TOPlist

Kronika města

2023

Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo

k 31. 12. 2023

spolu s místními částmi celkem

10 219 obyvatel.

Samostatný Humpolec měl 8 202 obyvatel.

Starostkou byla do 31. 10. 2023 Mgr. Alena Štěrbová. Od 20. 12. 2023 byl starostou Ing. Petr Machek.

 

 

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Pavel se stal prezidentem České republiky

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Pavel se stal prezidentem České republiky

V roce 2023 se konaly volby prezidenta České republiky. První kolo se uskutečnilo ve dnech 13. a 14 ledna. Druhé kolo proběhlo 27. a 28. ledna. Celkem se o funkci prezidenta republiky ucházelo devět kandidátů – Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Karel Diviš a Marek Hilšer.

Do druhého kola postoupil Petr Pavel a Andrej Babiš. Vítězem druhého kola a prezidentem České republiky se stal Petr Pavel se ziskem 58,32 % hlasů. Andrej Babiš dostal 41,7 % voličských hlasů. Celková volební účast činila 70,25 %.

 

Zemřel Karel Schwarzenberg

Zemřel Karel Schwarzenberg

Český politik Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu ve Vídni ve věku 85 let. Působil jako kancléř prezidenta Václava Havla, byl ministrem zahraničí (2007–2009, 2010–2013), místopředsedou vlády (2010–2013), předsedou politické strany TOP09 (2010–2015). V roce 2013 kandidoval na prezidenta České republiky, kde se umístil na druhém místě.

Karel Schwarzenberg měl šlechtický titul, pocházel z české větve rodu Schwarzenbergů. Jeho manželkou byla Therese Schwarzenbergová, se kterou se oženil dvakrát, a to v roce 1967 a 2008. Měl tři děti, z toho jedno nevlastní.

Za svůj život získal řadu ocenění – Řád zlatého rouna, Řád Tomáše Garrigua Masaryka či Řád bílého lva I. třídy, který však již osobně nepřevzal. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jej za něj z rukou prezidenta republiky Petra Pavla přebíral jeho syn Jan.

Karel Schwarzenberg měl církevní pohřeb se státními poctami dne 9. prosince v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Jan Graubner, pražský arcibiskup, spolu s dalšími biskupy celebroval mši svatou. Tomáš Halík, český katolický kněz, pronesl smuteční kázání. Dle přání zesnulého zpíval chrámový sbor například československou státní hymnu. Římskokatolický kněz Ladislav Heryán vedl zádušní obřady. Proslov měl také prezident Petr Pavel. Dne 10. prosince byla urna s ostatky uložena do hrobky Schwarzenbergů blízko jihočeského zámku Orlík.

 

Výstražná stávka škol

Výstražná stávka škol

Dne 27. listopadu proběhla v celé České republice stávka mateřských, základních a středních škol. Dle odhadu odborů se do ní zapojilo přes 7 200 škol. Některé školy byly zavřené, jiné zvolily zrušení výuky a náhradní program, další např. neotevřely školní jídelny, některé podpořily stávku jen symbolicky. Důvodem organizace stávky bylo vyhlášení státního úsporného balíčku, který v oblasti školství znamenal škrty v dotacích. Např. v části „Reforma regionálního školství“ se jednalo o 6 miliard korun. Učitelé poukazovali na to, že následkem může být snižování kvality vzdělávání.

Z důvodu schválení vládního konsolidačního balíčku vyhlásily stávku i další odbory – dopravní, dřevařské, úřednické, kulturní, zdravotnické, knihovní, potravinářské a vysokoškolský svaz.

V Praze na Malostranském náměstí se konala 27. listopadu demonstrace odborářů.

 

 

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

 

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Většinu humpoleckých domácností navštívili v sobotu 7. ledna tři králové se zapečetěnou pokladničkou. Po Humpolci se rozešlo celkem 30 skupinek. Tři králové zazpívali, předali „vzácné dary“ a nabídli pro požehnání domu napsat na dveře K+M+B 2023. V pokladničkách tříkrálových skupinek bylo napočítáno celkem 242 458 Kč, což je nárůst oproti roku 2022 o více než 36 000 Kč. Tříkrálový koncert se v tomto roce konal v úterý 10. ledna ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí. I tentokrát pěvecké sdružení TUCET potěšilo posluchače a všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři. Návštěvníci koncertu vložili do tříkrálové pokladničky 9 702 Kč.

 

Zrušení finančního úřadu v Humpolci

Zrušení finančního úřadu v Humpolci

Den po Velikonocích, 11. dubna, se 77 starostů českých měst dozvědělo e-mailem od ministra financí, že se v jejich obci k 1. červenci letošního roku ruší pracoviště finančního úřadu, kterých bylo dosud v celé republice celkem 201. Samosprávy nebyly předem vůbec vyzvány k diskusi. Humpolec byl mezi těmito 77 městy, navíc mezi skupinou 21 měst, které dosud měly plně fungující územní pracoviště po celý týden. Všichni úředníci zrušených finančních úřadů byli pracovně přemístěni do pracovišť většinou v bývalých okresních městech.

Deset úředníků z humpoleckého finančního úřadu přešlo do Pelhřimova, aby i nadále poskytovali služby pro obyvatele Humpolecka. V budově finanční správy v Humpolci však pracovalo 10 úředníků pro finanční úřady v Praze 2 a v Praze 3 a zřejmě se jejich počet bude zvyšovat. Takže na jedné straně digitalizace umožňuje berním úředníkům pracovat pro vzdálenou Prahu, na druhé straně úředníci, kteří dosud pracovali pro obyvatele správní oblasti Humpolec, se museli přesunout do Pelhřimova.

 

Kardinál Dominik Duka navštívil radnici a vysvětil kapličku

Kardinál Dominik Duka navštívil radnici a vysvětil kapličk

Vzácnou návštěvu přivítalo 26. 7. vedení města Humpolec. Kardinál Dominik Duka se v Humpolci zastavil při své cestě do Želiva. Dominik Duka navštívil humpoleckou radnici poprvé v historii. Ještě nikdy v minulosti nebylo představiteli města Humpolec uděleno požehnání nejvyšším představitelem římskokatolické církve v České republice. Po krátkém setkání se starostkou Alenou Štěrbovou a místostarosty Petrem Machkem a Pavlem Hralou pokračoval v cestě - se zastávkou v místní části Petrovice, kde vysvětil kapličku svatého Antonína se soškou světce. Novou sošku zhotovil Miroslav Kloc z Vřesníka. Po slavnostním obřadu obdržel kardinál obraz Panny Marie, který pro tuto příležitost namalovala petrovická malířka Markéta Medunová Kočková.

 

Slavnostní otevření Mateřské školy Podhrad

Slavnostní otevření Mateřské školy Podhrad

Ve čtvrtek 5. 10. se uskutečnilo slavnostní otevření novostavby Mateřské školy Podhrad. Proslovů a stříhání pásky se ujali bývalý starosta Karel Kratochvíl, ředitelka školky Hana Koudelová, ředitelka Centra pro regionální rozvoj v Jihlavě Renáta Marková, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala, starostka města Alena Štěrbová, jednatel stavební firmy ATOS stavebniny s.r.o. Jaroslav Brodil a architekt Aleš Kubalík. Stavba nové školky, kterou děti navštěvují od 1. 9., stála 71 milionů korun a dalších 3,5 mil Kč bylo zaplaceno za vnitřní vybavení. Z Integrovaného regionálního operačního programu město obdrželo příslib dotace ve výši 63 milionů Kč. Jde o vůbec první školku, kterou se v Kraji Vysočina podařilo v aktuálním programovém období postavit, a také jeden z prvních úspěšně dokončených projektů v IROP 2.

Velmi moderní třípodlažní budova koncipovaná jako „vila v zahradě“ s několikrát zalomenou fasádou je umístěná na pozemku městského parku. Mezi vzrostlými stromy je stanová vesnička pro děti, přírodní pohybové a edukativní prvky. Třídy jsou vybaveny mobilními skříňkami (umožňujícími měnit prostor dle zvolených aktivit pro děti), multisenzorickými prostorovými prvky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, bazénem s míčky. Ve školce nechybí multifunkční sál pro pohybové, hudební a divadelní aktivity či místnost s interaktivní podlahou. Na zelené střeše budovy jsou dvě vyhlídkové terasy, z nichž jedna slouží také pro venkovní vzdělávání nejstarších dětí. Nejmenší děti jsou umístěny ve třídách, které jsou pomocí krytých teras napojeny na venkovní dřevěné terasy s pískovišti.

Rezignace starostky města a zvolení nového starosty

 

Rezignace starostky města a zvolení nového starosty

Alena Štěrbová (ANO 2011 s podporou nezávislých) rezignovala z vážných rodinných důvodů na funkci starostky města k 31. 10. 2023. Vedením města byli pověřeni místostarostové Petr Machek a Pavel Hrala. Alena Štěrbová zároveň rezignovala na mandát člena zastupitelstva, kde ji nahradila Jaroslava Mecerová (ANO 2011 s podporou nezávislých). Starostou se stal 20. 12. dosavadní místostarosta Petr Machek (HumpolecGO!). Prvním místostarostou byl zvolen Václav Křivánek (ANO 2011 s podporou nezávislých) a druhým místostarostou Martin Hendrych (Česká pirátská strana).

 

Schválení rekonstrukce sportovní haly TJ Jiskra Humpolec

Schválení rekonstrukce sportovní haly TJ Jiskra Humpolec

Zastupitelstvo města Humpolce schválilo 22. 11. 2023 uzavření darovací smlouvy mezi TJ Jiskra Humpolec jako dárcem a městem Humpolec jako obdarovaným. Předmětem smlouvy byl bezplatný převod nemovitého majetku TJ Jiskra na město Humpolec. Město tak od 1. 1. 2024 získá do svého vlastnictví budovu sokolovny, sportovní haly a pozemky přilehlé k oběma budovám. Majetek, který historicky patřil sportovním oddílům sdruženým pod hlavičkou zapsaného spolku TJ Jiskra Humpolec, z. s., přebralo město z důvodů nákladných finančních oprav, které si v budoucnu vyžádají budovy sokolovny i velké sportovní haly na Tyršově náměstí.

Město již zadalo vypracování projektové dokumentace na opravu velké sportovní haly. Oprava sportovní haly bude spočívat ve výměně nevyhovující palubovky za novou, opraví se střešní krytina včetně přípravy na fotovoltaiku, vymění se okna včetně zastínění a zateplí se fasáda. Nahradí se nevyhovující teplovodní vytápění vzduchotechnikou, která bude řešit větrání, vytápění a chlazení sportovní haly.

Nebude se jednat „pouze“ o rekonstrukci, sportovní hala bude také rozšířena o zadní dvoupodlažní přístavbu směrem k atletickému stadionu, která bude navazovat na dnešní prostory skladů v přízemí a diváckou galerii v patře haly. Náplní této přístavby bude zejména vytvoření dostatečného množství skladů pro sportovní vybavení haly a vytvoření prostorů klubovny, kanceláří a šaten pro trenéry, rozhodčí a zaměstnance. Tímto rozšířením se zkapacitní prostory haly a zkvalitní se možnosti jejího využívání.

 

MĚSTO HUMPOLEC

 

MĚSTO HUMPOLEC

starosta: Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Petr Machek

místostarosta: Ing. Petr Machek, Václav Křivánek

místostarosta: Mgr. Pavel Hrala, Martin Hendrych

tajemník Městského úřadu Humpolec (MěÚ): Mgr. Jiří Fiala

Rada města Humpolec

(zástupci koalice ANO 2011 s podporou nezávislých + SNK HumpolecGo! + STAN + Česká pirátská strana sestavené po komunálních volbách v r. 2022): Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Petr Machek, Mgr. Pavel Hrala, Viktor Šidlák, Václav Křivánek, Martin Hendrych, Ing. Tomáš Voplakal

Nově zvolená rada města Humpolec

Od 20. 10. 2023 (zástupci koalice ANO 2011 s podporou nezávislých + SNK HumpolecGo! + Česká pirátská strana): Ing. Petr Machek, Václav Křivánek, Martin Hendrych, Viktor Šidlák, Ing. Tomáš Voplakal, Lubomír Kordovský, Mgr. Marie Jarošová

Zastupitelstvo města Humpolec

(na základě výsledků komunálních voleb v r. 2022) Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Petr Machek, Mgr. Pavel Hrala, Václav Křivánek, Viktor Šidlák, Ing. Tomáš Voplakal, Martin Hendrych, Mgr. Marie Jarošová, Pavel Vrána, Lubomír Kordovský, Mgr. Václav Alenka, Ivana Balnohová, Mgr. Tomáš Jůzl, Mgr. Zdeněk Škrabánek, Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Alena Kukrechtová, Karel Kratochvíl, Ing. Vlastimil Brukner, Dagmar Arnotová, Bc. Alena Krejčí, DiS., Mgr. Zdeněk Mikulášek

Rezignace starostky města Humpolec

K 31. 10. 2023 rezignovala na funkci starostky města Humpolce Mgr. Alena Štěrbová.

Rezignace na mandát člena Zastupitelstva

K 22. 11. 2023 rezignovala Mgr. Alena Štěrbová na mandát členky Zastupitelstva města Humpolce.

Doplnění Zastupitelstva

Do Zastupitelstva byla jmenována náhradnice z kandidátní listiny ANO 2011 s podporou nezávislých Jaroslava Mecerová, která složila slib zastupitele 20. 12. 2023.

Složení Zastupitelstva města Humpolce od 20. 12. 2023

Ing. Petr Machek, Václav Křivánek, Martin Hendrych, Viktor Šidlák, Ing. Tomáš Voplakal, Mgr. Marie Jarošová, Pavel Vrána, Lubomír Kordovský, Mgr. Václav Alenka, Ivana Balnohová, Mgr. Tomáš Jůzl, Mgr. Pavel Hrala, Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Alena Kukrechtová, Karel Kratochvíl, Ing. Vlastimil Brukner, Dagmar Arnotová, Bc. Alena Krejčí, DiS., Mgr. Zdeněk Mikulášek, Mgr. Zdeněk Škrabánek, Jaroslava Mecerová.

Rezignace na funkci místostarosty města Humpolce

K 20. 12. 2023 rezignoval na funkci místostarosty města Humpolce Ing. Petr Machek.

Rezignace na funkci místostarosty města Humpolce

K 20. 12. 2023 rezignoval na funkci místostarosty města Humpolce Mgr. Pavel Hrala.

Volba nového starosty a místostarostů města Humpolce

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo 20. 12. 2023, byl starostou města Humpolce zvolen Ing. Petr Machek. Prvním místostarostou byl zvolen Václav Křivánek. Druhým místostarostou byl zvolen Martin Hendrych.

