TOPlist

Kronika města

2015

 Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo

k 31. 12. 2015
spolu s místními částmi celkem
10 576 obyvatel.
 
Samostatný Humpolec měl 8 666 obyvatel.
 
Starostou města byl Mgr. Jiří Kučera.
 
 
 
 
UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
 
 
Regulační poplatky
 
Od ledna 2015 byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. poplatek 30 Kč za vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává tak pouze poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti.
 
 
Zemřel Stanislav Gross
 
V dubnu ve věku 45 let zemřel Stanislav Gross, který byl patnáct let výraznou postavou české politiky.
V roce 1992 se stal poslancem, v průběhu let byl místopředsedou Sněmovny, místopředsedou a od roku 2004 předsedou ČSSD, ministrem vnitra a nakonec předsedou vlády. Byl nejmladším českým premiérem, odstoupil po devíti měsících v roce 2005 po kauze kolem svého majetku.
 
79. mistrovství světa v ledním hokeji
 
Od 1. do 17. května pořádala Česká republika 79. mistrovství světa v ledním hokeji mužů. Turnaj se odehrával v Praze a Ostravě. MS se v Praze pořádalo už podesáté (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004), v Ostravě potřetí (1959, 2004).
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů, 14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující z minulého ročníku skupiny A divize 1 - Slovinsko a Rakousko.
MS v hokeji v Praze a Ostravě navštívilo na 64 zápasech 741 690 diváků, což je historicky největší návštěva na mistrovství světa v hokeji. Toto mistrovství také překonalo rekord v průměrné návštěvnosti na zápas, který činí 11 589 diváků.
Česká republika skončila na celkovém čtvrtém místě, na třetím místě se umístily USA, na druhém Rusko a vítězství si odvezla Kanada.
 
 
600. výročí upálení Mistra Jana Husa
 
Od upálení mistra Jana Husa, římskokatolického kněze, českého středověkého náboženského myslitele, vysokoškolského pedagoga, reformátora a kazatele uběhlo 6. července 2015 již 600 let. Mistr Jan Hus vyučoval na pražské univerzitě, ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře a na kostnickém koncilu byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. Národní slavnosti se odehrávaly na všech nejdůležitějších místech přímo spjatých s Husovým životem – v Husinci, na Univerzitě Karlově, v Betlémské kapli, na hradě Krakovci.
 
 
Po osmi letech v provozu tunelový komplex Blanka
 
V září 2015 byl uveden do provozu tunelový komplex Blanka, který je součástí Městského okruhu v Praze. Tvoří jej na sebe navazující Brusnický tunel, Dejvický tunel a Bubenečský tunel, jejichž celková délka je 5 502 metrů, což v součtu činí z komplexu Blanky nejdelší silniční tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě. Smlouva na stavební část tunelů Blanka byla podepsaná v říjnu 2006 Pavlem Bémem z ODS a předpokládala sumu 17,2 miliardy korun za stavební část, stavba měla být hotova v roce 2011.
Ovšem termín dokončení stavby byl několikrát prodloužen a celková suma, kterou Praha za Blanku zaplatila, přesahuje částku 43 miliard korun. Je to největší a nejdražší projekt v dějinách Prahy.
 
 
70. výročí od konce II. světové války
 
Přesně 70 let uplynulo ve středu 2. září 2015 od konce 2. světové války. Během šesti válečných let zahynulo přes 60 milionů lidí. Konflikt začal 1. září 1939 německým útokem na Polsko. Bojovalo se na třech kontinentech a zapojilo se do ní více než 50 států. Válka skončila 2. září 1945 podpisem japonské kapitulace na palubě americké bitevní lodě.
 
 
 
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
 
 
Město pro byznys
 
Město Humpolec bylo již po sedmé vyhlášeno Městem pro byznys. Nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost, velký podíl firem a nejvyšší iRating – to vše dělá z Humpolce nejlepší místo pro podnikání na Vysočině. Druhé místo obsadil Pelhřimov, třetí skončil Pacov. Výzkum Město pro byznys 2015 hodnotí již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank. Humpolec je dlouhodobě nejlepším místem pro podnikání v regionu a místní radnice i nadále pokračuje v nastaveném trendu. K pozitivům tradičně patří vysoký podíl podnikatelů, firem i velkých zaměstnavatelů. Humpolec se může pochlubit také druhým nejvyšším nárůstem obyvatel a dlouhodobá nezaměstnanost je ve městě dokonce vůbec nejnižší v celém kraji.
 
Bronzová pamětní medaile Kraje Vysočina
 
V únoru hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek udělil čestné medaile Kraje Vysočina. Mezi oceněnými byl i humpolecký občan, regionální hudebník a propagátor regionálních kulturních aktivit, František Novák. Na ocenění ho navrhl krajský zastupitel Antonín Daněk.
František Novák, který žije v Humpolci od roku 1963, byl 17 let programovým vedoucím Amatérského symfonického orchestru v Humpolci. Uznání si zasloužil především za záslužnou letitou organizační práci nejen pro národní festival, ale i pro organizování Hudebních slavností Vysočiny.
 
 
Stavba roku Kraje Vysočina
 
Dne 8. 6. 2015 převzal starosta Mgr. Jiří Kučera v rámci regionálního kola soutěže ocenění pro město Humpolec za stavbu roku Kraje Vysočina 2014 v kategorii Stavba pro sport a volný čas a to za stavbu Vyhlídkové věže na hradě Orlík. Hlavním architektem byl Ing. arch. Martin Franěk, Ateliér Penta v. o. s. Jihlava, stavbu realizovala firma Strojírny Podzimek, s.r.o. Jihlava.
 
 
Humpolec získal ocenění za péči o válečné hroby
 
Za příkladnou péči o válečné hroby v Kraji Vysočina byly v roce 2015 oceněny město Humpolec a obec Krahulov a také konkrétní zástupci třech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pamětní plaketu tak vedle zástupců samospráv, převzala i Iva Vacatová z Městského úřadu Humpolec. Válečnými hroby jsou podle zákona o válečných hrobech a pietních místech, nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, ale také pietní místa (pamětní desky, pomníky nebo jiné památníky), která takovéto osoby připomínají. Získání tohoto ocenění je o to více potěšující, že Humpolec jej dosáhl v roce, kdy si připomínáme 70 let od konce 2. světové války.
 
Požár domu na náměstí
 
V neděli 19. července vypukl v odpoledních hodinách požár v domě na Horním náměstí. Jeho příčinou byla, dle vyšetřovací verze, neopatrnost majitele při přípravě jídla na propanbutanovém vařiči. Vzhledem k tomu, že v domě bylo nashromážděno velké množství hořlavých předmětů, požár se rychle rozšířil po celém domě.  Po třech hodinách hašení byl v domě nalezen mrtvý majitel. Při požáru zasahovalo 12 hasičských jednotek a požár se podařilo zcela zlikvidovat až před jedenáctou hodinou večerní. Za zmínku jistě stojí, že tento dům hořel již v roce 1975.
 
 
Centrum denních služeb MEDOU
 
V srpnu 2015 začalo v bývalém fotoateliéru na Havlíčkově náměstí v Humpolci fungovat denní centrum Medou pro děti a mladé lidi s postižením. Medou poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami. Společnost Medou z. s. byla  založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce, s cílem pomoci jim zapojit se do běžného života naší společnosti.
 
 
Středisko charitní pomoci
 
V září otevřela Oblastní charita Havlíčkův Brod Středisko charitní pomoci. Hlavním posláním střediska je třídit, opravovat a čistit ošacení, které bude následně k dispozici potřebným, především rodinám s dětmi. Ti zde budou moci získat i drobné vybavení do domácnosti, školní potřeby či hračky. Středisko bude rovněž nabízet za úplatu úpravu a opravu oděvů pro veřejnost. Fungovat zde bude i občanská poradna a další terénní charitní služby. Prostory pro středisko poskytlo Město Humpolec a také darovalo většinu vybavení.
 
 
Vánoční strom
 
Dne 8. 10. 2015 byl na humpoleckém Horním náměstí pokácen smrk, který zde byl vysazen ve čtyřicátých letech minulého století a každoročně sloužil jako vánoční strom. Důvodem kácení byl jeho stále se zhoršující zdravotní stav. Smrk byl napaden škůdci a postupně usychal, stejně jako sousední menší smrk, který byl pokácen již na jaře tohoto roku. V říjnu 2015 byla na jeho místě vysazena čtyř a půl metrová jedle kavkazská, která byla již na vánoční svátky rozsvícena zcela novým osvětlením.
 
 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

 
70. výročí ukončení II. světové války
 
V pátek 8. května 2015 se konala v Humpolci vzpomínková akce k 70. výročí ukončení II. světové války. Pěvecký sbor Tucet přednesl českou hymnu, poté představitelé města položili věnce k Pomníku padlých spoluobčanů v obou světových válkách na Horním náměstí, následoval koncert Dechového orchestru ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Návštěvníci měli po celý den rovněž možnost navštívit výstavní sál Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí, kde byla připravena výstava, na níž byly k vidění nejen uchované historické materiály z válečného Humpolce, ale ke zhlédnutí byl i zajímavý autentický film mapující květnové události roku 1945 v Humpolci. Oslavy zakončil varhanní koncert v děkanském kostele Sv. Mikuláše a vzpomínková modlitba za padlé pana faráře P.ThLic. Marka Marcela Šavla.
 
 
230 let od položení základního kamene Tolerančního kostela
 
18. května uplynulo 230 let od položení základního kamene ke stavbě tolerančního kostelíka. Během stavby vyšlo 26. srpna 1785 nařízení, podle kterého nesměla být okna zaklenutá, ale musela být čtverhranná, takže stavba byla pozastavena a okna se musela upravit. K vysvěcení došlo 9. října téhož roku a tím pádem se jedná o jeden z nejstarších tolerančních kostelů v Čechách. Na konci 40. let 19. století prošel toleranční kostel úpravami, při kterých došlo k obnovení zaklenutí oken a k vyražení nového vchodu v průčelí. Starý vchod od bývalé fary pak zůstal jako vedlejší. Po výstavbě nového evangelického kostela na Českém městě fungoval pouze jako pohřební. Poté jej až do roku 1961 využívala tehdejší Československá církev husitská. Ta v tom roce odkoupila bývalou židovskou synagogu a toleranční kostel následně opět plnil pohřební funkci, tentokrát obou církví. V roce 1976 došlo k vystavění smuteční síně u hřbitova a toleranční kostelík tak byl více jak 30 let nevyužívaný. Od roku 2012 je přístupný veřejnosti v rámci skanzenu Zichpil.
 
 
120. výročí založení muzea
 
28. července oslavilo humpolecké muzeum 120. výročí svého trvání. Oslavy začaly již před muzeem, kde humpolecký soubor Tucet zahrál několik lidových písní, které v minulosti zaznamenal zakládající člen muzea Josef Kopáč, dále následovala prohlídka výstavy o historii a současnosti muzea a poté prohlídka muzea, která byla zpestřena scénkami s tématy k jednotlivým expozicím. K tomuto výročí byla vydána také nová brožura o muzeu.
 
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
 
MŠ Smetanova
 
Mateřská škola Smetanova měla v roce 2015 90 dětí, 8 pedagogických zaměstnanců včetně ředitelky, jednu pedagogickou asistentku k dítěti s dg. autismem na částečný úvazek a 7 provozních pracovníků.  Škola poskytla praxi čtyřem studentkám předškolní pedagogiky.
Učitelky a ředitelka se zúčastnily celkem devatenácti vzdělávacích akcí, zaměřených na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, logopedii, školní zralost, sociální dovednosti dětí, psychologii, týmovou spolupráci, nové metody práce s předškolními dětmi a školské právo.
Školní rok 2014/2015 byl vyhlášen „Rokem s hradem Orlík nad Humpolcem“.  Projekt se promítal do množství akcí: fotografování dětí na hradě, fotogalerie v prostorách školy k tématu hradu Orlíka, množství výtvarných prací, vycházky na Orlík se staršími dětmi, návštěva kastelána ve školce. Školní rok 2015/2016 byl „Rokem s městem Humpolec“.
Za zmínku stojí velmi pestré akce a činnosti dětí: kouzelnické představení, divadlo Kouzelná mašinka, hudební program Tluče bubeníček, zdobení školního, vánočního stromu před kinem, ukázka zvířat z chovné stanice Ikaros, screeningové vyšetření zraku dětí a mnoho dalších. Děti navštívily sportovní halu, hasičskou zbrojnici, knihovnu, školní statek a předškoláci navštívili před zápisem obě základní školy.
Provedena byla prořezávka stromů, bílení zadního nízkého pavilonu – III. a IV. tř., úprava podlahových krytin, příprava prostoru pro umístění interaktivní tabule a byly vybourány obrubníky. Proběhly rekonstrukce rampy u školní jídelny, venkovní umývárny a skladu hraček pro III. a IV. tř., rampy u venkovní umývárny pro I. tř. K budově byla přivedena síť optických vláken. Škola zakoupila vrbovou chýši, která dětem slouží jako úkryt před horkým sluncem, interaktivní tabuli s interaktivním programem, dvě dětské kuchyňky, nábytek do tříd, tiskárnu, notebook, hračky, učební pomůcky, knihy a didaktické pomůcky.
Mateřskou školu navštívily i kontrolní orgány Hasičský záchranný sbor, Městský Úřad a Veřejnosprávní kontrola.
 
