TOPlist

Kronika města

2020

Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo

k 31. 12. 2020

spolu s místními částmi celkem

10 319 obyvatel.

Samostatný Humpolec měl 8 345 obyvatel.

Starostou města byl Karel Kratochvíl

 

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Pandemie covid-19

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUB

Pandemie covi

Pandemie covid-

V lednu 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace globální stav nouze z důvodu šíření koronavirové nemoci covid-19 a v březnu potom globální pandemii.  (Choroba se objevila na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan, odkud se rozšířila do celého světa). Tento RNA virus má velmi různorodé příznaky, kterými jsou například suchý kašel, bolest hlavy, dušnost, horečka, bolest svalů. U některých lidí nemoc probíhá bezpříznakově. Koronavirus se šíří zejména kapénkami.

V České republice byly první případy koronavirové nemoci covid-19 potvrzeny 1. března 2020. Poté nastal poměrně rychlý nástup onemocnění, čemuž přispěl i nedostatek ochranných pomůcek. Češi si je tedy začali šít sami. V souvislosti s šířením pandemie přijala vláda České republiky řadu opatření. Od 11. března byly uzavřeny základní, střední i vysoké školy. Dne 12. března byl vyhlášen nouzový stav, s nímž byla spojena různá nařízení a zákazy, které byly schvalovány i ve dnech a měsících následujících. Byl zakázán např. volný pohyb osob, došlo k uzavření maloobchodu a služeb, kin, divadel, muzeí apod. Občané si museli zakrývat nos a ústa ochrannými pomůckami (rouškami, respirátory atd.) ve všech vnitřních (mimo své bydliště) i vnějších prostorech. Od 16. března byly uzavřeny státní hranice. V polovině března se naštěstí zlepšila situace s ochrannými pomůckami, a to zejména díky dodávkám z Číny. Přibližně po polovině dubna začala pandemie zvolňovat a tím docházelo i k rozvolňování vládních opatření. Nouzový stav trval do 17. května. K opětovnému nárůstu počtu nakažených začalo docházet během léta. Zhruba v polovině září začala druhá vlna pandemie a dne 5. října vyhlásila vláda České republiky opět nouzový stav. Postupně byla znovu uzavřena kina, divadla, muzea, školy, restaurace atd. Lidé se mohli scházet pouze v počtu 6 osob ve venkovních i vnitřních prostorech, na veřejnosti se nesměl konzumovat alkohol. Od 28. října bylo zakázáno vycházet z domu mezi 21.00 - 5.00 hod. V polovině listopadu představil ministr zdravotnictví nový protiepidemický systém (PES), který měl pět stupňů. K danému stupni se vždy vztahovala určitá opatření. Od 18. listopadu začala platit omezení v obchodech, kde mohl být pouze jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Zároveň se od tohoto dne vrátili do lavic žáci prvních a druhých tříd základních škol. O něco později pak studenti závěrečných ročníků středních škol a žáci druhého stupně základních škol. Od 16. prosince se mohli zájemci (platící veřejné zdravotní pojištění) nechat zdarma otestovat na nákazu novým typem koronaviru, a to v místech a ordinacích k tomu určených. Od 21. prosince byly zrušeny všechny lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a to z důvodu zabránění šíření nové „britské“ mutace koronaviru. Od téhož data byly opět uzavřeny školy. Očkování proti nemoci covid-19 začalo na konci prosince. V této době byl rovněž vyhlášen pátý stupeň PES. Nouzový stav trval až do konce roku 2020.

Během pandemie se v roce 2020 na postu ministra zdravotnictví vystřídali tři lidé. Adama Vojtěcha, který rezignoval 21. září 2020, vystřídal Roman Prymula. Ten byl na konci října z funkce odvolán a na jeho místo nastoupil Jan Blatný.

 

Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan

Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila

na Tchaj-wan

Na přelomu srpna a září navštívil předseda senátu Tchaj-wan. Doprovázela ho zhruba devadesátičlenná delegace skládající se z podnikatelů i politiků. Cílem této cesty bylo zejména navázat ekonomickou a obchodní spolupráci, získat vědecko-výzkumné kontakty, a také v neposlední řadě ukázat, že Česká republika je samostatnou a suverénní zemí. Již od počátku čelil kvůli této návštěvě Miloš Vystrčil ostré kritice nejen ze strany Číny, ale setkal se i s kritikou některých českých politiků. 

Předseda senátu se v rámci návštěvy setkal s prezidentkou Tchaj-wanu, tchaj-wanským předsedou vlády a předsedou parlamentu, ministrem zahraničí, zástupci akademické sféry i podnikatelů. Obdržel medaili za parlamentní diplomacii a v zastoupení převzal vyznamenání Řádu příznivých oblaků, jež bylo uděleno zesnulému předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi, který původně cestu na Tchaj-wan plánoval.

Miloš Vystrčil rovněž přednesl projev, který zakončil větou „Jsem Tchaj-wanec“, jímž připomněl slavný výrok J. F. Kennedyho z roku 1963 v Západním Berlíně.

Cesta měla, navzdory mnohým kritikám, velký úspěch. Tchaj-wan chce totiž přesunout své investice z Číny mimo jiné i do Evropy a díky návštěvě M. Vystrčila může být reálné, že na evropský trh vstoupí přes Českou republiku. 

 

Zemřel Jiří Menzel

Zemřel Jiří Me

Český režisér, herec a spisovatel Jiří Menzel zemřel dne 5. září ve věku 82 let. Studoval v Praze na FAMU, kterou úspěšně zakončil v roce 1962. V roce 1966 natočil svůj první celovečerní film „Ostře sledované vlaky“, za který získal Oskara. Na Oskara byl nominován i jeho další film, a to „Vesničko má středisková“. Cenu Zlatý medvěd obdržel v roce 1990 za film „Skřivánci na niti“. O šest let později získal Jiří Menzel Českého lva. Působil například v divadle Járy Cimrmana či Vinohradském divadle. Byl rovněž učitelem na FAMU v Praze či zakladatelem CS film (kabelová televize).

 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcíZ

Ke dni 26. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb. Toto zrušení bylo se zpětnou účinností k prosinci 2019. To znamenalo, že pokud byl vklad na katastr nemovitostí podán v prosinci 2019 a déle, tuto daň nebyl vkladatel povinen platit. Pokud ji už uhradil, daň mu byla vrácena, ale pouze na základě podání žádosti. 

 

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev kra

Volby do krajských zastupitelstev proběhly ve dnech 2. a 3. října. Bylo zvoleno celkem 675 zastupitelů v 13 krajích České republiky. Voliči mohli vybírat z 9 728 kandidátů. Hnutí ANO získalo nejvíce mandátů, a to 178. Volební účast činila 37,95 %.

V Kraji Vysočina zvítězilo rovněž ANO (18,48 %), které získalo 10 míst v zastupitelstvu. Volební účast byla 39,65 %. Hejtmanem Kraje Vysočina se stal Vítězslav Schrek (ODS).

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

První kolo voleb se konalo ve dnech 2. a 3. října, volební účast činila 36,74 %. Druhého kola, které proběhlo 9. a 10. října, se zúčastnilo 16,74 % voličů.  Celkem 235 kandidátů soupeřilo o hlasy voličů ve 27 obvodech. Větší zastoupení měli muži, kterých kandidovalo 84 %, žen pouze 16 %.

 

První socha Marie Terezie v České republice

První socha Marie Terezie v České republi

20. října byl odhalen pomník habsburské panovnice Marie Terezie. V tento den roku 1740 se ujala vlády, byla jedinou ženou na českém trůnu. Socha se nachází v parku u Prašného mostu na Praze 6 (nyní nese název park Marie Terezie). Socha je do jisté míry kontroverzní, jelikož její tvar připomíná figurku ze hry „Člověče, nezlob se“. Toto vypodobení bylo však účelem, pomník má v lidech vyvolávat otázky a tím je přimět, aby se o panovnici zajímali více. 