Komise Rady města: Komise pro oblast bytové politiky, Komise pro školství a vzdělávání, Komise pro sport a tělovýchovu, Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch, Komise pro rozvoj města, Komise pro architekturu a urbanismus, Komise pro sociálně právní ochranu dětí, Rada seniorů

Výbory Zastupitelstva města: Finanční výbor, Kontrolní výbor

Osadní výbory místních částí města: Krasoňov, Světlice, Kletečná, Hněvkovice, Lhotka, Petrovice, Vilémov, Plačkov, Rozkoš

Příspěvkové organizace města: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (infocentrum, knihovna, muzeum, kino a divadelní scéna), Středisko volného času, Mateřská škola Humpolec, Základní škola Humpolec, Hálkova, Základní škola Humpolec, Hradská, Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Technické služby Humpolec, s.r.o.

Odbory MěÚ Humpolec: Odbor tajemníka, Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor investic a správy majetku, Ekonomický odbor – oddělení regionálního rozvoje, oddělení školství, oddělení kultury a sportu, Odbor zdravotnictví a sociálních věcí, Živnostenský úřad, Odbor životního prostředí a památkové péče, Stavební úřad.

 

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad

Rok 2023 začal pro všechny živnostenské úřady v České republice celkem shodně, postupně narůstajícím počtem žadatelů o zrušení živnostenského oprávnění. Od 1. 1. 2023 totiž Ministerstvo vnitra ČR začalo zřizovat povinné datové schránky podnikajícím fyzickým osobám. Tento trend hned od počátku nového roku pokračoval a narůstal. Živnostenský úřad zavedl vyřízení zrušení živnostenského oprávnění takzvaně na počkání. Díky tomu odpadla zbytečná administrativní zátěž. Žadatel se v konečné fázi vzdal protokolem práva na odvolání a odnášel si domů pravomocné rozhodnutí. Úřednice či úředníci mohli proces dokončit a v podstatě hned spisovou složku založit do registru. To vše při jedné návštěvě úřadu. Tento postup se setkal s pozitivním hodnocením ze strany veřejnosti. Věkový průměr žadatelů byl totiž poměrně vysoký a i jedna osobní návštěva úřadu některým činila značné potíže. Mnozí přicházeli s doprovodem mladších členů svých rodin. Nastaly i situace, kdy po rozhovoru o datových schránkách, o jejich fungování, doplněném o „živou“ ukázku systému, někteří potencionální žadatelé změnili názor a živnostenské oprávnění si nezrušili. Celkem odbor nakonec zrušil na vlastní žádost podnikatele živnostenské oprávnění celkem 666 podnikajícím fyzickým osobám, a to v období leden až březen roku 2023.

V polovině roku začaly přicházet informace o chystaných organizačních změnách v rámci celého úřadu, které nakonec znamenaly stěhování živnostenského úřadu. Pro obecní živnostenský úřad v Humpolci to bylo již šesté kompletní stěhování od roku 1992. Prostory byly vybrány v budově finančního úřadu, který je v těsném sousedství městského úřadu. Jednalo se o bývalý byt pro správce budovy. Byt nebyl nikdy obýván, a tak bylo nutné zrekonstruovat elektrickou část, osvětlení, vytápění, včetně nového kotle a vyvložkování komínu. Práce byly hotové 22. 9. Odpoledne 27. 9. již úředníci přijali první klienty v nových prostorách.

Počet držitelů živnostenského oprávnění registrovaných u humpoleckého úřadu se v roce 2023 snížil na 3 484. Počet aktivních živnostenských oprávnění byl celkem 5 887. Počet podnikatelů, kterým vzniklo v roce 2023 nové živnostenské oprávnění, byl 191. Počet vydaných výpisů z živnostenského rejstříku, průkazů živnostenských oprávnění, byl 409. V živnostenské agendě registračního oddělení bylo vyřešeno 1 371 podnětů, k tomu ještě 1 390 podnětů z dalších registrů. Správní poplatky byly vybrány v celkové výši 172 900 Kč. Obecní živnostenský úřad Humpolec vede také agendu Registru zemědělských podnikatelů, kterých bylo za uvedené období registrováno 254.

K zápisu do kroniky je připojena příloha s přehledem počtu držitelů živnostenských oprávnění, registrovaných u humpoleckého živnostenského úřadu, v návaznosti na jednotlivé předměty podnikání.

 

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu (pouze státní občanství ČR) k 31. 12. 2023 byl následující: Humpolec včetně místních částí (10 219), Humpolec (8 202), Hněvkovice (380), Kletečná (176), Krasoňov (253), Petrovice (170), Lhotka (33), Plačkov (181), Rozkoš (290), Vilémov (279), Světlice, Světlický Dvůr (173+59), Brunka (23). K trvalému pobytu v Humpolci a jeho místních částech se v roce 2023 přihlásilo 166 osob, 179 osob se odhlásilo. V rámci Humpolce změnilo trvalý pobyt 198 osob. Pobyt na území ČR ukončila jedna osoba. V roce 2023 se narodilo 85 dětí, zemřelo 108 osob a bylo uzavřeno 134 sňatků, z toho 41 církevních.

U příležitosti životních jubileí (80, 85 a 90 let – celkem 242 jubilantů) si sami oslavenci nebo někdo z jejich blízkých vyzvedávali květiny, blahopřání a peněžní poukázky SODEXO Pass ve Voňavém krámku nebo na matrice Městského úřadu Humpolec. Celkem 137 jubilantům ve věku 75 let byla zaslána písemná gratulace. V roce 2023 oslavila své 103. narozeniny paní Marie Lišková. V tomto roce se konalo celkem 29 zlatých svateb a 7 diamantových.

Prvním občánkem roku 2023 se stal Jonáš Rudolf, který se narodil 6. 1. 2023. V roce 2023 proběhlo celkem šest „vítání dětí“. Nejčastějšími chlapeckými jmény byly Jan, Jakub a David, dívčími Karolína, Beáta a Natálie.

V roce 2023 se konala loučení s mateřskou školou. Akce proběhly za účasti místostarosty Mgr. Pavla Hraly. Předškolákům byly předány knížky. Dne 4. 9. byly děti slavnostně uvítány do prvních tříd na ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská i ZŠ Bambi, a to za přítomnosti starostky Mgr. Aleny Štěrbové a místostarostů Ing. Petra Machka a Mgr. Pavla Hraly. Prvňáčci dostali od města Humpolec dárky v podobě stírací tabulky a bombičkového pera, děti z přípravné třídy obdržely pastelky a stírací tabulky.

Dne 1. listopadu se v 17:00 hodin konala pietní vzpomínka na zemřelé ve smuteční obřadní síni v Humpolci. Program „pietní vzpomínky“ zajišťovali Martin Dvořák (hra na varhany), Lucie Honzlová (zpěv) a děkan Pavel Hroznata Adamec (duchovní přednes). Proslov za Městský úřad Humpolec pronesla  bývalá členka zastupitelstva Jana Krejčí.

V úterý 5. prosince proběhla na Horním náměstí tradiční „Mikulášská nadílka“, kterou organizovalo Středisko volného času. Na akci finančně přispělo město Humpolec částkou 5 000 Kč. V témže měsíci byly klientům domovů pro seniory předány vánoční dárkové balíčky s pochutinami.

 

 

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí

Město Humpolec podpořilo v roce 2023 celkem 18 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují své služby občanům města a jeho místních částí, celkovou finanční částkou 4 500 000 Kč.

Dne 8. 9. 2023 se uskutečnil v parku Stromovka v Humpolci Festival sociálních služeb, na kterém 21 účastníků představilo své nabídky a přiblížilo svou činnost. Festivalu sociálních služeb se zúčastnili Domov Jeřabina, p. o.; Centrum u Větrníku Oblastní charity Jihlava; Poradna Mezi stromy Havlíčkův Brod; Fokus Vysočina, z. ú.; Včelka sociální služby; Medou, z. s.; Úřad práce ČR-pracoviště Humpolec; SeneCura SeniorCentrum Humpolec; Háta, o. p. s.; Oblastní charita Havlíčkův Brod; Integrační centrum Sasov, z. ú.; Městský úřad Humpolec, odbor zdravotnictví a sociálních věcí; Domov blahoslavené Bronislavy Humpolec; Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.; Společnost pro ranou péči – pobočka České Budějovice; Střed z. ú. Třebíč; Krajský úřad kraje Vysočina – náhradní rodinná péče; Domov Háj – sociálně terapeutické dílny; Bílý kruh bezpečí, z. s.; Nadační fond pomoci BERNARD; Hodina H Pelhřimov. Seznam účastníků festivalu koresponduje s pestrou škálou služeb pro různé skupiny obyvatel, které město Humpolec v roce 2023 podpořilo.

V prosinci rozšířilo svou činnost v Humpolci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oblastní charity Havlíčkův Brod. Z terénní služby se stala služba ambulantní. Děti a mládež ve věku od 8 do 20 let mohou smysluplně trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí klubu, který získal název „Sešlost“.

 

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor

Zastupitelé města Humpolce na svém veřejném zasedání dne 1. 3. 2023 schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytým z přebytků z minulých let) ve výši 176,04 milionu korun: příjmy ve výši 414,31 milionu korun a výdaje ve výši 590,35 milionu korun; z toho běžné výdaje na provoz 363,34 milionu korun a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 227,01 milionu korun.

Prostřednictvím rozpočtových opatření v průběhu roku se rozpočtové příjmy upravily na 506,31 milionu korun, celkem se navýšily o 92,0 milionu korun. Celkové výdaje se upravily na 563,75 milionu korun (z toho běžné výdaje na 362,49 milionu korun a kapitálové výdaje na 201,26 milionu korun). Financování v upraveném rozpočtu se snížilo o 118,61 milionu korun na 57,43 milionu korun. Skutečné příjmy k 31. 12. 2023 v závěru dosáhly 533,07 milionu korun, výdaje 477,25 milionu korun; to znamená, že rozpočtové hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 55,82 milionu korun. Daňové příjmy se naplnily ve výši 299,19 mil. Kč (o 42,81 mil. Kč více oproti r. 2022 – zejména sdílené daně meziročně vyšší o 35,56 mil. Kč, daň z hazardu o 3,6 mil. Kč, poplatky za komunální odpad vyšší o 0,15 mil. Kč). Nedaňové příjmy ve výši 125,95 mil. Kč – celkový meziroční rozdíl mínus 38,99 mil. Kč. Nejvýznamnější meziroční rozdíl mínus 59,38 mil. Kč se týkal pronájmů lesních pozemků z důvodu snížení těžby, zatímco u bankovních úroků plus 4,13 mil. Kč. Kapitálové příjmy se naplnily ve výši 1,76 mil. Kč, a to z prodeje pozemků ve výši 1,50 mil. Celkový meziroční rozdíl činí snížení o 5,33 mil. Kč. Přijaté transfery činily 106,17 mil. Kč (z toho neinvestiční dotace 36,94 mil. Kč a investiční dotace ve výši 69,23 mil. Kč). Celkové výdaje byly čerpány ve výši 477,25 mil. Kč, tj. 84,7 % UR. Oproti předchozímu roku 2022 jsou o 100,99 mil. Kč vyšší. Běžné – provozní výdaje dosáhly v roce 2023 na 307,58 mil. Kč (o 36,91 mil. Kč vyšší oproti r. 2022) a kapitálové výdaje na 169,66 mil. Kč, tj. 35,55 % z celkových výdajů (o 64,08 mil. Kč vyšší oproti r. 2022). Stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31. 12. 2023 činil 271,01 milionu korun, z toho fondy 4,02 milionu korun. K 31. 12. 2023 město evidovalo investiční zápůjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na akci Rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec se zůstatkem 15,96 mil. Kč. Město nadále splácí, a to čtvrtletně ve výši 0,57 mil. Kč (od 03/2021 do 12/2030 – úroková sazba: fixní 0,45 % p. a.).

Městu zůstává k dispozici možnost čerpání úvěrového rámce ve zbývající výši 79,535 mil. Kč od ČSOB, a.s., na nějž byla v listopadu 2020 uzavřena smlouva o úvěru s obdobím čerpání do 31. 12. 2024 a se splatností od 27. 1. 2025 do 27. 12. 2034. Úroková sazba: v období čerpání součet jednoměsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p. a. a v období splácení fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p. a. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bez- sankčně předčasně splacen či nedočerpán.

Dotační podpory z rozpočtu města Humpolce

Celkem 12,6 milionu korun vyčlenilo město Humpolec do unikátního dotačního programu na podporu sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek v roce 2023. V prvním dotačním programu bylo nakonec mezi žadatele rozděleno celkem 12 3431 700 Kč, z toho bylo na základě vyúčtování do rozpočtu města vráceno 41 033 Kč. Ve druhém samostatném dotačním programu na podporu registrovaných i neregistrovaných sociálních služeb bylo rozděleno celkem 4 500 000 Kč, z toho bylo vráceno 0 Kč. Zároveň byl zastupitelstvem města Humpolce schválen dar ve výši 100 000 Kč Gymnáziu Humpolec na realizaci participativního rozpočtu ve školách v územním obvodu města.

 

 

ŠKOLSTV

ŠKOLSTVÍ

V roce 2023 byla na území města Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 a Mateřská a základní škola Bambi (soukromá škola). V oblasti základního vzdělávání zde fungovala Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov a Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov. Středoškoláci mohli navštěvovat Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o., a Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední škola, jejíž praktickou výuku zajišťoval Školní statek Humpolec. Mimoškolní vzdělávání zajišťovala Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 a Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace. Ve městě byl také Dětský domov, Humpolec, Libická 928.

 

Mateřská škola Humpolec

Mateřská škola Humpolec

Mateřská škola od 1. 9. 2023 změnila název z Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 na „Mateřská škola Humpolec“. Zřizovateli školy, městu Humpolec, se podařilo zdárně dokončit výstavbu nového, v pořadí již čtvrtého pracoviště mateřské školy v lokalitě Podhrad, čímž došlo k navýšení kapacity školy až o 60 míst. Do nové budovy se přesunulo ředitelství, adresou sídla školy se stala ulice Podhrad 1699.

Mateřská škola poskytovala předškolní vzdělávání celkem 414 dětem zařazených do 17 tříd, a to na čtyřech pracovištích:

  • Podhrad 1699 (ředitelství),
  • Smetanova 1526,
  • Na Rybníčku 1316,
  • Na Skalce 623.

Ředitelkou mateřské školy byla Mgr. Hana Koudelová. Na pozicích zástupkyň ředitelky pracovaly Bc. Veronika Turková (pracoviště Smetanova), Bc. Dana Koudelková (pracoviště Na Rybníčku), Bc. Lenka Malotová (pracoviště Na Skalce) a Bc. Dagmar Jarošová (pracoviště Podhrad).

V celé organizaci pracovalo celkem 42 pedagogických zaměstnanců (36 učitelek, šest asistentek pedagoga) a 24 nepedagogických zaměstnanců. Při vzdělávání dětí se vycházelo z nového společného Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Od podzimu do léta“. Bylo tak sjednoceno vzdělávání dětí na úrovni celé školy. Inspirovány Komenského myšlenkou „Škola hrou“ byly rozvíjeny technické a logické dovednosti dětí prostřednictvím celoročního projektu Malá technická univerzita.

Všechna pracoviště měla svou školní jídelnu, kromě nového pracoviště Podhrad, kde byly ve školní kuchyni připravovány pouze přesnídávky a odpolední svačiny. Obědy byly dováženy vlastním automobilem z jídelny MŠ Na Skalce.

