí Humpolec, VOČI – noční filmová jízda. Na náměstí se konala také vánoční akce s názvem Stříbrná neděle. 
 
 
 Mládí Humpolec
 
Ve čtvrtek druhého listopadu proběhlo v humpoleckém kině slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. Nejlepším oceněným studentům byly předány diplomy a věcné ceny. Celý večer byl korunován kulturním vystoupením humpolecké kapely Zlee jazzyky.
Bylo oceněno celkem 34 šikovných žáků a studentů ve čtyřech kategoriích. Oceněny byly také dvě studentky Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci za vynikající výsledky ve výtvarném oboru (Anežka Smolíková) a v hudebním oboru (Michaela Krejčí).
V kategorii A (žáci nižšího stupně základních škol) získala první místo žákyně ZŠ Hálkova Radka Váchová za úspěchy v angličtině, florbalu a především v matematických soutěžích. Cenu v hodnotě 3000 Kč jí věnoval hlavní partner soutěže pro kategorii A, společnost Profil nábytek, a.s.
V kategorii B - Student, která je určena žákům vyšších ročníků ZŠ a studentům víceletých gymnázií, se jako nejlepší umístil žák ZŠ Hradská Martin Šidlák. První místo si vysloužil především díky svým úspěchům v krajských kolech matematických soutěží a olympiád z českého jazyka, matematiky, dějepisu a fyziky. Od hlavního partnera soutěže pro kategorii B – Student, společnosti MHA s.r.o., získal cenu v hodnotě 4000 Kč. 
Pavel Zezula, nadějný sportovec ze ZŠ Hálkova si vybojoval první místo v kategorii B – Sportovec. Za své sportovní výsledky byl oceněn poukázkou na výběr zboží v hodnotě 3000 Kč. Tuto poukázku mu věnoval hlavní partner pro kategorii B – Sportovec, společnost StaMPi, spol. s.r.o.
Jako nejvšestrannější student a absolutní vítěz byl oceněn student Gymnázia dr. Aleše Hrdličky, který v soutěži Mládí Humpolec rozhodně není žádným nováčkem. Matěj Doležálek, který byl v minulých ročnících již dvakrát absolutním vítězem, obhájil v roce 2017 tento titul potřetí. Svoji všestrannost a nadání předvedl v krajských a republikových kolech snad všech možných soutěží od matematiky, přes fyziku, chemii, zeměpis a logiku až k jazykovým znalostem z angličtiny i němčiny. Matěj získal poukázku na výběr zboží v hodnotě 2000 Kč a od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard, a.s., elektronickou čtečku knih v hodnotě 5000 Kč. 
Žáci a studenti mohli být za své výsledky tak štědře oceněni díky partnerům soutěže, kterými byli: Rodinný pivovar Bernard, a.s., Profil Nábytek Humpolec, a.s., MHA, s.r.o., StaMPi, spol. s. r.o., Lakum Galma, Status Humpolec akciová společnost, Gebrüder Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., SMIP Humpolec, Elektrocentrum Maryška, Cestovní agentura Adores, Knihkupectví Jana Zábrany a Tesařství Pavel Krejčí. 
 
 
Muzeum dr. Aleše Hrdličky
 
V roce 2017 nabízelo muzeum široké veřejnosti pět stálých expozic, ve kterých byl zpřístupňován sbírkový fond. Od 1. listopadu došlo k uzavření antropologické expozice, jejíž rekonstrukce se připravovala od počátku roku. Expozice byla v muzeu instalována v roce 1989, což odpovídalo její obsahové, technické i grafické podobě, v závěru roku 2017 byla vlastními silami rozebrána a vyklizena. V nové expozici je v plánu zmodernizovat stávající prostory, tak aby odpovídaly současným výstavním trendům a především zpřístupnit nové poznatky v oboru. Na textech do expozice muzeum dlouhodobě spolupracuje s týmem odborníků z České společnosti antropologické pod vedením předsedkyně společnosti Doc. RNDr. Evy Drozdové, Ph.D. Pro zhotovení projektu byla vybrána Ing. arch. Eva Macholánová, která již vypracovala úvodní studii. 
Všechny expozice, zejména národopisná a antropologická, byly během roku hojně využívány školními třídami všech stupňů k rozšíření výuky. V roce 2017 prošlo expozicemi muzea celkem 1 425 platících návštěvníků. Badatelské služby muzea využilo 28 osob, především studentů.
Během roku se v muzeu konalo 21 výstav, které navštívilo 3 731 platících návštěvníků. Největší návštěvnost byla na tradiční Vánoční výstavě Daniely Kociánové (415 osob), úspěšné byly také výstavy pořádané školami – ZŠ Hradská slaví 80 let (315 osob) a ZUŠ – Příšery zvířata a lidé (365 osob). Z muzejní produkce se vydařila výstava nazvaná Co se vyrábělo ve strojírnách? (250 osob) a prázdninová výstava Hrady a zámky z papíru (225 osob). Stále oblíbenější jsou v muzeu výstavy fotografií, v roce 2017 jich proběhlo 5. Vedle uměleckých výstav zařazuje muzeum pravidelně i výstavy vzdělávací, v roce 2017 to byla výstava Martina Sýkory Minerály Země a motýli nebe a výstava Přírodní záležitosti připravená ve spolupráci se spolkem Zelené srdce. Ve spolupráci se Státním okresním archivem Pelhřimov muzeum připravilo výstavu Člověk a voda – 90 let Sedlické přehrady.
Kromě výstav muzeum přichystalo tři muzejní vycházky, na kterých zve návštěvníky za poznáním také ven mimo svou budovu. Jarní vycházka vedla po druhé části naučné stezky Březina kolem hradu Orlíka, v létě se účastníci vypravili ke hrázi Sedlické přehrady a na výstavu v lese a na podzim tradičně do lesa na houby.
Třetím rokem také pokračoval přednáškový cyklus Věda v muzeu. Ve stylizovaném kavárenském prostředí velkého výstavního sálu přednášeli zajímavá témata přední čeští vědci i regionální odborníci. Proběhlo celkem šest přednášek, na kterých vystoupili doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., RNDr. Jan Pretel, CSc. prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Pavel Bezděčka a RNDr. Klára Bezděčková. 
Z dalších akcí muzeum připravilo již 11. ročník muzejní noci. V muzejní zahradě vznikla pro tuto příležitost naučná stezka, která hravou formou seznámila návštěvníky se světem rostlin a živočichů. Bylo zde instalováno zvířecí doskočiště, stezka pro bosé nohy, hmyzí domeček a domeček pro ježka a malá bylinková zahrádka. V rámci akce proběhly sokolnické ukázky, přednáška o ptačím světě a výstava fotografií fauny a flóry Humpolecka. Nechybělo tvoření z přírodních materiálů, ani závěrečný táborák s kytarou. I přes chladnější počasí se akce zúčastnila více než stovka návštěvníků. 
V červnu se muzeum poprvé zapojilo do Víkendu otevřených zahrad. Při této příležitosti proběhla v revitalizované muzejní zahradě výstava historických fotografií a přednáška Mgr. Zdeňka Škrabánka o historii zahrady, budovy č. p. 253 na Dolním náměstí a blízkého okolí. Na konci školního roku tradičně proběhla akce S vysvědčením do muzea. Koncem roku se pak muzeum, společně se všemi organizacemi MěKISu, zapojilo do akce Stříbrná neděle.
 