 
MŠ Na Skalce
 
Mateřská škola Na Skalce měla v roce 2015 112 dětí a 10 pedagogů. Školní jídelna měla kapacitu 500 lidí. Režim dne v MŠ byl přizpůsoben zdravému životnímu stylu, dodržování pravidelnosti jídla a dostatku pohybu. Vzdělávací činnosti byly plánované a vedly děti k získávání poznatků, dovedností, zkušeností a prožitků.
Mateřská škola vzdělávala děti se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvářela pro ně IVP, pracovala také s adaptačním programem pro nově nastupující děti.
V rámci environmentálního vzdělávání škola připravovala speciální programy pro děti např. Zelený den. Rodiče měli možnost účastnit se dění ve třídách a na akcích, např. fotografování, nebo poradenského odpoledne. Interiér školy oživily práce dětí. V mateřské škole byla umístěna schránka na anonymní nápady, náměty, pochvaly a připomínky.
Škola nabízela další nadstandartní aktivity pro děti: hrátky s flétnou, seznámení s anglickým jazykem novou formou v souladu se školním vzdělávacím programem PV a ESČ - přípravu na školu s rodiči.
Materiální podmínky školy se velmi změnily: nábytek ve třídě, hračky, učební pomůcky, zahradní vybavení. Bezpečnost dětí a majetku školy zajišťovalo vnější osvětlení na čidla a budova na uzamykání. Pro vstup do budovy byl používán videotelefon. Na školní zahradu byly vysazeny nové stromy a v okolí byly prořezány stromy a keře.
Všichni pedagogové se vzdělávali studiem literatury a návštěvou seminářů, bylo pro ně zakoupeno mnoho nových materiálů k získání aktuálních informací.
Školní jídelna dětem i zaměstnancům zajišťovala pestrou vyváženou stravu, obohatila běžný jídelníček o nové zdravé produkty a byla také doplněna o potřebné vybavení.
 
 
MŠ Na Rybníčku
 
Ve školním roce 2015 byla kapacita školy 176 dětí, otevřeno bylo sedm tříd. Nástup do školy byl odložen šesti dětem a 54 dětí odešlo do ZŠ. Škola zaměstnávala asistentku pedagoga a třináct učitelek, které splňovaly kvalifikační předpoklady. Pedagogové absolvovali celkem 64 vzdělávacích akcí. Do mateřské školy byly integrovány dvě děti, jedno dítě s vývojovými poruchami chování a jeden autista.
Zásadní změnou, která proběhla na začátku školního roku, bylo otevření nového pavilonu mateřské školy a zvýšení její kapacity, v souvislosti s tím byly přijaty nové zaměstnankyně.
Škola byla pravidelně dovybavována knihami, hračkami a učebními pomůckami a také obměňovala opotřebovaný nábytek a jiné předměty. Většina prací byla v roce 2015 soustředěna na činnosti související s přístavbou mateřské školy – nákup majetku a učebních pomůcek. Proběhla oprava podlah, štěrkování, položení linolea, koberců a malířské práce. Za tyto úkony škola zaplatila cca 140 000 Kč. Na zahradě byla vybudována dvě pískoviště v ceně 203 450 Kč. Dále bylo dokončeno budování zahradního pítka v částce 48 500 Kč.
Na jaře proběhlo Setkání bývalých a stávajících zaměstnanců. Pro děti bylo během roku realizováno mnoho akcí. Škola nabízela i nadstandardní činnosti.
Všechny třídy byly zapojeny, do projektu Celé Česko čte dětem, dvě třídy také do projektu firmy vyrábějící kosmetiku, která spolupracuje s odborníky z PF UK v Praze. MŠ přijala také nabídku studentů medicíny z Masarykovy univerzity v Brně k účasti v projektu Nemocnice pro medvídky.
 
 
ZŠ Hálkova
 
Ředitelem ZŠ Hálkova byl v roce 2015 Mgr. Václav Strnad, zástupkyní pro II. stupeň: Mgr. Jana Kutišová a zástupkyní pro I. stupeň: Mgr. Alena Kukrechtová. Na škole působila školní rada složená z 9 členů.
Škola měla ve školním roce 2014/2015 30 tříd, do kterých docházelo celkem 676 žáků. Integrovaných žáků bylo 35, z tohoto počtu bylo 31 žáků s vývojovými poruchami učení a chování a 2 žáci s mimořádným nadáním. Školu navštěvovalo 17 cizinců, z toho bylo devět žáků ze Slovenska, čtyři z Vietnamu, dva žáci z Ukrajiny a dva z Bulharska. K zápisu povinné školní docházky se dostavilo celkem zapsáno 96 dětí, na I. stupni bylo 18 tříd s celkovým počtem 407 žáků a na II. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 269 žáků. Ve školní jídelně se stravovalo 629 žáků školy a 243 dalších strávníků. Školní družinu navštěvovalo celkem 223 žáků.
Škola dětem nabízela 7 kroužků se sportovním, výtvarným a pracovním zaměřením. Žáci měli k dispozici 75 počítačů pro výuku i vlastní potřeby, pedagogičtí pracovníci měli k dispozici 45 počítačů.
Celým školním rokem se prolínala velká řada projektů, exkurzí, školních i mimoškolních aktivit, zaměřených zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohlubování znalostí o našem regionu, kladného vztahu k přírodě a rozvoj komunikace mezi lidmi.
Žáci reprezentovali školu v mnoha vědomostních, dovednostních i sportovních soutěžích. Nejvýraznějších úspěchů dosáhli šachisté. Třída IX. A se velmi úspěšně zapojila do výtvarné soutěže Srdce z lásky darované. Celostátního finále soutěže Zlatý Amos se zúčastnil učitel Tomáš Jůzl. Škola byla ČŠI vybrána pro testování žáků 9. tříd. Třída VII. C v rámci projektu Extra třída zrevitalizovala jeden humpolecký park. Třída VIII. B soutěžila v televizním pořadu Bludiště.
Ve škole proběhly úpravy hydroizolace, oprava stropů, výměna výtahu v jídelně, a výdejního terminálu s ovládáním, instalace ústředního topení v koridoru spojujícím budovu prvního a druhého stupně, pokračovala také  přestavba školní zahrady v přírodní učebnu. V rámci recyklohraní pokračoval sběr elektroodpadu, baterií a tonerů.
 
 
ZŠ Hradská
 
Základní škola Hradská 894 v Humpolci je plně organizovanou školou, která měla ve školním roce 2014/2015 19 tříd s 442 žáky. Ředitelem ZŠ Hradská byl PhDr. Vlastimil Fiala a zástupcem ředitele školy pro I. a II. stupeň byla PhDr. Ilona Kostřicová. Do první třídy nastoupilo 63 dětí. Součástmi školy jsou: školní družina, která měla v tomto školním roce 4 oddělení, středisko volného času a školní jídelna, ve které se stravovalo 736 strávníků.
Na škole pracovaly poradní orgány ředitele školy: pedagogická rada, metodické sdružení učitelů I. stupně, předmětové komise, žákovský parlament. Od začátku školního roku pracovaly na škole 3 asistentky pedagoga, měly na starosti podporu výuky u žáků s diagnostikovaným autismem a u žáků s poruchami chování a učení. Zařazení asistentek pedagoga se ukázalo jako krok velmi správným směrem. Přínos pro žáky se zdravotním postižením byl nesporný.
Škola měla 2 běžné třídy s nižším počtem žáků, ve kterých byli integrováni žáci s Aspergerovým syndromem a ADHD. Kromě toho škola zajišťovala prostřednictvím kvalifikovaných učitelek logopedické nápravy pro žáky I. stupně. Do běžných tříd I. i II. stupně byl integrován 1 žák s těžkým tělesným postižením, 2 žáci s lehkým mentálním postižením, 3 žáci se středně těžkým zrakovým postižením, 1 žák se středně těžkou vadou řeči, 3 žáci s vývojovou poruchou chování, 18 žáků se specifickou poruchou učení a 4 autisté. Škola pečovala v tomto školním roce i o 1 nadaného žáka. Učitelé věnovali individuální péči i žákům se zhoršeným prospěchem.
Škola se účastnila spousty sportovních aktivit, vědomostních olympiád a soutěží, pořádala pro studenty exkurze, výlety, návštěvy kulturních a společenských představení.
Žáci dosáhli pěkných výsledků ve vědomostní oblasti na olympiádě z českého jazyka, recitaci, konverzaci v Aj, psaní na počítači, matematické olympiádě, Pythagoriádě, matematickém Klokanu, biologické olympiádě, Pangea, přírodovědném Klokanu, Všeználku, Eurorebuse, dějepisné olympiádě, logické olympiádě a pelhřimovským zvonku. Úspěchy slavili i ve sportovních aktivitách: atletická olympiáda, odbíjená, jarní laťka, odznak všestrannosti olympijských vítězů, dopravní olympiáda, pohár rozhlasu, florbal, basketbal, stolní tenis a šachy.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se pracovníci zúčastnili celkem 69 vzdělávacích akcí, seminářů a školení. Velmi významné bylo zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů. Jednalo se zejména o program celoživotního vzdělávání Socrates – Comenius. Získané prostředky byly využívány i v tomto roce na účast v mezinárodním projektu „Let´s play together“.
V průběhu roku byl vyměněn centrální počítač a instalován rozvod bezdrátového připojení po celé škole. Byly pořízeny stroje do školní dílny a přenosné magnetofony pro výuku jazyků. Učebny I. stupně byly vybaveny 4 klávesovými nástroji.
Celkový technický stav budovy je uspokojivý vzhledem k velmi dobré spolupráci se zřizovatelem. Z větších oprav je možné jmenovat opravu střechy nad jídelnou, opravu podlah ve dvou třídách, doplnění umyvadel na chlapeckých WC, rozsáhlé opravy v učebně Ch a Vv a kabinetu Fy/Ch. Prostory v okolí školy byly doplněny o dráhu pro RC autíčka.
Středisko volného času
 
Středisko volného času v Humpolci se v roce 2015 tradičně zaměřilo především na pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže, která je jeho stěžejní náplní a jako taková je podporována z peněz Kraje Vysočina. V nabídce byly zastoupeny tradiční i trendové volnočasové aktivity. Počet přihlášených účastníků se pohyboval u hranice 590.
Dalšími organizovanými aktivitami se SVČ  rovněž zapojovalo do dění ve městě Humpolci. Mezi tyto akce patřilo netradiční sportovní klání pod názvem „Tři, dva, jedna teď….“, „Dětský den na Stromovce“, „Mikulášská nadílka“ a v adventní době zorganizované „Putování za vánočními pohádkami“.
Většina příležitostných aktivit SVČ v průběhu roku a pořádané příměstské tábory se opět těšily velké oblibě.  Kromě příměstských táborů uspořádalo SVČ o hlavních prázdninách i týdenní letní tábor na Trnávce pro rybářský kroužek. I ten byl plně obsazen a patřil mezi úspěšně zorganizované akce.
Veškeré zájmové aktivity nabízené SVČ byly plně zajištěny interními a externími spolupracovníky, kteří splňují požadavky na odbornost.
V červnu proběhla již 5. výstava SVČ „Po škole…“, která byla hojně navštěvován veřejností.
Finanční situace na SVČ se nezměnila, i v roce 2015 byly finanční prostředky od státu, které jsou přerozdělovány krajem, sníženy. Přesto i v tomto kalendářním roce nemuselo prozatím SVČ přistupovat ke zvyšování úplat za kroužky.
 
 
Základní škola Husova
 
Základní škola Husova vyučuje žáky podle speciálních vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Škola měla v roce 2015 v průměru 29 žáků. Ve škole se vyučovalo ve třech třídách, ve kterých pracovali žáci v odděleních podle jednotlivých ročníků a typu školního vzdělávacího programu. Jedna z těchto tříd byla určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Škola vyučovala žáky v rozpětí od 1. do 10. ročníku základní školy praktické a základní školy speciální. Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů: ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením Učíme se pro praktický život a ŠVP pro žáky speciální školy Učíme se pro život. Vyučování probíhalo podle příslušných učebních osnov s využitím moderních metod a didaktické techniky.
Na škole pracovalo 5 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy a 2 provozní zaměstnanci. Žáci s těžším a kombinovaným zdravotním postižením měli k dispozici 2 pedagogické asistenty. Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku dále vzdělávali v 10 jazykových a odborně pedagogických seminářích.  Naopak studenti pedagogiky vykonávali ve škole odbornou pedagogickou praxi – celkem se jí zúčastnili 3 studenti.
Vybavení školy bylo v roce 2015 doplněno novými pomůckami pro volnočasové aktivity, stolky a židlemi do tříd a moderními učebními pomůckami. Prostřednictvím zapojení do dotačních programů Podpora polytechnické výchovy na školách a kompenzační pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhla škola i na vybavení stavebnicemi a učebními pomůckami nad rámec rozpočtu.
Ve škole probíhaly celostátní projekty Ovoce do škol a Mléko do škol, při nichž měli žáci možnost zlepšit svůj vztah ke zdravému stravování. V této souvislosti se škola zapojila i do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Ve spolupráci s OSPOD Humpolec dostala ZŠ Husova darem od nadace Women for Women peníze na proplacení obědů pro 2 žáky školy.
Žáci školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží a projektů, mezi jinými projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy, jehož prostřednictvím navázali novou partnerskou spolupráci se speciální školou v Dolním Kubíně na Slovensku. Dalším větším projektem byla akce Fíha dýha, spojená s následnou fotoprezentací na internetu. Z okresního kola Lehkoatletického čtyřboje, jehož se škola také účastnila, se jeden z žáků 9. ročníku probojoval až do celostátní soutěže. V rámci projektu První pomoc do škol se žáci 8. a 9. ročníku školili ve zdravotnických znalostech. Ve spolupráci s požárníky a policií absolvovali starší žáci besedu o chování v případě ohrožení a praktický nácvik činností. Žáci I. stupně se zúčastnili výuky plavání v havlíčkobrodském bazénu. Učitelé také využívali dopravní hřiště ve městě k výuce dopravní výchovy. Žáci školy navštěvovali v rámci SVČ při ZŠ Hradská ul. různé zájmové kroužky. Proběhly také exkurze za zvířaty na školní statek a turistické výlety do okolí Humpolce.
Základní škola Humpolec byla usnesením Rady kraje Vysočina č. 541/06/2015 ze dne 10. 11. 2015 sloučena se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326 a stala se jejím odloučeným pracovištěm.
 