Autorem návrhu pomníku je sochař Jan Kovářík a architekt Jan Proksa. Pomník o váze šesti tun měří 5,5 metru a skládá se z celkem 80 dílů.

 

 

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

 

Tříkrálová sbírka 2020

Už po dvacáté se do ulic Humpolce a okolních obcí vydali v období od 4. do 12. ledna tři králové. Díky této dobročinné sbírce, kterou pořádala Oblastní charita Havlíčkův Brod (za podpory Města Humpolce) se podařilo vybrat 200 799 korun. V Humpolci skupiny tří králů chodily převážně v sobotu 4. ledna. Jejich putování k lidem dobré vůle tradičně započalo živým betlémem. Poté všem koledníkům, kteří se vydali pro dary pro Tříkrálovou sbírku, požehnal děkan Římskokatolické farnosti v Humpolci Hroznata Pavel Adamec. Vzácnými hosty akce byli ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová spolu s prezidentem Diecézní katolické charity Hradec Králové. Peníze mimo jiné putovaly na nákup zdravotnického vybavení pro terénní službu Domácí hospicové péče.

Celkem 65 % z vybrané částky využila havlíčkobrodská charita na podporu svých služeb, prostřednictvím kterých pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci.

 

Veřejná projednání k tvorbě strategického a územního plánu města

Město Humpolec ještě před vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií zahájilo aktivní sběr podnětů pro tvorbu dvou důležitých dokumentů - územního a strategického plánu Města Humpolce. V únoru se uskutečnilo první setkání s veřejností, a to v místní části Krasoňov. S tamními obyvateli se setkala Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová, která byla městem pověřená ke sběru podkladů pro vypracování nového územního plánu a zároveň byla členkou koordinační skupiny k tvorbě strategického plánu, spolu s humpoleckým místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem. Po vynucené pauze následovaly cesty za obyvateli na Vilémov, na Rozkoš, do Plačkova a Petrovic a později také do Hněvkovic, Kletečné a na Lhotku. Hlavním smyslem bylo vyslechnout přímo lidi žijící ve městě a místních částech, probrat s nimi plány s jejich pozemky v kontextu a zaznamenat jejich nápady, jak vylepšit prostředí ve kterém žijí. Uskutečněná setkání v místních částech Humpolce se těšila značné pozornosti tamních obyvatel. Tvorba nového územního plánu se všemi zákonnými postupy byla odhadována minimálně na čtyři roky, ten strategický bude hotov v roce 2021. Zbývající veřejná setkání v místních částech a v samotném Humpolci se uskuteční ve vhodné formě (vzhledem k epidemiologické situaci) v roce 2021.

 

Humpolecký masopust

Masopustní úterý, které připadlo na 25. února 2020, bylo v Humpolci ve znamení veselí, tance, hudby, dobrého jídla a pití. V Humpolci tradiční masopustní průvod v režii České zemědělské akademie premiérově doplnil doprovodný program na Horním náměstí, který iniciovalo a připravilo město Humpolec ve spolupráci s humpoleckým Městským kulturním a informačním střediskem a dalšími partnery. Místostarostka Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová se přímo ve víru masopustního veselí ujala role oddávající při masopustní veselce, kdy se novomanželi, ovšem na pouhý den, stali ženich a nevěsta z řad studentů České zemědělské akademie. Starosta města Karel Kratochvíl pak vpustil maškary v čele s laufrem do Humpolce, aby jim nakonec předal klíč, čímž souhlasil s tím, aby ve městě do půlnoci masky vládly, zároveň si vyslechl výčet hříchů města a jeho obyvatel, za které byla popravena a následně vzkříšena maska kobyly. Na akci se kromě zmíněných podílely také humpolecký pěvecký sbor Čech a Lech, Divadelní soubor Jindřicha Honzla Humpolec, Školní statek Humpolec, Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec a Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec.

 

Obmova parčíku na Tyršově náměstí a zrestaurování sochy TGM

V březnu roku 2020 byla zahájena revitalizace parku na Tyršově náměstí, a to dle návrhu architektky Evy Jonešové. V rámci prací byla rovněž zrestaurována socha T. G. Masaryka, která se zde nachází od roku 1937 a za svou existenci „zažila“ tři politicky vynucené deinstalace (1940, 1959 a 1972) a čtyři radostné návraty (počítáme i 1937, dále 1945, 1968 a nakonec 1990). U restaurátorů v Brně, firmy MARSTON - CZ, získala socha zpět nejen zašlý lesk, ale hlavně dobrou technickou kondici. Deinstalace a převoz sochy Masaryka se uskutečnily v úterý 19. května dopoledne. Revitalizace parku byla hotová v červenci, tak, aby se zrestaurovaná socha Tomáše Garrigua Masaryka mohla 28. července vrátit zpět. Do parku ji doprovodili restaurátoři, představitelé města, humpolecké Technické služby, těžká technika, a také pohledy přihlížejících. Oficiální slavnostní „odhalení“ opravené sochy včetně doprovodného programu plánovalo město Humpolec tematicky na 28. října, ale bohužel pandemie nemoci covid-19 těmto plánům nepřála.

 

On-line koncert: Humpolec děkuje

Mimořádná opatření proti šíření nemoci covid-19 vzbudila mezi humpoleckými občany nejen obavy, ale hlavně obdivuhodnou vlnu sounáležitosti a solidarity. A právě proto město Humpolec iniciovalo on-line koncert s všeříkajícím názvem Humpolec děkuje, který by nemohl spatřit světlo světa bez spolupráce se Základní uměleckou školou Gustava Mahlera v Humpolci. On-line koncert vznikl jako poděkování všem, kteří v nelehkých časech pomáhali. Byl k vidění na oficiálním městském YouTube od neděle 3. května. Zahrnoval jak hudební vystoupení, tak i speciální prezentaci snímků ilustrujících dobu koronavirovou přímo ve městě.

 

75. výročí od konce druhé světové války on-line a první díl autorského videa Humpolec v dějinách: Humpolečtí za časů válečné nesvobody (1939-1945)

V době krizových opatření se řada aktivit, které se nemohly uskutečnit „na živo“, přesunula do on-line světa webů a sociálních sítí, případně do tradičních médií, jako jsou tiskoviny, televize nebo rádio. A protože 75 let od konce druhé světové války a osvobození patří k významným dějinným milníkům, nemohlo být zapomenuto. Město Humpolec a Muzeum dr. Aleše Hrdličky chystaly přímo na 8. května, tedy na den výročí, tematický program na Horním náměstí pro všechny generace včetně tematické Muzejní noci, nakonec ale zareagovaly na aktuální situaci a plány přeorganizovaly. On-line oslavy zahrnovaly zhlédnutí unikátních dobových záběrů týkajících se osvobození Humpolce. V květnovém Zálesí se lidé mohli začíst do zajímavých historických textů, na facebooku byly ke zhlédnutí dobové fotografie s popisky a třešničkou na dortu byl autorský video dokument s válečnými příběhy vázanými na Humpolec. Iniciativu a tým vedla tisková mluvčí Města Humpolce Aneta Slavíková. Ve spolupráci s Muzeem dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Státním okresním archivem Pelhřimov a BB media productions tak město Humpolec na svém YouTube kanálu uvedlo 10. května premiéru historického dokumentu s názvem Humpolec v dějinách: Humpolečtí za časů válečné nesvobody (1939-1945), který představil vybrané osudy lidí z Humpolce a jeho okolí během druhé světové války.  Za poměrně krátký čas se zrodila unikátní video vzpomínka s řadou archivních materiálů, které pro zveřejnění nebyly dosud zpracovány. Film poodhaluje život například Emila Hrdličky, Otakara Meda nebo Oldřicha Kociána.