V MŠ Na Rybníčku byla zřízena jedna speciální třída určená pro vzdělávání dětí se závažnými vadami řeči. V nové MŠ Podhrad byly nejmladší děti vzdělávány ve třídě samostatně zřízené pro děti dvouleté s podporou chůvy hrazené ze šablon OP JAK.

Do školní kuchyně jídelny Na Skalce byl zakoupen nový konvektomat pro zdravé a energeticky méně náročné vaření, v zahradě školky byla dokončena poslední 3. etapa výstavby chodníků. Pro potřeby dovážení stravy a správu budov škola pořídila vlastní automobil.

Na pracovišti MŠ Smetanova byl zrealizován projekt „MŠ Humpolec – rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy“, podpořený v rámci 5. výzvy NPŽP. V rámci projektu byly do školní zahrady pořízeny přírodní edukativní prvky: tabule, mobiliář (stoly, lavice), vyvýšené záhony, obloukové pracovní stoly z akátového dřeva, badatelské sady a zahradnické nářadí. Byla odstraněna část nevyhovujících povrchů, založen trávník a květnatá louka. Realizace projektu zlepšila podmínky pro efektivní využívání celého prostoru zahrady MŠ, posílila rozvoj EVVO. Nový potenciál přírodní zahrady podporuje venkovní vzdělávání založené na pozorování, zkoumání, bádání a napomáhá dětem získat vlastní zkušenosti s přírodou a její ochranou, pěstitelstvím, zdravým životním stylem, prohlubuje jejich estetické vnímání a poskytuje dětem příležitost vybudovat si kladný vztah k přírodě.

 

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

 

V roce 2023 byl ředitelem školy Mgr. Tomáš Jůzl. Funkcí zástupkyně pro 1. stupeň zastávala Mgr. Jana Maršíková, zástupkyní pro 2. stupeň byla Mgr. Jana Kutišová. Ve škole pracovalo 108 zaměstnanců. Studovalo zde 875 žáků. V přípravné třídě bylo 14 žáků. Součástí školy byly tři třídy praktické a jedna třída speciální na odloučeném pracovišti ZŠ Husova, školní jídelna s kapacitou 900 jídel a školní družina s kapacitou 340 žáků.

ZŠ Hálkova byla aktivním realizátorem řady různých vzdělávacích projektů a programů, jež sloužily k zefektivnění práce i výuky žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tomto roce vyhlásilo Operační program „Jan Amos Komenský“, který škole přinesl více než 4,1 miliónů korun. S jeho realizací projektu škola začala již o letních prázdninách. Tento program prostřednictvím různých aktivit, tzv. šablon, přispívá k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny žáky. Dále byla škola zapojena v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který mimo jiné podporoval vzájemné učení pedagogů. Ve čtvrtek 7. prosince se na ZŠ Hálkova sešlo 45 učitelů převážně z kraje Vysočina na takzvané Otevřené škole. Návštěvníci měli možnost strávit dvě vyučovací hodiny ve výuce různých tříd na prvním i druhém stupni, ve třídě P3 a v přípravné třídě. V rámci odpoledního programu si hostující učitelé mohli vybrat práci s umělou inteligencí v ChatGTP, vyrobit si vlastníma rukama vázičku nebo sovičku ve školní dílně, seznámit se s fungováním projektu Participace na naší škole a prohlédnout si školu v doprovodu pana ředitele.

V průběhu roku se tzv. generativní umělá inteligence (AI) stávala stále významnější součástí společnosti a často diskutovaným tématem. S tímto vědomím se i škola začala připravovat na používání těchto inovativních nástrojů.

Organizace se zapojila do projektu střediska ekologické výchovy Chaloupky u Třebíče s názvem Školní les. Město Humpolec pro tento účel poskytlo vhodný čerstvě vykácený pozemek, na kterém bude s přičiněním žáků ZŠ Hálkova vyrůstat nový les. Úspěchu dosáhla škola v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“ v kategorii Chemický projekt, které se zúčastnilo přes 190 škol z pěti krajů. Projekt školy, který se nazýval „Alternativní a nekonečné zdroje energie, péče a lásky“, získal bronzový pohár.

Odloučené pracoviště ZŠ Hálkova – ulice Husova

Od září 2023 škola rozšířila počet praktických tříd pro žáky s lehkým mentálním postižením na tři. Dvě z nich byly určené pro žáky 1. stupně, zbývající navštěvovali žáci od 6. do 9. ročníku. Jedna třída byla určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. V tomto roce byla nově zřízena také dvě oddělení školní družiny. Žáci s postižením se vzdělávali ve třídách, které měly relaxační koutky, hojně využívali názorné pomůcky a režim výuky sledoval jejich potřeby. Žáci byli také zapojeni do čtenářských dílen při projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, v rámci moderní výuky byla zrenovována a zcela nově vybavena počítačová učebna.

Školní poradenské pracoviště

Od září byl tým školního poradenského pracoviště díky projektu OP JAK personálně posílen. Kromě výchovného poradce a metodiků prevence byl jeho součástí také školní psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce a sociální pedagog. Nejen žáci a učitelé, ale také rodiče se mohli obrátit na služby poradenského pracoviště a najít oporu při hledání řešení palčivých situací.

 

Základní škola Humpolec, Hradská 894,

okres Pelhřimov

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

V roce 2023 byl ředitelem školy PhDr. Vlastimil Fiala, jeho zástupkyní Mgr. Lucie Brabcová. Součástí organizace byla školní družina a školní jídelna. Pracovalo zde celkem 60 zaměstnanců. Na škole studovalo 472 žáků.

Škola se v roce 2023 zapojila do řady rozvojových programů a projektů s cílem přispět k rozvoji školy a podpořit výchovně vzdělávací proces. Prvním z nich byl rozvojový program MŠMT – Doučování, jehož hlavním cílem byla prevence školní neúspěšnosti a negativní dopady distančního vzdělávání. V podobě individuálního či skupinového doučování bylo podpořeno téměř 100 žáků. Doučování realizovali vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů a asistentky pedagoga. Významnou aktivitou byla Podpora vzdělávání cizinců v českém jazyce s metodickou pomocí společnosti F point a NPI. Již opakujícím se projektem byla Prevence digitální propasti. Z prostředků projektu byly pořízeny notebooky pro sociálně slabé žáky. Škola zahájila dvouletý projekt Šablony OP JAK. V tomto projektu byly podpořeny následující oblasti: personální oblast (školní asistent, školní psycholog), inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkání, inovativní vzdělávání žáků ve školní družině. Škola uspěla s projektem v programu ERASMUS+ určeném ke studijním pobytům pedagogických pracovníků školy v zahraničí. Kromě výše uvedených aktivit se škola zapojila do sportovní nabídky Českého atletického svazu nebo České golfové asociace, spolupracovala s oddílem ledního hokeje v Humpolci při výuce bruslení žáků 2. tříd, realizovala výuku plavání a lyžařské kurzy. Pro žáky 8. a 3. tříd zajistila vzdělávání v oblasti první pomoci, všechny třídy školy se zúčastnily programů primární prevence. Velice hodnotnou akcí byla Noc vědců určená pro širokou veřejnost. Příležitosti využilo více než 600 účastníků. Významnou úlohu sehrál projekt zřizovatele s názvem Participace. Škola dostala prostředky na realizaci nápadů skupin žáků na zlepšení prostředí školy.

Škola v roce 2023 významně změnila interiér budovy u vstupu a v prvním nadzemním podlaží. Byl rekonstruován elektrorozvaděč v objektu školní kuchyně a opravena střecha nad školní družinou. Dále došlo k rozsáhlé opravě v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Funkci ředitele školy zastával Mgr. Jiří Dalík, jeho zástupkyní byla Mgr. Kamila Zachová. K 1. lednu r. 2023 studovalo na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 331 žáků. Pedagogickou činnost zajišťovalo 31 vyučujících, o chod školy se staralo devět provozních zaměstnanců.

V individuálních vědomostních soutěžích stojí za zmínku úspěchy terciánky Magdaleny Křížové, která v celorepublikovém kole soutěže Pangea obsadila 8. místo, v celorepublikovém kole soutěže Jáma lvová 7. místo a stala se vítězkou soutěže o nejvšestrannějšího studenta Města Humpolec-Mládí Humpolec. Septimán Adam Říha se umístil na 9. místě v celorepublikovém kole soutěže ve francouzské konverzaci. Žákům školy se dařilo i ve sportovních soutěžích. Septimáni Filip Nousek, Jakub Paclík a Helena Grubauerová obsadili 8. místo v celorepublikovém kole soutěže Máš na to, kterou organizovala Policie ČR. Žákyně třídy tercie Sofie Bártová obdržela cenu Talent Vysočiny v oblasti sportu za mimořádné úspěchy v atletice.

V roce 2023 byl ukončen projekt IKAP II Učíme se ze života pro život a v lednu téhož roku byla zahájena realizace projektu Šablony JAK, v jehož rámci byla realizována celá řada vzdělávacích akcí pro pedagogy a projektový den pro žáky školy. Za mimořádnou akci lze považovat nácvik a realizaci školního divadelního představení na námět pohádky Tři bratři, do něhož bylo zapojeno více než 100 aktérů z řad žáků i vyučujících. Za zmínku také stojí týdenní poznávací zájezd do Francie a dvoudenní exkurze do Polska s návštěvou Krakova a Osvětimi.

Největší objem finančních prostředků věnovala škola na celkovou rekonstrukci tělocvičny a gymnastického sálu, která se spojila s výměnou střechy nad částí nové budovy školy. V souvislosti s těmito pracemi byla vybudována i nová podkrovní jazyková učebna. Stavební práce byly prováděny od dubna do konce října stavební firmou Agos Pelhřimov v celkové hodnotě přesahující 9 000 000 Kč. Ve spolupráci s firmou Status Humpolec byla provedena oprava vstupního prostoru školy, průčelí nové budovy a plotových zdí vedoucích do ulice Komenského za více než 500 000 Kč. Finanční podporu Města Humpolec v rámci projektu „Pébéčko“ v celkové výši 100 000 Kč škola využila k nákupu nového vybavení pro hodiny tělesné výchovy.

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Ředitelkou školy byla v roce 2023 Ing. Olga Krankusová, zástupkyní Mgr. Lenka Lutnerová. Organizace měla 32 zaměstnanců. Studovalo zde celkem 450 žáků. Ti měli možnost navštěvovat jak učební obory (Mechanik digitálních sítí, Reprodukční grafik, Kuchař – číšník), tak obory maturitní (Informační technologie, Obchodník – specialista na cestovní ruch, Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium pro dospělé).

Organizace byla akreditovanou školou pro program mobility ERASMUS+. Absolventi měli během svého studia možnost získat certifikát ECDL, který jim pak mohl pomoci při uplatnění na trhu práce.

V roce 2023 uspořádala škola řadu akcí, např. Den otevřených dveří, Den pro veřejnost, Čarodějnický den, Halloween, Literární kavárnu. Studenti zajištovali také komentované prohlídky Humpolce, přednášky pro seniory či připravovali rauty a občerstvení na různé akce.

 

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Ředitelem školy byl v roce 2023 Mgr. Otakar Březina. Pracovalo zde celkem 70 pedagogických pracovníků a 34 nepedagogických pracovníků. Školská rada měla celkem devět členů. Škola měla dvě odloučená pracoviště: Humpolec, Nádražní 386; Světlá nad Sázavou, Zámecká 33. Ing. Jiří Hoskovec zastával funkci vedoucího pracoviště ve Světlé nad Sázavou. Pracoviště ve Školní ulici v Humpolci navštěvovalo 333 žáků, pracoviště v Nádražní ulici 71 žáků a ve Světlé nad Sázavou studovalo celkem 75 žáků. Součástí organizace byl Domov mládeže a školní jídelna, hala pro praktickou výuku a domovy mládeže.

Škola nabízela tyto obory: Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér, Tesař, Agropodnikání, Chovatelství, Mechanizace a služby, Zemědělec – Farmář, Jezdec a chovatel koní, Opravář zemědělských strojů.

Škola byla členem Agrární komory a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Organizace měla akreditaci k provádění kurzů Obecných zemědělských činností. Škola spolupracovala s cechem Instalatérů ČR a cechem klempířů a pokrývačů a tesařů. Více jak 40 let je cvičnou školou pro pedagogickou praxi Institutu poradenství a vzdělávání ČZU v Praze.

V roce 2023 škola uspořádala Den otevřených dveří, Jízdu zručnosti Světlá nad Sázavou, Den botanické zahrady, Den zemědělské akademie a soutěž O bramborový květ.

 

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

Ředitelem domova byl v roce 2023 Ing. Pavel Matoušek, zástupkyní ředitele Olga Kotlíková a funkci vedoucí vychovatelky zastávala Bc. Lucie Kičinová. V zařízení pracovalo 24 zaměstnanců - 14 pedagogických pracovníků, šest provozních zaměstnanců, hospodářka, administrativní pracovnice, sociální a ekonomické pracovnice. Počet dětí během roku bývá pohyblivý, kapacita zařízení byla stále 32 dětí ve čtyřech rodinných skupinách. Ke dni 31. 12. 2023 byl stav 29 dětí ve věku od 3 do 21 let.

Každá rodinná skupina měla k dispozici vlastní byt, který se skládal ze čtyř ložnic pro děti, koupelny a z obývacího pokoje spojeného s kuchyňkou. V areálu domova jsou dvě velká hřiště, koutek pro menší děti s prolézačkami, posilovací stroje a také zahrada.

Všestranný rozvoj osobností dětí, snaha o jejich samostatnost, péči o zdraví a zodpovědný přístup k životu jsou úkoly pro každodenní práci. Pracovníci domova děti podporují, motivují a individuálně řeší problémy, které děti mají.

Činnost a aktivity domova byly různorodé. Kromě základní úlohy, kterou je výchova a vzdělávání dětí s cílem v co největší míře nahradit rodinu, respektovat individuality dětí, aby prožily své dětství spokojeně a s maximální možnou podporou kontaktů s biologickými rodiči, se domov zúčastňoval různých vzdělávacích, kulturních, sportovních akcí, turistických výletů, přednášek, soutěží, oslav a zájezdů a také pořádal vlastní akce.

Od podzimu do jara využíval domov tělocvičnu Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci, která nabízela kromě míčových her i možnosti cvičení na nářadí. 

V letních měsících děti pobývaly na chalupě domova v Křepinách, byly na Lipně a v České Kanadě na Zvůli, věnovaly se turistice a cykloturistice. V zimních měsících domov organizoval zájezdy do Krkonoš, kde děti běžkovaly a sjezdovaly na lyžích. Mladší bobovaly a sáňkovaly.

Celoročně domov spolupracoval s různými nadacemi, díky sponzorským darům různých firem měly děti štědré vánoční dárky, sportovní vybavení i příspěvky na výlety a rekreace.

V rámci dramatického kroužku se některé děti s úspěchem účastnily Přehlídky dětských domovů ve Včelné, na podzim pracovníci zařízení uspořádali díky finanční podpoře firmy ACO Přibyslav akci „Pečení selete“ na zahradě domova.