 
Gymnáziu dr. A. Hrdličky
 
V roce 2015 studovalo na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 323 studentů. Pedagogickou činnost zajišťovalo 28 vyučujících a o chod školy se staralo 7 provozních zaměstnanců. Funkci ředitelky školy zastávala Mgr. Hana Havelková, jejím zástupcem byl Mgr. Antonín Pustina. Rok 2015 byl mimořádně bohatý na celou řadu událostí. Studenti zaznamenali řadu pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích, na dějepisné olympiádě, na konverzační soutěži v německém jazyce, anglickém jazyce i francouzském jazyce, na olympiádě v českém jazyce, na zeměpisné olympiádě, v soutěži Eurorebus, v soutěži Jáma lvová, v matematické olympiádě i v chemické olympiádě. Radost přinášely i sportovní výkony v šachu, ve volejbalu a ve florbalu. Absolutním vítězem soutěže Mládí Humpolec 2014/2015 se stal Matěj Doležálek z kvinty, první místo v kategorii středních škol získal Aleš Krčil z 3. A. V hlasování o Gymnázium roku 2015 se škola umístila na druhém místě v kraji Vysočina. 
Gymnáziu dr. A. Hrdličky v  průběhu roku zorganizovalo několik exkurzí. Studenti se vydali do Babiččina údolí, do Polné, Jihlavy, Pardubic, Prahy, ale i do Rakouska, na poznávací cestu do Rumunska a do Anglie. Studenti se zúčastnili poslední mezinárodní výměny v rámci projektu SLODIC. Proběhla akce, s názvem Němčina nekouše.  V rámci projektu Mladé fronty DNES „Studenti čtou a píší noviny“ se studenti vyjadřovali k tématu „Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?“, druhé téma bylo „Bezpečím doma, na ulici i na síti“ a třetí téma bylo „Můj kraj, moje město: budu tady žít“. Na škole se také povedlo úspěšně ukončit projekt Edice Kamarýtovy kroniky a zpřístupnit jej humpolecké veřejnosti. Kamarýtova kronika je unikátním písemným pramenem, který reflektuje dějiny Humpolce v 19. století.
Proběhla přednáška a beseda s nadrotmistrem Ondřejem Pojezdným. Studenti se vydali také do kina na přednášku o Barmě, sešli se ale i na přednášce Mgr. Pavla Martince o komiksové literatuře. Studenti školy se zúčastnili projektu „Vědci studentům -100 vědců do středních škol“ a své zážitky jim povyprávěl prof. RNDr. Jan Lepš. Humpolecké gymnázium zorganizovalo soutěžní dopoledne pro žáky okolních základních škol s názvem Věda nejen pro Alfréda. Škola pokračovala ve vzdělávacím cyklu pro seniory s názvem Škola pro každý věk.  Ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí v Humpolci byla instalována výstava „Jaro a velikonoce tradičně, vesele a hravě“. Škola nevynechala účast na republikovém kole GLOBE games, zapojila se do programu "Děti učí děti". Konal se den otevřených dveří a prezentace Škola na zkoušku. Studenti doprovodili cyklistu Josefa Zimovčáka při dobročinné jízdě na Staré dámě a připravili si také dvě divadelní představení, pohádku O dvanácti měsíčkách a O Sněhoráčkovi a trpaslenkách. Vydali se také za kulturou do Horáckého divadlav Jihlavě a pražského divadla Goja Music Hall. Gymnázium dr. A. Hrdličky bylo prezentováno na ČT Déčko v pořadu U6-úžasný svět techniky. 
Již druhým rokem probíhala jednou za měsíc činnost regionálního centra projektu Elixír do škol, kde se pod vedením garanta Mgr. Jaroslava Saláka scházeli vyučující fyziky z humpoleckého regionu k pravidelným praktickým pokusům a čas si našli i na exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze. 
Humpolecké gymnázium se poprvé účastnilo jednotných přijímacích zkoušek konaných na školách zřizovaných Krajem Vysočina. Škola také poprvé využila možnosti spolupracovat s autorizovaným zkouškovým centrem P.A.R.K., které zaštiťuje mezinárodní jazykové zkoušky FCE. Pět studentů zkoušky úspěšně složilo a dočkalo se také proplacení povinného poplatku z prostředků nadačního fondu gymnázia. Obnovila se činnost školního parlamentu a rozšířila se nabídka zájmových kroužků.
V průběhu letních prázdnin se povedlo zrekonstruovat střechu nad hlavní budovou školy. Opravy byly placeny z prostředků zřizovatele školy Kraje Vysočina a provedla je firma Prácheňský nákladem přesahujícím 500 000 Kč.
Školu navštívila krajská radní pro školství Ing. Jana Fialová. V létě se škola zapojila do ministerské výzvy číslo 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, díky níž se několik vyučujících zúčastnilo vzdělávacích pobytů v zahraničí.
Závěr kalendářního roku byl poznamenán obrovskou tragédií. Za ne zcela jasných okolností dne 10. prosince tragicky zahynul student 1. ročníku Jakub Sviták.
 
 
Česká zemědělská akademie
 
V roce 2015 byly na ČZA otevřeny tyto obory: Agropodnikání, Autoelektrikář, Autotronik, Chovatelství, Instalatér, Jezdec a chovatel koní, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanizace a služby, Opravář zemědělských strojů, Tesař a Zedník.
 Součástí ČZA Humpolec byl domov mládeže se školní jídelnou a hala pro praktickou výuku studentů. Škola měla tři odloučená pracoviště: v Humpolci, Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou.
Na škole pracovalo 97 zaměstnanců. Ředitelem byl Mgr. Otakar Březina, zástupcem pro pracoviště Humpolec - Nádražní Ing. František Čížek, zástupcem pro pracoviště Humpolec - Školní Ing. František Stiller a zástupcem pro pracoviště Světlá nad Sázavou Ing. Josef Horní.
ČZA byla členem Agrární komory a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Škola měla akreditaci k provádění kurzů Obecných zemědělských činností a byla pověřena kurzy ochrany rostlin. Všechny tyto akreditace udělilo Ministerstvo zemědělství České republiky. Dále byla škola Fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a spolupracovala s cechem Instalatérů ČR. Více než 40 let je také cvičnou školou pro pedagogickou praxi Institutu poradenství a vzdělávání ČZU v Praze.
Studenti reprezentovali školu na významných akcích a okresních, krajských i celostátních soutěžích. Jiří Novák na celostátní soutěži studentů zemědělských škol oboru Agropodnikání s minimální ztrátou na vítěze obsadil krásné druhé místo. Na pracovišti v Nádražní ulici proběhlo krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru instalatér pořádané brněnským Cechem TI.
Škola se zapojila do několika místních i celorepublikových projektů. Tradičně uspořádala masopustní průvod městem, v červnu proběhl Den ČZA s přehlídkou oborů školy v areálu školního statku pro děti ze ZŠ i MŠ a na zámku v Telči se uskutečnilo 12. slavnostní pasování absolventů na tesařské tovaryše.
Studenti absolvovali množství odborných exkurzí např. do pivovaru, na kozí a pštrosí farmu, do psího útulku, a zúčastnili se i mnoha veletrhů. Na škole probíhaly také výchovně vzdělávací akce, přednášky, besedy, či školení.
 
 
Školní statek Humpolec
 
Školní statek Humpolec již bezmála 130 let zajišťuje vedle zemědělské výroby zázemí pro praktickou výuku žáků zdejší České zemědělské akademie. I v roce 2015 učinil Školní statek, kroky pro zlepšení praktické výuky. 
Byla dokončena úprava porodny krav a vysokobřezích jalovic o přístřešek pro narozená telata, byly opraveny prostory pro výkrm býků a odchov jalovic. Díky těmto úpravám se omezily přesuny zvířat a zlepšilo se jejich pohodlí ve stájích. Školní statek díky zvýšené dojivosti vyrovnal snižování ceny mléka. Základní cena mléka byla v lednu 2014, 6,25 Kč/ l, v prosinci 2015 to bylo již jen 4,10 Kč/l, to je pokles o více jak dvě koruny.
Neodmyslitelnou součástí činnosti školního statku je pořádání jezdeckých závodů. Během roku 2015 se uskutečnilo na dusilovském závodišti hned několik jezdeckých dnů. K  nejdůležitějším akcím patřily zejména parkúrové závody Cena Města Humpolec v červnu a předkolo Zlaté podkovy v červenci.
V srpnu 2015 vyvrcholilo finále seriálu závodů Zlatá podkova a to již svým 50. ročníkem. K tomuto výročí si pořadatelé připravili celou řadu mimořádných akcí. V muzeu na Dolním náměstí byla otevřena výstava věnovaná 50leté historii jezdeckého sportu v Humpolci a na stejné téma byla vydána bezmála dvousetstránková publikace. Propagaci 50. ročníku ZP, který se konal pod záštitou předsedy senátu Milana Štěcha a ministra zemědělství Mariana Jurečky, pořadatelé věnovali velkou pozornost. V rámci propagace celého seriálu vycházely pravidelně informace o jednotlivých předkolech i o finále v časopise Zemědělec a Sport.  Oslovena byla i další tištěná média, rádia a televize. Pozornost této akci věnovala Česká televize, která připravila cca 60 min. záznam, který byl následně odvysílán na ČT4 a také Rádio Region, které vysílalo v neděli přímo z prostor závodiště. Součástí tohoto vysílání byla i divácká soutěž o hodnotné ceny. Propagace Zlaté podkovy byla zajištěna také přelety letadlem se zavěšeným  poutačem na 50. ročník ZP nad městy a vesnicemi našeho kraje. Výsledkem této aktivity byla rekordní návštěvnost závodů. 
V soutěži Zlatá podkova zvítězil Radko Heidenreich s koněm TIKSI (JK Loštice). Stříbrná podkova byla rozdělena do dvou kategorií. V té náročnější si nejlépe vedla MUDr. Eva Kratochvílová a CAMILA (JK BEKA Loučka). Druhou kategorii nejlépe zvládl Jaroslav Hatla a REENMOREALFIE. Nejlepším vozatajem v královské disciplíně čtyřspřeží se stal Jiří Jirásek z JK Robousy. V hlavní soutěži Mistrů opratí dvojspřeží nejlépe zvládl celé třídenní závody Václav Coufalík z JK Coufalík. V jednospřežích si nejlépe vedl Jan Exnar a zlatou příčku v soutěži dvojspřeží pony získal Tomáš Palán.
Závodiště si kromě jezdců oblíbili i chovatelé psů, kteří zde pravidelně pořádali výstavy a soutěže ohařů, kolií a retrívrů.
 
 
Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o
 
Střední školu informatiky a cestovního ruchu v roce 2015 navštěvovalo 386 žáků. Ředitelkou byla Mgr. Marie Loskotová a zástupkyní Mgr. Marie Kotenová.
Studenti školy během roku absolvovali několik odborných exkurzí do Billy Mladotice, na sběrný dvůr Humpolec, do hotelu Panorama, do Muzea gastronomie, či na Jatka Humpolec. Účastnili se i mnoha seminářů a besed. Studenti měli také možnost vyjet na poznávací zájezd do Prahy, jazykový pobytový kurz a seznamovací kurz pro první ročníky. Vybraní studenti se zúčastnili natáčení finálního dílu pořadu České televize Nejchytřejší Čech. Na škole proběhl workshop Studijní cesta Evropské komise – Brusel, školení rezervačního systému firmy PREVIO, s.r.o. a preventivní akce Dopravní nehodou to začíná.
 
 
ZUŠ Gustava Mahlera
 
Základní umělecká škola Gustava Mahlera poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých předmětech. V roce 2015 bylo na škole vyučováno celkem 586 žáků. V hudebním oboru to bylo 371 žáků, ve výtvarném oboru 108 žáků a v tanečním oboru 112 žáků. Studium v roce 2015 ukončilo 50 absolventů. Na umělecké školy byli přijati z výtvarného oboru dva žáci pro studium střední umělecké školy a jeden žák na vysokou uměleckou školu. Celkový počet zaměstnanců ZUŠ Gustava Mahlera byl 25. Z tohoto počtu bylo 21 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci.
Žáci školy se účastnili uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT v okresním, krajském i celostátním kole soutěží ZUŠ - zpěv sólo, komorní zpěv, dechové dřevěné nástroje, dechové žesťové nástroje, bicí nástroje a taneční obor. Studenti školu reprezentovali i v dalších soutěžích. Ve většině z nich dosáhli velmi pěkných umístění. Ředitelství ZUŠ G. Mahlera a vyučující výtvarného a tanečního oboru navrhli některé žáky školy na cenu Talent Vysočiny 2015. Oceněni byli žáci Simona Ulrychová (zpěv), Michaela Tejkalová (výtvarný obor) a Eliška Janeková (výtvarný obor).
V roce 2015 uskutečnili žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru celkem sto čtyřicet sedm prezentací. Z tohoto šedesát šest v koncertním sálu školy. Dále byl koncertní sál využit devíti cizími subjekty. Žáci hudebních předmětů vystupovali při třídních, veřejných, absolventských a vánočních koncertech a na koncertech pro seniory. Někteří žáci vystoupili i při charitativním koncertu v evangelickém kostele.
Výtvarný obor školy uspořádal veřejnou výstavu prací absolventů Votavožatský ploty a výstavu výtvarných prací žáků v humpoleckém muzeu Jaro a Velikonoce. Na zámku v Žirovnici pokračovala výstava prací z let minulých. Práce žáků byly představeny také při výstavě knih v Pelhřimově. V galerii půdní vestavby proběhla prezentace floristiky a panelové prezentace. 
Taneční obor uskutečnil během roku vystoupení všech žáků pro veřejnost, žáky MŠ, ZŠ a gymnázia v sále kina.
Pro město škola zajistila šestnáct vystoupení při vítání občánků.
Ředitelství školy vynaložilo v roce 2015 řadu finančních prostředků na pořízení hudebních nástrojů a materiálního zabezpečení interiérů jednotlivých tříd. Byly také zakoupeny počítače všem učitelům pro vedení elektronické evidence při dokumentaci žáků jednotlivých tříd ZUŠ.
Snahou učitelů a ředitelství školy je udržet stávající kvalitu a úroveň studia vyučovaných předmětů. Umělecké školy jsou významnou složkou při výchově školní mládeže. Ředitelství školy má oporu v kolektivu pedagogů, kteří dobře vedou studium žáků v uměleckém vzdělávání. Výsledky jsou pak pro všechny motivací.
 
