TOPlist

Muzejní vycházky

Po naučné stezce Březina (1. část)

 25. dubna 2015 

V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnila v pořadí již pátá muzejní vycházka. Tentokrát jsme se vypravili po naučné stezce Březina, tedy prozatím po její první části. Sraz byl ve dvě hodiny odpoledne u bývalého skladu Jednoty v lesoparku pod Orlíkem a nedočkavci se začali na místě shlukovat již čtvrt hodiny předem. Krátce po druhé hodině jsme tedy vycházku zahájili. Seznámili jsme se s okolnostmi vzniku stezky a s nadcházející trasou a v počtu 21 osob a 2 psi jsme vyrazili k prvnímu stanovišti na židovský hřbitov. Pověděli jsme si něco o humpolecké židovské komunitě, o židovských pohřbech a o rituálech, které pohřby provázely. Prošli jsme hřbitov od nejstarší části s hebrejsky psanými náhrobky a během prohlídky jsme odhalili pomníky předků hudebního skladatele Gustava Mahlera či spisovatele Franze Kafky. Ze hřbitova jsme po zelené turistické značce pokračovali kolem Čertovky a Andělky, kde jsme vyslechli pověst o čertovi, kterému se nechtělo zpátky do pekla a dál přes Kamenné moře až na hrad Orlík. Tam už na nás čekal kastelán Pavel Koubek, který nás seznámil nejen s historií hradu, ale také s hradními strašidly. Poté jsme vystoupali na rozhlednu, a protože nám počasí přálo, nahoře nás čekal výhled na město a (opravdu) široké okolí.

Pod hradem jsme se pak ze stezky nakrátko odchýlili a zkrátili si cestu po žluté turistické značce směrem ke Štůlám. V úseku hornických dobývek, kde jsme se na zelenou znovu napojili, se slova ujal Martin Sýkora. Pohovořil o těžbě zlata i o tom, v čem byla lokalita na Štůlách výjimečná oproti jiným těžebním oblastem. Cestou z lesa už každý nesl kousek dřeva či chrastí na oheň. Pod lesem jsme si opekli zasloužené špekáčky a po krátkém odpočinku jsme pokračovali k živcovému lomu, kde se geologického výkladu ujal opět Martin Sýkora. Před poslední zastávkou u staletých stromů na hrázi Dvoráku jsme ještě odbočili prohlédnout si rozkvetlé blatouchy, na které nás před začátkem vycházky upozornil pravidelný účastník našich akcí, pan Josef Miksa. K rybníku jsme dorazili těsně před šestou hodinou a vycházku zde ukončili. Za muzejní kolektiv děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou na letní muzejní vycházce!

    

    

    

Více fotografií z vycházky naleznete zde.