 
Městská knihovna Humpolec
 
V roce 2017 měla Městská knihovna v Humpolci ve svém fondu 47 737 knihovních jednotek. V obou odděleních bylo zaznamenáno celkem 66 637 výpůjček. Nejvíce žádanými knihami se staly Memento (Radek John) a Deník malého poseroutky (Jeff Kinney). Dětské oddělení rozšířilo nabídku půjčování deskových her. Knihovna uspořádala 33 kulturních a 107 vzdělávacích akcí.
Po celý rok probíhaly pořady určené dětem i dospělým. Patřily k nim pravidelné tvůrčí soboty s Martinou Stárkovou, tvůrčí dílny, přednáška o historii budovy knihovny v podání Mgr. Vladimíra Staňka, povídání o bylinkách a zdravém životním stylu s Ludmilou Horákovou, Ivou Georgievovou. O cestování hovořily Mgr. Kateřina Karásková a Martina Šimonová. Žáky ZŠ zaujal workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. V rámci Evropského týdne mobility si zájemci vyslechli přednášku MUDr. Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána „Strava a civilizační nemoci“. I v roce 2017 pokračoval projekt Semínkovna v knihovně a s ním jarní a podzimní burzy rostlin.
Prvňáci ze základních škol se zúčastnili grantového projektu SKIP „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Vyvrcholením bylo slavnostní dopoledne v pohádkovém stylu, kde spoluúčinkovala divadelní a šermířská společnost Sígři z Pelhřimova. Dětské oddělení také chystalo pravidelné čtenářské dílny pro žáky škol a pro veřejnost. Děti si rovněž užily Noc s Andersenem.
V květnu se knihovna opět připojila k celostátní akci Noc literatury. Ukázky evropské překladové tvorby četli v prostorách zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, v Gymnáziu dr. A. Hrdličky a ve volnočasovém klubu Doupě Michal Dlouhý, redaktorka Českého rozhlasu Region Irena Šarounová a PhDr. Ilona Kostřicová.
Literární klub knihovny se stal dějištěm křtů dvou knih. Druhé, rozšířené vydání knihy Strašidla ze Zálesí regionální autorky Libuše Pamětnické připravila k tisku a doplnila ilustracemi autorčina dcera RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. Vydání knihy Mgr. Zdeňka Škrabánka „Ve starých humpoleckých uličkách“ předcházelo několik přednášek, které se těšily velkému zájmu veřejnosti. Knihu pokřtil vydavatel Bedřich Kocman z Nové tiskárny Pelhřimov.
V prostorách knihovny mohla veřejnost zhlédnout výstavy Mgr. Jany Maršíkové (obrázky malované horkým voskem), Kateřiny Kernové (Žehličky z dob našich babiček), Terezy Koubkové a Bohumíra Koubka (Obrazy a textilní tvorba), fotografie MUDr. Svatopluka Velkoborského (Srí Lanka – ráj andělů), Ladislavy Krontorádové (Toulky minulostí) a výstavu plyšových medvídků zapůjčenou z ledečského hradu.
Závěr roku patřil již tradičně celodenním tvůrčím dílnám s názvem „… a vánoční přichází čas“ a zdobení stromu Pohádkovníku v parku Stromovka. Také byl zahájen kurz „Dějiny jako obraz doby“. 
 
 
Kino
 
Na divadelní scéně se v roce 2017 uskutečnilo 25 večerních kulturně společenských a zábavných pořadů včetně souborů DSJH, Čech a Lech (divadlo, koncert, soutěž, beseda, pronájmy sálů) pro 5121 diváků, ze kterých divácky nejúspěšnější pořady byly: divadelní představení Chvilková slabost, Deštivé dny, Michalovi mazlíčci, Veselá trojka Pavla Kršky, Halina Pawlovská – Manuál zralé ženy a koncert Václava Neckáře.
Ochotnický divadelní soubor J. Honzla nazkoušel divadelní hru Strakonický dudák a představil ji čtyřikrát na začátku roku na divadelní scéně v sále kina pro 801 diváků.
Přehlídku Honzlův Humpolec 2017 zahájil Hrdina západu (John Millington Synge) DS -Jablonský Jindřichův Hradec, další pátky patřily divadlům Lakomec (Moliére) DS Slavkov U Brna, Tři na lavičce (Aldo Nicolaj) Divadlo Duha Polná a přehlídku zakončil divadelní soubor DSJH se zmíněnou hrou Strakonický dudák (Josef Kajetán Tyl). Festival navštívilo celkem 560 diváků. 
Divadelní představení pro děti a žáky škol z Humpolce a okolí byla sestavena z klasických pohádek (Panna a netvor - Divadlo pohádka Praha, O křišťálovém srdci - Divadlo Hany Czivišové, Matylda zasahuje - Divadlo Dap Praha, Jak vendelín s čerty vařil - Divadlo Starý) v provedení profesionálních divadel malých forem. 
Filmová představení kina 2017 navštívilo 12 665 diváků na 263 představeních. Nejnavštěvovanější byly české filmy po strništi bos, Špunti na vodě, Masaryk, Špindl. Ze zahraničních filmů byly nejnavštěvovanější, Padesát odstínů temnoty, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a dětský film Šmoulové: zapomenutá vesnice, Já padouch 3.
Stálou přízeň si udržují filmové přehlídky VOČI, které se v roce 2017 konaly již po dvaadvacáté a stále si drží své příznivce a zrovna tak filmový festival dokumentů Expediční kamera a Snow film fest.
Základní školy opět uspořádaly školní akademii, mateřské školy využily divadelní scénu pro slavnostní vyřazení předškoláků s vystoupením pro rodiče. Žáci ZUŠ G. Mahlera ukázali, co se naučili během 16 jarních a předvánočních představení pro žáky škol a rodiče.
Program klubu byl sestaven z obvyklých schůzek a besed různých organizací, zkoušek humpoleckých ochotnických souborů a občasných prodejních akcí nebo prezentačních akcí a informačních schůzek. Svaz důchodců pořádal výstavu prací svých členů a pravidelné odpolední čaje s hudbou. Proběhly zde volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a veřejná projednávání města o budoucnosti daných lokalit v Humpolci.
 
 
Pěvecký sbor Čech a Lech
 
Předsedkyní sboru byla Drahomíra Bendlová a sbormistryní Hana Augustová. Během roku 2017 se pěvecký sbor rozrostl o nové členy, a to Miroslava Horáka, Olgu Archalousovou, Václava Vaňka a Vladimíra Franka. Bohužel v tomto roce zemřela bývalá členka sboru a bývalá učitelka na ZUŠ Gustava Mahlera paní Olga Škopová. 
Sbor dostal darem od Daniela Vopata historické dřevěné razítko „Zpěvácký spolek Čech a Lech v Humpolci“. Bývalý člen sboru tento neocenitelný kousek vydražil na internetové aukci. 
I v tomto roce sbor připravil pro své posluchače řadu koncertů. Na začátku ledna proběhl v koncertním sále ZUŠ Tříkrálový koncert ve spolupráci s PS Klavíristé ZUŠ G. Mahlera. V květnu se uskutečnil Maminkovský koncert na divadelní scéně kina v Humpolci. Tohoto koncertu se zúčastnil ještě Dětský pěvecký sbor Křišťálek ZŠ Hradská a Dětský pěvecký sbor Klavíristé ZUŠ Humpolec. V červnu se konal již čtrnáctý ročník pravidelného setkání pěveckých sborů s názvem Tóny v zahradě. Pozvání přijaly sbory Foerster Jihlava a Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou. Opět zde zazněla závěrečná společná píseň „Česká písnička“ od Karla Hašlera. V září se uskutečnil koncert se souborem Ars Camerata ve výstavním sále Muzea dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí, a to v rámci několikadenní akce s názvem „Zpěvobraní“. V témže měsíci se sbor zúčastnil, na pozvání spřáteleného sboru Záboj, koncertu v kostele sv. Víta v Pelhřimově. 
V říjnu proběhlo soustředění v Želivě, kde členové věnovali veškerý čas nácviku vánočního programu. V prosinci se sbor připojil k celostátní akci „Česko zpívá koledy“. Závěrečným koncertem roku 2017 byl tradiční Vánoční koncert, tentokrát s názvem „Z Betléma se ozývá“. Koncert se uskutečnil 26. prosince v Tolerančním kostelíku na Zichpili a 28. 12. v Dolním Městě.  
 