 
Dětský domov
 
V roce 2015 bylo v dětském domově 29 dětí. Humpolecký domov je domovem rodinného typu, což umožňuje výchovu dětí co nejvíce podobnou podmínkám rodiny. Soustředí se na přípravu na samostatný život. Snaží se děti naučit běžným činnostem – úklidu, praní, žehlení, nakupování spotřebního materiálu i potravin. V rámci celodenního stravování, stanoveného na každou neděli, se děti aktivně zapojovaly do sestavy jídelníčku, samotné přípravy jídel, stolování, mytí nádobí, ale i dodržení stanoveného rozpočtu.
Během roku proběhlo v domově i mimo něj mnoho různorodých akcí a besed. Konaly se sportovní soutěže - přespolní běh, florbalový turnaj, gymnastika, či sportovní hry. Děti domov reprezentovaly také v tanečních, uměleckých a literárně dramatických soutěžích. Domov navštívil Divadlo Hybernia a představení loutkového divadla. 
Volnočasové aktivity se soustředily na všechny druhy výchov, nejčastěji na tělesnou, pracovní, hudební, výtvarnou a estetickou. Svoje místo v činnostech měla ale i výchova zdravotní, dopravní, rozumová, environmentální, či výchova k finanční gramotnosti. Materiální vybavení domova umožňovalo realizaci výchov na velmi dobré úrovni a bylo plně využíváno. Děti měly k dispozici jízdní kola, brusle, lyže, venkovní prolézačky, trampolínu, výtvarnou dílnu s keramickou pecí, nebo hudební nástroje. Byly také zapojeny do zájmových činností mimo domov ve SVČ, ZUŠ, ZŠ a TJ Jiskra Humpolec, vychovatelé organizovali pěší výlety do okolí s různým zaměřením a návštěvy plaveckého bazénu.
Úkolem pedagogů bylo vést děti k rozvoji schopností, naslouchání druhým, vhodné reakci na kritiku, vedení diskuze, sdílení pocitů a názorů. Spolupráce dětí různého věku je také podstatným prvkem prevence šikany starších dětí vůči mladším. Děti dostávaly komplexní zpětnou vazbu od vychovatelů. Byly informovány o svém pokroku i nedostatcích.
Ani o prázdninách se děti nenudily, mohly vyjet do Krkonoš, na ozdravný pobyt na Lipně, na soustředění do Prahy v rámci projektu Hejbejte se a zpívejte, nebo na rekreační pobyt v Pikovicích pod Medníkem. Část prázdnin pak děti trávily u rodičů nebo jiných příbuzných a na rekreační chalupě v Křepinách, kde v roce 2015 proběhla oprava topení a byla dokončena úprava pergoly. V interiéru domova došlo k výměně dveří a na zahradě byl vyměněn plot. Proběhla také celková rekonstrukce kanceláře hospodářky. 
 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
 
 
Rodinný pivovar Bernard a.s.
 
Rodinný pivovar Bernard v Humpolci je tradičním výrobcem předního českého piva. Výstav pivovaru byl v roce 2015 – 302 200 hl., meziroční nárůst je 14,4 procenta. Velice pozitivní i přes nárůst je udržení poměru sudové versus lahvové pivo (61 %: 39 %). Prosinec 2015 byl měsíc s nejvyšším meziročním nárůstem výstavu + 6 179 HL (+ 27 %), červenec 2015 = měsíc s nejvyšším výstavem v historii pivovaru 34 567 HL.
Pivovar v současnosti vyváží do 35 států světa. Nepasterizované pivo Bernard se čepuje v 2 000 restauracích v České republice a 350 restauracích na Slovensku. Pivovar zaměstnává 185 pracovníků v pivovaru, 23 ve Sladovně Bernard v Rajhradě u Brna, dopravu zajišťuje firma Hrobský. Současná kapacita ležáckého sklepa je 26 400 hl. Rodinný pivovar Bernard je malým pivovarem s tržním podílem 1,7 procenta českého trhu. Za rok 2015 získal pivovar celkem 43 ocenění, z nichž nejvýznamnější byla: CZECH TOP 100 – 2. místo v ČR v oboru potravinářského a tabákového průmyslu, CZECH TOP 100 - nejobdivovanější firma Vysočiny 2014, 1. místo v soutěži Zlatý středník - Nejlepší firemní periodikum, Stanislav Bernard získal ocenění Podnikatel roku Kraje Vysočina, 2. místo firma roku Kraje Vysočina, Odpovědná firma roku 2015 Kraje Vysočina, 1. místo World Beer Awards, London a mnoho dalších.
Pivovar podporuje již tradičně sportovní aktivity: Fotbalový klub Humpolec, Hokejový klub Humpolec, TJ Jiskra Humpolec, AMK Zálesí Humpolec. Je garantem soutěže o nejvšestrannějšího žáka – Mládí Humpolec, partnerem Zlaté podkovy. V červnu proběhl již 21. ročník BERNARD FESTU s účastí několika tisíc návštěvníků a v zimní sezoně 15. reprezentativní ples.
 
 
DH Dekor
 
V roce 2015 došlo k rozšíření technického vybavení haly pro výrobu nábytkových dílců. Šlo o vrtačku, rozmítací pilu a olepovací stroj. Pro nové stroje bylo nutné také vybudovat nové odsávání pilin. Jak se rozšiřují výrobní prostory, tak je třeba řešit skladové prostory. Tato věc se zatím řeší provizorně převážením materiálu do nevyužívaných budov v rámci areálu.
V roce 2015 bylo vyrobeno 12 081 tis. m2 impregnovaného papíru, bylo zalaminováno 6.257 tis. m2 dřevotřískové desky a MDF desky. Bylo vyrobeno 7 049 tis. ks nábytkových dílců.
Celkové tržby firmy v roce 2015 byly téměř stejné jako v r. 2014. Bohužel, výsledek hospodaření byl záporný, a to 1,9 mil. Kč. Důvodem byla mnohem pracnější výroba bez odrazu v realizačních cenách.
V roce 2015 se dále rozšiřovala přímá spolupráce s firmou IKEA Components. Pro IKEA Components bylo vyrobeno 786 tis. ks nábytkových dílců.
Po celý rok fungovala nová kotelna na zemní plyn, vedlejší produkty výroby, tj. odřezy dřevotřískových desek, které se v kotelně dosud spalovaly, budou nově zpracovány v Lukavci. 
Společnost na konci r. 2015 zaměstnává okolo 224 pracovníků. Výkyvy naplněnosti výroby řeší prostřednictvím zaměstnávání agenturních pracovníků.
 
 
 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
 
 
Český rybářský svaz MO Humpolec
 
K prosinci 2015 bylo v MO evidováno celkem 501 dospělých členů a 61 dětí do 15 let. Oproti předešlému roku tak došlo k poklesu o 14 dospělých a 11 dětí.
Stále více rybářů i naprostých amatérů hojně využívalo možnosti rybolovu na Hadině. V roce 2015 se na tento rybník prodalo 1 916 ks povolenek v celkové hodnotě 1 681 400 Kč.  Na krajské sportovní revíry bylo vydáno celkem 480 ks MP povolenek a 32 ks P povolenek. Celková tržba za všechny druhy svazových povolenek (bez Hadiny) činila 655 650 Kč.
Hodnota nakoupených ryb do všech revírů včetně násad do vlastních chovných vod činila 1 940 176 Kč. Do všech sportovních revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 788 230 Kč, což je historicky nejvyšší suma za násady ryb.
Na revírech v péči MO Humpolec bylo v roce 2015 uloveno celkem 8 323 ks ryb v celkové váze 120 q a v tržní hodnotě 900 000 Kč.
Ostrahou chovných rybníků a sportovních revírů je ze zákona pověřena rybářská stráž a v roce 2015 ji vykonávalo celkem 13 členů MO s celokrajskou působností. Na revírech bylo provedeno 249 obchůzek, při nichž bylo zkontrolováno 594 rybářů.
Členové místní organizace odpracovali celkem 7 303 brigádnických hodin. Na rybochovných zařízeních byly v průběhu roku provedeny následující opravy: byla zhotovena nová kovová lávka na rybníku Mlýnský, byly odtěženy spadlé nebo staré stromy na rybnících Peruš, Trdlo, Mlýnský, Dvorák a Lavičky, byly upraveny sjezdy a koruny hrází na rybnících Peruš, Trdlo a Lipky. Na Hadině došlo v levé horní části k úpravě břehu a jeho osetí v délce cca 150 metrů. V hospodářském středisku byly provedeny pouze drobné opravy na budovách a vnitřním zařízení. Z dotačního fondu OP Rybářství byl zakoupen nový automobil TOYOTA 4x4 v celkové pořizovací hodnotě 730 000 Kč. Na sklonku roku uhradili rybáři Jihočeskému územnímu svazu 400 000 Kč, poslední splátku třímilionové půjčky na Hadinu.
Odbor kultury uspořádal v průběhu roku devět akcí. Jednalo se o besedu s důchodci, rybářský ples, školení nových členů, rybí hody, výroční členskou schůzi a troje rybářské závody. V domě dětí se scházely dva kroužky mladých rybářů nově pod vedením Václava Prokopce. Kroužek rybolovné techniky vedli stejně jako v předchozích letech manželé Míkovi. Mladí závodníci se zúčastnili 16 různých závodů. Na mistrovství ČR žáků a juniorů skončili tentokrát ve druhé desítce. Vedoucí kroužku Robert Mík, který ještě sám aktivně závodí, se se svými výsledky kvalifikoval do Světového poháru, v němž k nejlepším umístěním patřilo 1. místo družstva mužů ČR na MMČR a několik pódiových umístění v různých závodech jednotlivců.
 
 
Svaz důchodců ČR
 
Svaz důchodců České republiky v roce 2015 oslavil 25. výročí založení celorepublikového SD a zároveň i založení organizace v Humpolci. Stejně jako v předchozích letech měl svaz kolem 400 členů.
Svaz pořádal množství volnočasových aktivit v duchu motta: důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Členové se sešli na 15 malých a 3 velkých schůzích a ve spolupráci s gymnáziem dr. A. Hrdličky, městskou knihovnou, městským úřadem, či BESIPem proběhlo několik přednášek. Členové svazu se zúčastnili zájezdu do Janáčkova divadla v Brně, do divadla Hybernia v Praze a na koncert do Stráže n/N. Dvaceti členům svaz zajistil týdenní wellnes pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí a 92 členů vyjelo na poznávací zájezd do Podkrušnohoří. Proběhly také výlety do Prahy a na střední Moravu. Ve spolupráci s TJ Jiskra svaz uskutečnil První sportovní hry. V knihovně proběhla výstava šikovných rukou „Ani my nezahálíme“. Turistická skupina ušla na 45 vycházkách 539 km. Rada seniorů při MěÚ v Humpolci, kterou svaz tvoří společně se Svazem tělesně postižených, se při pravidelných diskuzích scházela s vedením města i s radními Kraje Vysočina.
Pestré nabídky akcí se v roce 2015 zúčastnilo celkem 3 232 důchodců.
 
 
Český zahrádkářský svaz
 
ZO ČZS měla v roce 2015 celkem 80 členů hospodařících na osadách v rozloze 3,38 ha rozdělených do dvou lokalit - Okružní a Rybníček, rozčleněných do 82 zahradních dílců.
Činnost byla zaměřena převážně na pěstování květin, ovoce a zeleniny a sloužila také k rekreaci členů, jejich rodinných příslušníků a přátel. V roce 2015 ukončili činnost 3 členové a následně byli přijati 3 noví členové, čímž se stav členské základny nezměnil.
 
Český svaz chovatelů
 
Hlavní oblastí činnosti chovatelů byla výchova a příprava zvířat na místní, okresní, celostátní a mezinárodní výstavy. Hlavní událostí sezóny byla humpolecká výstava, která v roce 2015 proběhla tradičně koncem měsíce srpna.
Členové organizace se podíleli na údržbě chovatelského areálu v Jihlavské ulici. V souvislosti s tímto pozemkem nebyly dosud vyřešeny majetkové záležitosti, táhnoucí se z předešlého roku, kdy královéhradecká diecéze podala žádost o navrácení majetku. Během roku probíhala jednání s církví a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož výsledkem bylo, že organizace dostala tento pozemek na tři roky do bezplatného pronájmu.
 
 
Český svaz včelařů
 
Včelařská organizace měla v roce 2015 celkem 167 členů s 1 657 včelstvy, nově bylo přijato 8 členů. Včelařský rok 2015 se významně vyznačil množstvím medu ve snůšce. V prosinci 2015 se konal X. sjezd Českého svazu včelařů České republiky.
Veškerá činnost organizace se řídila rámcovým plánem práce na rok 2015. V oblasti péče o včelstvo proběhlo ošetření včelstev proti varroáze. V oblasti vzdělávání se uskutečnila včelařská přednáška spolu se včelařským zájezdem do Křtin. Celkem se konalo osm výborových schůzí a jedna výroční členská schůze. V Senožatech byla vybudována včelařská stezka. Pro údržbu včelařského skanzenu bylo prováděno sečení trávy a brigáda na úklid po prováděných stavebních pracích na krovu nad výstavním sálem.
 
 
Myslivecký spolek Humpolec
 
V důsledku vzniku nového občanského zákoníku došlo na začátku roku ke změně názvu organizace z Mysliveckého sdružení Orlík Humpolec na Myslivecký spolek Humpolec. S tím bylo spojeno sepsání a odhlasování nových stanov a nové volby předsednictva.
Kvůli neustálému úbytku zvěře v důsledku zvyšování cestovního ruchu a pytlačících psů v katastru Humpolce, bylo MS nuceno zvýšit přikrmování zvěře, zintenzivnit kontroly mysliveckých zařízení a nakoupit drobnou zvěř pro výcvik loveckých psů. Nově bylo zřízeno několik mysliveckých pozorovacích zařízení, napajedel, umělých nor na odchyt škodné a zavlečené zvěře.
V měsíci květnu proběhla na dusilovském závodišti Zlaté podkovy mezinárodní klubová výstava retrieverů a loveckých slídičů a mezinárodní výstava dlouhosrstých i krátkosrstých kolií a sheltií. Myslivci také zařídili občerstvení pro jezdce Zlaté podkovy a příznivce jezdeckého sportu v areálu Školního statku ve dnech konání jezdeckých závodů.
 