Velice zajímavá byla v tomto roce spolupráce s autory výstavy s názvem „Nic není problém“. Autoři tvořící společně jednu kresbu David Böhm, Vladimír 518 a Jiří Franta se inspirovali zajímavostmi, odkazy v Humpolci a okolí, které následně přenesli na plátno. Vzniklo celkem 16 kreseb vystavených v kulturním prostoru 8smička, dvě kresby se nacházejí v prostorách našeho dětského domova.

 

Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Základní umělecká škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v oblasti umění. Cílem vzdělávání je rozvinout přirozený talent žáka pod odborným vedením. Vzdělávání probíhalo v souladu s platným Školním vzdělávacím programem ve čtyřech oborech: Hudební, Výtvarný, Taneční, Literárně dramatický.

Ředitelem školy byl Josef Jirků. V umělecké škole pracovalo na počátku roku 2023 celkem 25 učitelů a čtyři provozní zaměstnanci. V tomto roce škola uskutečnila přes 110 prezentací / třídních vystoupení, veřejné koncerty, koncerty absolventů, dny otevřených dveří, vystoupení DO a komorního smyčcového orchestru, prezentace prací žáků výtvarného oboru, včetně vystoupení dalších kolektivních oborů /TO, LDO/.

Mezi zajímavé a náročné projekty patřil koncert s názvem „Není škola jako škola aneb bavíme se uměním“, koncert posluchačů konzervatoří – bývalých žáků ZUŠ a současných i budoucích učitelů ZUŠ, společný koncert pěveckých tříd v programu pohádkových, filmových a muzikálových melodií. Za výtvarný obor byl proveden projekt „ROK aneb inspirace časem.“ Velmi dobrá je i dlouhodobá spolupráce se společností MAHLER 2000.

Skvělých výsledků dosáhli žáci i v soutěžích ZUŠ. Trio a duo fléten ze třídy paní učitelky Sankotové obsadilo v okresním kole 1. místo. Žesťové kvarteto (Buňata, Zachová, David, Říha) ze třídy O. Kolčavy obsadilo v okresním kole 1. místo s postupem do krajského kola, kde získalo 2. místo. Žesťové trio (Boháč, Šidlák, Sukdolák) obsadilo v okresním kole 1. místo s postupem do kola krajského, kde získalo 1. místo. Dařilo se i v soutěži akordeonů, kde získal 1. místo s postupem do krajského kola Matěj Kůžel. První místo v okresním kole získali také David Veverka a Martin Pospíchal.

K 30. červenci 2023 odešel ze školy Josef Jirků, který byl ředitelem LŠU a pak i ZUŠ třicet let. Zástupkyní ředitele byla 12 let Dita Urbánková Čeledová. Po úspěšném konkurzním řízení byla do funkce ředitelky školy jmenovaná od 1. 8. 2023 MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. Zástupcem ředitelky byl ustanoven Tomáš Vodrážka, DiS. Od září vyučovalo žáky 27 učitelů, provoz školy zabezpečovali čtyři provozní zaměstnanci.

Ve spolupráci s městem Humpolec byla zahájena příprava projektové dokumentace na rekonstrukci a akustické řešení dvou učeben, včetně vytvoření nové sborovny na ZUŠ. Dále se započalo s přípravou podkladů pro vytvoření nové učebny pro výuku hudební nauky, počítačové grafiky a počítačové technologie v hudbě.

 

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

V roce 2023 byla ředitelkou SVČ Mgr. Miroslava Lisá. Na činnosti organizace se dále podíleli pedagogové volného času (interní – dvě osoby a externí – 27 osob), provozní zaměstnanci (interní – tři osoby a externí – dvě osoby) a dvě chůvy v Dětské skupině Mláďat.

Organizační složkou SVČ je Rodinné centrum Domeček, které zajišťuje podporu a vzdělávání pro rodiny s dětmi od narození po předškolní věk. Od 1. září 2023 se stala další složkou SVČ Dětská skupina Mláďata. Je určena pro mladší děti od 1,5 do 3 let. Kapacita DS Mláďat je maximálně šest dětí. Obě složky vznikly na základě požadavku zřizovatele příspěvkové organizace SVČ – Města Humpolec.

Pravidelných aktivit probíhajících méně než tři hodiny týdně se v tomto roce zúčastnilo 548 žáků. Celkem SVČ zapsalo v říjnu 801 účastníků zájmového vzdělávání v pravidelných aktivitách.

I v roce 2023 trval stálý zájem ze strany dětí i rodičů o pravidelné aktivity. Byla také velká účast na příležitostných akcích a vysoká návštěvnost Rodinného centra Domeček. Organizace se zapojila do projektu s názvem Šablony OP JAK a získala certifikátu pro PO Města Humpolec (energetický audit).

V roce 2023 proběhla významná modernizace kolejiště železničních modelářů (digitalizace, ozvučení). Byl zhotoven nový elektronický velín.

 

KULTURA

 

KULTURA

V roce 2023 fungovalo v Humpolci Městské kulturní a informační středisko (příspěvková organizace města Humpolec), které se dělilo na čtyři střediska – turistické informační centrum, Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Knihovna Jiřiny Zábranové, kino a divadelní scéna. Pod MěKIS patřily zájmové soubory – Divadelní soubor Jindřicha Honzla, Pěvecký sbor Čech a Lech, Loutkové divadlo Humpolec. Dále zde působila společnost Castrum, o.p.s., která měla pod správou skanzen Zichpil a zříceninu hradu Orlík nad Humpolcem, či iniciativa Svařený sáně. V roce 2023 v Humpolci existovala i řada dalších kulturních organizací, sdružení a spolků, např. Zóna pro umění 8smička (Nadační fond 8smička), Divadlo Za komínem. Lidé mohli navštívit také akce pořádané spolkem Letní Platforma Humpolec.

 

Městské kulturní a informační středisko

Městské kulturní a informační středisko

Hlavním cílem této příspěvkové organizace města Humpolec je rozvoj kultury, propagace kulturních a historických památek, zajišťování kulturních, společenských a dalších akcí ve městě. Dále MěKIS zajišťuje zápis do kroniky Humpolce a do kronik místních částí města (Kletečná, Krasoňov, Lhotka, Petrovice, Hněvkovice, Plačkov, Světlice) a zajišťuje také chod knihoven místních částí města (Světlice, Petrovice, Hněvkovice, Plačkov, Krasoňov, Kletečná). Pod hlavičkou MěKIS funguje redakční rada čtvrtletníku Zálesí, který vychází od roku 2022 jako součást Radničních listů. Redaktorkou Zálesí byla první polovinu roku Zuzana Holčíková, následně ji vystřídala tehdejší tisková mluvčí města Marcela Průchová.

K 31. 12. 2023 v této organizaci pracovalo 14 zaměstnanců. Na nezbytně dlouhou dobu se ředitelem organizace stal na konci roku 2022 tehdejší resortní místostarosta Mgr. Pavel Hrala a od 1. 2. 2023 je ředitelkou MěKIS Mgr. Vendula Marešová.

Turistické informační centrum

V roce 2023 zajištovala provoz infocentra jedna pracovnice a dále několik brigádníků tak, aby bylo možné dodržet otevírací dobu infocentra v souladu s certifikací Asociace turistických informačních center, tedy v hlavní turistické sezóně min. šest dní v týdnu. Během celého roku navštívilo infocentrum 23 945 turistů a rezidentů.

Infocentrum zajišťovalo návštěvnický servis také ve vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše na Horním náměstí. V roce 2023 byla věž otevřena od června do září a za tuto dobu vyhlídku navštívilo 1589 turistů. Dětští návštěvníci měli možnost se zapojit také do hry Za skřítky do věže, kterou infocentrum připravilo již během koronaviru.

Infocentrum spravuje také recesistické muzeum Hliníkárium, do kterého zavítalo v průběhu roku 1847 návštěvníků z celé republiky. Nabídka infocentra byla rozšířena o půjčovnu outdoorových her (pétanque, mölkky, kubb).

Infocentrum se i v tomto roce aktivně zapojovalo do fungování turistické destinace Vysočina West. Vedle Koruny Vysočiny a Destinace Třebíčsko – moravská Vysočina jde o třetí organizaci destinačního managementu v Kraji Vysočina. Humpolec byl v listopadu 2021 jedním ze zakládajících členů této destinace, jejímž cílem je společná propagace severozápadní Vysočiny.

Za podpory Fondu Vysočiny v rámci programu Infrastruktura cestovního ruchu 2023 došlo k obnovení a rozšíření městské naučné stezky s názvem „Po stopách historie“, která vznikla v roce 2006.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Vedoucí organizace byla Dagmar Kluchová, celkem v muzeu pracovali tři zaměstnanci. Hlavní pracovní náplní muzea je správa a rozšiřování muzejní sbírky, v tomto roce bylo inventarizováno celkem 1 220 exponátů a do systematické evidence bylo zapsáno 53 nových sbírkových předmětů. Prezentace sbírkového fondu probíhala ve stálých expozicích a na krátkodobých tematických výstavách. Muzeum navštívilo celkem 6 694 návštěvníků.

Celoročně byly přístupny čtyři stálé expozice – národopisná, antropologická, loutková, Jak se žilo, jak se šilo a dvě stálé výstavy – Peklo a výstava minerálů. V polovině roku bylo vypsáno výběrové řízení na projekt nové národopisné expozice, která v následujících letech projde celkovou rekonstrukcí. V září byl komisí složenou ze zástupců města, muzea, MěKIS i odborníků z jiných muzeí vybrán návrh Ing. arch. Tomáše Bílka. Koncem prosince se konala poslední komentovaná prohlídka národopisné expozice, která byla následně pro návštěvníky uzavřena.

Krátkodobých výstav proběhlo celkem 18. Výstavu obrazů humpoleckého továrníka Adolfa Trnky, které zapůjčili jeho potomci, doplnily informace a fotografie z muzejního archivu i od dalších fyzických osob, s nimiž muzeum dlouhodobě spolupracuje. Nejvíce návštěvníků přilákala letní výstava dřevořezeb Ladislava Jaroše a Jiřího Kaprase, která probíhala od konce května do konce srpna ve výstavním sále na Dolním náměstí a v přilehlé muzejní zahradě. Tradičně hojně navštívena byla vánoční výstava Daniely Kociánové a výstava obrazů žáků ZUŠ Gustava Mahlera.

Z dalších tradičních akcí proběhla v květnu Muzejní noc, která začala vernisáží výstavy dřevořezeb, následoval koncert country skupiny a pro děti byly připraveny na zahradě různé hry. Výstavy a expozice byly zdarma zpřístupněny do dvacáté druhé hodiny. Během roku se uskutečnily tři muzejní vycházky, šest přednášek z cyklu Věda v muzeu. Muzeum se v tomto roce poprvé zapojilo do akce Noc vědců. Pracovníci muzea spolupracovali i na dalších akcích pořádaných MěKIS nebo městem Humpolec.

Do čtvrtletníku Zálesí byly zasílány příspěvky o životech významných osobností spjatých s Humpolcem a nová muzejní rubrika připomínala zajímavosti, které zapisovali nejstarší kronikáři na přelomu 19. a 20. století. Do muzea přišlo studovat 33 badatelů, na další dotazy bylo odpovězeno telefonicky nebo e-mailem. Byla vypracována kronika města za rok 2022.

Kino a divadelní scéna Humpolec

Vedoucím kina a divadelní scény byl první polovinu roku Štěpán Kubíček, od června vede středisko Sandra Povolná. Kromě vedoucího zde pracují další dva zaměstnanci a v září se kolektiv rozšířil o pracovníka na pozici produkční.

Jednotlivá střediska MěKIS společně s řadou dalších subjektů spolupracovala na řadě akcí, a to například na Humpoleckém masopustu, Humpoleckých Velikonocích, Humpoleckém létě nebo Humpoleckých Vánocích. Humpolecké léto zahajovala akce s názvem Humpolecká grilovačka, kde se svojí grill show vystoupil známý kuchař Roman Paulus. Během léta mohli místní i přespolní navštívit promenádní koncerty a divadla pro děti, které se odehrávaly na Havlíčkově náměstí před budovou kina. Nechybělo ani tradiční letní kino v zahradě muzea a tvůrčí workshopy pro děti i dospělé. Sérii letních akcí pak zakončila bramborová Humpolecká dokopná. Na první adventní neděli se rozsvícením vánočního stromečku na Horním náměstí zahájily Humpolecké Vánoce. Součástí Humpoleckých Vánoc byla také již tradiční oslava stříbrné neděle, zimní kino nebo zvonkohra, která několikrát denně zahrála z věže evangelického kostela vánoční melodie a zpříjemňovala tak kolemjdoucím adventní čas. Mezi další akce pořádané tímto střediskem patřil např. Den seniorů, připomínka 17. listopadu, festival amatérských divadelních souborů Honzlův Humpolec, galakoncert k výročí založení Československa, S kolem kolem Humpolce nebo Mládí - soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. Garant Rodinný pivovar Bernard, a. s.

Během roku se na divadelní scéně kina vystřídalo mnoho známých osobností jako třeba Daniel Hůlka, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Iva Pazderková, Dominic Miller s Vojtěchem Dykem a Danem Bártou, Divadlo Járy Cimrmana, kapela Wohnout se svým unplugged koncertem a další. Rok 2023 uzavřel velkým vánočním koncertem Janek Ledecký.

V tomto roce navštívilo filmová promítání v kině celkem 10 197 diváků. Celkově bylo promítáno 298 představení. Kromě klasických představení a školních promítání zaměstnanci kina organizovali také letní kino v muzejní zahradě, festivaly Expediční kamera a Snow film fest na malé scéně Mikáda, zimní kino v prostoru před budovou kina, tradiční noční filmovou jízdu VOČI nebo novinku KinoDiv – pravidelná promítání záznamů divadelních představení ve spolupráci s platformou Dramox. Nadále probíhaly také pravidelné dopolední projekce Mimikina a Seniorkina. V tomto roce se uskutečnil víkendový filmový maraton Harryho Pottera, kde měli návštěvníci možnost zhlédnout celou sérii filmů na velkém plátně. Kromě promítání byla pro návštěvníky připravena herní a klidová zóna s doprovodným programem.

Koncem roku proběhla v kině redigitalizace, v rámci níž byla vyměněna vysloužilá promítací technika. Vzhledem k bezpečnosti bylo nutné odstranit v multifunkčním sále kina čtyři sedačky pod laserovým projektorem – vzniklo zde nevyužité místo, díky kterému mohl být vyhrazen potřebný prostor pro zvukaře.

Knihovna Jiřiny Zábranové

I v roce 2023 byla vedoucí knihovny Ludmila Trnková, pracovali zde celkem čtyři zaměstnanci. Knihovní fond zahrnoval 44 434 knih, zvukových knih, elektronických dokumentů, deskových her. Čtenáři si vybírali ze široké nabídky periodik pro děti i dospělé. Začali využívat i nově zavedenou službu e-výpůjček. V tomto roce bylo registrováno 1783 čtenářů, z toho 915 do patnácti let. Kromě své hlavní náplně – tedy práce se čtenáři a s knihovním fondem knihovna přichystala nejrůznější vzdělávací a kulturní akce, kterých bylo 180. Převážná část se uskutečnila na dětském oddělení.