 
Letní platforma Humpolec
 
Letní platforma Humpolec probíhala od června do srpna v parku Stromovka v Humpolci. Během třech měsíců se uskutečnilo 34 koncertů, sedm projekcí letního kina, 18 akcí pro děti, tři akce pro seniory a šest přednášek. Nově proběhlo 11 sobotních komponovaných programů, jejichž součástí byl brunch, divadelní představení pro děti či workshop. 
V rámci platformy se představili místní hudebníci, zájmové skupiny nebo výrobci regionálních produktů. Byly zde realizovány rovněž různorodé kulturní a společenské akce regionálního charakteru. Na jednom místě se tak obyvatelům Humpolce a jeho návštěvníkům představilo široké spektrum aktivních jednotlivců, skupin nebo aktivit, které jim region nabízí. 
Realizace Letní Platformy Humpolec 2017 byla finančně podpořena místními podnikateli, Městem Humpolec a Krajem Vysočina.  
 
 
Svařený sáně
 
Kulturní aktivita s názvem Svařený sáně probíhala na Horním náměstí v Humpolci v období od 24. 11. 2017 do 31. 12. 2017.  Bohatý program sestával z celkem šestnácti akcí, především hudebních. 
V roce 2017 byla novinkou spolupráce se sdružením Náš Ježíšek, které založil pan Děpold Czernin. Tento spolek se snaží o navrácení tradičních zvyků během doby adventu a Vánoc. Jedním ze způsobů zlepšení prostředí vánočních trhů je zprostředkování systému vratných hrnků. Tím dochází k eliminaci množství odpadu a zároveň ke zvýšení estetičnosti konzumace nápojů. K radosti pořadatelů návštěvníci tento záměr přijali s nadšením. 
 
 
Hrad Orlík
 
Hrad byl pro veřejnost otevřen od 1. dubna do 29. října. Mimořádně byl zpřístupněn ještě v sobotu 2. prosince a 31. prosince o Silvestru. V průběhu této doby ho navštívilo 16 606 platících návštěvníků. 
Práce společnosti Castrum o.p.s., jež měla na starosti správu hradu, byla v roce 2017 zaměřena na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu a pořádání kulturních akcí. Dle potřeby bylo prováděno kosení a úklid pokosené hmoty na hradě, v příkopech a na parkovišti. Společnost a dobrovolníci se podíleli na úpravách terénu jižního parkánu kolem dokončovaného dřevěného ochozu, úpravy kolem menší cisterny na nádvoří, sběru a přesunu kamení. Dále pomáhali při archeologických výzkumech a úpravách terénu po výzkumech. 
Stavební aktivita společnosti se soustředila do sklepa nového paláce. Dobrovolníci pomáhali mimo jiné i s odstraněním sutí a úpravami terénu sklepení navrženého k zastropení, a také s čištěním cisteren na nádvoří.  V závěru sezóny pak s instalací doplňujících panelů na naučné stezce Březina. Pro zajištění návštěvnického provozu byla zakoupena sada čtyř dřevěných stolů.
Během roku se na hradě uskutečnila řada kulturních akcí. Již tradičně proběhly Středověké slavnosti se spoustou řemesel, her, divadla, šermu a jiné zábavy. V rámci akce Hvězdáři na Orlíku bylo možné pozorovat slunce i noční oblohu. Konal se zde folkový festival Ozvěny prázdnin či filmový festival Film a dějiny. Pro návštěvníky byly připraveny noční prohlídky nebo Hradozámecká noc. Po celou sezonu probíhala na hradě výstava fotografií o osudech drobných památek v krajině s názvem Křížek v polích.  
 
 
Skanzen Zichpil
 
Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den (mimo pondělí), v červnu a  září o víkendech. Průvodcovskou činnost a správu objektu zajišťovala společnost Castrum o.p.s. Skanzenem prováděli návštěvníky studenti, kteří činnost vykonávali na základě dohody o provedení práce. Skanzen navštívilo 626 turistů.
V roce 2017 bylo nákladem Města Humpolec provedeno ošetření dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, a to z důvodu opětovného rozšíření červotoče v roubených stěnách.
 
MĚSTO HUMPOLEC
 
 
Stavební úřad
 
V roce 2017 bylo dokončeno devět nových rodinných domů v Humpolci a tři nové rodinné domy v místních částech (Světlice, Plačkov). 
Byla povolena výstavba devíti nových rodinných domů v Humpolci, osmi nových rodinných domů v místních částech Humpolce (Kletečná, Hněvkovice, Rozkoš, Vilémov a Světlice), a také výstavba bytového domu s 11 byty v ulici Hálkova.
Dále byla zahájena přestavba vyhořelého domu č. p. 274 na Horním náměstí, kde bude 15 nových bytů. Tři další byty vzniknou přestavbami stávajících objektů v Humpolci.
 
 
Odbor místního hospodářství
 
V roce 2018 proběhla akce „Snížení energetické náročnosti administrativně provozní budovy ČOV v Humpolci“. Tato akce byla spolufinancována ze Státního fondu ČR (Operační program životní prostředí, prioritní osa 5, oblast podpory 5.1.). Finanční náklady stavby byly ve výši 4 268 719 Kč bez DPH, včetně DPH pak 5 165 150 Kč. Výše podpory z EU prostřednictvím SFŽP ČR byla ve výši 1 624 067 Kč. Stavbu realizovala společnost HV stavby a práce s.r.o., Šlapanice. Stavba byla zahájena 1. května 2017 a úspěšně dokončena 31. srpna 2017. Ještě v témže roce proběhlo vyúčtování dotace a výše uvedená částka byla připsána na účet Města Humpolec.
 