 
Klub českých turistů
 
Rok 2015 zahájili humpolečtí turisté tradičně pochodem Novoroční čtyřlístek. Opět se konaly pravidelné středeční pochody v okolí města Humpolce, ale i do vzdálenějších míst, dostupných veřejnou dopravou. Víkendové jednodenní výšlapy během roku vedly namátkou například na Buchlov, Buchlovice, Lysou horu, Macochu, do Lednicko-Valtického areálu i na další zajímavá místa. V únoru proběhl týdenní lyžařský pobyt v osadě Dolní Morava.
V dubnu se KČT v Humpolci zapojil do akce Turisté přírodě a kulturním památkám, která byla věnována ochraně přírody, kulturního a životního prostředí. Na Naučné stezce Březina a v okolí hradu Orlíka sebrali turisté během dopoledne sedm pytlů odpadků, což představuje 42 kg převážně plastů, kovů a skla. V měsíci srpnu proběhla tradiční týdenní akce, při níž turisté navštívili Krušné hory a západočeská města v Ašském výběžku.
V září KČT Humpolec uspořádal 41. ročník celostátního pochodu Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem. Trasy byly vyznačeny v okolí města Humpolce se zakončením na hradu Orlíku. Na vydařené akci se sešlo téměř 160 účastníků.
V měsíci říjnu humpolecký odbor pod vedením předsedy klubu Rostislava Ježe zorganizoval seminář vedoucích a cvičitelů turistiky v rekreačním středisku Želivka u sedlické hydroelektrárny. Ve stejném termínu proběhl také pochod zařazený do evropské turistické akce EURORANDO 2016 ve znamení energie. Do pochodu byla začleněna čtyři místa spojená se zdrojem energií - hydroelektrárna Sedlice, vodní nádrž Vřesník, vodní nádrž Sedlice a vodní nádrž Trnávka.
 
 
Sportovní spolek sportace, z. s. 
 
Sportace je samosprávným, dobrovolným, nevládním, nepolitickým, neziskovým spolkem příznivců sportu, který vznikl v roce 2014 za účelem profesionalizace činnosti mnohých dobrovolníků, která před založením spolku neměla konkrétní právní formu. Základním posláním této asociace je především pořádání rozličných sportovních akcí v rámci propagace účelného, aktivního a nekonzumního trávení volného času a rozvoj a podpora sportu a sportovních aktivit v Humpolci a okolí s důrazem na posílení identity obyvatel s obcí. Humpolec je tak nejen Městem pro byznys, ale také Městem (v) pohybu.
Vytčený cíl se od samotného počátku působení sportace daří naplňovat. Veškeré akce, které spolek v roce 2015 uspořádal, byly přístupné nejen jeho členům, ale i každému, kdo měl zájem se jich zúčastnit. Na závodech pořádaných v gesci spolku, které zahrnovaly podniky běžecké, cyklistické i triatlonové, v úhrnu aktivně participovalo přes 300 sportovců, přičemž obdobný byl i počet přihlížejících diváků. Část výtěžku ze startovného byla použita na charitativní účely. Zakládajícími členy spolku byli Lukáš Jirák, Libor Voplakal a Tomáš Voplakal.
 
 
 
KULTURA
 
 
Městské kulturní a informační středisko
 
Informační středisko navštívilo v roce 2015 celkem 31 783 návštěvníků, z toho cca 30 638 místních občanů a turistů z České republiky. Zahraničních turistů bylo cca 1 145.
Během roku uspořádalo MěKIS tradiční akce jako Honzlův Humpolec, Majáles, S kolem kolem Humpolce, Tóny v zahradě, Mládí Humpolec, Peklo i řadu dalších jednorázových akcí.
Na podzim vznikla v městském kulturním a informačním středisku myšlenka na vytvoření perníkových kamen ve skutečné velikosti, která by společně upekli občané města Humpolec. Nápad se podařilo zrealizovat během dvou následujících měsíců - občané byli vyzváni k tomu, aby pomohli upéct perníkové kachle a během krátké doby byl dostatek materiálu na stavbu kamen. Slavnostní odhalení proběhlo v uvolněné předvánoční atmosféře za účasti zastupitelů města. Rekordní humpolecká perníková kamna byla zapsána v České knize rekordů jako kamna, která si upekli obyvatelé jednoho města. Kamna se stala součástí národopisné expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci. Celkem bylo upečeno 224 kachlů, 3 dvířka do trouby a do kamen, 1 ryba do pekáče na kamna a 1 kočička spící na peci. Na kamna padlo 12 kg mouky, 4,2 kg cukru moučky, 60 vajec, 1,5 kg tuku, 60 lžic medu a 15 sáčků perníkového koření.
 
 
Mládí Humpolec
 
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města proběhla 5. 11. 2015 a na divadelní scéně kina bylo opravdu veselo. Sešla se tam “správná parta” žáků a studentů humpoleckých, základních a středních škol, jejich učitelů, a partnerů soutěže Mládí Humpolec, v níž se již 15 let odměňují talentovaní žáci města. Celá slavnost se nesla ve svižném duchu muzikálu Pomáda.
Na prvním místě v kategorii A (žáci nižších stupňů základních škol) se umístil Karel Říha ze Základní školy Hálkova, s počtem 1378 bodů. Za své studijní výsledky dostal poukázku od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard na výběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě 3000 Kč.
V kategorii C (studenti středních škol a učilišť) bylo odměněno 6 studentů. Každá střední škola zde nominuje dva své nejlepší studenty – za gymnázium to byl Aleš Krčil a Martina Kasalová, za ČZA – zemědělskou školu Anna Bohuslavová a Simona Bozděchová a za ČZA – technické učiliště Jakub Kroupa a Marek Matoušek. Všichni tito studenti dostali poukázky na výběr zboží v hodnotě 2000 Kč od hlavního partnera kategorie C, společnosti MHA, s.r.o. a partnera soutěže Stampi mobil, s.r.o. 
Poslední hodnocená kategorie byla pro studenty vyšších ročníků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Tato kategorie se ještě dělí do dvou částí – hodnotí se zde talentovaní studenti (B- Student) a sportovci (B – Sportovec).
Nejlepším sportovcem se v letošním ročníku stal Jiří Blaha ze Základní školy Hradská. Od společnosti SPACE COM spol. s r.o. získal poukaz na 2500 Kč na výběr zboží dle vlastního výběru.
Nejvšestrannějším studentem se stal Matěj Doležálek z Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky, který počtem získaných bodů několikanásobně převyšoval body ostatních. Cenu ve výši 4000 Kč mu darovala akciová společnost Profil Nábytek.
Celková částka 5799 bodů mu vynesla nejen první místo ve své kategorii, ale také titul Absolutní vítěz 15. ročníku soutěže, a proto získal ještě další dar - garant soutěže Rodinný pivovar Bernard mu věnoval fotoaparát.
 
 
Městská knihovna Humpolec
 
Hlavním zaměřením Městské knihovny v Humpolci je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Mimoto se v roce 2015 v knihovně uskutečnilo 40 kulturních a 78 vzdělávacích akcí, z toho 21 kulturních a 40 vzdělávacích akcí uspořádalo dětské oddělení.
Proběhly kurzy cizích jazyků, cykly přednášek, semináře a autorská čtení. Senioři zdarma absolvovali kurzy anglického jazyka zrealizované ve spolupráci s Dobrovolnickými centry Fokusu Vysočina. V průběhu roku se konaly oblíbené tvůrčí dílny, které mají v knihovně dlouholetou tradici. Dětské oddělení knihovny připravilo během prázdnin maraton čtení, pozvalo děti do Letní platformy v parku Stromovka na dopoledne se spisovatelkou a výtvarnicí Andreou Popprovou, proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře, byla vyhlášena soutěž s názvem Tatínek – čtenář. Dětské oddělení knihovny se také připojilo k projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V rámci této akce knihovnu několikrát během školního roku navštívili školáci ze ZŠ Hradská. Cílem projektu bylo přesvědčit čtenáře o tom, že čtení je zejména zábavou a ne pouze povinnosti. V rámci programu děti obdržely vlastní čtenářské průkazky a dozvěděly se, jak to v knihovně chodí. Při slavnostním vyhodnocení projektu každý z žáků obdržel knihu Jiřího Žáčka Odemyky zamyky a odznáček Už jsem čtenář.
Městská knihovna se také na chvíli proměnila ve školu čar a kouzel podle knihy J. K. Rowlingové. Na účastníky čekal pečlivě připravený program plný soutěží a úkolů po vzoru fantastického světa studentů z Bradavic. Všichni se oblékli do kostýmů bradavické školy. Během sobotního podvečera bylo v knihovně možné potkat kolem osmdesáti účastníků.
V oddělení pro dospělé byl spuštěn dlouhodobý projekt s názvem Semínkovna v knihovně. Vznikl ve spolupráci knihovny s Blankou Jiskrovou a je určen všem zahrádkářům. Jde o iniciativu, která se rozvíjí na mnoha místech ČR na podporu svobodného sdílení osiva, semínkaření a přírodního zahradničení. Součástí byla výstava knih se zahradnickou tématikou.
V roce 2015 pokračovala také úprava knihovního fondu v oddělení pro děti, došlo i k přesunu regálů a přemístění literatury z internetové studovny do místnosti pro naučnou literaturu v oddělení pro dospělé čtenáře a ke změně systému v uspořádání stále se navyšujících rezervací knih. V závěru roku bylo započato s novou organizací knih ve skladu, který je vybudován v prostorách budovy kina. V průchodu knihovny byl v červenci umístěn bibliobox, který slouží k vracení knih v mimoprovozní době knihovny. Rozvíjela se také dobrovolnická činnost, nejvíce dobrovolníků bylo z řad studentů.
 
 
Muzeum dr. Aleše Hrdličky
 
V roce 2015 oslavilo humpolecké muzeum 120. výročí svého založení. Oslavy, během nichž mohli návštěvníci v muzejních expozicích potkat jejich oživlé obyvatele a seznámit se s historií muzea, proběhly v červenci.
I v roce 2015 nabízelo muzeum široké veřejnosti 5 stálých expozic, ve kterých byl zpřístupňován sbírkový fond. Expozice byly také hojně využívány školami všech stupňů k rozšíření výuky. V roce 2015 navštívilo expozice muzea celkem 2 421návštěvníků, z toho 939 v hromadných výpravách (37 výprav). Badatelské služby muzea využilo 41 osob, především studentů.
Během roku se v muzeu konalo 21 výstav, které navštívilo 4 090 návštěvníků. Nejčastěji byly zařazovány výstavy umělecké, vedle nich však dostaly prostor i výstavy vzdělávací. V roce 2015 to byla ekologická výstava Třídit je COOL aneb Kam s čím? a přírodovědná výstava Čus vydrus, uspořádaná ve spolupráci s občanským sdružením Zelené srdce. Nejnavštěvovanější byla výstava ZUŠ a gymnázia Jaro a Velikonoce tradičně, vesele a hravě (600 osob), dále výstava Květnové dny 1945 v Humpolci, kterou připravilo muzeum k 70. výročí konce II. světové války (350 osob), a vánoční výstava Daniely Kociánové (340 osob).
Kromě výstav muzeum přichystalo čtyři muzejní vycházky, na kterých zve návštěvníky za poznáním také ven mimo svou budovu. Zimní vycházka vedla po stopách kronikáře Jana Kamarýta a měla rekordní účast blížící se počtu 100 návštěvníků. Jarní vycházka vedla po části naučné stezky Březina, letní vycházka byla za motýly kolem řeky Želivky a podzimní do lesa na houby.
Třetím rokem také pokračoval přednáškový cyklus Věda v muzeu. Ve stylizovaném kavárenském prostředí velkého výstavního sálu přednášeli přední čeští vědci se zajímavými tématy. Proběhlo celkem 6 přednášek, na kterých vystoupili Mgr. Michal Šimo, RNDr. Zuzana Chládová, Ph.D., prof. PhDr. Milena Lenderová CSc., RNDr. Radek Mikuláš, CSc.,  prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. a Mgr. Petr Grulich, Ph.D. 
Z dalších akcí muzeum připravilo již 9. ročník muzejní noci, tentokrát na téma Život na statku. Na muzejní zahradě pro tuto příležitost vyrostl statek s živými zvířaty a návštěvníci si mohli vyzkoušet práci dráteníka, kováře, včelaře nebo samotného sedláka. Na konci školního roku tradičně proběhla akce „S vysvědčením do muzea“ a během prázdnin „Prázdninové malování“. Koncem roku se pak muzeum, společně se všemi organizacemi MěKISu, zapojilo do akce Projděte si peklem a do výroby perníkových kamen.
V muzeu byla vypracována kronika města za rok 2014. 
 
 
Kino
 
Na divadelní scéně se v roce 2015 uskutečnilo 23 večerních kulturně společenských a zábavných pořadů včetně představení souborů DSJH a Čech a Lech pro 5 395 diváků. Divácky nejúspěšnější byla divadelní představení Sbohem zůstávám, Vše o mužích, Chlap na zabití, vystoupení Michala Nesvadby pro děti – Michal je pajdulák a koncert Jakuba Smolíka.
Pravidelnou přehlídku amatérských divadelních souborů Honzlův Humpolec 2015 zahájil divadelní soubor Divadla konzervatoře Praha – Baladou pro banditu, další pátky vystoupily DS Karla Čapka Třešť s hrou Noc na Karlštejně, DOS Želiváci Želiv s hrou Babička v trenýrkách a přehlídku uzavřel divadelní soubor DSJH s veselohrou Muži v offsidu. Festival navštívilo celkem 1 064 diváků.
Divadelní představení pro děti a žáky škol z Humpolce a okolí byla sestavena z klasických pohádek v provedení profesionálních divadel malých forem. Představení navštívilo 1 090 dětských diváků.
Filmová představení kina v roce 2015 navštívilo 9 430 diváků na 243 představeních. Nejnavštěvovanějšími českými filmy byly Babovřesky 3, Fotograf, Hodinový manžel, Život je život, Padesátka a pohádka Sedmero krkavců. Ze zahraničních pak Padesát odstínů šedi, Star Wars: Síla se probouzí a dětský animovaný film Mimoni.
Stálou přízeň si udržují filmové přehlídky Voči, které se konaly již po jednadvacáté a své příznivce si drží i filmové festivaly dokumentů Expediční kamera a Snow film fest.
Základní školy uspořádaly v prostorách kina školní akademii, mateřské školy využily divadelní scénu pro slavnostní vyřazení předškoláků s vystoupením pro rodiče. Žáci ZUŠ Gustava Mahlera během šesti předvánočních představení pro žáky škol a rodiče ukázali, co se naučili.
Program v klubu kina byl sestaven z obvyklých schůzek a besed různých organizací, zkoušek humpoleckých ochotnických souborů a občasných prodejních nebo prezentačních akcí. Svaz důchodců uspořádal výstavu prací svých členů a promítání turistických aktivit.
Během podzimu firma OKASO instalovala klimatizaci s rekuperací pro sál kina za celkovou částku 1 170 000 Kč.
 