Čtenářem roku se stal pan Vladimír Mrázek. Dětské oddělení si připomnělo roční výročí otevření nových prostor. Knihovna pokračovala ve spolupráci se základními školami z Humpolce a okolí, s mateřskými školami, Střediskem volného času, Oblastní charitou Havlíčkův Brod a dalšími institucemi. V Týdnu knihoven se v Humpolci setkali knihovníci z celého regionu.

Začátkem roku byl zahájen projekt „Knížka pro prvňáčka“. Vyvrcholil v červnu 2023 předáním knižní odměny všem zúčastněným žákům prvních tříd. Celoroční projekt „Příroda v knihovně“, který byl finančně podpořen z grantu Ministerstva kultury ČR, nabídl výstavy, tvůrčí dílny, workshopy a přednášky na téma ekologie a příroda. Ve své činnosti už druhým rokem pokračoval klubík „Humpoláčci“, bylo zrealizováno dvanáct setkání pro nejmenší čtenáře a jejich rodiče. V září se knihovna přidala k celostátní akci „Noc literatury“. Zájemci si vyslechli úryvky v prostorách spolkového domu, Hliníkária a Čítárny knihovny. Hostem večera byl herec, moderátor a spisovatel Miroslav Hrabě. Ve spolupráci s Blankou Jiskrovou proběhly dvě burzy rostlin, které jsou součástí projektu „Semínkovna v knihovně“. Dětské oddělení také přispělo svým programem k celoměstským akcím – Humpolecké Velikonoce nebo Harry Potter maraton. V létě přichystalo tři akce v parku Stromovka (Bylinkové pohádky, Báječné léto s muminky nebo Klenoty babičky drsňačky). V říjnu se knihovna přidala k akci Noc vědců.

Knihovna v tomto roce uspořádala řadu přednášek – o Murcii, ekoturistice a Peru, bezpečnosti na internetu, chování dětí na internetu, minerálech. Návštěvníci se také dozvěděli, jak se starat o zahradu. Konaly se zde kurzy komunikace pro veřejnost či kurzy pro seniory s názvem „Jak na e-mail?“. Do knihovny zavítal Petr Voldán, rozhlasový redaktor a spisovatel. U příležitosti Mezinárodního dne žen se konala beseda a konzultace se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou. V květnu 2023 byl zahájen cyklus přednášek o české historii v podání Miloslavy Stehnové. V září knihovna přivítala spisovatelku Kláru Smolíkovou, držitelku Zlaté stuhy za literaturu.

V rámci projektu Příroda v knihovně si mohli zájemci prohlédnout výstavu Od pravěku po raketu či háčkované hračky. Zahradu knihovny přes léto zdobila venkovní výstava ilustrací z knížky Devět malých zahradníků. V Čítárně knihovny bylo možné zhlédnout výstavu textilní tvorby mladé výtvarnice a módní designérky Viktórie Eusebio.

Začátkem roku si rodiče s dětmi vyzkoušeli výrobu ručního papíru. Na podzim se konala beseda a workshop o rýžování zlata a minerálech na Vysočině. S hydrobioložkou Hanou Havelkovou poznávali nejmenší čtenáři bezobratlé živočichy. Hana Havelková také vedla tvůrčí dílny šití předmětů z recyklovaných materiálů RECY-VĚCI. Závěr roku patřil sérii vánočních tvůrčích dílen s názvem …a vánoční přichází čas.

Divadelní soubor Jindřicha Honzla Humpolec

Vedoucí souboru, který měl celkem 34 členů, byla Drahomíra Bendlová. V roce 2023 bohužel zemřel člen souboru PhDr. Milan Váňa.

Začátkem roku nacvičovali herci s režisérem Jiřím Chovancem hru Naši furianti, ale koncem května byl nácvik ukončen z důvodu nezájmu herců účastnit se zkoušek. Pod režisérskou taktovkou Martina Ryndy se zkoušela hra „Domácí karanténa“. Veřejná zkouška hry proběhla na zahradně Muzea dr. Aleše Hrdličky 19. 8. 2023. Premiéra hry se uskutečnila 26. 11. na divadelní scéně Kina Humpolec. Od října se herci znovu začali scházet na zkouškách hry Naši Furianti, kterou tentokrát režíroval Jiří Havelka. Premiéra se konala 9. 12. v divadelním sále Kina Humpolec.

Loutkové divadlo Humpolec

Na činnosti divadla se v roce 2023 celkově podílelo 30 členů souboru, kteří mu věnovali 1880 hodin svého volného času.

Na stálé scéně realizovalo loutkové divadlo celkem pět představení v jarní sezóně a osm představení v podzimní sezóně. Dne 4. března 2023 byla uvedena premiéra pohádky „O PEJSKOVI A KOČIČCE“ na motivy pohádek z knihy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Režisérkou byla Ivana Bártlová, výrobu loutek a výpravu zajistila Alena Grodlová, hudbu měla na starosti Marie Hovorková, hudební doprovod Marie Hovorková a Samuel Háva. Scénu, dekorace a rekvizity vytvořil kolektiv divadla. S tímto představením soubor hostoval ještě v Lipnici nad Sázavou a v Českých Budějovicích (pro mateřskou školku). Po posledním představení podzimní sezóny (2. prosince) opět členové souboru připravili pro malé diváky oblíbenou Mikulášskou nadílku.

Všechna představení zhlédlo 1186 dětí a 872 dospělých, celkově 2 058 diváků. Největší návštěvnost (197 diváků) byla zaznamenána 4. března na premiéře pohádky „O PEJSKOVI A KOČIČCE“. V roce 2023 bylo na stálé scéně dosaženo opět vysokého průměru návštěvnosti, a to 140 diváků na jedno představení.

Pěvecký sbor Čech a Lech

Předsedou pěveckého sboru Čech a Lech, jehož zřizovatelem je Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, byla v roce 2023 Drahomíra Bendlová. Sbormistryní byla Mgr. Jitka Rutrlová. Během roku se sbor poměrně rozrostl, ke konci roku evidoval celkem 28 aktivních členů. Zkoušky probíhaly každou středu v klubu Mikádo.

V tomto roce se sbor zúčastnil osmi koncertů a vystoupení, kdy průměrná návštěvnost byla 20 až 100 diváků. V lednu zpívali členové sboru na Tříkrálovém koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vojslavicích. V květnu vystoupili na akci „S cimbálem v zahradě muzea“. Na cimbál zahrála Zuzana Lapčíková. V červenci se podruhé uskutečnila pěvecká dílna Ivy Vostárkové, tentokrát pod názvem Hlas jako zrcadlo osobnosti. Kromě členů Pěveckého sboru Čech a Lech se akce zúčastnili i zájemci z řad posluchačů nebo z jiných sborů. Každý si odtud odnesl to, co potřeboval pro zlepšení svého pěveckého umu, a účastníci dílny byli nadmíru spokojeni s výsledky. V září vystoupil sbor v humpoleckém parku Stromovka (v rámci Humpolecké dokopné) a v říjnu na pacovském zámku spolu s pacovským pěveckým sborem Slavík a pěveckým sborem Záboj z Pelhřimova. Sbor v tomto roce ještě vystoupil v rámci akce „Zichpilské Vánoce“ a „Česko zpívá koledy“. Poslední koncert roku „V půlnoční hodinu“ se uskutečnil 26. 12. v tolerančním kostelíku v Humpolci, kde zazněly vánoční písně, koledy a duchovní kánony.

 

8SMIČKA - zóna pro umění (Nadační fond 8smička)

8SMIČKA – zóna pro umění (Nadační fond 8smička)

V roce 2023 byla ředitelkou organizace Martina Hončíková. Pracovali zde čtyři zaměstnanci a mnoho externích spolupracovníků. Celkem do 8smičky v tomto roce přišlo 10 454 návštěvníků. Zóna pro umění zorganizovala 174 akcí. Součástí prostor zóny pro umění byla také kavárna a knihkupectví.

V roce 2023 organizace představila veřejnosti celkem čtyři výstavy. Výstava SÓLO: Jakub Roztočil započala již v roce 2022 a její součástí bylo i trvalé umístění sochy na garáže před budovou. Na ni navázala výstava Místa chvění: Zvuk jako médium, která zkoumala prostřednictvím instalací šesti umělců a umělkyň z Polska, Německa, Rakouska a Česka možnosti a schopnosti zvuku formovat prostředí, transformovat prostor a ovlivňovat naše pocity v něm. Dalším výstavním počinem byl projekt uměleckého tria Davida Böhma, Vladimira 518 a Jiřího Franty. Společně sbírali různé fragmenty z veřejného prostoru Humpolce a ty použili pro volnou intuitivní tvorbu společných kreseb. Ty následně přenesli na stěny soukromých bytů a domů (i dětského domova) v Humpolci a blízkém okolí, které byly vybrány na základě široké inzertní výzvy. Výstavní plán završila výstava Volt-Age, která představila svět všudypřítomné elektrické energie. Projekt spojil skupinu umělců se dvěma praktikujícími odborníky – Kamilem Machyánem, místním elektrikářem, a Františkem Daňkem, sběratelem izolátorů a bleskojistek. Každou výstavu doprovázelo i vydání katalogu, který rozšiřoval a doplňoval téma dané výstavy. Nadační fond 8smička zároveň vydával i soupis výtvarného díla Josefa Čapka Pracoval jsem mnoho. V roce 2023 vyšel již třetí díl, tentokrát věnovaný malbě.

Výstavní aktivity rozšiřovala i stálá sbírka v prvním patře 7+1: Byt sběratele. Na konci roku prošel Byt sběratele velkou obměnou, během níž se proměnila jak architektura expozice, tak i vystavená díla. Jeho součástí byl i grafický kabinet, ve kterém vystavovali Iva Krupicová, Radka Folprechtová a Olaf Hanel.

Další výstavní prostor, 8SMIČKA LIGHT, představil díla Sáry Skoczkové, Petra Grubera a Terezy Bonaventurové. Umělec Roman Štětina vystřídal Terezu Kabůrkovou jako autor rolet na 8smičkových garážích.

Ve spolupráci s Městem Humpolec byla na břeh rybníka Dvorský umístěna socha „Dlask a Mlask jedou spolu na riviéru“ od umělců Davida Böhma a Jiřího Franty. Ve směru z Pelhřimova do Humpolce byl od června k vidění první NFT ve sbírce 8smičky. Na obrazovce vedle společnosti Hranipex jelo v pohyblivé smyčce dílo AB Infinite 1 od britského umělce italského původu Andrea Bonaceta. Aktivity 8smičky doplňovala jako každý rok i bohatá programová sekce.

 

Platforma Humpolec, z.s.

Platforma Humpolec, z. s.

V roce 2023 se konal již 10. ročník festivalu. Letní platforma v tomto roce nabídla velké spektrum nejrůznějších akcí. Za celou dobu své existence tento městský festival přinesl do města množství kulturních, sportovních, kulinářských či společenských akcí pro všechny generace. Kromě velkého počtu hudebních vystoupení návštěvníci festivalu v létě v parku Stromovka přivítali Lukáše Pavláska, Dorotu Nvotovou, Vladimira 518, Slam Poetry nebo divadlo Vosto5. Velké poděkování patří především celé řadě humpoleckých firem a podnikatelů, bez jejichž podpory by festival nemohl být realizován v tak velkém rozsahu.

 

Castrum, o. p. s.

Castrum o.p.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je péče o zachování a využití kulturního dědictví a ekologická a vlastivědná činnost. Ředitelkou společnosti byla v roce 2023 Věra Lemberková. Pod správu organizace patří hrad Orlík nad Humpolcem a skanzen Zichpil – Nápravníkovo stavení č. p. 338 v Humpolci. Na hradě Orlík pracovali dva zaměstnanci, pro skanzen Zichpil jedna osoba. Hrad Orlík navštívilo během roku 15 742 návštěvníků, do skanzenu zavítalo 898 osob.

Na hradě Orlíku se v roce 2023 konalo 23 akcí, z čehož tradičně nejvýznamnější byly „Středověké slavnosti“, folkový festival „Ozvěny prázdnin“, filmový festival „Film a dějiny“ a Hradozámecká noc.

Práce společnosti na hradě Orlíku byla v roce 2023 zaměřena jako každý rok na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu a pořádání kulturních akcí.

Dle potřeby bylo prováděno kosení a úklid pokosené hmoty na hradě, v příkopech a na parkovišti. Společnost a dobrovolníci se podíleli na úpravách zastropení sklepení nového paláce, pomoci při archeologických výzkumech a úpravách terénu po výzkumech.

Většími náklady na údržbu hradu v roce 2023 byly náklady na opravu a doplnění střešní krytiny na objektu skladu a nákup šindele na výměnu krytiny pokladny.

V roce 2023 byly nákladem Města Humpolec na hradě prováděny další úpravy spojené se zajištěním odtoku srážkových vod z hradního nádvoří. Proběhly opravy zdiva bastionu, lokální opravy zdiva jádra hradu a severního parkánu, doplnění izolací a pokládka krytiny na pokladně, úpravy pro zastropení sklepení nového paláce, odvodňovací zářezy pod novým palácem. Městem Humpolec byly také financovány náklady archeologického výzkumu.

 

Ve skanzenu Zichpil se konaly čtyři drobné akce, kterými se společnost snažila o připomenutí lidových tradic.

Na Nápravníkově stavení byly Městem Humpolec (s dotací Kraje Vysočina na obnovu památek) provedeny nátěry fasády, interiéru, ochranné nástřiky dřevěných konstrukcí proti červotoči, oprava a doplnění krytiny, oprava schodiště do podkroví.

 

Společnost a dobrovolníci se podíleli také na opravě naučné stezky Březina. Na opravu byla Městu Humpolec poskytnuta Krajem Vysočina dotace v rámci dotačního programu Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023. Dobrovolníci prováděli instalaci kůlů pro umístění turistického značení v terénu a pomáhali s instalací dvou opravených panelů na stezce a zpětné osazení jednoho z panelů odstraněného při těžbě kůrovcových porostů.

 

 

CÍRKEV

CÍRKEV

V roce 2023 působila v Humpolci Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, Sbor Jana Želivského. Své děkanství měla ve městě Římskokatolická farnost.

 

Církev československá husitská

Církev československá husitská

Bohoslužby sboru se konaly vždy první a třetí neděli v měsíci. Obec byla administrována bratrem farářem Františkem Tichým z Jihlavy. Od začátku roku byl obsazen byt sborovníka, což bylo pro sbor velkým přínosem. Začala zde bydlet rodina, která se částečně starala i o sbor. V březnu se konala přednáška o životě reformního kněze a biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava, a to při příležitosti 500 let výročí od jeho narození. V červnu proběhla „Noc kostelů“ s výkladem o historii budovy bývalé synagogy. V letních měsících byl sbor součástí prohlídkové trasy Zichpil. Podle zápisů v knize návštěv přišlo na prohlídku 90 návštěvníků. I v roce 2023 mohli návštěvníci zhlédnout v prostorách synagogy výstavu o holocaustu, ze které se veřejnost dozvěděla o této temné stránce historie za protektorátu. Ke konci roku se uskutečnilo povídání o adventu. Dne 2. 12 se konala vernisáž s koncertem k výstavě „Vánoce našich babiček“, která následně probíhala v tolerančním kostele. Tato vernisáž se setkala s velkým zájmem, bohoslužebný sál byl zaplněn do posledního místa.