 
Odbor životního prostředí a památkové péče
 
V roce 2017 byly prováděny na objektech v majetku města různé stavební opravy. Větší opravy byly na hradě Orlík: 
Hlavní stavební aktivity byly zaměřeny na opravy a doplnění zdiva západní budovy nového paláce. Byla obnovena a doplněna ostění oken nádvorní stěny paláce. Dále proběhla obnova dvou okenních nik v severní stěně paláce a části zdiva byly nadezděny na parapetní úroveň.
Současně byly odstraňovány suťové vrstvy ve sklepení. V destrukčním kuželu pod okny západní stěny se našly klenební kameny sesutého velkého záklenku nad nikou dvojice oken patra paláce. Suťové vrstvy prostupující do sklepení z východní strany byly zřetelně vhozeny do suterénu otvorem v příčce. Tyto vrstvy, na rozdíl od sutí z ostatních rohů, obsahovaly minimální množství kamenů a zbytky omítek. Nad tímto kuželem se nacházela splachová vrstva obsahující zbytky mladších keramických střepů, včetně reliktů renesančních kachlů. Pod sutěmi byly zbytky vrstviček s nálezy keramiky. V JZ a JV rohu byly objeveny zbytky kamenicky opracovaných článků ostění oken.
Na nádvoří před jižní stěnou paláce pokračoval odkryv konstrukcí velké cisterny. V zásypu cisterny se nacházely zbytky kamenických prvků velkých gotických oken paláce a drobné keramické střepy. Také byl objeven zlomek velké kamenné koule. Na západní straně byla koruna zdiva cisterny odhalena a doplněna na původní úroveň. Z východní strany byla zjištěna při jižní stěně paláce nika mezi zdí paláce a obvodem vyzdívky cisterny. Nad místem, kde byl v roce 2016 odhalen zásyp zemního pískového filtru, byla zřízena nová betonová kanalizační šachta. Ve sklepení paláce, na místě rozebrané zděné vpusti do kanalizace odvodňující palác přes západní stěnu z roku 1935, byla udělána plastová šachta. 
Nádvorní strana paláce byla odhalena těsně pod úrovní terénu. Přibližně uprostřed délky stěny východní místnosti byl odhalen skalní výchoz, který předstupoval před líc zdiva a byl záměrně přisekán do tvaru velkého schodišťového stupně. Před ním a okolo něj se pod úrovní terénu nacházely suťové vrstvy s výrazným podílem zlomků keramické krytiny - prejzů. 
Dále bylo ještě provedeno vyspravení části vnitřního líce západní stěny sklepení paláce. Také byl dokončen výkop zásypu „malé cisterny“ před novou kuchyní. Zhruba ve dvou metrech pod současnou úrovní nádvoří bylo nalezeno skalní podloží, v SV rohu se nacházelo poškozené místo s pozůstatkem odtokového kanálku. Zřejmě se jednalo o sběrnou šachtu. 
V závěru sezóny byl dokončen rozvod elektro a nasvícení hradní věže. Hradní věž je tak od soumraku do 24. hodiny trvale nasvícena.
V roce 2017 byl také zhotoven projekt na zastropení sklepení. 
Za finančního přispění Města Humpolec byly prováděny opravy dalších kulturních památek a historicky cenných objektů: 
Na synagoze byly, za přispění Města Humpolec a Kraje Vysočina, provedeny nátěry oken a udělána výmalba liturgické místnosti. 
S finančním přispěním Města Humpolec a Ministerstva kultury byla v areálu evangelického kostela provedena repase dveří do bývalé školy a fary. Dále proběhly sanační práce v liturgické místnosti. 
V rámci projektu „Fasády historických objektů“ byla v roce 2017, s příspěvkem Města Humpolec, provedena oprava fasád čtyř domů a to: čp. 146 v ulici Komenského, čp. 553 v ulici Masarykova, čp. 536 v ulici Nerudova a čp. 745 na Tyršově náměstí (obnova plastik sokolů).  
V zahradě pobočky Muzea dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí byly v druhé polovině roku zahájeny práce na úpravě muzejního skladu - vybudování WC (pro kulturní aktivity v zahradě) a nástavby pro potřeby depozitáře muzea (k uskladnění archeologického materiálu z hradu Orlík). Dokončení prací se předpokládá do poloviny roku 2018.
V rámci údržby veřejné zeleně byly realizovány některé větší investiční akce. 
Byly zpevněny další části cest v lesoparku pod Orlíkem. V sídlišti Smetanova došlo ke zpevnění pěšiny spojující pěší zónu s pěšinou pod hotelem Jirmásek. Zpevněna byla též pěšina od rybníka Cihelna k morovému křížku, kde byla také osazena informační tabule. V ulici O. Kociana V Podhradí byla udělána pěšina spojující bytovou zástavbu s novým parkem. Dále probíhalo dokončování prací na parkových úpravách v ulici Žižkova a v parčíku na Zichpili. V osadě Krasoňov byly provedeny úpravy parčíku pod hospodou. V závěru roku byla doplněna zastavení na Naučné stezce Březina o dendrofon, infopanel se zvířátky z našeho okolí, rozcestník a turistickou mapu. Poděkování patří dobrovolníkům za instalaci panelů v lese. 
Z finančních prostředků Lesů České republiky, státního podniku, byly v roce 2017 hrazeny náklady na dokončení restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Rozkoši. Restaurování sochy i soklu prováděl akademický sochař P. Tůma z Žirovnice.
 
 
OBYVATELSTVO
 
 
Evidence obyvatel
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu 
k 31.12.2017– pouze st. občanství ČR    
            
Humpolec včetně místních částí 10.364
- Hněvkovice 379
- Kletečná 161
- Krasoňov 231
- Petrovice 178
- Lhotka 29
- Plačkov 173
- Rozkoš, Vilémov 295+222
- Světlice, Světlický Dvůr 151+54
- Brunka 38
 
Změny za rok 2017 Ohlašovna
Přihlášky k trvalému pobytu 160
Odhlášeno z trvalého pobytu 224
Změna trvalého pobytu v rámci Humpolce 173
Narození 117
Úmrtí 142
Hlášení vlastníkům –změna počtu osob 63
Ukončení pobytu na území ČR 1
Potvrzení o TP 240
Potvrzení o změně stavu 39
Počet narozených dětí v Humpolci a jeho místních částech byl 117, bylo uzavřeno 104 sňatků, z toho 33 církevních. V matričním obvodu Humpolec bylo evidováno 142 úmrtí. 
 
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)
 
Členové komise navštívili 195 jubilantů, z toho:
80 let    69  jubilantů 
85 let   53  jubilantů 
90 let   16  jubilantů 
91 let   12   jubilantů 
92 let   15   jubilantů 
93 let   11   jubilantů
94 let   10  jubilantů
95 let     1  jubilanti
96 let     1  jubilant
97 let     2  jubilanti
98 let     1  jubilant
99 let     2  jubilanti
100 let   0 jubilantů
101 let   2 jubilantky
 
Zástupci KPOZ navštívili jubilanty v rodinách, Domovech důchodců č. p. 210, 950 a Domově blahoslavené Bronislavy č. p. 681. Při této příležitosti jim byly předány květiny, gratulace, blahopřání a peněžní poukázky SODEXO Pass. Komise dále zajistila rozeslání celkem 83 písemných gratulací jubilantům ve věku 75 let. Klientům humpoleckých domovů důchodců předali v prosinci členové komise vánoční dárkové balíčky.
Prvním občánkem roku 2017 se stala Ester Pluháčková, která se narodila dne 8. 1. 2017 v  Pelhřimově rodičům Davidu Pluháčkovi a Jiřině Morávkové. V březnu přijal celou rodinu starosta Města Humpolec Mgr. Jiří Kučera na Městském úřadě v Humpolci. Rodiče obdrželi pamětní stříbrnou medaili Města Humpolec, pamětní list a peněžní poukázku na zakoupení dárku.
V roce 2017 byla nejčastěji používaná jména u chlapců Matyáš, Jakub a Lukáš. Dívkám se dávala nejčastěji jména Eliška, Natálie a Nella. 
Komise také zajistila celkem 21 zlatých a jednu diamantovou svatbu. Vítání dětí do života proběhlo v roce 2017 celkem čtrnáctkrát. Již tradičně se uskutečnilo loučení s mateřskou školou, uvítání dětí do prvních tříd a předávání maturitních vysvědčení. KPOZ také finančně přispěla na akci „Mikuláš 2017“, kterou pořádalo Středisko volného času. 
Ve smuteční obřadní síni v Humpolci se konala dne 1 11. 2017 pietní vzpomínka za zemřelé. 
 