 
Divadelní soubor Jindřicha Honzla
 
Ochotnický divadelní soubor Jindřicha Honzla nazkoušel v roce 2015 dvě divadelní hry. První z nich, Zvíkovského raráška, předvedli ochotníci na začátku roku na divadelní scéně v sále kina celkem čtyřikrát pro 666 diváků. Druhou hru, Muže v offsidu, sehráli pětkrát pro 1 017 diváků.
 
Čech a Lech
 
V roce 2015 se pěvecký sbor scházel na zkouškách pravidelně každé úterý pod vedením sbormistryně Hany Augustové. V březnu se členové sboru zúčastnili Mezinárodního hudebního festivalu v Poděbradech a v dubnu absolventského koncertu žáků ZUŠ. V květnu proběhl ve výstavním sále Muzea dr. A. Hrdličky na Dolním náměstí tradiční Jarní koncert. Pěveckou sezónu zakončil 12. ročník setkání pěveckých sborů Tóny v zahradě. Během „sborových prázdnin“ se sbor sešel na Pouťovém zpívání a uspořádal pochod „Jak děkuje se andělům“ s cílem v Želivě. Na podzim sbor zahájil přípravu na zimní sezónu a následně uspořádal Vánoční koncert Aleluja!, kde vystoupil společně s dětským sborem Křišťálek při ZŠ Hradská. Členové sboru se zúčastnili předvedení vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře! v katolickém kostele sv. Mikuláše v Humpolci a na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vojslavicích a vystoupili také na tradičním vánočním koncertě v tolerančním kostelíku v Humpolci.
 
 
Loutkové divadlo
 
V roce 2015 zrealizovalo loutkové divadlo na domácí scéně 13 představení. V jarní sezóně proběhl 2. ročník festivalu Humpolecká marioneta, jehož se zúčastnili loutkáři z Třeště, Velkého Meziříčí a Polné. Soubor se opětovně zúčastnil nesoutěžního festivalu Kašpárkova Rolnička v Třešti s pohádkou Kašpárek straší doplněnou Kašpárkovou estrádou nacvičenou přímo pro tento festival. Přijal také pozvání na hostování v divadle ve Velkém Meziříčí, kde loutkáři zahráli představení Pohádka o zlaté rybce. 5. prosince po představení připravili členové souboru Mikulášskou nadílku pro malé diváky. Celkově soubor v roce 2015 sehrál 17 pohádek. 7. listopadu přivítali loutkáři na představení 120 000. návštěvníka. Všechna představení včetně festivalových a zájezdových shlédlo 1 236 dětí a 999 dospělých. Největší návštěvnost, 176 diváků, zaznamenali loutkáři 14. listopadu na pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Průměrná návštěvnost v divadle v roce 2015 byla včetně festivalových představení 128 diváků. Celkově se na činnosti loutkového divadla v roce 2015 podílelo 44 členů souboru, kteří divadlu věnovali 2 900 hodin svého volného času.
 
 
Hrad Orlík a skanzen Zichpil
 
V roce 2015 zavítalo na hrad Orlík 19 040 platících návštěvníků. Práce společnosti byla zaměřena převážnou měrou na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí. Stavební aktivity se soustředily na zastřešení objektu u vstupu do hradu, který má do budoucna sloužit pro posezení návštěvníků. Proběhl archeologický průzkum zaměřený na vykopání zasypaného objektu kuchyně vedle správního objektu, který přinesl mnoho zajímavých nálezů.
Na hradě se událo několik kulturních akcí - Jarní příkopy 2015, Otvírání hradů aneb z Orlíka na Lipnici po svých, Slunovrat na Orlíku, XIX. Středověké slavnosti, Sen noci, Tajemství hvězdné oblohy nad hradem Orlíkem, Výstava Křížek v polích, XV. Filmový festival Film a dějiny, Noční prohlídky na Orlíku v rámci Hradozámecké noci, či Budkování. Proběhly i hudební akce - Májový večer s kapelou Tymián, či Hudební festival Ozvěny prázdnin. Ani o vánočních svátcích se na hradě Orlík nenudili a v mimořádné otevírací době připravili program Advent začíná na hradě Orlíku a Silvestrovské rozhledy.
Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí, v červnu a září o víkendech. Průvodcovská služba byla zajišťována brigádníky z řad studentů. Za toto období skanzen navštívilo 375 platících návštěvníků.
 
 
Letní platforma Humpolec
 
Letní platforma Humpolec měla za ambici přivést do veřejného prostoru místní hudebníky, zájmové skupiny, lokální výrobce a realizovat zde různorodé kulturní a společenské akce regionálního charakteru. Na jednom místě tak představovala obyvatelům Humpolce široké spektrum aktivních jednotlivců, skupin nebo aktivit, které jim jejich region nabízí. Letní platforma Humpolec probíhala od června do srpna 2015 v parku Stromovka v Humpolci. Během třech měsíců zde proběhlo celkem 63 akcí různého charakteru, kterých se zúčastnilo přibližně 2 000 návštěvníků. Představily se zde regionální hudební skupiny, proběhly akce pro děti a seniory, prezentovali se zde například regionální výrobci mléčných produktů nebo lokální včelaři, na programu byly různorodé přednášky, workshopy, výstavy fotografií nebo letní kino.
V prostoru platformy byl umístěn klavír a pouliční knihovna - během dne volně přístupné veřejnosti. Na stěnách platformy se v průběhu léta vystřídalo šest výstav fotografií. Jednalo se o fotografie místních fotografů i o tematické výstavy k přednáškám nebo k historii města Humpolce.
Realizace Letní platformy Humpolec 2015 byla finančně podpořena místními podnikateli, městem Humpolec a krajem Vysočina.
 
 
Svařený Sáně
 
V období od 27. 11. 2015 do 31. 12. 2015 proběhla na Horním náměstí v Humpolci  kulturní aktivita, kterou pořadatelé pojmenovali Svařený sáně. Za tímto projektem stáli tři organizátoři, Milan Vaněček, Vlastimil Jelínek a Jiří Svoboda. Celý projekt fungoval tak, že na náměstí byl každý večer od 16:00 do 22:00 otevřen stánek, kde se prodávalo svařené víno a další horké nápoje a z tohoto prodeje se dotovaly kulturní akce.
První ročník tohoto projektu proběhl již v roce 2014, kdy se setkal s velkou přízní obyvatel Humpolce, a tak nebyl důvod neudělat takovou akci i v roce 2015. Proběhlo přibližně 17 akcí, které kombinovaly hudební produkci kapel místních i přespolních s vystoupením divadelních spolků z okolí Humpolce. Jednou z významných návštěv byla písničkářka Beata Bocek z Valašského Meziříčí. Organizátoři se dále soustředili na Zlatou neděli, kdy byl u Svařených sání připraven program na celé odpoledne. Vystoupil humpolecký pěvecký sbor Tucet nebo žáci a učitelé ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Během odpoledne byl na náměstí také k dispozici prodej kaprů a palačinkový vůz. 
V roce 2015 byla návštěvnost Svařených sání větší, než v prvním roce konání, z čehož lze vyvozovat, že se Sáně staly oblíbenou součástí předvánočního období.
 
 
MĚSTO HUMPOLEC
 
 
Stavební úřad
 
V roce 2015 bylo dokončeno 10 nových rodinných domů v Humpolci + 3 nové rodinné domy v místních částech a zahájena výstavba rodinných domů v nové ul. Oldřicha Kociána (v roce 2015 bylo vydáno povolení pro 5 novostaveb). Další 5 nových rodinných domků bylo povoleno různě po Humpolci + 1 dům na Vilémově a 1 dům ve Světlickém Dvoře.
 Probíhaly stavební úpravy bytových domů ve vlastnictví města Humpolec, SBD Pelhřimov i jednotlivých SVJ, které spočívaly zejména v zateplování domů a vestavbách nových výtahů. Nejvýznamnější stavební akce roku:
-přístavba administrativní budovy, II. etapa přístavby CK tanků a III. etapa přístavby ležáckých sklepů v pivovaru Bernard;
- zahájení přístavby expedice výrobní haly DH Dekor a stavební úpravy objektu kotelny v areálu Dřevozpracujícího družstva Lukavec v ul. Lnářské;
-demolice domu č. p. 412 Na Kasárnách a na jeho místě povolení stavby nové víceúčelové budovy (obchodní prostory + 3 bytové jednotky);
- přestavba objektu čp. 256 mezi Horním a Dolním náměstím; dále přestavba domu čp. 27 na Dolním náměstí a přístavba objektu čp. 31 na Dolním náměstí;
- stavební úřad povolil opravu dvorní části fasády budovy městského úřadu, včetně rekonstrukce střechy;
- město Humpolec provádělo rekonstrukci urnového háje a byla dokončena rekonstrukce ulic Žižkova a Smetanova;
- byly zahájeny práce na parku na Zichpili, pokračovaly práce na hradě Orlík;
- probíhaly terénní úpravy v areálu CTPark Humpolec II – ul. Pražská, následně byla povolena výstavba nové skladové haly v tomto areálu.
 
 
Obecní živnostenský úřad
 
Začátkem roku vstoupila v platnost změna živnostenského zákona, která zrušila povinnost podnikatelů opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z ostatních živnostenských úřadů doloženy. To souviselo i s přípravou a realizací digitalizace těchto dokladů a s uskutečněním jejich vkládání do živnostenského rejstříku. Praxe se rychle zažila i díky konzultačním setkáním v rámci Kraje Vysočina, kde se upřesňovaly postupy práce a získávaly metodiky ministerstva. Tato zákonná úprava by měla zjednodušit administrativní postupy v práci živnostenského úřadu. Změny souvisely i s přechodem na zcela nový software nazývaný UNISpis, což je program Registr živnostenského podnikání vylepšený o modul podatelny. Po náročných testech, kdy bylo nutné přerušovat chod živnostenského úřadu, byl zahájen převod dat a spuštěna nová verze programu. Tím se zjednodušilo zpracovávání agendy úřadu. Zpětnou vazbu zajišťuje úprava živnostenského zákona, která umožňuje podnikateli vyřídit si své záležitosti u kteréhokoli živnostenského úřadu v ČR. 
 
Statistické údaje za rok 2015:
- počet podnikatelských subjektů - 3546
- počet živnostenských oprávnění - 5573
- počet nových podnikatelů - 132
- počet vydaných průkazů živnostenských oprávnění - 386
- počet výpisů z živnostenského rejstříku - 18
- počet vyrozumění o přerušení nebo pokračování živnosti - 354
- počet rozhodnutí o zrušení oprávnění - 48
- počet vyrozumění o zápisech provozovny - 156
- počet vyřešených avíz (náprav v registru obyvatel) - 929
- celkem správních poplatků - 219 540 Kč
 
 
Odbor místního hospodářství
 
V roce 2015 Město Humpolec realizovalo tyto zakázky:
Největší investiční akcí roku 2015 byly stavební úpravy v ulici Rašínova. Jejich součástí bylo provedení chodníků ze žulové mozaiky, vozovky s asfaltobetonovým krytem, parkovacích stání ze žulové dlažby. Byla vybudována nová dešťová kanalizace a vysázena zeleň. Akce byla realizována od dubna do října, celková cena byla 12 745 000 Kč.
Další významnou akcí bylo vybudování nové rekreační stezky pro pěší, která vede od závodiště kolem rybníku Hadina až k místní komunikaci. Realizace stezky s asfaltobetonovým krytem probíhala v měsících červen a červenec, s celkovým nákladem 3 293 000 Kč.
Realizací oprav ulic U Jízdárny a Luční byly dokončeny opravy místních komunikací v této lokalitě, v jejichž rámci bylo provedeno nové osvětlení, chodníky a vozovka.
Práce probíhaly od května do července s celkovým nákladem 4 906 000 Kč.
V části Litochleby byla nově provedena příjezdová komunikace k rodinným domům v ulici Jana Jokla. Realizováno od srpna do října, celkový náklad 1 181 000 Kč.
Byla zahájena 1. etapa opravy místní komunikace v lokalitě Zichpil. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejstarší dochovanou část Humpolce, byl zvolen kryt vozovky ze žulových kostek. Realizace červenec – říjen, náklad 2 259 000 Kč.
 
 
Odbor životního prostředí a památkové péče
 
Na Orlíku byla provedena oprava izolace dvou kleneb jádra hradu, snížení terénu a následná oprava části západní zdi nového paláce na předhradí. Provedlo se zastřešení objektu při první hradní bráně. V rámci archeologických prací byly prováděny sondy a odhalení části jižní stěny nového paláce, došlo i k odkryvu objektu na velkém nádvoří při západní hradbě. S největší pravděpodobností byly objeveny zbytky mladší hradní kuchyně z 16. století. V závěru stavební sezóny se provedlo první zajištění odhaleného zdiva nové kuchyně. Firma Geo.cz vytvořila 3D model hradu.
V objektu č.p. 338 – městský dům na Zichpili, byla provedena lokální oprava interiérových a exteriérových omítek, nátěrů a nová pokládka druhé vrstvy šindelové krytiny na přístavku objektu. Průvodcovskou činnost a správu objektu zajišťovala společnost Castrum o.p.s.
Na hřbitově byl opraven pomník rudoarmějců. Na synagoze byly dokončeny restaurátorské práce na historické výmalbě v liturgické místnosti. V areálu evangelického kostela v ulici Husova byla provedena oprava střešního pláště apsidy kostela a oplechování úžlabí střech mezi objekty. Na židovském hřbitově v Humpolci proběhla obnova dalších poškozených náhrobků a oprava schodišť na hřbitově.
V rámci projektu „Fasády historických objektů“ byla v roce 2015 s příspěvkem Města Humpolec provedena oprava fasád pěti domů a to: čp. 546 v ul. Lnářská, čp.529 v ul. Jana Zábrany, čp. 893 na rohu ul. J. Zábrany a Dvorská, čp. 893 v ul. Pražská a čp.674 v ul. Poděbradova.
 