 

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická

V roce 2023 se bohoslužby konaly každou neděli v modlitebně v domě čp. 143. Každou lichou neděli v měsíci přijížděl pan farář Turecký z Pelhřimova, sudé neděle byly bohoslužby „čtené“. Scházelo se osm až 12 členů sboru.

V tomto roce na Zelený čtvrtek měla v evangelickém kostele koncert skupina „Tucet“ vedená učitelem Petrem Lisým. Dne 2. června byl kostel otevřen veřejnosti, a to v rámci akce „Noc kostelů“. Konal se zde koncert dětí ze ZUŠ pod vedením učitele Stanislava Žaloudka. V období adventu a Vánoc zněly z věže kostela koledy.

Evangelický kostel s dvěma vedlejšími domy a zahradou je kulturní památkou a díky dotacím z města a ministerstva kultury se podařily realizovat některé nutné opravy, jako např. oprava střechy prádelny, nové elektrorozvody v přízemí čp. 143, obnova a rozšíření stávajícího WC. Byl také pokácen ohromný ořech za domem čp. 144, aby v budoucnu neohrozil okolní budovy.

Římskokatolická farnost

 

Římskokatolická farnost

První událostí roku byla Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek činil 242 458 Kč. V červnu se již tradičně uskutečnila akce s názvem Noc kostelů. V témže měsíci proběhl Farní a dětský den. V červenci proběhlo v Humpolci týdenní soustředění varhaníků. Ve čtvrtek 27. 7. se uskutečnil varhanní koncert Václava Kubáta, kterého zpěvem doprovázela jeho manželka Jadviga. V kostele sv. Mikuláše byl v sobotu 7. října uspořádán koncert mladých varhaníků „Varhanní Vysočina“. Své umění předvedli účastníci mistrovských kurzů, které vedl Nathan Laube, profesor hry na varhany v USA. Dne 22. 10. se konal misijní jarmark. Vybrané příspěvky byly ve výši 6 581 Kč. V sobotu 9. prosince proběhl v kostele komentovaný koncert, a to u příležitosti 300 let výročí od úmrtí Jana Blažeje Santiniho. Zahrála zde varhanice Kateřina Málková, zpěv byl v podání Josefa Kovačiče, doprovodné slovo měl Jiří B. Sturz. Pásmo koncertů pokračovalo v prosinci Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení pěvecké skupiny TUCET, pěveckého sboru Čech a Lech a sboru žáků a absolventů ZUŠ G. Mahlera v Humpolci.

V květnu byly demontovány dvě okenní vitráže z oken naproti muzeu a malé okno u Panny Marie Růžencové. Otvory byly provizorně zaskleny čirým sklem. Nově byly sesazovány poslední týden v říjnu. Začátkem listopadu byla okna doplněna zvenku ještě čirým sklem, čímž došlo k jejich zateplení. V tomto roce proběhlo také bílení učebny a klubovny na faře. V říjnu proběhly úklidové práce na farní zahradě. Členům sboru pomáhali také mladí studenti ze zahraničí (USA, Rumunska, Itálie, Peru, Bolívie, Ukrajiny), kteří měli tříměsíční soustředění cestovního ruchu v Načeradci.

 

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

 

V tomto roce působila v Humpolci řada zájmových organizací, např. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Humpolec, Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Humpolec I, Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Humpolec, Myslivecký spolek a Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Humpolec a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Humpolec II. Volný čas mohli lidé také trávit na akcích spolku TURISTÉ HUMPOLEC – spolek pro volný čas a turistiku či v Klubu českých turistů.

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Humpolec

Český rybářský svaz, z. s.,

místní organizace Humpolec

Předsedou organizace byl v tomto roce Jaromír Slavík. K 31. prosinci 2023 bylo v MO evidováno celkem 490 dospělých členů a 54 dětí do 15 let. Organizaci řídil devítičlenný výbor, jehož práci kontrolovala tříčlenná dozorčí komise. Výroční členská schůze se konala v budově humpoleckého kina za účasti 60 členů svazu. Ti v průběhu roku odpracovali 4 820 hodin. V roce 2023 vykonávalo celkem 10 členů rybářskou stráž.

V tomto roce se podařilo prodloužit podnájemní smlouvu na rybník Jambor, který svaz využívá ke sportovnímu rybolovu. Do majetku organizace byl dokoupen i dosud nevypořádaný pozemek v zátopě rybníka Lipky v Kletečné a další pozemek v trase odtokového koryta ve Světlickém Dvorku.

Na 28 chovných rybnících bylo v roce 2023 vyloveno a distribuováno celkem 360 q kapra a 3 q amura. Do všech sportovních revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 1 347 340 Kč. Průměrná hodnota násad na jednoho člena byla 2 750 Kč. V průběhu roku 2023 bylo do rybníka Hadina vysazeno celkem 4 594 kusů ryb o celkové váze 148 metráků. Cena všech vysazených ryb činila 1 427 599 Kč. Na Hadinu bylo v tomto roce prodáno 3 034 ks povolenek. Mimo trofejních zde bylo uloveno, zapsáno a domů odneseno 3 574 kusů ryb v celkové váze 11 100 kg.

Na všech revírech celosvazového rybolovu byl v roce 2023 nejúspěšnější František Moravec, který vykázal 156 kusů kapra ve váze 328 kg.

Největší podzimní investicí se stalo zbourání starého cihelného krbu ve velké klubovně a jeho nahrazení novými krbovými kamny v pořizovací hodnotě téměř 100 000 Kč. Současně s výměnou byl ubourán i starý komín, vyzděn a vyvložkován nový, proběhla částečná výměna dlažby a závěrečné vymalování celé klubovny.

V průběhu celého roku připravil svaz pestrou nabídku 13 kulturních a sportovních akcí, a to např. besedu s důchodci, školení nových členů, Dolovnou, Den otevřených dveří spojený s Rybími hody. Už tradičně nad sportovními akcemi převzalo záštitu Město Humpolec.

Kroužek mládeže se věnoval výuce základních znalostí a dovedností. Na závěr se konaly zkoušky s pasováním. Pro děti byly v červnu uspořádány i Rybářské závody na rybníku Dusilák.

 

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Humpolec I

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Humpolec I

V roce 2023 měla organizace 28 členů, kteří se scházeli každé první pondělí v měsíci v chovatelském areálu v Jihlavské ulici. Začátkem roku 2023 proběhly volby do výboru organizace, ve kterých byl předsedou zvolen pan Brdečka, jednatelem pan Měska, pokladní paní Krčilová, místopředsedou pan Hroch a členem výboru pan Eichler.

Nejvýznamnější událostí v roce 2023 byla výstava drobného zvířectva, která se konala současně se závody Zlaté podkovy v Humpolci. V tomto roce bylo vystaveno 158 králíků, 27 voliér drůbeže a 15 voliér holubů. Součástí výstavy byla i drobná expozice exotického ptactva. Výstavu navštívilo 866 platících osob, přičemž děti měly vstup zdarma. Výstavu finančně podpořil Kraj Vysočina, město Humpolec, pivovar Bernard a Školní statek Humpolec. Z finančních prostředků byly zaplaceny posuzovatelé, poháry a čestné ceny. V prosinci proběhlo stolní oceňování králíků, kde bylo posouzeno 41 králíků. Dále se chovatelé účastnili Dne otevřených dveří na Školním statku v Humpolci, kde prezentovali své odchovy drobného zvířectva. Humpolečtí chovatelé vystavovali svá zvířata i na jiných výstavách v okrese Pelhřimov i na speciálních výstavách.

 

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Humpolec

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Humpolec

Předsedou svazu byl v roce 2023 Mgr. Josef Zeman, místopředsedou František Havel, jednatelem Jan Rýdl. Organizace měla 161 členů s 1610 včelstvy, šest členů bez včelstev a jednoho neorganizovaného člena se čtyřmi včelstvy. Součástí svazu byl také včelařský kroužek, který vedli Josef Zeman a Jiří Pohan. Kroužek měl 13 členů a dvě včelstva.

V průběhu roku proběhlo několikrát ošetření proti varroáze. Tuto oblast zajišťoval Jan Jelínek ve spolupráci se všemi včelařskými důvěrníky. Medná snůška v roce 2023 činila v průměru 13,84 kg, vosku bylo v průměrně 0,56 kg.

Rok 2023 se nesl ve znamení oslovení mladé generace v oblasti včelařství. Ve včelařském domě a skanzenu byl 19. října uspořádán „Den otevřených dveří“, a to zejména pro mateřské a ostatní školy. Součástí akce byla přednáška o včelách, ochutnávka medu podle druhů či seznámení návštěvníků se včelími příbytky a květnou loukou ve skanzenu. Dále byl připomenut význam propolisu v úle.

V tomto roce probíhala jak běžná údržba exponátů, tak jejich opravy. Také byla upravena květná louka.

 

Český zahrádkářský svaz
 
Osady svazu užívaly v roce 2023 pozemky, které byl rozděleny do dvou lokalit. Lokalita Okružní měla 45 zahradních dílců, lokalita Rybníček byla rozdělena na 38 zahradních dílců. V lokalitě Okružní odstoupil ze zahrádkářského svazu jeden majitel a u dvou dílců se vyměnili majitelé a nájemníci. Vlastní činnost svazu byla zaměřena na pěstování květin, ovoce zeleniny.

 

Klub českých turistů, odbor Humpolec

Klub českých turistů, odbor Humpolec

Předsedkyní klubu, který měl 61 členů, byla v roce 2023 Ing. Lenka Straková. Tři členky klubu (MUDr. Anna Rodová, Věra Pavlasová a Olga Kotlíková) obdržely v tomto roce vyznamenání za práci pro turistiku. Ocenění převzaly z rukou předsedy senátu RNDr. Miloše Vystrčila na oblastní konferenci v Jihlavě, která se uskutečnila dne 12. 3.

V roce 2023 uspořádal klub řadu akcí, při nichž turisté ušli celkem 882 km. Celostátní pochod Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem se uskutečnil v sobotu 23. září 2023. Akce se zúčastnilo téměř 250 účastníků, kteří měli opět na výběr ze tří tras v okolí města. Hlavním vycházkovým dnem v týdnu je středa. Akce plánovala a vedla MUDr. Anna Rodová. Celkem se uskutečnilo 43 středečních výletů. Členové klubu byli na prohlídce ve Sklárnách Bohemia ve Světlé nad Sázavou, navštívili Michalův statek u Pohledi, zámek v Herálci, historické centrum Jihlavy, nově opravený zámek v Červené Řečici. Podívali se k Toufarově poutní Křížné studánce u Horních Pasek, vystoupali na Melechov.

V roce 2023 se uskutečnilo 12 jednodenních víkendových akcí, např. Novoroční výstup na hrad Orlík, Slavnostní oheň na Čeřínku, Vysočinou okolo Herálce, Zimním Podoubravím v Sobíňově, Za bledulemi na Ranský Babylon, Putování za Santinim do Pohledu. V tomto roce klub zorganizoval dvě týdenní letní akce. První se konala v Praze za účasti 12 turistů. Hlavním programem byla příroda hlavního města, Šárecké a Prokopské údolí, ale i památky v centru. Druhý pobyt byl v Bystřici nad Pernštejnem za účasti 16 turistů. Navštívili mimo jiné hrad Pernštejn, Vírskou přehradu, rozhlednu Karasín, kostelík sv. Michaela ve Vítanově, japonskou zahradu ve Sněžném, zříceniny hradů Aueršperk a Zubštejn, městečko Jimramov či hrad Štarkov. Rok 2023 zakončili turisté 3. ročníkem Memoriálu Pepy Jelínka s posezením v restauraci Na Kocandě v Želivě.

 

Myslivecký spolek Humpolec

Myslivecký spolek Humpolec

Myslivci v průběhu roku zajišťovali úklid v přírodě kolem Humpolce, vyžínali oplocenky s duby a buky. V letních měsících a na sklonku podzimu se výrazně zvýšil výskyt polních hlodavců. Spolku tak vznikly neočekávané škody i na polní kultuře. Od září se konaly tradiční hony na drobnou zvěř, tlumení škodné zvěře a naháňky na zvěř černou. Z důvodu zvýšeného výskytu dančí zvěře musel být vydán pokyn k regulování stavu této zvěře v honitbě dle přesně nastavených pravidel. Koncem roku již tradičně probíhalo přikrmování zvěře. Myslivci zvěři přikládali i vitaminové a minerální doplňky. Členové spolku také prováděli pravidelné testování trusu zvěře za účelem zjištění parazitů.

Myslivecký spolek uspořádal v tomto roce za podpory sponzorů tři výstavy psů na dusilovském závodišti. Jednalo se o výstavy sheltií, colií i krátkosrstých colií a všech plemen retrieverů. Na podzim se uskutečnila výstava Klubu dlouhosrstých ohařů.

 

Senioři České republiky, z. s., základní organizace Humpolec

Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Humpolec

Spolek, který byl založen v říjnu roku 1990, zajišťoval i v roce 2023 setkávání seniorů, jejich kulturní, společenské i sportovní vyžití. Čtrnáctičlenný výbor pracoval pod vedením předsedkyně Jaroslavy Šenkýřové. Součástí byla též tříčlenná revizní komise, která kontrolovala výdaje a příjmy spolku. V roce 2023 měl spolek celkem 347 členů.

Senioři se pravidelně jednou v měsíci od října do května scházeli v Mikádu na společenském setkání při hudbě. V lednu se v jídelně České zemědělské akademie konala členská schůze spolku. V říjnu proběhla ve stejných prostorách oslava Dne seniorů. V tomto roce senioři navštívili několik divadelních představení, a to v Divadle na Vinohradech, Národním divadle či divadle v Pardubicích. Dále členové výboru organizovali šest jednodenních zájezdů. Senioři navštívili Hrádek u Nechanic, zámek v Pardubicích, výstavu Flóra v Kroměříži, Olomouc, Velké Bílovice a sklípek u Osičků. V roce 2023 se uskutečnil již tradiční týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. Pro seniory byly organizovány i různé přednášky či beseda v knihovně k výročí 155. narození lékaře Františka Hamzy.

V březnu se seniorky zúčastnily celostátní akce s názvem Chodíme (cvičíme) pro mozek a radost. Za tuto účast spolek obdržel od pražské Rady seniorů knihu „Pošlete vzkaz příběhem“. Humpolec se umístil mezi pěti vybranými městy. V květnu proběhlo na atletickém stadionu v Humpolci již 7. sportovní odpoledne pro seniory.