CÍRKEV
 
 
Českobratrská církev evangelická
 
Farní sbor měl v roce 2017 celkem 90 členů. Byl administrován Mgr. Michaelem Hánou, farářem z pelhřimovsko-strměšského sboru. Ten vykonával také službu kazatele spolu s farářem Mgr. Filipem Boháčem z opatovského sboru. Kurátorkou sboru byla sestra Miloslava Havelková.
Během roku se v tolerančním kostele na Zichpili a evangelickém kostele konaly různé koncerty, které organizovalo Město Humpolec a Městské kulturní a informační středisko.
Církevní budovy jsou každoročně opravovány z finančních prostředků poskytovaných Krajem Vysočina a Ministerstvem kultury ČR. V roce 2017 tak proběhly například sanace zdiva a podlah či výměna sítí.
Další finanční prostředky byly získávány ze sbírek, darů, nájmů a plateb salárů. 
 
 
Římskokatolická farnost
 
Duchovní správu farnosti zajišťoval od 1. ledna P. Hroznata Pavel Adamec (vikář z Havlíčkova Brodu), který byl od 1. července ustanoven děkanem farnosti Humpolec. Od 22. října k němu přibyl kaplan P. Gorazd Plevnický, který sloužil mše svaté v pátek, neděli večer či dle potřeby P. Hroznaty. Mše svaté zajišťovali kněží z kláštera Želiv.
Na slavnost Božího těla byly okolo kostela připraveny tři oltáře a čtvrtý byl v kostele. Na vzpomínku všech věrných zemřelých se konala dne 2. listopadu v kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá. 
Poslední neděli v květnu měla skupina „Přátel Santiniho“ přednášku o stavitelském umění, která byla zahájena koncertem a doplněna obrázky. Dne 9. června proběhla celostátní akce „Noc kostelů“. V rámci ní se konaly koncerty v kostele sv. Mikuláše, kostele sv. Jana Nepomuckého a v evangelickém kostele. 
Dětský a farní den proběhl 9. září. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. 
Během roku se uskutečnila v kostele sv. Mikuláše přednáška P. Jaroslava Mikeše, který hovořil o práci českých misionářů v Indii. Některé ženy se v roce 2017 zapojily do akce s názvem „ Pletení obvazů pro misie v Indii“.  V zimním období se na faře promítal film zaměřený na sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a film Bakhitta.
V sobotu 7. října se někteří věřící zúčastnili autobusového zájezdu do Českomoravské Fatimy, poutního místa v Koclířově u Svitav. Na celostátní konferenci Fatimského apoštolátu byla přivezena socha Panny Marie z Fatimy. 
Duchovní život ve farnosti se rozšířil o Modlitební setkání matek, do kterého se zapojilo 30 žen. Další novinkou bylo žehnání vína při mši svaté dne 27. prosince. 
V průběhu roku probíhaly práce na farní zahradě, ve farní stodole byla vybetonována nová podlaha a postavena zeď. Na podzim byly na děkanství vyměněny nové kotle a v kostele instalováno nové zesilovací zařízení. 
 
JINÉ ORGANIZACE
 
 
Domov blahoslavené Bronislavy
 
Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Kapacita domova je 33 klientů. O ty se v roce 2017 staralo celkem 20 zaměstnanců. V tomto roce odešli či zemřeli čtyři klienti. Průměrný věk byl 85 let. Celkový rozpočet domova činil cca 9 923 000 Kč. 
Domov během roku pořádal pro své klienty oslavy narozenin a svátků, zorganizoval masopust, oslavu 23. výročí znovuotevření domova či posvícení. V domově vystoupily děti ze ZŠ Hálkova i Hradská, ZUŠ Gustava Mahlera, DD Senožaty. Uskutečnilo se mnoho výletů seniorů po celé Vysočině i do ostatních domovů pro seniory (DD Pacov, DD Humpolec, DD Proseč, DD Onšov atd.) Klienti měli po celý rok mnoho volnočasových aktivit také v domově – ruční práce, trénování paměti, příprava vánočních svátků apod. Celkem čtyřikrát proběhl turnaj v „Člověče nezlob se!“ s DD Lužická, DD Máchova, DS Astra. 
Během roku proběhla výměna poslední části oken, byla vymalována část domova a pořízena nová elektricky polohovatelná postel. Proběhlo také několik školení a supervize pro zaměstnance domova.
 
 
Svaz tělesně postižených
 
Svaz měl k 1. 1. 2017 celkem 82 členů. Předsedou byl pan Stanislav Horký. Činnost za rok 2016 byla zhodnocena na první schůzi, která proběhla na začátku ledna. Členům bylo vyjádřeno poděkování panem Mgr. Kučerou, panem Ing. Namyslem a paní Ing. Bartákovou, a to za dobrou práci pro starší a zdravotně postižené spoluobčany. V průběhu dubna byla svolána výroční členská schůze.  Každé úterý chodili členové cvičit a každou první středu v měsíci se scházeli v klubu důchodců. Během roku se dvakrát zúčastnili léčebného pobytu v Lázních Toušeň. 
 
 
Domov pro seniory Humpolec
 
V současné době domov sídlí ve dvou budovách. První budova se nachází v ulici Máchova, kde je také ředitelství a správa domova. Druhá budova se nachází v ulici Lužické. V roce 2017 oslavil Domov pro seniory v Humpolci 55. výročí svého vzniku.
 
 
Domov pro seniory - Máchova ulice
 
I v roce 2017 se mohli klienti domova zúčastnit různých výletů, akcí či besed.  Senioři navštívili klášter v Želivě, Kostel Nejsvětější Trojice na vrchu Křemešník či ZOO Jihlava.
BESIP uspořádal pro klienty domova přednášku, která se týkala bezpečnosti seniorů v silničním provozu. Studenti Univerzity Palackého v Olomouci připravili pro klienty domova program s názvem „Radostné odpoledne“, jehož cílem bylo přinést do domova radost prostřednictvím zážitků, společně sdíleného času či zkrášlení venkovního areálu. Studenti zajistili výsadbu květin, upravili záhonky atd. Senioři se během roku zúčastnili také plesů, masopustního reje, či tradičního turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ Pravidelně každý měsíc pořádal domov oslavy narozenin klientů. Domov pro seniory byl v roce 2017 zapojen do projektu „Ježíškova vnoučata“.
Od července 2017 začal domov poskytovat odlehčovací službu.
V průběhu roku probíhaly v areálu domova i různé drobné stavební úpravy. 
 