 

Cena za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina pro Humpolec

Vedení města Humpolce spolu s tajemníkem Městského úřadu Humpolec převzalo 15. května z rukou ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Ocenění, které si město i úřad zasloužily za rok 2019, hodnotí snahy a úspěchy firem, organizací i institucí, jež ve svém běžném provozu myslí navíc na zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také na zájmy svých zákazníků či klientů. Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro Humpolec za výsledky v roce 2019 našla své místo vedle ocenění z minulých let.

 

Záměr městského bytového domu v ulici Hálkova a architektonická soutěž

V polovině května vyhlásilo město Humpolec architektonickou soutěž na návrh nového městského bytového domu v Hálkově ulici. Celkem 11 zpracovaných záměrů posuzovala odborná porota ve složení Ing. arch. Luděk Rýzner a Ing. Vlastimil Brukner (jakožto závislí členové) a jako nezávislí členové doc. Ing. arch. Radek Kolařík (předseda), doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. a prof. Ing. arch. Petr Pelčák. Byly vybrány tři nejlepší návrhy a vyhlášeno místo první a dvě místa třetí. Rada Města Humpolce na svém jednání 14. října rozhodnutí poroty definitivně potvrdila a stanovila pořadí tří nejlepších účastníků soutěže. Vítězem se stala pražská společnost OV architekti, kterou město Humpolec oslovilo k uzavření smlouvy na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace a jejíž návrh zaujal především nadstandardním rozvržením bytů, efektivním řešením parkování, vztahem k okolnímu prostředí a zachováním dostatečného prostoru pro zeleň. V ideálním případě by zahájení samotné stavby nového městského bytového domu mohlo proběhnout ke konci roku 2022.

 

Záměr nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zastupitelé Města Humpolec na svém červnovém zasedání mimo jiné diskutovali o pobývání lidí bez domova a problémové party nezletilých v parku Stromovka. Město Humpolec tak požádalo Policii ČR o zintenzivnění hlídek. Nutné bylo připomenout i fakt, že Odbor zdravotnictví a sociálních věcí při Městském úřadu Humpolec se zabývá i životními situacemi lidí bez domova a v rámci svých kompetencí a ve spolupráci s profesionálními poskytovateli sociálních služeb se je snaží v řešení jejich problémů podpořit. V případě řešení neukázněného pobytu mladistvých město Humpolec iniciovalo už začátkem roku konkrétní kroky ke zřízení terénního nízkoprahu, kdy by sociální pracovník vyhledával a komunikoval s mladými, kteří se bezcílně potulují po městě, tak i k možnosti rozšíření na klub, kam by děti a mladí mohli přímo docházet. Místostarostka Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová v této souvislosti svolala schůzku zástupců humpoleckého Odboru zdravotnictví a sociálních věcí, Oblastní charity Havlíčkův Brod (provozovatel nízkoprahů), policie, humpoleckých základních škol a humpoleckých technických služeb, jelikož pro ideální fungování nízkoprahového zařízení je důležitá vzájemná spolupráce. Kroky vedoucí k jeho realizaci zbrzdila pandemie, ale v roce 2021 jednání budou pokračovat.

 

Rekonstrukce klubu kina a zrod centra Mikádo na Havlíčkově náměstí

Budova bývalého klubu kina na Havlíčkově náměstí procházela v roce 2020 finální fází rekonstrukce, díky které dostala dobrou technickou kondici. Objekt  z estetického hlediska zapadá do veřejného prostranství, které v minulých letech procházelo obnovami. Autorem studie obnovy objektu byl Ing. arch. Martin Franěk z jihlavského Atelieru Penta, projekt zpracoval Ing. Miloslav Beran, stavbu provedla firma ACG-Real. Centrum se po rekonstrukci mělo otevřít v listopadu. Nastaly však komplikace způsobené pandemií covid-19. Z důvodu výpadku personálu zhotovitelské firmy a dodávek od jejích subdodavatelů nebyl záměr v tomto termínu realizován. Rekonstrukce byla vyčíslena na necelých 38,5 milionů korun, z toho téměř sedm milionů pokryla dotace. Samotný chod centra bude spravovat Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Své prostory tu znovu naleznou humpolecké spolky a nově také sociální služby, které zde budou poskytovat především poradenství zájemcům z řad veřejnosti. Součástí je také koncertní a společenský sál pro pořádání komornějších událostí i klub, kde se mohou konat besedy, přednášky a podobně. Samozřejmostí jsou již zmíněné schůzky zájmových spolků i prostor pro zkoušky hudebních i divadelních uskupení, ale také možnost konání komerčních akcí.

 

Soutěž: Pojmenujme polyfunkční komunitní centrum

Město Humpolec vyhlásilo v Radničních listech (v čísle červenec-srpen) soutěž, ve které hledalo nejlepší jméno pro nový kulturní stánek na Havlíčkově náměstí u kina, jemuž se pracovně říkalo polyfunkční komunitní centrum. Uzávěrka pro zasílání nápadů byla 30. září 2020. Do soutěže přišlo celkem 20 příspěvků. Do hodnocení město zapojilo také členy Komise školství, kultury a sportu Rady Města Humpolce. Vyhrál návrh Mikádo, který do soutěže zaslala humpolecká místostarostka. V první řadě ji inspiroval vzhled fasády budovy, který připomíná známou společenskou hru s tyčkami mikádo. Ke každému písmenu toho slova pak přiřadila hesla aktivit, pro které bude centrum sloužit: M jako místo, I jako informace, K jako koncerty, A jako akce, D jako divadlo a O jako ostatní.  Mikádo jí evokovalo také pestrost činností - jako společenská hra je i symbolem komunity a hravosti. 

 

Slavnostní otevření zimního stadionu po rekonstrukci

Zimní stadion v Humpolci absolvoval v roce 2020 jednu z nejrozsáhlejších rekonstrukcí ve své historii. Město Humpolec sportoviště oficiálně slavnostně otevřelo v pátek 28. srpna. K této příležitosti pozvalo významné hosty, a také připravilo odpolední program pro veřejnost, kde nechyběla krasobruslařská exhibice, bruslení pro všechny zájemce s profesionály nebo zápasy malých, větších i největších hokejistů. Zahájení nové hokejové sezony připadlo na 16. srpna, kdy led „otestovali“ dětští hokejisté z oddílu Ledního hokeje TJ Jiskry Humpolec. O den později se uskutečnilo první veřejné bruslení. Další sportovní aktivity bohužel překazila vládní opatření spojená s šířením nemoci covid-19.

 

 

Iniciativa "MĚSTO HUMPOLEC HLEDÁ LÉKAŘE"

Město Humpolec se po desítkách jednání zaměřených na hledání lékařů do soukromých ambulancí ve městě rozhodlo k dalšímu kroku, kterým byl dopis adresovaný na Ministerstvo zdravotnictví ČR, poslancům, senátorům a oběma výborům pro zdravotnictví - jak při Poslanecké sněmovně, tak při Senátu. Iniciativu Města Humpolce v této problematice řídila místostarostka města Mgr. Alena Kukrechtová, která o dosavadním vývoji informovala také Zastupitelstvo města Humpolce na veřejném zasedání 30. září. Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR se v roce 2020 neuskutečnilo, ale ze Senátu přišla odpověď, že po skončení nouzového stavu budou zástupci Města Humpolce a jeho hosté na veřejné slyšení pozváni. Doprovodná kampaň týkající se výzvy pro lékaře s mottem „Hledáte lásku na celý život? My hledáme vás. Dejme to dohromady“ vzbudila velký ohlas v médiích i na sociálních sítích. Zájem o spolupráci s Městem Humpolec projevili jednotlivci, další obce i subjekty, které řešily stejný problém.