 

TURISTÉ HUMPOLEC – spolek pro volný čas a turistiku

TURISTÉ HUMPOLEC - spolek pro volný čas a turistiku

Předsedkyní organizace byla v roce 2023 Helena Stará. Spolek měl celkem 104 členů. V rámci všech akcí turisté ušli 446 km, účast činila celkem 1253 osob.

Již tradičně zahájili turisté sezónu výšlapem na hrad Orlík u Humpolce, a to v rámci akce Novoroční čtyřlístek. Každý čtvrtek se konaly vycházky do přírody. Uskutečnilo se také několik jednodenních zájezdů, při nichž členové spolku navštívili např. zámek v Červené Řečici, Světlé nad Sázavou, Žlebech. Podívali se do Bečova nad Teplou, Havlíčkovy Borové či Ždírce. Pro děti byl uspořádán zájezd do Brna. Spolek spolupracuje s Městským úřadem Humpolce a Rodinným pivovarem Bernard.

 

JINÉ ORGANIZACE

 

JINÉ ORGANIZACE

Na území Humpolce působily v roce 2023 organizace, jejichž předmětem činnosti byly sociální služby – Domov Blahoslavené Bronislavy, Medou, z.s., Oblastní charita Havlíčkův Brod, SeneCura SeniorCentrum Humpolec, s.r.o., Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Humpolec. Kromě nich zde fungoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Stanice Humpolec a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Humpolec či Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

 

Domov blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy

Ředitelem domova byl v roce 2023 Mgr. Jan Výborný. O celkem 33 klientů se staralo 21 zaměstnanců. Průměrný věk seniorů byl 86 let. V roce 2023 zemřelo pět klientů, šest klientů přibylo. Celkový rozpočet pobytové sociální služby činil 20 882 416,35 Kč, což je více jak 52 700 Kč/lůžko/měsíc.

V tomto roce byly vymalovány poslední místnosti a chodby domova. Dále bylo pořízeno 15 polohovacích postelí a zařízení pro zprostředkování virtuální reality. Také došlo ke zkvalitnění signalizace. Domov stále uvažuje o přístavbě, aby vyhověl novým požadavkům, které jsou zatím jen v podobě návrhu zákona (metráž pokojů apod.).

 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Stanice Humpolec

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Stanice Humpolec

Velitelem sboru byl v roce 2023 Stanislav Mikeš. Jednotka čítala celkem 22 příslušníků, kteří se střídali pravidelně po 24hodinových směnách. Na směně byli vždy minimálně čtyři členové sboru. V tomto roce vyjížděli hasiči k celkem 496 událostem. Jednalo se o 40 požárů, 123 dopravních nehod, 12 úniků nebezpečných látek, 269 technických pomocí a 52 planých poplachů.

Jednotka byla vybavena dvěma cisternami na podvozcích Tatra, rychlým zásahovým automobilem Land Rover, automobilovým žebříkem Magirus 30 m na podvozku Iveco, přepravním podvozkem s motorovým člunem a raftem. Pro zajištění chodu stanice sloužil osobní automobil Renault Kango. Velitel stanice měl k dispozici automobil Škoda Yeti.

Členové sboru v roce 2023 absolvovali odborné přípravy, kurzy, instrukčně-metodická zaměstnání, tři taktická cvičení a dvě prověřovací cvičení.

I v tomto roce probíhala běžná údržba stanice a jejího okolí, opravy vlastní techniky a techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Humpolec.

 

Medou, z. s.

Medou, z.s.

V roce 2023 byla ředitelkou organizace Lenka Šlapáková. Medou poskytuje dvě registrované sociální služby – centrum denních služeb (ambulantní služba) a sociální rehabilitaci (terénní i ambulantní služba) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2023 organizace poskytovala své služby 62 osobám z Humpolce, Pelhřimova a okolí. Denní kapacita byla 16 osob.

Spolek v tomto roce zorganizovala řadu akcí – zahradní slavnost, den otevřených dveří, Vánoce v Medou. Ve spolupráci s Domovem Jeřabina se uskutečnila akce s názvem Setkání pro všechny kolem nás. Nadační fond pro Pelhřimovsko a Divadlo Za komínem uspořádali pro Medou Vánoční benefici.

V roce 2023 bylo realizováno několik projektů. Jednalo se například o sportovní a volnočasové aktivity pro osoby s hendikepem, které byly financovány Krajem Vysočina. Nadace ČEZ, Nadační fond pro Pelhřimovsko a firma Hranipex financovali terapeutické dílničky. Dále byl realizován projekt „ROZVOJ A PROFESIONALIZACE MEDOU“ financovaný Nadací ČEZ. Nadační fond pro Pelhřimovsko finančně zajišťoval pro klienty Medou hiporehabilitace. Vzdělávání zaměstnanců organizace bylo financováno Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Spolek Medou v roce 2023 spolupracoval s Potravinovou bankou Vysočina, z.s., spolkem Fotografie pro radost. V rámci spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Společností pro rozvoj Humpolecka byl realizován projekt „Podpora pečujících členů rodiny“.

 

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

V roce 2023 vedla společnost Mgr. Julie Svatková. MAS měla 32 členů. V roce 2023 realizovala organizace Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku (zaměřený na mateřské a základní školy) a Akční plán OPZ+ (podpora rodin, mezigenerační setkávání, adaptace cizinců, environmentální aktivity).

V roce 2023 vyhlásila MAS 8. výzvu z Programu rozvoje venkova. Výzva byla zaměřena na rozvoj obcí, škol, neziskových organizací, hasičů apod. Z této výzvy bylo celkem rozděleno 4 058 990 Kč mezi 16 subjektů z Humpolecka. Z těchto peněz bylo nakoupeno vybavení do škol, spolků, obcí. Na konci roku byla vyhlášena další výzva ze stejného programu.

V roce 2023 se MAS intenzivně věnovala především přípravě programových rámců pro vyhlašování výzev z nového programového období 2021–2027. Konkrétně se jedná o výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (školy, hasiči, obce, kulturní památky), Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (podnikatelé), Společná zemědělská politika (obce, školy, neziskové organizace, hasiči, podnikatelé v zemědělství).

Z Programu rozvoje venkova byl realizován projekt spolupráce s dalšími třemi MAS. Společně byla vytvořena síť turistických odpočívadel s možností využití nabíječky na elektrokola. Na našem území šlo o dvě posezení v Želivě Na Kocandě a v Kejžlici u obecního úřadu. Investice byla ve výši cca 753 000 Kč.

V dubnu začala MAS realizovat projekt s názvem Akční plán OPZ+. Partnerem projektu bylo Medou, z.s. Cílem byla podpora a řešení problémů osob znevýhodněných či sociálně vyloučených / ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v oblasti Humpolecka. Aktivity realizované v projektu jsou: komunitní kluby a komunitní tábory pro děti, kulturní a multikulturní aktivity, environmentální vzdělávání, interkulturní akce a poradenství a lokální ambulantní program. Terénní mobilní program je zaměřen na práci s rodinnými příslušníky klientů partnera projektu – Medou. Projekt poběží minimálně do března 2026. Díky projektu se navýšil počet zaměstnanců kanceláře MAS na sedm (různě velkých úvazků).

Pokračoval také projekt Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku. Toto byl již druhý projekt zaměřený na podporu škol, který MAS realizovala. Projekt skončil k 30. 11. 2023. Organizace podala nový projekt MAP IV ke schválení řídícímu orgánu.

Na začátku roku 2023 se MAS zapojila do sítě poradců k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light, který je zaměřen na podporu energetických úspor na domech nízkopříjmových žadatelů, především seniorů. Celkem se za rok podařilo pomoci podat žádost o dotaci do tohoto programu přes 330 žadatelům.

V září organizace pro Město Humpolec zorganizovala Festival sociálních služeb. V parku Stromovka se představilo 20 poskytovatelů sociálních služeb působících na Humpolecku.

I v tomto roce MAS pomáhala žadatelům z různých oblastí podnikání s podáváním žádostí do dotačních programů. Pro obce vypracovávala programy rozvoje, které jsou potřebné při podávání žádostí o dotaci do nejrůznějších dotačních titulů.

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Vedoucí charity byla v roce 2023 Ing. Veronika Vašíčková. I v tomto roce poskytovala charita obyvatelům Humpolce a okolí celkem 12 služeb. Ze svého rozpočtu mnoho z nich podpořilo město Humpolec. Charita měla celkem 189 členů.

Od 1. 1. 2023 Oblastní charita Havlíčkův Brod v Humpolci zahájila působení nové služby sociální prevence, a to Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Máchově ulici čp. 1507. Na tuto službu dostalo centrum podporu od města Humpolec ve výši 263 100 Kč. Finanční dar byl využit na nákup vybavení. Posláním Nízkoprahového centra je poskytovat v Humpolci sociální službu pro děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo které jsou takovou situací ohroženy. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Astra – Denní centrum pro seniory oslavila v tomto roce 20 let od svého založení a působení v Humpolci. Akce se konala v Polyfunkčním komunitním centru Mikádo. Na úvod se rozezněly hlasy pěveckého sboru Astry, po kterém následovalo úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod, Ing. Veroniky Vašíčkové. Poté hovořila vedoucí Astry, paní Medová. Oslavu navštívil i zástupce města Humpolec pan Ing. Josef Fiala, který se taktéž ujal slova a popřál Astře mnoho zdraví a dalších minimálně 100 let působení.

Program oslavy byl bohatý. Po úvodu se slova ujala jako moderátorka žákyně literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Gustava Mahlera Petra Studničková. Občerstvení zajistila Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. Přispěl i Rodinný pivovar Bernard, který poskytl nealkoholické pivo, Pekařství Velíšek a BJS Czech s.r.o. Na závěr programu proběhlo hudební vystoupení Kamila Lejtnara.

 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Humpolec

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Humpolec

Jedná se o zájmové sdružení občanů na úseku požární ochrany. V roce 2023 zastával funkci starosty Jaroslav Vašíček. Jednatelem sboru byl Ing. Pavel Krejčí, velitelem Jaroslav Neubauer. Novým členem výboru se stal Filip Wasserbauer. Z výboru odešel Jan Řeháček a na jeho místo referenta mládeže nastoupil Tomáš Fučík. Do práce s mládeží se zapojoval i mladý a nadějný člen sboru Dominik Knapp. Celkem měl sbor 111 členů, a to včetně 40 členů zásahové jednotky. Jednotka SDH Humpolec měla za rok 2023 celkem 164 zásahů. Z toho bylo 15 požárů, jedna dopravní nehoda, dva plané poplachy a 147 technických pomocí.

V roce 2023 se konala oslava u příležitosti uplynutí 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Humpolci. Oslavy započaly 3. 6. na Horním náměstí v Humpolci shromážděním, následovala spanilá jízda techniky po městě a slavnostní pochod na hasičárnu. Dále probíhal bohatý program u hasičské zbrojnice v Humpolci, kde bylo možné zhlédnout slavnostní ceremoniál, výstavku techniky historické i současné, ukázky z práce dobrovolných i profesionálních hasičů. Oslav se zúčastnili hasiči z Těškovic a z Benetic. Na návštěvu zavítala i delegace hasičů ze Sv. Martina z Dolního Rakouska.

Od května zajišťovali členové sboru zalévání nové zeleně a čerstvě osázených stromů v Humpolci. Rovněž pokračovala spolupráce s městem při instalaci, dovozu, odvozu a bourání stanů na farmářské trhy v Humpolci. Pro Český rybářský svaz Humpolec hasiči zajišťovali a stavěli stany na rybářské závody u rybníku Hadina. Dále jednotka poskytla zásahové vozidlo Tatra s posádkou na dubnové mistrovství sektoru východní Evropy v autokrosu pod vilémovským lomem a rovněž na Setkání mistrů autokrosu Bernard Cup v říjnu.

V prosinci navštívilo a reprezentovalo několik členů sboru v čele s jednatelem spolku Ing. Krejčím spřátelenou družební obec Benetice u Třebíče, kde se zúčastnili výroční schůze sboru dobrovolných hasičů a místního sboru. Díky mladým členům začalo znovu ožívat sportovní družstvo. Kronikář a jednatel sboru Ing. Pavel Krejčí se zúčastnil setkání historiků a kronikářů v Černovicích u Tábora. Hasiči spolupracovali se Střediskem volného času, a to na Dětském dnu v Humpolci a na akci Mikulášská nadílka.

Starosta města Humpolce Ing. Petr Machek a místostarostové Martin Hendrych a Václav Křivánek předali jednotce slavnostně novou motorovou pilu STIHL MS 362 jako poděkování za zvládnutí velkého počtu zásahů v prosinci 2023. Kromě pily jednotka disponovala dvěma kusy cisternových stříkaček Tatra, a to CAS 32 na podvozku Tatra 148 6x6 s objemem vody 6000 l a novější Tatra 815 6x6 CAS 30, která uveze rovněž 6000 l vody a má kabinu pro 6člennou posádku.

V roce 2023 hasiči spolupracovali s vedením města Humpolce na projektu nové hasičské zbrojnice v prostorech areálu bývalého domova důchodců v Máchově ulice, kde by měly být nově dislokovány všechny složky IZS.

 

SeneCura SeniorCentrum Humpolec, s. r. o.

SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o.

SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. poskytuje dvě služby sociální péče s nepřetržitým provozem (celoroční provoz), a to sociální službu – Domov se zvláštním režimem a sociální službu – Domov pro seniory. Výstavbu a provoz SeniorCentra Humpolec realizoval Kraj Vysočina v rámci PPP projektu se společností SeneCura s.r.o. Domov byl otevřený jako 17. SeniorCentrum skupiny SeneCura v České republice. V roce 2023 byl ředitelem domova Lukáš Janout. Pracovalo zde celkem 105 zaměstnanců.

Domov v tomto roce spolupracoval s pěveckým sborem Křišťálek při ZŠ Hradská. Sbor domov navštívil v lednu, kdy klientům děti zazpívaly několik písní. V dubnu vystoupily děti na dvou oslavách narozenin seniorů. Dvě generace si navzájem předaly spoustu radosti a energie. Byla to krásná pozitivně naladěná akce, která navodila milou velikonoční náladu. Další spolupráce probíhala se ZŠ a MŠ Bambi z Humpolce. Děti pravidelně každý týden domov navštěvovaly – zpívaly a předčítaly klientům, hrály s nimi pohybové hry na zahradě a zapojovaly se do různých aktivit spojených s tvořením.

V září se domov prezentoval na Festivalu sociálních služeb, který se konal v humpoleckém parku Stromovka. Pro zájemce byly nachystány soutěže a drobné pohoštění. Během dopoledne se přišli podívat i klienti domova, zasoutěžili si, osvěžili se a procházkou se vrátili zpět do domova. Dne 4. 5. navštívila domov starostka města Humpolce Alena Štěrbová, a to v rámci akce „Křeslo pro hosta“. Středa 6. září se stala pro SeniorCentrum dnem “D”. Po náročných přípravách a za velké spolupráce všech zaměstnanců domova se konala naše první Zahradní slavnost ve stylu “Divokého západu”. Klienti společně s duem Ty a My předvedli hudební vystoupení. S aktivizačními pracovnicemi vyrobili spoustu krásných náramků hostům na uvítanou. Akci provázel moderátor Milan Řezníček. Slavnost oživily kankánové tanečnice a hudební soubor ZUŠ. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení. V říjnu a listopadu proběhla v domově akce „Večeře při svíčkách“, v prosinci senioři navštívili budovu Senátu České republiky.