 
Domov pro seniory - Lužická ulice
 
Pro své klienty během roku domov zorganizoval různé výlety, přednášky, soutěže, kulturní i společenské akce. Senioři se podívali do ZOO v Jihlavě, bažantnice v Hluboké nad Vltavou, kláštera v Želivě, Kutné Hory, Průhonického parku, Dýňového světa v Golčově Jeníkově či na výstavu replik českých korunovačních klenotů v Jihlavě. 
Senioři se zúčastnili turnaje ve hře „Člověče nezlob se!“ a v „Šoupandě“, a to společně s Domovem blahoslavené Bronislavy a Astrou – denním centrem pro seniory. Vyrazili na sportovní hry seniorů do Světlé nad Sázavou či ples seniorů v Pacově. Vystupovali také na Letní Platformě v Humpolci. Přímo v domově se konaly přednášky na téma „Uličkami starého Humpolce“, „Potraviny pro zdraví“ a „Cestujeme po Španělsku“. Jedenkrát měsíčně probíhala biblická hodina s Mgr. Výborným z Domova blahoslavené Bronislavy. 
V domově probíhaly každé tři měsíce společné oslavy narozenin, konala se oslava MDŽ či masopustní rej. Domov byl zapojen do projektu „Ježíškova vnoučata“. 
Oblastní charita Havlíčkův Brod a její působení v roce 2017 v Humpolci
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, která v roce 2017 vstoupila do 26. roku své existence, nabízela obyvatelům Humpolce celkem 14 služeb, které pomohly bezmála 400 lidem a jejich rodinám. Konkrétně šlo o služby: Charitní pečovatelská služba, Centrum osobní asistence, Astra – denní centrum pro seniory, Domácí hospicová péče, Středisko rané péče, Charitní domov pro matky i otce s dětmi Humpolec, Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Občanská poradna, Dobrovolnické centrum, Středisko charitní pomoci (tzv. Šatník) a Půjčovna kompenzačních pomůcek. Občané Humpolce mohli využívat i sociálních služeb havlíčkobrodské Charity, které mají sídlo v sousedních městech. Tuto možnost i v roce 2017 nabízelo ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč, Chráněné bydlení Petrklíč, a také ledečská Sociálně terapeutická dílna. Služby Oblastní charity Havlíčkův Brod v roce 2017 finančně podpořilo i Město Humpolec. 
Během roku 2017 se charita podílela na pořádání akcí pro veřejnost. Tradiční událostí byl již 17. ročník Tříkrálové sbírky.  Charita se také aktivně zúčastnila programu na Letní Platformě v humpoleckém parku Stromovka. Své služby prezentovala v Městské knihovně Humpolec či na adventních trzích v Praze. V září se v Havlíčkově Brodě uskutečnil první ročník festivalu sociálních služeb „Bez bariér jsme si blíž“. 
V roce 2017 navázala charita na projekt z roku 2016 s názvem FEAD – Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. V krajské soutěži „Zlatý erb 2017“ získala charita první místo za provedení a aktualizaci webových stránek. 
 
 
Charitní pečovatelská služba a Centrum osobní asistence
 
Služba byla v roce 2017 poskytována zhruba 141 klientům, z toho dvě třetiny tvořily ženy a jednu třetinu muži. Nejčetněji zastoupená věková skupina byla mezi 81 až 85 lety. Vedoucí služby byla Jana Řádová, DiS.
K nejžádanějším úkonům patřily dovážky obědů, běžné nákupy a pochůzky, běžný úklid domácnosti a pomoc při osobní hygieně. Služba je terénní, což znamená, že pracovnice dojíždějí přímo ke klientům domů. 
 
 
Astra – denní centrum pro seniory
 
Služby denního centra pro seniory využívalo celkem 39 klientů, z toho bylo 31 žen a osm mužů. Jejich průměrný věk činil 80 let. Personál tvořily tři pracovnice na plný úvazek a jedna pracovnice na 0,5 pracovního úvazku. Zařízení fungovalo pod vedením Bohuslavy Medové. 
Zařízení nabízí sociální službu pravidelně prezentovanou širokou škálou aktivačních programů pro seniory. V roce 2017 proběhl již 11. ročník soutěže „Člověče, nezlob se!“. Astra uspořádala pro seniory odpolední výlety do Jiřic, Senožat, na hřiště české házené v Humpolci, do skautského střediska Orlovy a do Ledče nad Sázavou. Ve spolupráci s charitním Dobrovolnickým centrem organizovala také pravidelné přednášky s Ing. Prokopovou, Josefem Valentou, Pavlem Nocarem a dalšími. Ve spolupráci s organizací CpZP uspořádala přednášku na téma „Sluchadla pro život“, a také představila Sjednocenou organizaci pro nevidomé a slabozraké. Astru podpořil rovněž již tradiční Benefiční koncert pro Astru, který už potřetí pořádala hudební skupina Ars Camerata ve spolupráci s pěveckým sborem Křišťálek při Základní škole Humpolec v Hradské ulici. Výtěžek ve výši 4 703 Kč přispěl na provoz denního centra. 
 
Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 
Pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dojíždějí přímo do domácností klientů. V roce 2017 se jednalo o 12 rodin z Humpolce a jeho okolních obcí. Vedoucí byla Jitka Muzikářová, DiS. 
V roce 2017 se klienti na Šipku nejčastěji obraceli při řešení komunikace se školou, zaměstnavateli nebo pronajímateli bytů. V rámci rodiny byla poskytována podpora při vzdělávání, rozvoji psychomotorických dovedností a rodičovských kompetencí i vztahů v rodině. Podpora v rodinách by nebyla možná bez spolupráce Šipky s institucemi působícími v Humpolci. Služba je rodinám poskytována zdarma, zpravidla na základě doporučení oddělení pro sociálně právní ochranu dětí. Na Šipku se však může obrátit i sama rodina. 
 
Charitní domov Humpolec
 
V roce 2017 byla sociální služba Charitního domova v Humpolci, který je součástí Charitního domova v Havlíčkově Brodě, poskytnuta 13 matkám, jednomu otci a 25 dětem. Vedoucí služby byla Mgr. Lenka Vencová. Působila zde sociální pracovnice Silvie Kameníková, DiS., a také jedna dobrovolnice a praktikantka s rozsahem praxe 30 hodin. Charitní domov v Humpolci poskytuje dočasné zázemí a především odbornou pomoc pro matky či otce, kteří se se svými dětmi ocitli bez domova. 
V roce 2017 dárci věnovali domovu nepropustné potahy na matrace a pračku. Dále došlo k výměně obou bojlerů v sociálních zařízeních a modernizaci kamerového systému. Počítač, který využívají klienti, se dočkal nového softwaru. Díky dárci i Středisku charitní pomoci měli klienti živý vánoční stromek. 
V prosinci 2017 se zaměstnanci a klienti domova zúčastnili slavnostního předávání dárků od studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava.  
 
Středisko rané péče
 
V roce 2017 využívalo v Humpolci služby střediska celkem šest rodin. Její vedoucí byla PhDr. Irena Salaquardová
Za rodinami do Humpolce dojížděly pracovnice zpravidla jednou měsíčně a kromě odborného vedení jim poskytovaly telefonickou a ambulantní pomoc. Služba rodinám nabízela i ergoterapii na podporu jemné motoriky, hippoterapii či plavání kojenců. Rodiny se také mohly zúčastnit rehabilitačního pobytu zaměřeného na terapie i důležité vzájemné sdílení zkušeností.
 
Občanská poradna
 
Občanskou poradnu v Humpolci navštívilo v roce 2017 celkem 28 uživatelů.  Vedoucí služby byla Vendula Prokšová, DiS. 
K hlavním tématům, kterými se poradci na základě podnětů od uživatelů zabývali, patřila dluhová problematika. Nově se Občanská poradna zapojila do projektu s názvem Spotřebitelské poradenství, kdy se věnovala zlepšení informovanosti lidí o jejich spotřebitelských právech a povinnostech. 
 