 

Studie na atraktivní bydlení v ulici Panskodomská

Humpolečtí zastupitelé na svém zářijovém zasedání uvolnili z městského rozpočtu částku 1,9 milionů korun na přípravu projektové dokumentace a souvisejících služeb k výstavbě čtyř nových rodinných domů v lokalitě ulice Panskodomská. Díky tomu mohla příprava projektu začít tak, aby stavební povolení pro výstavbu mohlo být vydané v roce 2021. Poté město nabídne pozemky k prodeji, včetně všech projektových dokumentací. Studii na využití pozemku v ulici Panskodomská zpracovaly firmy Masterplan a DPA. Nejmenší ze čtyř parcel zabírá 654 m2 se zastavěnou plochou 196 m2, ta největší pak 753 m2 se zastavěnou částí o rozloze 226 m2. Studie počítá s typizovanými domy o dvou nadzemních podlažích a podkrovím. Záměr a konkrétní podobu studie diskutovala opakovaně i komise pro architekturu a urbanismus jakožto poradní orgán Rady města.

 

Nová umělá tráva na fotbalovém stadionu a plány se sportovním areálem v Okružní ulici

Významnou proměnou prošel v roce 2020 kromě zimního stadionu také fotbalový stadion. Byl zde udělán nový umělý trávník, a to včetně instalace zavlažování. Dále došlo k výměně branek a střídaček. Slavnostní otevření hřiště se konalo v neděli 6. září, kdy A.F.C. Humpolec na odpoledne připravil tři fotbalové zápasy. První dvě utkání odehráli humpolečtí dorostenci s dorostenci z Havlíčkova Brodu, přičemž pomyslnou třešničkou na dortu byl zápas domácího klubového výběru proti staré gardě AC Sparta Praha. Událost si nenechalo ujít na 600 návštěvníků. Slavnostního přestřižení pásky se spolu s prezidentem humpoleckého fotbalového klubu ujali místostarostka Města Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová a předseda Krajského fotbalového svazu Vysočina Miroslav Vrzáček. Dotace z Ministerstva školství na výměnu umělého trávníku na humpoleckém fotbalovém stadionu činila téměř devět a půl milionů korun, město Humpolec investovalo čtyři miliony korun. V té samé době začala vznikat studie na celou sportovní lokalitu v Okružní ulici, která má konkrétně rozpracovat už existující vizi nazvanou Koncepce sportu a rekreace. Jejím cílem je odhalit a navrhnout konkrétní úpravy stávajících sportovních areálů a okolního veřejného prostoru a případně doplnit aktuální nabídku vyžití i služeb. Hotová bude v roce 2021.

 

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu

Začátek října byl ve znamení voleb, a to v případě okresu Pelhřimov jednak do Zastupitelstva Kraje Vysočina, a jednak do Senátu Parlamentu ČR.

Během pátku 2. října a soboty 3. října 2020 voliči v celé republice rozhodli o novém složení svých krajských zastupitelstev. V Humpolci zvítězilo ANO (19,16 %), druhé místo obsadili ODS+STO (17,11 %), třetí pak byla ČSSD (16,94 %). Volební účast činila 35,08 procent. 

V pátek 9. října a v sobotu 10. října pak Pelhřimovsko vybíralo ze dvou kandidátů do Senátu Parlamentu ČR, kteří postoupili z prvního kola konaného 2. a 3. října, do kola druhého. Zvoleni byli Ing. Jaroslav Chalupský (1. kolo – 23, 54 %, 2. kolo – 52,43 %) a Milan Štěch (1. kolo - 31,22 %, 2 kolo - 47, 56 %). Obyvatelé Humpolce a jeho místních částí dali Ing. Jaroslavu Chalupskému v prvním kole voleb 22,17 % hlasů, v kole druhém 52,84 % hlasů. Milan Štěch získal 35,53 % hlasů v kole prvním a 47,15 % hlasů v kole druhém. Prvního kola senátních voleb se účastnilo 32,05 procent. Druhé kolo senátních voleb zaznamenalo účast 10,95 procent voličů.

Novinkou byla možnost volby z takzvaného drive-in stanoviště, a to pro voliče, kteří byli v té době kvůli nemoci covid-19 v karanténě či v izolaci. Stanoviště, kde lidé během 30. září odevzdávali svůj hlas z auta, bylo zřízeno v okresním městě, tedy v Pelhřimově. 

 

První turistická trasa pro vozíčkáře v Kraji Vysočina

Klub českých turistů, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce měl v sobotu 10. října dopoledne velký důvod k radosti. Díky jeho iniciativě byla totiž v Humpolci otevřena první turistická vozíčkářská trasa na Vysočině. Nápad a realizaci podpořilo i město Humpolec, samotné slavnostní otevření vozíčkářské trasy nazvané Za Hliníkem do Humpolce si nenechal ujít ani starosta Humpolce Karel Kratochvíl. Vedle něj na akci zavítali také předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, předseda KČT Vratislav Chvátal, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, ředitelka firmy Ostendorf – OSMA s.r.o. Věra Davidová, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci Otakar Březina a zástupce Centra Paraple David Sellner. Po milých projevech a slavnostním přestřižení pásky se na vozíčkářskou trasu vydali čtyři vozíčkáři a 87 ostatních účastníků. Cesta začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u závodiště, vede mezi rybníky Dusilov a Dvorský až k židovskému hřbitovu. Na startu je několik parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý úsek značí směrovky s piktogramem vozíčkáře. Tříkilometrový okruh s převýšením 72 metrů je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček.

 

Další modernizace dálnice D1

V roce 2020 proběhla další etapa modernizace dálnice D1, která se dotkla úseku u Humpolce od EXITU 81 Koberovice přes EXIT 90 Humpolec po EXIT 104 Větrný Jeníkov. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jakožto správce dálnice D1 v rámci této modernizace, demolovalo starý a poté postavilo nový nadjezd, na němž leží silnice č. II/129 v úseku Humpolec – Želiv. Harmonogram prací byl stanoven od 24. února 2020 do 16. října 2020. Rekonstrukce omezila provoz nejen na dálnici D1, ale také na silnici z Humpolce do Želiva. Nejdříve částečně, poté byla silnice v tomto úseku zcela uzavřena. Uzavírka silnice č. II/129 (Humpolec – Želiv) z důvodu opravy dálničního nadjezdu č. D1-084 trvala od 27. února do 9. listopadu, přičemž původně to mělo být do 16. října 2020. Občasná uzavírka z důvodu rekonstrukce dalšího dálničního mostu se v roce 2020 dotkla také řidičů na cestě z Humpolce do Krasoňova (směr Jihlava). V rámci modernizace dálnice D1 byly v našem regionu už v minulosti demolovány a znovu postaveny například mosty u Jiřic a Hněvkovic.