Úpravy veřejné zeleně v roce 2015
 
V rámci údržby veřejné zeleně byly realizovány některé následující větší investiční akce:
Byla dokončena obnova vycházkové pěšiny nad železniční tratí V Cípku, probíhaly  opravy pěšin v lesoparku pod Orlíkem, zahájila se oprava cest v nové části lesoparku proti skladům bývalé Jednoty s. d. Kamenice v ul. Hradská a obnova parčíku v ul. Okružní proti sportovnímu areálu (pěšina a nové výsadby). V ulici Žižkova bylo započato s přeměnou zahrádky na novou část parku pod hotelem Kotyza, byla vybudována nová betonová zeď s kamennou obložkou, úprava terénu, odstranění oplocení a výstavba první části pěšin. V Krasoňově byla provedena oprava cesty mezi zahrádkami a vybudována nová pěšina pod památníkem obětem 1. světové války. V lokalitě nového sídliště V Cípku nad zimním stadionem byly dokončeny sadové úpravy, na Zichpili byla dle návrhu ing. arch. Závodského provedena obnova části zdiva zbořeného objektu bývalého čp. 337 východně od tolerančního kostela, v roce 2016 na tyto práce budou navazovat stavby pěšin a nová výsadba dřevin.
Firma OK PLAN ARCHITECTS dokončila ve spolupráci se subdodavateli projekční přípravy pro územní řízení na úpravy parku Stromovka a jejího přilehlého okolí. Na práce budou navazovat podrobnější projekty na výsadby, úpravy zeleně a stavební práce v následujících letech dle finančních možností.
 
 
 
OBYVATELSTVO
 
 
Evidence obyvatel
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2015 – pouze st. občanství ČR Stav
Humpolec včetně místních částí 10.576
- Humpolec 8.666
- Hněvkovice 364
- Kletečná 161
- Krasoňov 240
- Petrovice 178
- Lhotka 27
- Plačkov 178
- Rozkoš, Vilémov 307 + 211
- Světlice, Světlický Dvůr 146 + 50
- Brunka 48
 
Orientační počet občanů v obcích ve spádovém území k 31. 12. 2015 – pouze platný trvalý pobyt občana ČR.
 
Budíkov 315
Bystrá 108
Čejov 558
Hojanovice 99
Horní Rápotice 149
Hořice 189
Ježov 56
Jiřice 884
Kaliště 353
Kejžlice 358
Koberovice 155
Komorovice 176
Mladé Bříště 251
Mysletín 121
Píšť 80
Proseč 76
Řečice 133
Sedlice 138
Senožaty 724
Staré Bříště 58
Syrov 50
Vojslavice 92
Vystrkov 267
Želiv 1.138
 
Počet narozených dětí v Humpolci a jeho místních částech byl 116, bylo uzavřeno 90 sňatků, vydáno 31 osvědčení k církevním sňatkům, v matričním obvodu Humpolec bylo evidováno 207 úmrtí.
 
Komise pro občanské záležitosti
Členové komise navštívili 187 jubilantů, z toho:
80 let 71 jubilantů            94 let  3 jubilanti
85 let  46 jubilanti            95 let  2 jubilanti
90 let  25 jubilantů            96 let  2 jubilanti
91 let  15 jubilantů            97 let  1 jubilant
92 let  11 jubilantů            98 let  0 jubilanti
93 let    4 jubilanti             99 let  2 jubilant
                      100 let 1 jubilant
 
Dne 3. 1. 2015 oslavila paní Jenovefa Franková z Humpolce, Máchova 210 – významné 100. narozeniny.
Zástupci KPOZ navštívili jubilanty v rodinách, domovech důchodců v č. p. 210, 950 a Domově blahoslavené Bronislavy č. p. 681.  Při této příležitosti jim byly předány květiny, gratulace, blahopřání a peněžní poukázky. O Vánocích komise ve všech domovech předávala vánoční balíčky s ovocem a cukrovinkami.
Prvním občánkem roku 2015, který se narodil 3. ledna v Pelhřimově, se stal Mikuláš Nekola z Petrovic.  Dne 25. 3. 2015 přijal rodiče i s malým Mikulášem starosta Města Humpolec Mgr. Jiří Kučera na Městském úřadě v Humpolci. Rodiče obdrželi pamětní stříbrnou medaili města Humpolec, pamětní list a peněžní poukázku na zakoupení dárku.
Nejčastěji používaná jména byla v roce 2015 u chlapců: Václav, Ondřej, Vojtěch a u dívek: Tereza, Zuzana, Eliška
Komise dále zajistila celkem 10 zlatých svateb a 4 diamantové, uskutečnilo se 16 x vítání nových občánků. Již tradičně proběhlo loučení s mateřskými školkami, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů.
30. října se konala pietní vzpomínka na zemřelé ve smuteční obřadní síni v Humpolci, v prosinci přispěla KPOZ na sladkosti dětem při pořádání Mikuláše.
 
 
 
CÍRKEV
 
 
Církev československá husitská
 
Rok 2015 byl ve sboru „Jana Želivského“ zejména ve znamení šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa. K uctění památky tohoto katolického kněze byla pořádána setkání, kde se hovořilo o životě a díle Mistra Jana, o husitství a o přijímání podobojí. Členové sboru se zúčastnili i ekumenického setkání k tomuto výročí v  Pelhřimově. Vyvrcholením vzpomínek bylo ekumenické odpoledne, kterého se zúčastnili příslušníci tří církví z města.  Synagogu navštívili i dva rabíni z Izraele. Ti se pomodlili za bývalé židovské spoluobčany Humpolce, kteří zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech.
I v tomto roce pokračovaly, díky příspěvkům města Humpolce, další práce na opravách budovy sboru, především byly dokončeny restaurátorské práce na bývalé ženské galerii. Věřící se scházeli dvakrát měsíčně k bohoslužbám a každý čtvrtek na biblické hodiny.
 
 
Římskokatolická farnost Humpolec
 
První akce roku, sbírka Tří králů, se konala 10. ledna. Za velké účasti přihlížejících přijeli před faru Tři králové, aby se poklonili novému králi a přinesli mu dary. Poté malým tříkrálovým koledníkům požehnal P.ThLic. Marek Marcel Šavel a ti se rozešli po městě koledovat. Rekordní částka   145.195,- korun českých byla určena na vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva a vybavení domácností. Dále z výtěžku byly podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou a projekt Adopce na dálku.
 Věřící se scházeli po celý rok na mše, duchovní společenství a duchovní obnovy. Někteří spolupracují ve Fatimském apoštolátu, pořádal se zájezd na Mariánskou konferenci.
 Nedílnou součástí života farnosti jsou koncerty. První z nich proběhl v květnu při celostátní akci Noc kostelů, další v letních měsících v rámci projektu „Kostely naplněné hudbou“, v prosinci zazněla v kostele Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby a poslední koncert se konal 25. prosince, kdy vystoupili humpolečtí varhaníci a sólo zazpívala Miroslava Časarová. Pro děti byla připravována dvakrát v měsíci dětská společenství na faře, kde hrají hry, soutěží, seznamují se s texty mše svaté, při druhé neděli v měsíci je kázání určeno především dětem, aby snadněji pochopily evangalium a čtení. Proběhla i prohlídka kostela pro děti ZŠ Hradská.
Někteří žáci měli možnost trávit jarní prázdniny v Diecézním centru mládeže v Orlických horách. Mladí ve věku 13 – 30 let měli v březnu vikariátní setkání mládeže ve Světlé nad Sázavou.
V rámci oslav výročí upálení Mistra Jana Husa se setkali věřící různých církví k „Bohoslužbě smíření“ v bývalé židovské synagoze v Humpolci.
Farníci se po celý rok starali o úklid a výzdobu kostela, odvezlo se nepotřebné dřevo, na zahradě se prořezalo několik stromů, byly zakoupeny nové koberce a svíčky na vánoční stromky. Ženy vikariátu Humpolec podporují malomocné v Indii tím, že pro ně pletou obvazy. V roce 2015 jich upletly 550 ks – to je 495 m.
Bylo pokřtěno 28 dětí a dvě dospělé osoby, církevně oddáno 6 manželských párů a církevní pohřeb mělo 28 zemřelých.
 
JINÉ ORGANIZACE
 
 
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
 
Rok 2015 byl pro místní akční skupiny sídlící po celé České republice významný tím, že všechny MAS procházely procesem Standardizace, který měl za cíl nastavit všem místním akčním skupinám stejná výchozí pravidla pro nové programové období. Standardy znamenaly souhrn povinností, postupů a procesů, které musela MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. Společnost pro rozvoj Humpolecka obdržela osvědčení o splnění standardizace dne 23. 12. 2015. Toto osvědčení bylo klíčové pro předložení strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Schválená strategie znamená přísun přislíbené alokace finančních prostředků na území Humpolecka. Tyto finance budou rozděleny na projekty konečných žadatelů našeho území v letech 2017-2023.
  V červnu 2015 byly zakončeny vzdělávací kurzy, které MAS pořádala pro ekonomicky aktivní obyvatele venkova každé úterý ve školách v Jiřicích a v Želivě. Jednalo se o kurzy na téma – Finanční a Spotřebitelská gramotnost, Základy podnikání a Základní počítačové dovednosti. V rámci tohoto cyklu proběhlo celkem 34 lekcí.
V měsících červen až srpen MAS v rámci projektu multižánrového festivalu Letní platformy Humpolec 2015 připravila sérii prezentací regionálních výrobců na téma – mléčné produkty, řemeslné a rukodělné výrobky a lokální včelaři.
V lednu 2015 MAS stabilizovala svůj personální tým přijetím nové administrativní pracovnice a v tomto roce se také rozšířila členská základna MAS o tři nové členy – Agroklub s.r.o., Medou z. s. a Kanonii premonstrátů v Želivě. Člen Česká identita z. s. ze spolku odstoupil. Ke konci roku 2015 měla tedy MAS 25 členů.
 
 
Domov důchodců
 
Rok 2015 byl v domově důchodců rokem jedné zásadní změny, ředitel Milan Cihlář odešel do důchodu a místo něj nastoupil Mgr. Petr Vaněk.
V tomto roce se také podařilo zrealizovat řadu oprav. V domově v Máchové ulici byly vykáceny některé stromy, byly opraveny asfaltové chodníčky, přibylo také několik laviček i jiných míst k sezení, byl zprovozněn a veřejnosti zpřístupněn senior park s několika cvičebními stroji. Obdobně se zkrášlovalo i prostředí v budově v Lužické ulici, zde byly prozatím opraveny vstupní prostory, před budovou se již nesmí parkovat, čímž se zvětšil venkovní prostor pro odpočinek klientů.
Domov důchodců navázal spolupráci s místním sdružením Veřejná platforma a v areálu parku Stromovka se pro seniorskou veřejnost zorganizovalo několik akcí – společné cvičení, trénování paměti, posezení s muzikou. Letní sezóna venkovních aktivit byla zakončena Dnem pro seniory, který proběhl v září v zahradě domova v Máchové ulici, za účasti spřízněných organizací i humpolecké veřejnosti.
Již tradičně se v říjnu na Týden sociálních služeb uspořádaly dny otevřených dveří a proběhly přednášky a akce jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Práce zaměstnanců sociálních služeb byla představena na Veletrhu sociálních služeb v Humpolci a výrobky klientů v rámci dvoudenní výstavy v knihovně. Pro krajský úřad v Jihlavě klienti domova vyrobili sérii ozdob na vánoční stromek z papírových trubiček a zúčastnili se akce Barevné Vánoce.
Klienti se navzdory ubývajícím silám stále snaží být vitální a udržovat kontakt s okolním světem - z turnajů ve hře „Člověče, nezlob se“ si přivezli ceny za první místa, taneční kroužek získal cenu sympatie v Počátkách. Uspořádaly se výlety do Červené Lhoty, Světlé nad Sázavou, Hlinska i na Lipnici a ZOO v Jihlavě. Od jara pravidelně probíhají biblické hodiny a klienti mohou využívat k trávení volného času nově vybavenou dílnu.
 
 
Domov blahoslavené Bronislavy
 
Činnost Domova blahoslavené Bronislavy v Humpolci zajišťuje individuální pomoc a podporu pro seniory, kteří nejsou schopni žít ve svém prostředí, vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. Společně se tak snaží vytvářet prostředí domova.
Domov uskutečnil mnoho výletů po Vysočině a jiných společenských akcí. Společně za tónů reprodukované hudby se slaví svátky a narozeniny. Konaly se společenské akce jako masopust, oslava výročí 21 let znovuotevření domova, posvícení. Tyto akce doprovází živá muzika. Přes rok zde vystupují děti ze ZŠ Hálkova,  ZŠ Hradská i ZUŠ Gustava Mahlera. Proběhl turnaj v „Člověče nezlob se“ s DD Lužická, DD Máchova, DS Astra. Senioři se ani během roku nenudí, domov nabízí mnoho volnočasových aktivit po celý rok. Během roku se vyměnila část oken a zakoupila myčka.
Kapacita domova je 33 klientů, o ně se stará 22 zaměstnanců. Zemřelo nebo odešlo 11 klientů, průměrný věk je 84 let. Celkový rozpočet domova činní 95 400 000 Kč.
 
 
Astra – denní centrum pro seniory
 
Vedoucí střediska Astry – denního centra pro seniory v Humpolci byla Bohuslava Medová.
Sociální služby seniorům byly zajišťovány dvěmi pracovnicemi na plný pracovní úvazek a dvěma pracovnicemi na částečný úvazek.
V roce 2015 využívalo sociálních služeb celkem 36 uživatelů, z toho 7 mužů a 29 žen. Průměrný věk uživatelů je 76 let.
Zařízení nabízí pravidelně širokou škálu aktivačních programů, které fungují v pravidelných časech tak, aby byly pro seniory co nejlépe dostupné. Mimo jiné Astra zahájila již 9. ročník soutěže „Člověče nezlob se“, která po zbytek roku putuje po ostatních zařízeních pro seniory v Humpolci. Na konci roku se v Literárním klubu Městské knihovny v Humpolci konala předvánoční prodejní výstava výrobků klientů OCH Havlíčkův Brod.
Jedna z  klientek, paní Anežka Příhonská (85 let), získala ocenění od společnosti Dobrá duše, za svoji dobrovolnou činnost. Paní se již 5 let věnuje pletení čepiček a bačkůrek pro nedonošené děti z novorozeneckého oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Ocenění se předávalo v klášteře minoritů v Praze.
 