Středisko charitní pomoci, tzv. Šatník
 
V roce 2017 bylo ve Středisku charitní pomoci zaměstnáno devět žen dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce ČR. Vedoucí služby byla Lenka Hložková. 
Středisko charitní pomoci i v roce 2017 pomáhalo rodinám v nouzi, a to darováním oblečení, obuvi i nádobí. Textil i další vybavení domácností středisku věnovali lidé z veřejnosti, kteří jej už z nějakých důvodů nepotřebují a kteří chtějí pomoci potřebným. 
Ve středisku také vznikaly nejrůznější drobné dekorace a dárečky, například u příležitosti Vánoc nebo Velikonoc. V roce 2017 byly tyto výrobky součástí výstav a akcí pořádaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Šatník byl rovněž účastníkem vánočního jarmarku v Městské knihovně Humpolec a vánočních jarmarků v Kejžlici a v Kalištích. 
 
Hasičský záchranný sbor
 
V roce 2017 na požární stanici HZS Kraje Vysočina Humpolec sloužilo 21 příslušníků rozdělených do třech družstev a velitel stanice. 
V rámci operačního řízení jednotka HZS KV stanice Humpolec v období 1. leden až 31. prosinec zasahovala celkem u 347 událostí, z toho bylo 117 dopravních nehod, 33 požárů, 18 úniků nebezpečných látek, 149 technických havárií, a také 30 planých poplachů. Jednotka absolvovala tři prověřovací a tři taktická cvičení. 
Stanice byla vybavena dvěma automobilovými cisternami, z toho jedna z nich byla vybavena i pro zásahy na dopravních nehodách. Dále disponovala automobilovým žebříkem AZ 30 na podvozku Mercedes a RZA Land Rover. Motorový člun kovové konstrukce Marine 16 Y, umístěný na přepravním podvozku, byl doplněn nafukovacím raftem, který lze velmi rychle umístit na vodní hladinu i v místech, která nejsou přístupná pro člun na přepravním podvozku tažený nákladním automobilem.
V rámci organizačního řízení jednotka absolvovala odbornou přípravu dle ročního plánu školení a výcviku. V průběhu roku byly prováděny opravy a údržba nejen vlastní zásahové techniky, ale nad rámec vlastních úkolů proběhly opravy vozidel SDH Humpolec.  Na budově stanice a v jejím okolí byla prováděna běžná údržba a drobné opravy. Dne 29. 6. na parkovišti proti fotbalovému stadionu proběhla krajská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel.
 
 
Sdružení dobrovolných hasičů
 
Rok 2017 začal poměrně klidně, dobrovolní hasiči neměli žádný skutečný zásah.  V únoru si členové SDH vyzkoušeli výcvik na vodě na rybníku Dvorský. V březnu hasiči dovezli vodu do rezervoáru hradu Orlík nad Humpolcem.  Dále provedli zdravotní probírku stromů na parkovišti u pohřební služby, kde pokáceli čtyři stromy.  V červenci byla zásahová jednotka přivolána k sedmi zásahům, v srpnu zasahovala u 25 událostí. V září pátrali hasiči po pohřešované dívce v dětském táboře Orlovy u Kejžlice, myli znečištěné komunikace ve městě či odstraňovali překážky blokující vozovku. V říjnu odstraňovali stromy popadané na vozovky a cesty. Tato kalamita pro ně znamenala celkem 30 událostí. Listopadový požár dodávky s koberci na 80 km dálnice D1 a požár několika automobilů v autobazaru Sv. Jan na Rozkoši rovněž vyžadovaly i přítomnost dobrovolníků. V prosinci jednotka provedla odstranění stromů blokujících provoz na silnici na ulici Jihlavská a u obce Krasoňov. Zpravidla každé pondělí prováděli členové SDH zálivku stromů a zeleně na náměstí, a také v ulici V Brance.
Členové jednotky absolvovali v únoru odbornou přípravu, školení a výcvik. Již tradičně se zúčastnili listopadového školení nositelů dýchací techniky v polygonu v Pacově a odborné přípravy v Želivě. Členové pracující s mládeží prošli odbornou přípravou vedoucích mládeže v Počátkách. Dva členové absolvovali kurz s názvem Technik ochrany obyvatelstva. V prosinci proběhla pravidelná příprava vozidel na STK. 
Dobrovolní hasiči během roku spolupořádali či pomáhali u řady akcí – Huhuliáda, Dětský den ve Stromovce, Noc literatury, Den bez aut, Mikulášská nadílka a další. V květnu byla otevřena obě dvě křídla hasičské zbrojnice veřejnosti. Členové jednotky SDH asistovali při akci Bernard Fest, na ME v Autokrosu, při autokrosových závodech Raccer bugy a seriálu Kosice Cup. 
Ocenění za záchranu lidského života – medaili I. stupně obdrželi Martin Vondráček a Lukáš Moravec.  
Hasiči se také účastnili několika soutěží. Největší úspěch zaznamenali v soutěži s názvem „Batelovský Žaves 2017“, kde obsadili krásné první místo.
Jednotka byla v roce 2017 dovybavena šesti kusy profesionálních ručních radiostanic Motorola. 
Rok 2017 byl zakončen výroční valnou hromadou v sobotu 25. listopadu 2017.
 
 
Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
 
Členská základna MAS se v roce 2017 snížila na 25 členů, protože vystoupil Jezdecký klub Samba Humpolec. Do kanceláře MAS byl přijat třetí zaměstnanec. 
V roce 2017 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, díky níž bude moci přijít do regionu přes 58 mil. Kč. Tyto peníze budou rozděleny formou dotací pro subjekty z území Humpolecka. 
Za podpory Města Humpolce realizovala od září MAS v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt s názvem Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění a udržitelnost systému sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti. Výsledkem projektu bude komplexní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Humpolec (25 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. 
V prosinci 2017 MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka vyhlásila první výzvy, do kterých se přihlásili zemědělci, výrobci potravin, nezemědělští podnikatelé a vlastníci památek. 
SPORT
 