 

Projekt Humpolecké Vánoce

Město Humpolec v tomto roce odstartovalo projekt s názvem Humpolecké Vánoce. Motivem projektu se stala hvězda, která symbolizuje naději. Projekt trval po celé období adventu, tedy od 29. listopadu, přičemž některé akce byly realizovány ještě před tímto datem. Konec Vánoc, a tím pádem i těch Humpoleckých, připadl na příchod Tří králů. S myšlenkou vytvořit jakýsi koncept Humpoleckých Vánoc přišlo město Humpolec, které jej představilo největším kulturním aktérům ve městě. Další kroky směřovaly k organizovaným programům na adventní neděle. Všichni aktéři čekali do poslední chvíle, do které bylo možné čekat, plánovali, doufali, měnili, diskutovali. Některé plány se daly přesunout do on-line světa. Jedním z nich byla například tradiční Rybova mše v režii Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci. Ta nabídla zajímavý sestřih minulých koncertů Rybovy mše, který měl premiéru na městském YouTube 22. prosince. S přehodnocením formy konání se musela vypořádat celá řada dalších plánovaných akcí. Jiné byly například premiérové Adventní koncerty, které chystalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci v prostorách centra Mikádo. Nakonec se uskutečnily tak, že aktéři, kteří vystoupili, buď hráli naživo v prostorách kina a koncerty byly zvukově přenášeny ven, anebo vznikla speciální nahrávka, která poté zazněla opět venku. Vedle toho se uskutečnilo premiérové Zimní kino s vybranými vánočními pohádkami. Město vymyslelo také tipy na procházku vánočním Humpolcem, které na sociálních sítích doporučilo k příležitosti adventních nedělí. Bylo na každém, odkud vyjde, v kolik vyrazí, jestli půjde po svém nebo jestli navrhovanou trasu dodrží. Procházky měly i svou symboliku. První vedla na Horní náměstí, kde poprvé svítil vánoční strom, druhá směřovala na Havlíčkovo náměstí, kde se venku ve stejný večer odehrával druhý Adventní koncert jinak. Třetím cílem byl park Stromovka, ve kterém odpoledne vyvrcholil program Zimní Platformy. A do čtveřice se směřovalo na Zichpil, na jedno z nejkouzelnějších míst Humpolce. Kdo chtěl, mohl v rámci své procházky nechat v cíli vlastní stopu, a to v podobě vlastnoručně vyrobené hvězdy, kterou pověsil na dané místo. Během procházky se mohli zájemci začíst do vánočních textů, které na vývěsní plochy ve městě připravilo Muzeum dr. A. Hrdličky a také se potěšit pohledem na betlémy, které byly vystaveny v oknech budov na humpoleckých náměstích. Město Humpolec vyhlásilo také vánoční soutěž. Novinkou byla rovněž Humpolecká zvonkohra, která v období adventu zaznívala v daném čase z věže evangelického kostela. Město Humpolec na tomto projektu spolupracovalo s Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci a jeho organizacemi, k nimž náleží Turistické informační centrum, Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Městská knihovna a Kino. Dále se na akci podíleli: Středisko volného času, Základní umělecká škola G. Mahlera, Základní škola Humpolec, Hradská, hrad Orlík nad Humpolcem, zóna pro umění 8smička, Platforma Humpolec, Divadlo Za komínem, TOM Šlápoty Hněvkovice, Oblastní charita Havlíčkův Brod a Svařený sáně. Technickou podporu zajistily Technické služby Humpolec. Projekt sklidil skvělé ohlasy z řad veřejnosti.

 

Město pro byznys

Ve srovnávacím výzkumu agentury Datank s názvem Město pro byznys 2020 přinesly Humpolci krásnou stříbrnou pozici. Nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu se stal Žďár nad Sázavou, místo třetí pak obsadilo Velké Meziříčí.

Humpolec vyniká v podnikatelském prostředí. Počtem podnikatelů se řadí do úplné špičky v regionu. Výhodou je i skvělá dopravní dostupnost města. Také nezaměstnanost je zde poměrně nízká, i když obyvatel přibývá nejvíce v regionu. Radnice na oblast bydlení vynakládá nadprůměrný podíl výdajů, díky čemuž významně přispívá k vysokému počtu dokončených bytů ve městě.

 

 

MĚSTO HUMPOLEC

 

Městský úřad Humpolec

starosta: Karel Kratochvíl

místostarosta: Ing. Vlastimil Brukner

místostarostka: Mgr. Alena Kukrechtová

tajemník Městského úřadu Humpolec (MěÚ): Mgr. Jiří Fiala

 

Rada města Humpolce (zástupci koalice ODS + KDU-ČSL + ANO 2011 sestavené po komunálních volbách v r. 2018):

Karel Kratochvíl, Ing. Vlastimil Brukner, Mgr. Alena Kukrechtová, Ing. Jan Mácha, PhDr. Ilona Kostřicová, Petr Bendl, Mgr. Zdeněk Mikulášek

 

Zastupitelstvo města Humpolce (na základě výsledků komunálních voleb v r. 2018, změna v r. 2019):

Karel Kratochvíl, Ing. Vlastimil Brukner, Mgr. Alena Kukrechtová, Ing. Jan Mácha, PhDr. Ilona Kostřicová, Petr Bendl, Mgr. Zdeněk Mikulášek, Mgr. Václav Alenka, Dagmar Arnotová, Ivana Balnohová (Ing. Lenka Bartáková - 27. února 2019 rezignovala z důvodu nástupu do funkce vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Humpolec), Ing. Stanislav Bernard, MUDr. Jaroslav Čáp, MUDr. Ivana Dvořáková, Mgr. Pavel Hrala, Jindřich Hrdlička, Josef Jirků, Ing. Petr Machek, Ing. Tomáš Voplakal, Ing. Květoslav Namyslo, Mgr. Miloslav Vystrčil, Mgr. Zuzana Žaloudková

 

Komise Rady města:

Bytová komise, Komise pro občanské záležitosti, Komise školství, kultury a sportu, Komise pro rozvoj města, Komise pro sociálně právní ochranu dětí, Rada seniorů, Komise pro architekturu a urbanismus

 

Výbory Zastupitelstva města:

Finanční výbor, Kontrolní výbor

 

Osadní výbory místních částí města:

Krasoňov, Světlice, Kletečná, Hněvkovice, Lhotka, Petrovice, Vilémov, Plačkov, Rozkoš

 

Příspěvkové organizace města:

Městské kulturní a informační středisko (infocentrum, knihovna, muzeum, kino a divadelní scéna), Středisko volného času, Mateřská škola Humpolec (MŠ Na Rybníčku, MŠ Smetanova, MŠ Na Skalce), Základní škola Humpolec, Hálkova, Základní škola Humpolec, Hradská, Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Technické služby Humpolec, s.r.o.

 

Odbory MěÚ Humpolec:

Odbor tajemníka, Odbor místního hospodářství, Odbor vnitřních věcí, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ekonomický odbor, Odbor zdravotnictví a sociálních věcí, Živnostenský úřad, Odbor životního prostředí a památkové péče, Stavební úřad

 

Ekonomický odbor

Zastupitelé Města Humpolec v únoru 2020 na svém veřejném zasedání schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytím z přebytků z minulých let) ve výši 47,63 milionů korun: příjmy ve výši 332,34 milionů korun a výdaje ve výši 379,97 milionů korun; z toho běžné výdaje na provoz 263,39 milionů korun a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 116,58 milionů korun.

Prostřednictvím rozpočtových opatření v průběhu roku se rozpočtové příjmy upravily na 342,26 milionů korun (navýšení zejména z důvodu přijatých transferů, snížením z důvodu covidové situace - neplnění příjmů ze sdílených daní dle předpokladu, správních poplatků a úsekového měření na dálnici D1), celkové výdaje se upravily na 391,57 milionů korun (z toho běžné výdaje na 256,09 milionů korun a kapitálové výdaje na 135,48 milionů korun): financování v upraveném rozpočtu se tedy navýšilo o 1,68 milionů korun na 49,31 milionů korun.

Skutečné příjmy k 31. 12. 2020 dosáhly 358,81 milionů korun, výdaje 354,56 milionů korun; tzn., že rozpočtové hospodaření města v závěru skončilo přebytkem ve výši 4,25 milionů korun.

Daňové příjmy se naplnily ve výši 195,91 milionů korun, nedaňové příjmy ve výši 97,50 milionů korun, kapitálové příjmy (zejména z prodeje pozemků) ve výši 11,59 milionů korun a přijaté transfery ve výši 53,81 milionů korun (z toho neinvestiční dotace ve výši 41,02 milionů korun a investiční dotace ve výši 12,79 milionů korun). Ztráta na sdílených daních byla městu významně kompenzována transferem od Ministerstva financí ČR ve výši jednorázového nenávratného příspěvku v částce 1 250 Kč/obyvatele k 1. 1. 2020, tj. celkem 13,7125 milionů korun.

