TOPlist

Muzejní vycházky

Bransoudovské lesy

 16.října 2021 

Tato podzimní vycházka navazovala na tu loňskou zimní (tehdy jsme vyrazili na hrad Orlík). Opět jsme se sešli před muzeem, tentokrát za hřejivých odpoledních slunečních paprsků. Vycházku vedl Mgr. Petr Filip a skupina asi 20 účastníků ho následovala ulicí Hradskou okolo základní školy k úvodnímu panelu naučné stezky Březina, dále kolem židovského hřbitova na Rozkoš a ke Třem jezírkům.

 

Tam jsme poznali důsledky kůrovcové kalamity v okolí Orlíku a pokračovali jsme dále po strništi na polní cestu vedoucí k silnici na Havlíčkův Brod. V této části vycházky jsme se mj. dozvěděli, jak si mravenci staví hnízda, že se pod Orlíkem opravdu těžilo zlato (a ne stříbro) nebo, že rostlina s názvem třtina nachová byla na našem území poprvé popsána na území Humpolecka.

 

Po překročení vytížené dopravní tepny jsme se dostali na území Bransoudova. Ze zdejších lesů nás vítal zvuk motorových pil. My jsme však obdivovali první chráněný strom na naší trase. Po hrázi Bransoudovského rybníka jsme pokračovali do chatové oblasti, která se nachází na území bývalého velkostatku Bransoudov (kdysi zde také stávala ves, kterou vyplenili husité). Zde, přímo v sousedství některých chat a sklepů, se nacházejí další památné stromy a stromořadí.

  

Dále vedla cesta po hrázi vypuštěného rybníka Potěšil. Někteří na ni došli suchou nohou po lávce přes potok, jiní slepě následovali vedoucího, sestoupili na dno rybníka a prodírali se džunglí rákosu. Vstoupili jsme na louku, kde jsme z dálky obdivovali poslední z chráněných stromů, solitér dub letní, jehož obvod kmenu se téměř 6 m, dosahuje výšky přes 20 m a je starý asi 250-300 let. Tento „nejkrásnější strom Humpolecka“ využil své pozice a nádherně se rozvětvil do všech stran. Také si ještě udržel žlutozelené listí.

 

Cestou podél lesa jsme došli na silnici spojující Rozkoš s Dubím. Zde jsme ještě zhlédli praktickou ukázku hledání vody pomocí vrbového proutku. Zpět na Rozkoš jsme šli pohodovým tempem, skupina byla ve dvojstupech roztažena po krajnici jako had. Na Rozkoši byla společná vycházka ukončena a účastníci se poté mohli vydat dál na trasu podle své vůle. Někteří sešli do města přes Rozkoš a jiní se vrátili na cestu kolem židovského hřbitova. Část výletníků se nakonec znovu sešla na Horním náměstí.

 

Více fotografií najdete zde.