 
LTC Humpolec
 
V roce 2017 byla za Tenisový oddíl LTC Humpolec do mistrovských soutěží přihlášena následující družstva: dospělí „A“ hráli jihočeskou divizi a umístili se na čtvrtém místě, tým „B“ dospělých hrál krajský přebor II. a skončil na šestém místě, starší žactvo bylo druhé v krajském přeboru II. Mladší žactvo skončilo na třetím místě v jihočeské lize. Babytenisté byli druzí ve své skupině jihočeské části a družstvo minitenisu se umístilo na druhém místě v jihočeské soutěži.
K individuálním úspěchům hráčů v roce 2017 v kategorii dospělých patřilo první místo ve dvouhře mužů Filipovi Němcovi na letním krajském přeboru v Pelhřimově, dále první místo Simoně Brožové na turnaji v Čerčanech ve dvouhře a první místo Liboru Lackovi ve dvouhře v Pelhřimově. V kategorii dorostenců ve dvouhře byl na prvním místě Milan Buček v Bedřichově u Jihlavy. V kategorii mladších žákyň skončila na druhém místě Vanesa Zábranová ve dvouhře na jihočeském krajském přeboru. Patřilo jí také vítězství ve dvouhrách na třech turnajích kategorie ,,C“ (Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Humpolec). V kategorii mladších žáků obsadil druhé místo Daniel Duchoň ve dvouhře na jihočeském krajském přeboru, a také zvítězil ve dvouhře a v Plané nad Lužnicí (kategorie. ,,C“). V kategorii babytenis patřilo prvenství Nicole Zábranové na krajském přeboru. Karolína Šebístková skončila druhá na tomtéž turnaji.
V soutěžích jednotlivců oddíl uspořádal kvalitně obsazené turnaje minitenisu, babytenisu, mladšího žactva, staršího žactva a dospělých. Rovněž byl uspořádán již devátý ročník populárního Humpolec Retro Open, kdy se hrálo v oblecích a là třicátá léta a s dřevěnými raketami. V červnu proběhl turnaj čtyřher pro obchodní partnery a přátele klubu. Dále byly uspořádány turnaje pro neregistrované hráče, a to Bernard Tour neregistrovaných dvojic, klubový turnaj rodičů s dětmi a samotný turnaj pro děti z oddílu. Za zmínku stojí i turnaje Jardy Prokopa – Humpolec Setkání mistrů a Silvestrovský tenisový kolotoč.
V provozní činnosti se podařilo vlastním nákladem doplnit lavičky pro diváky na venkovních dvorcích. Dále byl rozšířen kurt č. 1 a posunuto oplocení. Město Humpolec také opravilo příjezdovou cestu k tenisové hale a přilehlým rodinným domům, včetně vybudování nových parkovacích stání. Od října LTC rovněž provozoval sportovní halu v ulici Hradská, kde se snažil o vybudování badmintonového kurtu pro veřejnost.
 
 
Sportovní spolek sportace, z. s.
 
Akce, které spolek uspořádal v průběhu roku 2017, byly přístupné každému, kdo měl zájem se jich zúčastnit. Do závodů pořádaných v gesci spolku se zapojilo přes 320 sportovců. Zakladatelé spolku ke konci roku začali realizovat projekt - na.co.KOLO, nabízející občanům Humpolce a turistům od roku 2018 bezplatné sdílení kol ve městě. Díky spolku sportace se Humpolec mění na město (v) pohybu.
V období od května do září proběhl již zavedený sportovní počin „Triatlet Humpolecka“. Tento ročník byl dokonce kulatý, již pátý v pořadí. Proběhlo celkem pět závodů, a to handicapový závod MTB Brunka, běžecký závod Běh kolem Orlíku, terénní triatlon IRONieMAN, MTB štafetový závod dvojic Vystrkovská 250 a XCM Humpolecká 50. V prosinci se uskutečnil „šestý“ závod, a to (vá)noční běh. Každý ze závodů přinesl radost a jako takový přispěl k rozšíření palety možností proaktivně trávit volný čas na Humpolecku. Triatletem 2017 se stal Martin Kutiš z Humpolce, který bodoval především v cyklistické části celé série závodů. Post královny vybojovala, stejně jako v roce 2016, Sandra Pytlíková z Jihlavy, mimo jiné účastnice světového IronMana na Havaji. Oba vítězové si odnesli kromě drobných věcných cen od sponzorů také putovní pohár a pětilitrový soudek piva věnovaný Rodinným pivovarem BERNARD.
 
 
Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec
 
Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec měla v roce 2017 celkem 13 oddílů a téměř 800 členů.  
Oddíly během roku dosahovaly řady úspěchů. Na Mistrovství České republiky v lukostřelbě získal v kategorii mladších žáků první místo Vojtěch Kalina a třetí místo Sarangerel Terhge Saikhan. Jan Lojda v kategorii kadetů obsadil první místo a druhé místo v kategorii dospělých získal Miroslav Háva. 
Úspěšný byl rovněž oddíl stolního tenisu. V soutěži „Nejlepší sportovec okresu Pelhřimov za rok 2017“ skončil mládežnický kolektiv na třetím místě. V celoročně pořádaných bodovacích turnajích Kraje Vysočina, kde bylo hodnoceno celkem 25 oddílů, obsadil oddíl mládeže TJ Jiskra druhé místo. Velice úspěšnou stolní tenistkou v tomto roce byla v kategorii nejmladších žákyň Michaela Rohová.  V kategorii dospělých bylo úspěchem setrvání dvou družstev TJ Jiskra v krajských soutěžích. 
Mezi úspěšné reprezentanty oddílu lehké atletiky patřili v kategorii mladšího žactva T. Vincenc, M. Kvasnička, F. Nousek, D. Dočkal, J. Paclík, Z. Kopicová, Váňa, v kategorii starších žáků J. Bláha (zařazen do reprezentace Kraje Vysočina), D. Koutník a D. Pokorný, v kategorii dorostu M. Pekárek. Úspěchu dosáhl v Žatci v kategorii veteránů H. Nesporý, a to ziskem titulu Mistra ČR.
Oddíl národní házené skončil na osmém místě v druhé lize ČR.
Výrazný úspěch v basketbalu zaznamenal Ondřej Dygrýn, který se věnoval především basketbalu 3x3. Po úspěšných účastech na kvalifikačních turnajích Světové série WT Prague, WT Bloomage, 3x3 basket B. Bystrica a WT Saskatoon se zúčastnil také Světového finále v Pekingu. V soutěži o „Nejlepšího sportovce okresu Pelhřimov“ obsadil třetí místo.
Velice úspěšný byl oddíl Panter Taekwondo, který spadá pod TJ Jiskra Humpolec. Na otevřeném Mistrovství ČR získala první místo M. Kubíková, I. Ranecká a N. Šikýřová. Druhé místo obsadil A. Tomášek, V. Tomášek a P. Brambůrková. Do státní reprezentace byla zařazena I. Ranecká a M. Kubíková.  I. Ranecká získala druhé místo na Dutch Open, třetí místo na Polish Open a zúčastnila se také Mistrovství Evropy kadetů v kategorii 12-14 let. M. Kubíková obsadila druhé místo na Slovenia Open a na ME juniorů skončila pátá.  
 
 
Automotoklub Zálesí Humpolec
 
Prvním závodem sezóny bylo již tradičně Mistrovství zóny střední Evropy. 
Dále byl automotoklub spolupořadatelem dvou závodů amatérského autokrosu Kosice Cup. Oba závody se těšily velké jezdecké účasti, jelikož na každý z nich přijelo přes 120 aut. V sezóně 2017 uspořádal AMK spolu s Klubem mládeže AČR Pohár sponzorů Racer Buggy, kterého se zúčastnilo devět dětí. 
Posledním velkým závodem roku byl Bernard cup – setkání mistrů, kdy do Humpolce zavítalo kolem devadesáti závodníků, v čele s multišampionem a německým reprezentantem Berndem Stubem. Na akci se sjela skoro kompletní autokrosová špička, v divizi super bugy dokonce 17 speciálů. 
Sezóna 2017 byla završena společenským večerem ve Spolkovém domě v Humpolci.
Automotoklub již tradičně provozoval stanové městečko k Bernard festu. K uspořádání dětského dne zapůjčil spodní parkoviště. Klub RC Tábor si v areálu odjel jeden ze svých závodů seriálu rc modelů. Poslední nemotoristickou akcí roku v areálu byl říjnový krajský pohár přespolního běhu, který organizuje TJ Jiskra Humpolec.  
V průběhu roku byla vyměněna další část oplocení areálu a dokončeny fiaploty. Proběhla instalace nových sociálních kontejnerů a nového odsávání do kuchyně ve srubu. Byla prováděna běžná údržba areálu a vozového parku.