Běžné – provozní výdaje dosáhly v roce 2020 na 232,26 milionů korun a kapitálové výdaje na 122,30 milionů korun (tj. 34,49 % z celkových výdajů).

Z běžných výdajů činily opravy celkem 25,51 milionů korun, z toho zejména v rámci oddílu Dopravy 5,65 milionů korun, oddílu Vodního hospodářství milionů korun (zejména akce oprava vodovodu ul. Lužická, oprava vodovodu v části ul. Masarykova a 5. května), 4,08 milionů korun v rámci Bytového a nebytového hospodářství; 1,78 milionů korun v rámci oddílu Tělovýchova a zájmová činnost.

Nejvýznamnější kapitálové - investiční výdaje v roce 2020 plynuly do oddílu Tělovýchova a zájmová činnost v celkovém objemu 51,34 milionů korun (zejména akce rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec, na kterou město od Státního fondu životního prostředí ČR obdrželo dotaci ve výši 7,60 milionů korun a výhodnou zápůjčku ve výši 22,81 milionů korun, zbytek pokryly vlastní prostředky); a 4,06 milionů korun veřejnosprávní dotace pro A.F.C. Humpolec na výměnu umělé trávy na fotbalovém hřišti Humpolec v úrovni vlastního podílu k dotaci A.F.C. od MŠMT ČR, do oddílu Vodního hospodářství ve výši 2,34 milionů korun, do oddílu Dopravy v celkovém objemu 20,54 milionů korun (zejména akce rekonstrukce místní komunikace Masarykova a 5. května I. etapa ve výši 14,83 milionů korun, parkovací stání místní komunikace ulice 5. května – u bytovek ve výši 2,5 milionů korun, rekonstrukce chodníku v Petrovicích - 1. část ve výši 1,19 milionů korun), do oddílu Vzdělávání v celkovém objemu 6,70 milionů korun (akce dokončení rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Hálkova a rekonstrukce sociálního zařízení a stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Hálkova, zabezpečovací zařízení a vybavení odborných učeben Střediska volného času), do oddílu Kultury v celkovém objemu 27,20 milionů korun (zejména akce výstavba a vybavení polyfunkčního komunitního centra - Mikádo), do oddílu Zdravotnictví v celkovém objemu 0,50 milionů korun (zejména pořízení operačního mikroskopu do stomatologické ordinace), do oddílu Bydlení, územního rozvoje a komunálních služeb v celkovém objemu 9,42 milionů korun (z toho nejvyšší výdaje na položku výkupy pozemků, technické zhodnocení bytových domů a rekonstrukce cest na hřbitově), do oddílu Ochrany životního prostředí v celkovém objemu 0,82 milionů korun (z toho akce péče o vzhled obce - pěšina Lnářská a protihluková stěna Okružní-Stodůlky, veřejná zeleň – zpevněné plochy u dětského zdravotního střediska a kontejnerová stání ve městě), do oddílu Bezpečnost a veřejný pořádek v objemu 0,79 milionů korun (akce obnovení kamerového systému ve městě), do oddílu Územní samosprávy v objemu 2,65 milionů korun (zejména akce rozšíření metropolitní sítě a vybavení ICT, výměna vertikální plošiny v budově MěÚ, Horní nám. č. p. 300 a rekonstrukce budovy České spořitelny).

Stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31. 12. 2020 činil bezmála 115,81 milionů korun.

K 31. 12. 2020 město evidovalo dva úvěry v celkovém objemu 39,89 milionů korun. První byl úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 17,1 milionů korun, splátky 250 tisíc korun měsíčně, do r. 2026. Druhá přijatá zápůjčka od Státního fondu životního prostředí ČR v 07 a 09/2020 na akci rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec činila 22,81 milionů korun. Ta se začne čtvrtletně splácet až v r. 2021 ve výši 0,57 milionů korun po dobu 10 let, při fixní úrokové sazbě 0,45 % p. a.

V prosinci 2020 město obdrželo v rámci projektu Hodnocení finanční kondice měst, PS F, BI 2005, za období 2015-2019, opětné příznivé (nejlepší) hodnocení v kategorii A.

 

Odbor místního hospodářství

Největší (nejnákladnější) investiční akcí v tomto roce byla Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu, která proběhla v období od 03/2020 – 08/2020. Chladící technologie zabezpečuje vychlazování vlastní ledové plochy o rozměrech 58,2 x 28 metrů. Dále zajišťuje ohřev vody pro potřeby provozu sněžné jámy, rolby a teplé vody.

Chladící zařízení se sestává z jedné dvouokruhové kompaktní chladící jednotky, suchého chladiče s adiabatickým předchlazováním, provozních oběhových čerpadel, potřebné automatiky a kompletní silové elektro a regulační elektro části.

Pro chlazení ledové plochy byl zvolen systém nepřímého chlazení. Chladící stroj (jednotka) je chlazen pomocí suchého chladiče s adiabaticky předchlazeným vzduchem umístěným na střeše objektu. Zdroj chladu byl navržen tak, aby bylo v maximální možné míře využito odpadní teplo.

Součástí technologie je mimo jiné technologické řešení ohřevu vody sněžné jámy o objemu cca 12 m3. Technologické řešení zabezpečuje kvalitní roztátí ledové tříště produkované rolbou při zarovnávání (frézování) ledové plochy. Tato voda je odebírána pomocí samonasávacího čerpadla ze sněžné jámy, filtrována diskovým lamelovým filtrem a ohřívána pomocí zbytkového tepla chladicí jednotky pomocí výměníků. V případě úbytku vody je tato dopouštěna automatickým zařízením na provozní hladinu. Stávajícím zdrojem tepla pro ohřev TV jsou plynové kotle, které budou nadále využívány pro ohřev teplé vody předehřáté odpadním teplem z chladicí jednotky.

Součástí rekonstrukce zimního stadionu byla i výměna mantinelů včetně ochranných skel okolo ledové plochy a výměna sítí za brankami. Dále byla provedena rekonstrukce vnitřních stávajících zpevněných ploch okolo ledové plochy.

 

Obecní živnostenský úřad Humpolec

Činnost živnostenského úřadu v roce 2020 zaznamenala citelné organizační změny vyplývající z nouzového stavu (souvisejícího s pandemií koronaviru), který v celé zemi vyhlásila vláda. Jednalo se hlavně o omezení úředních hodin úřadů pro veřejnost. Dále vázlo i propojení jednotlivých agend a úřadů. Zároveň byla malá propagace datových schránek, kterou občan nebo podnikající fyzická osoba může zcela zdarma získat na kterémkoli pracovišti CzechPOINTu (právnické osoby mají datové schránky zřízené ze zákona). Základem identifikace by měl být občanský průkaz s čipem, který by sloužil jako přihlašovací nástroj do jednotlivých služeb a který by, ve spojení s jednoduchou čtečkou, znamenal bránu do elektronického zpracování úředních záležitostí. Tyto systémy však váznou, e-občanské průkazy nejsou doposud dostatečně rozšířeny mezi lidmi. A pokud už občan takovýto průkaz má, nemá ho aktivován. Níže uvedené statistické údaje ukazují, že k nějakému masivnímu propadu zájmu o podnikání v roce 2020 nedošlo, zájem zůstává o oblast řemesel, projektování a provádění staveb a samozřejmě i obchodní činnost v oblasti potravin, drogistického zboží a potřeb pro zvířata. Ani v hostinské činnosti nedošlo k úplnému krachu. Někteří podnikatelé s hostinskou činností se po vyřízení státního příspěvku  po jarních měsících, kdy prodávali tzv. do ulice, do podobných aktivit na podzim ani nepouštěli a své provozovny neotevřeli.