 
Charitní pečovatelská služba
 
Pečovatelská služba byla poskytována seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s tělesným nebo kombinovaným postižením od 40 do 65 let, kteří nejsou schopni si zajistit základní životní úkony péče o vlastní osobu vlastními silami a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Mezi poskytovanými službami je především využíván dovoz stravy, zajištění chodu domácnosti, poskytnutí pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
V roce 2015 využilo těchto služeb 158 klientů, z toho bylo 107 žen a 51 mužů, v průměrném věku 78 let. Od září byla rozšířena doba poskytování  CHPS  od 7hod do 22hod.
 
 
Centrum osobní asistence
 
V roce 2015 byla poskytnuta služba 11 klientům v Humpolci, v počtu 2517 návštěv, tj. 3102 hodin. Na chodu CHPS a OA se podílí: 1 vedoucí pracovnice, 1 sociální pracovník, 9 pracovnic přímé péče.
 
 
Domácí hospicová péče
 
Posláním Domácí hospicové péče je umožnit nemocným lidem v terminální fázi života důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu svých blízkých, doprovázet pozůstalé v těžkém životním období. Tato služba byla v Humpolci poskytnuta 1 klientovi, kde bylo vykonáno 721 návštěv v celkovém počtu 911,5 hodiny.
 
 
Byty sociální rehabilitace
 
Sociální služba Oblastní charity Havlíčkův Brod „Byty sociální rehabilitace“, která provozovala svou činnost od roku 2008 v Humpolci, byla ukončena k  31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 na ni volně naváže nová sociální služba typu azylový domov pod názvem „Charitní domov Humpolec“ ve stejném místě poskytování bývalé služby. V roce 2015 službu užívalo celkem 12 osob, z toho 3 muži, 9 žen a 15 dětí.
V roce 2015 proběhlo opět několik společných akcí s Denním centrem pro seniory Astra, konaly se výlety do ZOO Jihlava, Šiklova mlýna a jiné. Nadále probíhala dobrá spolupráce s Občanskou poradnou v Havlíčkově Brodě, neboť většina uživatelů přichází již s dluhy. Další spolupráce byla navázána s novým projektem „Středisko charitní pomoci“, které nabízí materiální pomoc z darů veřejnosti jako je oblečení, lůžkoviny, nádobí apod.
 
 
Svaz tělesně postižených
 
Začátkem roku se konalo posezení při harmonice, kde proběhlo zhodnocení činnosti minulého roku, a představitelé města informovali členy svazu o hospodaření města a poděkovali za práci pro zdravotně postižené. Během roku se uskutečnil zájezd do Kutné Hory a rekondiční pobyt do  Lázní Toušeň. Na podzim se začaly zpracovávat podklady pro změnu názvu z „občanského sdružení“ na „zapsaný spolek“ a zápis do „spolkového rejstříku“. Někteří členové svazu jsou zapojeni v Okresním výboru svazu tělesně postižených v Pelhřimově a Radě seniorů při MěÚ v Humpolci.
 
 
Hasičský záchranný sbor
 
V roce 2015 na požární stanici v Humpolci sloužilo 21 příslušníků rozdělených do tří směn a velitel stanice.
V rámci operačního řízení jednotka Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina stanice Humpolec zasahovala v období leden až prosinec celkem u 329 událostí, z toho bylo 127 dopravních nehod, 36 požárů, 28 úniků nebezpečných látek, 116 technických havárií a také 22 planých poplachů. Za zmínku stojí zásahy u letních požárů, zde jednotka zasahovala u 15ti požárů polních a lesních porostů. Nejnáročnějším zásahem byl zásah u požáru domu na náměstí v Humpolci čp. 274, zúčastnilo se jej 12 jednotek (5 HZS, 7 SDH), celkem 98 hasičů, 26 ks zásahové techniky, zásah trval celkem 28 hodin 51 minut.
Ve vybavení požární stanice zásahovou technikou došlo ke změně, na stanici byla nově dislokována velkoobjemová cisterna CAS 30 T 815, objem vodní nádrže 9000 litrů, 540 litrů pěnidla. Tato cisterna byla pořízena v rámci projektu „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. Se zařazením tohoto vozidla na výjezd se počítá od ledna 2016.
V rámci organizačního řízení celá jednotka absolvovala odbornou přípravu, dle ročního plánu školení a výcviku. Dále byly v průběhu roku prováděny opravy a údržba nejen vlastní zásahové techniky, ale nad rámec vlastních úkolů byly prováděny opravy vozidel SDH Humpolec.  Na budově stanice a v jejím okolí byla prováděna běžná údržba a drobné opravy.
 
 
 
SPORT
 
 
Triatlet Humpolecka
 
V období od června do září 2015 proběhly čtyři závody sportovního podniku „Triatlet Humpolecka“. Jednalo se o běžecký závod Běh kolem Orlíku, triatlon IRONieMAN Plačkov, štafetový závod dvojic na horských kolech Vystrkovská 250 a maraton na horských kolech Humpolecká 50. V prosinci 2015 se uskutečnil „pátý“ závod, a sice (vá)Noční běh. Každá z uvedených sportovních události přispívá k proaktivnímu trávení volného času, přináší radost ze setkání a z pohybu a klade si za cíl rozvíjení těla a ducha.
Triatletem Humpolecka 2015 se s velmi těsným bodovým náskokem stal František Tichý ze Světlé nad Sázavou, který v žádném z předchozích ročníků celého seriálu nenašel prozatím přemožitele. Nadvládu v kategorii žen převzala pro rok 2015 Ludmila Vermešová z Havlíčkova Brodu. Oba vítězové si mimo úžasnéých sportovních pocitů a pestrých osobních zážitků odnesli i putovní pohár a 5 litrový soudek piva věnovaný Rodinným pivovarem BERNARD.
 
 
TJ Jiskra Humpolec
 
Všech 13 oddílů bylo v roce 2015 plně aktivních. Na sportovní přípravě členů se podílelo 33 kvalifikovaných trenérů a několik dalších cvičitelů. Krom oddílů aerobiku a jógy, které se věnují pohybovým aktivitám bez zapojení do soutěží, převažovalo u všech ostatních zaměření na výkonnostní sport na úrovni okresu, kraje, celostátních soutěžích často s mezinárodní účastí. Z tohoto pohledu se nejvíce prosadil oddíl taekwonda (Panter Humpolec), který úspěšně propagoval TJ i město na řadě turnajů a závodů i v zahraničí. Národní házená se prezentovala téměř všemi věkovými kategoriemi obou pohlaví. Úspěchem bylo udržení A družstva mužů v celostátní II. lize. Na stejný úspěch dosáhl i basketbal. Lední hokej se prezentoval postupem do závěrečných zápasů krajského přeboru Jihočeského kraje. Úspěchy slavily i lehkoatletický oddíl, moderní gymnastika, stolní tenis a šachy. Také pro lukostřelecký oddíl byl uplynulý rok úspěšný. Jak po stránce rozvoje tak i sportovně. Oddíl svépomocně dokončil venkovní střelnici i zastínění oken ve sportovní hale a upořádal 23. mistrovství žáků v halové lukostřelbě, za účasti 96 reprezentantů oddílů z celé ČR. Volejbal pokračoval se zlepšováním výkonnosti svých ženských družstev.
TJ Jiskra se dařilo v dobrém stavu provozovat svá sportovní zařízení, aby mohla sloužit nejen vlastním sportovcům, ale i ostatním zájemcům, školám, okolním oddílům a klubům. Po řadě let organizace uspěla s žádostí o finanční dotace na rekonstrukční stavební práce, díky tomu byly vybudovány dvě kompletně vybavené šatny. Z vlastních zdrojů organizace financovala rekonstrukci částkou necelého půl milionu Kč. Všechny aktivity TJ Jiskra byly realizovány za finančního příspěvku z rozpočtu města Humpolec v částce 2 500 tis. Kč.
 
 
Automotoklub 
 
Sezóna 2015 byla pro AMK úspěšným rokem. Kladně byly po všech stránkách hodnoceny oba hlavní závody MZSE (Mistrovství zóny střední Evropy) spojené s MMČR (Mezinárodní mistrovství ČR) i Setkání mistrů „Bernard cup 2015“. Prvního závodu se zúčastnilo 120 závodníků, z toho 15 ze zahraničí a divácká účast byla suverénně nejvyšší za posledních několik let.
Mimo dvou výše zmíněných hlavních závodů AMK uspořádal dvoudenní závod Pohár sponzorů Racer buggy určený pro děti od pěti let, v jehož rámci proběhl také dětský den a lampiónový průvod a závod amatérského autokrosu Kosice cup, kde díky dobrému organizačnímu zvládnutí pořadatelé zařadili pro příští rok humpoleckou trať do závodu hned dvakrát.
Automotoklub již tradičně zajišťoval stanové městečko k Bernard festu. Na podzim se pak v areálu opět odjely dva závody RC modelů, které pořádal RC klub Tábor. Již třetím rokem areál využili také běžci z atletického oddílu TJ Jiskra Humpolec při pořádání přespolního běhu.
V areálu bylo vybudováno osvětlení a ozvučení horního depa, které bylo osazeno novou vývěskovou tabulí a došlo také k rozšíření stávajícího kamerového systému. Viditelných změn doznala trať, která byla místy rozšířena a přebagrováním a přemístěním obrovského množství zeminy byl částečně změněn i její charakter.  Vybudován byl také pevný divácký plot. Na brigádách AMK se scházelo kolem dvaceti členů.
 
 
LTC Humpolec
 
V roce 2015 byla za tenisový oddíl LTC Humpolec do mistrovských soutěží přihlášena následující družstva: dospělí „A“ hráli poprvé jihočeskou divizi a umístili se na krásném třetím místě, když porazili v předchozím roce druholigové Strakonice. Tým „B“ dospělých hrál poprvé krajský přebor II. a skončil na druhém místě, když jim vítězství a postup uniklo o jeden prohraný zápas. Dorost i s velmi oslabeným týmem skončil sedmý v jihočeské lize. Mladší žactvo skončilo rovněž na sedmém místě v jihočeské lize. Skvělého úspěchu opět dosáhlo družstvo minitenisu, které stejně jako v roce 2014 vyhrálo jihočeskou soutěž (tentokrát se suverénním skóre 40:0) a postoupilo na mistrovství ČR, kde skončilo na osmém místě.
K individuálním úspěchům hráčů v roce 2015 v kategorii dospělých patří první místo ve čtyřhře žen pro pár Homolková - Brožová na zimním krajském přeboru ve Strakonicích, dále třetí místo Veroniky Časarové ve dvouhře a druhé místo sester Brožových ve čtyřhře na letním krajském přeboru žen v Pelhřimově. V kategorii dorostu druhé místo ve čtyřhře dorostenek Veroniky Časarové na zimním krajském přeboru dorostenek v Pelhřimově. V kategorii starších žákyň třetí místo pro Nikolu Homolkovou ve čtyřhře na zimním MČR v Plzni a i její čtvrtfinálová účast ve dvouhře na letním MČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. V kategorii babytenisu první místo Dana Duchoně a třetí místo Nikoly Zábranové na jihočeském Masters Babolat - Tour v Pelhřimově.
V soutěžích jednotlivců oddíl uspořádal kvalitně obsazené turnaje minitenisu, babytenisu, ml. žactva, st. žactva, dorostu a dospělých. Rovněž proběhl již sedmý ročník populárního Humpolec Retro Open, kdy se hraje v oblecích á la 30. léta a s dřevěnými raketami. V květnu LTC Humpolec uspořádal turnaj čtyřher pro obchodní partnery a přátele klubu.
V provozní činnosti se podařilo vlastním nákladem dovybavit klubovnu, kuchyňku a sociální zázemí v tenisové hale. Provedena byla také kompletní rekonstrukce oplocení tréninkové zdi.
 
 
 
ZÁVĚR
 
 
Publikace „Humpolec v zrcadle času“
 
V roce 2015 byl vydán VIII. díl sborníku o Humpolci „Humpolec v zrcadle času - Řemesla, průmysl a živnosti“. Kniha byla vydána nákladem 300 ks a již před závěrem roku byla téměř vyprodána. Slavnostní autogramiáda byla naplánována na leden následujícího roku.  
 
 
 
POČASÍ
 
 
Rok 2015 byl podobně jako rok předcházející teplotně nadprůměrný, srážkově podprůměrný s minimálními sněhovými srážkami, jen celkově v každé z těchto charakteristik ještě o něco extrémnější.
 
Průměrná měsíční teplota žádného z měsíců neklesla pod dlouhodobý průměr. Naopak, červenec a srpen byly výrazně teplotně nadprůměrné, což se projevilo zejména na výjimečně vysokém počtu tropických dnů. Podobně nadprůměrné byly i teploty v lednu a prosinci.
Výjimečně vysoké teploty byly navíc doprovázeny podprůměrnými srážkami, což vyústilo ve znatelné sucho (zejména v červenci, srpnu a září). Celkový roční úhrn srážek dosáhl pouze 585 mm. I sněhové srážky byly minimální. 
 
Maximální teploty vzduchu byly v červenci a srpnu: 
22. 7.   36,0°C
7. 8.     35,0°C
Minimální teploty vzduchu byly v lednu, únoru a v prosinci:
6. 1.      - 6 °C
8. 2.      - 9 °C
10. 12.  - 3 °C
 
Bylo 32 tropických dnů -  teplota vzduchu přesáhla 30 °C,
4 tropické noci -  teplota vzduchu neklesla pod 20 °C,
45 mrazových dnů -  teplota vzduchu poklesla pod 0 °C,
6 ledových dnů – teplota vzduchu nepřesáhla 0 °C – celodenní mráz.
 
Sněhová pokrývka byla pouze 17 dní, a to 14 dní v lednu a pouhé 3 dny v listopadu. 25. a 26. listopadu silně sněžilo, nejvyšší byla sněhová pokrývka 26. 11., a to 30 cm. 27. listopadu však sníh roztál a do konce roku již žádná měřitelná vrstva sněhu nenapadla. 
 
Pršelo 96 dní v roce, nejvíce 23 mm (10. 1. 2015).
 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

 

 

70. výročí ukončení II. světové války