 

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

V Humpolci i blízkém okolí provozovala v roce 2023 svou činnost řada firem. Mezi větší organizace se řadil například Rodinný pivovar BERNARD, a.s., DH Dekor, spol. s.r.o., PROFIL NÁBYTEK, a.s., MHA, s.r.o., STATUS Stavební, a.s., VODAK HUMPOLEC, s.r.o., Humpolecké strojírny Humpolec, a.s. V těsné blízkosti Humpolce se nachází CENTRAL TRADE PARK D1, kde fungovalo několik firem (např. Valeo Compressor Europe, s. r. o., BJS Czech, s.r.o., CTP Invest, spol. s r.o.). Několik společností bylo také v pronájmu v Areálu Humpolec – Brunka, který provozovala firma RIVERICH, s.r.o.

Přehled počtu držitelů živnostenských oprávnění

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

1

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

3

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

0

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací

0

Provozování pohřební služby

2

Provozování krematoria

0

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

18

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

0

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

251

Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných

0

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 Kw

0

Vedení spisovny

0

Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

3

Ostraha majetku a osob

3

Služby soukromých detektivů

1

Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb

1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největ

234

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3022

Obráběčství

56

Kovářství, podkovářství

15

Zámečnictví, nástrojářství

151

Galvanizérství, smaltérství

3

Slévárenství, modelářství

1

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

6

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

8

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

18

Opravy silničních vozidel

123

Klempířství a oprava karoserií

71

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

56

Hodinářství

1

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

22

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

123

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

89

Broušení a leptání skla

3

Zpracování kamene

5

Řeznictví a uzenářství

17

Mlynářství

0

Pivovarnictví a sladovnictví

7

Mlékárenství

0

Pekařství, cukrářství

31

Barvení a chemická úprava textilií

1

Zpracování gumárenských směsí

0

Zpracování kůží a kožešin

0

Zlatnictví a klenotnictví

2

Truhlářství, podlahářství

146

Výroba a opravy hudebních nástrojů

3

Zednictví

209

Izolatérství

13

Kominictví

2

Vodoinstalatérství, topenářství

78

Kamnářství

3

Malířství, lakýrnictví, natěračství

40

Pokrývačství, tesařství

85

Kosmetické služby

36

Čištění a praní textilu a oděvů

3

Holičství, kadeřnictví

60

Pedikúra, manikúra

35

Hostinská činnost

355

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

0

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

0

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

3

Projektová činnost ve výstavbě

60

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

68

Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

0

Provozování autoškoly

9

Výkon zeměměřických činností

10

Oční optika

1

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

9

Psychologické poradenství a diagnostika

4

Geologické práce

0

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti

50

Vodní záchranářská služba

0

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

104

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

9

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

4

Masérské, rekondiční a regenerační služby

67

Provozování solárií

3

Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží

0

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

2

Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty

0

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

11

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

9

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

0

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

7

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo

3

Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod

8

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

0

Průvodcovská činnost horská

0

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

0

Realitní zprostředkování

14

Součet

5871

 

 

 

SPORT

SPORT

Volnočasové aktivity v Humpolci v tomto roce nabízely různé organizace. Jednou z nich byla TJ Jiskra Humpolec, z.s., která sdružovala celkem třináct oddílů (atletika, basketbal, karate, národní házená, volejbal, stolní tenis, šachy, lukostřelba, moderní gymnastika, jóga, aerobic, taekwondo, lední hokej). Dále zde působil AUTOMOTOKLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC, Athleticko-footballový club Humpolec, z.s., tenisový klub LTC Humpolec, z.s., sportovní spolek sportace, z. s.

 

AUTOMOTOKLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC

AUTOMOTOKLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC

Předsedou klubu byl v roce 2023 Josef Špaček. Předmětem činnosti organizace je pořádání mezinárodních autokrosových závodů. V tomto roce měl AMK celkem 81 členů.

V dubnu pořádal klub již tradiční Mistrovství Zóny střední Evropy v autokrosu, Mistrovství ČR, Slovenska a Rakouska, tohoto podniku se zúčastnilo přes 160 jezdců z devíti evropských států. V říjnu se uskutečnil Bernard cup - setkání mistrů autokrosu, Memoriál Pavla Urbana, což je volný podnik na závěr sezony, kterého se se zúčastnili tři mistři Evropy - Arnošt Florián, Jakub Novotný a Petr Nikodém. Členové klubu se podíleli na pořádání mistrovských závodů po celé České republice. Organizace dlouhodobě spolupracuje s Automotoklubem v AČR Poříčí nad Sázavou při pořádání Mistrovství Zóny střední Evropy v autokrosu.

V roce 2023 (po 40 letech provozu) proběhla celková rekonstrukce závodní trati. Na okruh bylo navezeno a upraveno přes 6000 tun prosátého materiálu.

 

 

LTC Humpolec, z. s.

LTC Humpolec, z. s.

V roce 2023 se členská základna rozrostla o patnáct nových dětí, v klubu jich tak trénovalo kolem stovky. V roce 2023 nejvíce zazářili mladší žáci, kteří skončili druzí v nejvyšší krajské soutěži. Starší žáci rovněž hráli nejvyšší soutěž, ve které se udrželi. Dorost se v tomto roce zúčastnil druhé nejvyšší soutěže. Áčko dospělých v divizi skončilo třetí. Béčko v KP III. nezaváhalo a bez prohry postoupilo do vyšší soutěže. Z jednotlivců pravidelně přiváželi medaile mladší žáci – Pavel Hofman, Mikuláš Kavřík, Adam Venc, Šimon Kavřík, Tereza Šebístková a Eliška Havlová. Všichni jmenovaní byli v jihočeském žebříčku umístěni na předních pozicích. Město rovněž vzorně reprezentovali starší žáci Tomáš Venc a Marian Kváš. Oba odehráli přes dvacet turnajů za sezónu.

I v roce 2023 se konal Bernard Tour (amatérský tenis). Čtyřhru vyhrála potřetí v řadě dvojice Martin Kubíček–Filip Chmelař a dvouhru vyhrál podruhé Daniel Pipek. Nejvíc hráčů tradičně dorazilo na XI. ročník Fido Cupu, a to celkem 28 dvojic. Již po patnácté se uskutečnil Retro Open. V tomto roce ho poprvé vyhrál Libor Novák – zakladatel turnaje a současný předseda klubu. Na konci prázdnin trenéři uspořádali první příměstský tábor, který měl dobré ohlasy.

V druhé hale v Hradské ulici bylo kompletně vyměněno osvětlení.

 

sportace, z. s.

sportace, z.s.

 

Během prvního květnového víkendu 6. - 7. 5. 2023 se uskutečnil již třetí ročník sportovně-charitativní akce Orlík 24H. Její organizaci tradičně zajišťoval humpolecký sportovní spolek sportace, z. s., pod taktovkou pořadatelů Libora, Aleny, Denisy a Tomáše Voplakalových. Každý účastník měl právě 24 hodin na to, aby co nejvíce krát vyšel či vyběhl po turistické trase v délce 2,7 km od hráze rybníku Dvorský ke zřícenině hradu Orlík a pak zase zpět, přičemž za každý pokořený okruh mohl přispět na dobročinné účely dobrovolně částkou 50 Kč.

V roce 2023 se společnými silami a nadšením včetně daru od dvou soukromých společností nashromáždilo neuvěřitelných 112 750 Kč. Celý tento obnos obdržela hned po ukončení akce občanka města Bětuška Procházková. Bude využit na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé. Účast byla rekordní, dorazilo až 200 lidí dobré vůle. Ti podle evidence na informační tabuli nachodili 1119 okruhů, což čítalo 3111 km. Výborné výkony organizátoři zaznamenali u Vojtěcha Domina a Ondřeje Krejčího, kteří běželi 46krát nahoru a zase dolů.

 

TJ Jiskra Humpolec, z. s.

 

TJ Jiskra Humpolec, z.s.

V roce 2023 TJ Jiskra sdružovala celkem 13 oddílů s celkem 954 členy. Dne 16. dubna bylo za přítomnosti starostky města Aleny Štěrbové a hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Schreka slavnostně otevřeno zrekonstruované víceúčelové hřiště národní házené v ulici Jindráčkové. Rekonstrukce byla podpořena především dotací Národní sportovní agentury a dotací z Města Humpolec, ale i Krajem Vysočina a společností SMIP. V tomto roce se TJ opět zapojila do akce s názvem Vysočina v pohybu, kdy otevřela svá sportoviště veřejnosti. V květnu se oddíly volejbalu, karate a lukostřelby účastnily brigád při očistě atletického stadionu a likvidace sololitu na půdě sokolovny. Z důvodu nutnosti nemalých investic do oprav a rekonstrukce haly a sokolovny bylo v roce 2022 valnou hromadou schváleno převedení majetku TJ Jiskra na Město Humpolec a v roce 2023 došlo k podpisu darovací smlouvy a ke zmíněnému převodu s platností od 1. 1. 2024. Po zářijové schůzi výkonného výboru a představitelů Města Humpolec byla všemi hlasy členů výkonného výboru odsouhlasena rekonstrukce haly. K 31. 12. 2023 ukončily činnost v TJ oddíl jógy a oddíl ledního hokeje.

V roce 2023 oddíl aerobiku pokračoval ve své dlouholeté činnosti pro širokou veřejnost. Novinkou bylo členství mládeže do 18 let a také cvičení pro seniorky. V únoru se seniorky zapojily do celorepublikové akce „CVIČÍME PRO MOZEK“. V letních měsících se členky oddílu scházely při cyklistických výpravách po Vysočině nebo při koupacích akcích u rybníka Pařezáč.

Za oddíl atletiky se celkem 18 závodníků z kategorie mladší a starší žáci, dorostenci, dorostenky a junioři umístilo v tabulkách TOP 10 Kraje Vysočiny. Nejlepšími atlety s umístěním i v TOP 10 ČR v roce 2023 byli – Sebastián Andrejev (3. místo – 50 m, 6. místo – devítiboj), Sofie Bártová (2. místo – 50 m, 8. místo – výška v hale) a Tomáš Vincenc, který výkonem 59,10 m v hodu oštěpem obsadil 4. místo na MČR dorostu a juniorů.

Do oddílu karate docházelo v tomto roce celkem 26 členů, z toho deset členů do 18 let. Oddíl zaznamenal velký úspěch, když se Mistrem ČR stal Vojtěch Kučera. Další 1. místo a titul Mistr ČR v kategorii KATA-kadeti získal František Kučera a druhá místa v kategorii KATA-kadeti a KUMITE-kadeti obsadil nový Vicemistr ČR Štěpán Šimůnek. Ke konci roku ukončil činnost v oddíle jeho dlouholetý trenér a bývalý člen výkonného výboru TJ Petr Městka.

Lukostřelecký oddíl měl v tomto roce 57 členů, z toho 32 členů tvořila mládež. Tereza Velebná, Oto Holba, Jan Řáda a Anna Kaurová získali první místa na mistrovství republiky nebo Poháru ČLS ve svých kategoriích mládeže. Miroslav Háva získal stříbrnou medaili na MČR dospělých. Dařilo se také v dlouhodobých soutěžích, a to především smíšenému družstvu žáků. Tereza Velebná a Petr Moravec ml. vytvořili nové české rekordy ve svých kategoriích.

Nejúspěšnější závodnicí oddílu moderní gymnastiky v roce 2023 byla Eliška Suková, když obsadila 16. místo na MČR v kategorii Seniorky B. Stala se přebornicí Jihočeské oblasti v kategorii Seniorky B a získala 1. místo v celkovém pořadí Jihočeské ligy 2023. Dařilo se i Sáře Strupkové, která byla třetí v celkovém pořadí Jihočeské ligy 2023 a také obsadila 3. místo v přeboru Jihočeské oblasti v kategorii naděje starší B.

Oddíl národní házené měl v roce 2023 celkem 113 členů. Muži působili ve druhé lize a v oblastním přeboru hrála družstva žen, dorostenek, starších žákyň, starších žáků, mladších žákyň, mladších žáků a přípravka. Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci, kteří se stali v březnu halovými Mistry České republiky. Na druhé příčce přeboru se umístila družstva dorostenek a mladších žáků, čímž si zajistila účast na Poháru ČR, kde dorostenky obsadily 3. místo a mladší žáci Pohár ČR vyhráli. V srpnu v průběhu turnaje mužů o pohár „Zálesí“ proběhly oslavy 100 let trvání házené v Humpolci. V průběhu akce bylo Mgr. Jiřímu Fialovi, předsedovi národní házené, předáno čestné ocenění „Zasloužilý funkcionář Svazu národní házené“.

Oddíl sportovní gymnastiky měl v roce 2023 celkem 60 aktivních členů. Proběhl nábor malých děvčat na sportovní gymnastiku. Také byli přijímáni noví členové na cvičení rodičů s dětmi. V červnu proběhla přehlídka sestav starších děvčat. V srpnu oddíl uspořádal “Den dětí” v areálu Želivka u Sedlické elektrárny. Následovalo čtyřdenní soustředění s gymnastkami, které se uskutečnilo taktéž v areálu Želivka. Dále proběhlo školení trenérek a v listopadu školení trenérů na trenérství III. třídy.

Počet členů oddílu stolního tenisu byl v roce 2023 celkem 69. V soutěži Kraje Vysočina byly tři týmy - Divize, KP 1. tř., KP 3. tř., v okresní soutěži šest týmů. V českém poháru Kraje Vysočina se umístil tým A na 2. místě. V poháru Vysočina mládež obsadila 10. místo. Již tradičně oddíl během roku uspořádal několik turnajů BTM mládeže a také vánoční turnaj za účasti členů.

Šachový oddíl měl v sezoně 22/23 26 členů, z toho devět členů do 18 let. Oddíl hrál dvě dlouhodobé krajské soutěže družstev. Mládež se aktivně účastnila soutěží jednotlivců, ať už na úrovni kraje, republiky nebo na mezinárodních turnajích. V nejvyšší krajské soutěži přeboru družstev oddíl obsadil 7. místo a v Krajské soutěži družstev 5. místo.

Oddíl volejbalu měl v roce 2023 celkem 111 členů. V KP I třídě žen se v tomto roce začátek sezóny hrál na dvě skupiny. Děvčatům se ve své skupině podařilo obsadit 2. místo. U 18 – kadetky měly ve skupině celkem sedm družstev a byly na 4. místě. Pro přípravku dětí (roč. 2017 – 2018) byly organizovány pouze domácí turnaje. V září oddíl přijmul spoustu děvčat, ročník 2010-2013. Hned v říjnu začaly hrát Meziokresní přebor čtyřek. V roce 2023 bylo uspořádáno volejbalové soustředění v areálu Želivka u sedlické elektrárny. Oddíl zorganizoval v tomto roce volejbalový ples v hotelu Kotyza.