Kontrolní oddělení živnostenského úřadu se zaměřilo na provozovny s potravinami. Nejčastějším prohřeškem se ukázala snaha doprodat veškeré zásoby, i za cenu prošlé minimální trvanlivosti. Převratný vzrůst zaznamenaly e-shopy a na ně navazující zásilkovny a zásilkové služby.

 

Několik statistických údajů za rok 2020

Živnostenská agenda:

- počet podnikatelských subjektů                                                   3776

- počet živnostenských oprávnění                                                  6012

- počet nových podnikatelů                                                           164

- počet vydaných průkazů živnostenských oprávnění                        411

- počet výpisů z živnostenského rejstříku                                        13

- počet vyrozumění o přerušení nebo pokračování živnosti                249

- počet rozhodnutí o zrušení oprávnění                                           66

- počet vyrozumění o zápisech provozovny                                     170

- počet vyřešených avíz                                                                1679

  (soulad živnostenského rejstříku s evidencí obyvatel)                 

- celkem správních poplatků                                                          201.700,- Kč

 

Agenda Czech POINT, vykonávaná na Obecním živnostenském úřadu v Humpolci:

- počet vydaných ověřených výstupů                                               201

- počet výpisů z rejstříku trestů pro právnickou osobu                       10

- počet výpisů z rejstříku trestů pro fyzickou osobu                           24

- počet výpisů z katastru nemovitostí                                              126  

- počet výpisů z veřejného rejstříku                                                17

- konverze dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak       19

- celkem správních poplatků                                                          19 195 Kč

 

 

Odbor vnitřních věcí

Evidence obyvatel

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2020 (pouze státní občanství ČR):           

Humpolec včetně místních částí     10 319

Hněvkovice                                        387

Kletečná                                            163

Krasoňov                                           254

Petrovice                                           167

Lhotka                                               32

Plačkov                                             175

Rozkoš                                              293

Vilémov                                             254

Světlice, Světlický Dvůr                       156+59

Brunka                                              34

 

Změny za rok 2020:

Přihlášky k trvalému pobytu                              158

Odhlášeno z trvalého pobytu                             165

Změna trvalého pobytu v rámci Humpolce          163

Narození                                                         122

Úmrtí                                                              176

Hlášení vlastníkům – změna počtu osob              46

Ukončení pobytu na území ČR                            0

Potvrzení o trvalém pobytu                                209

Potvrzení o změně stavu                                   62

 

V roce 2020 se narodilo celkem 122 dětí. Bylo uzavřeno 98 sňatků, z toho 23 církevních. V matričním obvodu Humpolec bylo evidováno 341 úmrtí.

 

Komise pro občanské záležitosti

Členové komise navštívili celkem 226 jubilantů, z toho

80 let          89 jubilantů                                     94 let          6   jubilantů

85 let          44 jubilanti                                      95 let          8   jubilantů

90 let          19 jubilantů                                     96 let          5   jubilantů

91 let          26 jubilantů                                     97 let          2   jubilanti

92 let          16 jubilantů                                     98 let          0   jubilantů

93 let          9 jubilantů                                       99 let          0   jubilantů

                                                                       100 let         1   jubilant

                                     

Zástupci Komise pro občanské záležitosti navštěvovali jubilanty v rodinách, Domově pro seniory č. p. 210, 950 a Domově blahoslavené Bronislavy pouze do poloviny března 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a zavedení epidemiologických opatření byla činnost komise do odvolání pozastavena. Jubilantům byly předávány květinové dary, blahopřání a peněžní poukázky. Komise rovněž rozeslala 107 písemných gratulací jubilantům slavících 75 let.

Prvním občánkem roku 2020 se stal Ota Svoboda, který se narodil dne 5. 1. 2020 v Pelhřimově rodičům Jiřímu a Haně Svobodovým. 27. května přijal prvního občánka starosta Města Humpolec Karel Kratochvíl. Rodiče obdrželi pamětní stříbrnou medaili Města Humpolec, pamětní list a peněžní poukázku na zakoupení dárku.

V roce 2020 proběhlo celkem 15 zlatých, pět diamantových a jedna železná svatba. V červnu se uskutečnilo loučení s mateřskou školou, v září pak přivítání dětí do 1. tříd. Z důvodu epidemiologické situace se v tomto roce nekonalo předávání maturitních vysvědčení, pietní vzpomínka za zemřelé ani „Mikulášská nadílka“.

 

Odbor životního prostředí a památkové péče

V roce 2020 byly prováděny na objektech v majetku města různé stavební opravy. I nadále byly realizovány práce na zřícenině hradu Orlík, které byly v tomto roce zaměřeny na lokální opravy poškozených partií. Bylo provedeno spárování zdiva severní strany nového paláce v úrovni suterénu a spárování a klínování zdiva severního parkánu. Jižně od středové věže východního opevnění se podařilo přezdít vychýlenou část zdiva objektu ve směru do příkopu. Na zastropení sklepení nového paláce byly v malém množství zajištěny a opracovány modřínové kulatiny a proveden ochranný nástřik. Z důvodu kůrovcové kalamity a nedostatku modřínového dřeva byly práce na zastropení přerušeny. Archeologický průzkum byl zaměřen na dohled nad zásahy do terénu při odstraňování sutin cisterny na velkém nádvoří hradu pod bukem, a také na dohled nad snižováním zásypu „anglického dvorku“ před jižní stěnou paláce v jádru hradu. Suť v cisterně byla odstraněna do hloubky cca 13 metrů od okraje roubení. Z důvodu vydatných srážek medardovského období a pandemie koronaviru musely být práce přerušeny. Hladina v cisterně vystoupila cca na šest metrů a zůstala nadržena po zbytek roku. V závěru sezóny se v rámci prací na řízení odtoku srážkových vod z jádra hradu podařilo provést snížení části zásypů před oknem do sklepení jižní budovy. Jílovitý zásyp obsahoval pozůstatky pálené prejzové krytiny, části omítek (lokálně i s červenou linkou) a drobné střepy keramiky, kachlů a kostí. Byl odtěžen materiál cca 2 metry a odhalena vyzdívka, která z východní strany obsahovala odlehčovací klenutý pas. Na severní a západní straně vyzdívka již při spodní partii obsahovala větší balvany či zbytky skalních bloků. Na stěně paláce byla odhalena zazdívka staršího průchodu do sklepení. Je tedy zřejmé, že suterén paláce byl dříve výškově členěný a uměle upraven. Práce na průzkumech a odkryvu by zde měly pokračovat i v následujícím roce.

V roce 2020 byly dále provedeny nátěry oken v přízemí budovy č. p.  253 a proběhla oprava části dlažeb v podkroví domu č. p. 250 na Dolním náměstí. Byla realizována oprava a nátěr fasády kaple v Hněvkovicích.

V tomto roce byly provedeny opravy dalších kulturních památek a historicky cenných objektů v majetku jiných subjektů. Nákladem majitele, s finančním příspěvkem Města Humpolec a Kraje Vysočina, proběhly opravy vstupního portálu a schodiště ze západní strany kostela sv. Mikuláše. V bývalé synagoze byla provedena výměna části elektroinstalací a výmalba v přízemí objektu v prostoru bytu (bývalý rabinát), a to nákladem majitele za finančního příspěvku Města Humpolec. Nákladem majitele, za finančního příspěvku Města Humpolec, byla realizována repase oken z dvorní strany v patře objektu bývalé evangelické školy, dům č. p. 144. V rámci grantu Města Humpolec „Fasády historických objektů“ byla v roce 2020 (s příspěvkem Města Humpolec) provedena výměna dveří a výkladce u domu č. p. 4 na Horním náměstí.

V rámci údržby veřejné zeleně byly realizovány či dokončeny větší akce, a to rozšíření a doplnění pěšiny v ul. Lnářská a k Rákosníčkovu hřišti, obnova parčíku a restaurování sochy TGM na Tyršově náměstí a úprava plochy pod stromy na Horním náměstí – rozšíření zelených ploch pro další perspektivní růst javorů.

 

Souhrn postupů města Humpolec a Městského úřadu Humpolec v souvislosti s pandemií covid-19

Životy lidí na celém světě významně zasáhla pandemie nového onemocnění covid-19. Na novou situaci zcela přirozeně muselo reagovat i město Humpolec a Městský úřad Humpolec. Na webových stránkách www.mesto-humpolec.cz vznikl nový odkaz Covid-19 info, který od začátku průběžně shrnoval nejaktuálnější informace spojené s pandemií.

 

Výčet těch nejzásadnějších v roce 2020:

Rada města Humpolce ve čtvrtek 12. března 2020 mimořádně jednala kvůli situaci v souvislosti s šířením nemoci covid-19. Zásadní informací bylo vyjádření vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav, a to pro celou republiku na dobu 30 dnů. Vydala i konkrétní povinná opatření, která pro podmínky Humpolce a jeho místních částí vyhlašoval starosta města Karel Kratochvíl, jakmile obdržel oficiální usnesení vlády. Tato opatření vcházela v platnost okamžikem vyvěšení na Úřední desce města Humpolce. Rada města proto doporučovala úřední desku sledovat. Zároveň apelovala na občany a obyvatele Humpolce, aby pamatovali na zákonnou povinnost zůstat 14 dnů v domácí karanténě po návratu z Itálie. Vedení města také doporučovalo každému občanovi využívat, pokud to jde, hlavně elektronickou či telefonickou komunikaci s úřady, institucemi, organizacemi apod.

Vedení města upozornilo velké podniky v Humpolci na fakt, aby svým zaměstnancům-cizincům vysvětlily opatření v rámci nouzového stavu. Zároveň je požádalo, aby v rámci svých možností dohlédly na dodržování platných vládních nařízeních právě u svých pracovníků.

Po dobu krizových opatření (od 16. března 2020 do odvolání) byl Městský úřad Humpolec otevřen pro veřejnost v omezeném režimu (Po  8:00 - 11:00, St  13:00 - 16:00). Při vstupu do budovy platila povinnost mít nasazenou roušku/ochranu nosu a úst.

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí ČR sdílelo město Humpolec informaci o obecném doporučení pro rodiny v karanténě a pro rodiny, kde je prokázána nemoc covid-19, k nakládání s odpady.

Město Humpolec se spolu s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu Humpolec domluvilo s Dobrovolnickým centrem v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou FOKUSu Vysočina na registraci dobrovolníků. Lidé měli kontaktovat přímo koordinátorku dobrovolníků Helenu Štěpánkovou, která jim řekla, kde byla aktuálně pomoc potřeba. S Dobrovolnickým centrem byla úzce propojena městská INFOLINKA, která fungovala od 17. března 2020 na dvou telefonních číslech. Ta byla určena pro lidi v nouzi, kteří pomoc hledali.

Poradna Mezi stromy nabízela v souvislosti s epidemií koronaviru mimo své běžné služby také krizové poradenství těm, na které aktuálně situace doléhala, prožívali úzkost, strach a potřebovali si s někým promluvit. Poradnu Mezi stromy finančně podporovalo i město Humpolec.

 

Stanovisko k omezení provozu humpoleckých mateřských škol z rozhodnutí Rady města Humpolce dne 12. 3. 2020, platné od 16. 3. 2020

Rada města Humpolce, jakožto zřizovatel humpoleckých mateřských škol, se rozhodla řídit prosbou Kraje Vysočina a mateřinky úplně nezavírat. Od 16. března platil omezený režim, přičemž konkrétní opatření byla v kompetenci ředitelky školy. Důležitým argumentem byl fakt, že školka musela fungovat především pro děti rodičů, kteří z podstatných důvodů nemohli zůstat s dětmi doma. Mohli to být i rodiče, kteří pracovali jako zdravotníci, policisté, hasiči, prodavači, pekaři, kuchaři a další, bez kterých se občané města a okolních obcí neobešli. Navíc nešlo „pouze“ o děti z Humpolce, ale také o děti z místních částí nebo z obcí v rámci ORP Humpolec, pro které by město Humpolec v nouzovém stavu mělo péči také zajistit. Vedení města vnímalo i jistý psychologický aspekt pro občany a obce v rámci ORP Humpolec. Matkám na mateřské či rodičům, kteří mohli mít home office, vedení školky doporučilo, aby si děti nechali doma. Z nařízení ředitelky školek byly děti při příchodu do mateřinky i během dne "kontrolovány". Paní učitelky jim například měřily teplotu, hovořily s rodiči o jejich zdravotním stavu, sledovaly, zda mají děti příznaky nachlazení apod. Pokud takové příznaky děti měly, neprodleně se domluvily s rodiči a děti musely zůstat doma. Stejná bezpečností opatření pak platila i pro personál školek. Pro rodiče nabízelo město Humpolec ještě jednu alternativu. Dobrovolnické centrum FOKUSu Vysočina z iniciativy vedení města tvořilo seznam dobrovolníků, kteří byli ochotni jakkoliv pomoci. Byli mezi nimi i ti, kteří nabízeli hlídání dětí. Dobrovolníci měli s FOKUSem Vysočina sepsanou dobrovolnickou smlouvu a byli pojištěni.

 

Jednání vedení města s lékaři a poskytovateli sociálních služeb

V koordinaci s poskytovateli sociálních služeb a s pomocí praktických lékařů byla od úterý 17. března 2020 v provozu městská Infolinka pro obyvatele v nouzi z Humpolce, jeho místních částí a obcí v rámci ORP Humpolec. Cílem bylo pomoci tam, kde nefungovala či nemohla fungovat rodina nebo přátelé. Vedení města Humpolec také žádalo veřejnost, aby zodpovědně zvažovala své cesty do lékáren a navštěvovala je v případě opravdu nutné koupě potřebných léků a v lékárnách respektovala nastavená pravidla jednotlivých zařízení.

 

Školní jídelny a prosba vedení města k veřejnosti

Vedení města žádalo strávníky, aby zvážili, zda docházet pro jídlo do jídelen a uvedlo, že v nouzovém režimu by jídelny měly sloužit skutečně těm, kteří nemají možnost uvařit si doma. Školní jídelny při Základní škole Hálkova a Základní škole Hradská měly výdejové okénko. Město Humpolec zároveň požádalo ředitele Základní školy v Hálkově a Hradské ulici, aby nezastavovali provoz školních jídelen. Pokud by se zavřely, stovky seniorů by zůstaly bez hotových obědů. Nepočítali se přitom strávníci, kteří chodili do zaměstnání a pro které by zavření školních jídelen bylo také velmi nepříjemné. V té souvislosti město kontaktovalo i ostatní jídelny ve městě, které běžně vaří hlavně pro školáky a pedagogy, a které se také rozhodly fungovat.

 

Dobrovolníci šili ochranné pomůcky

V celé republice byl kritický nedostatek ochranných pomůcek, hovořilo se hlavně o respirátorech a rouškách. Nedostávaly se zdravotníkům, kteří byli v boji proti šíření nemoci covid-19 v první linii, natož pak dalším. Město Humpolec spolu s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu Humpolec svolalo na pondělí 16. března schůzku se zástupci praktických lékařů a poskytovatelů sociálních služeb, aby si ověřilo, jak byla zabezpečena péče zejména o ty nejzranitelnější, k nimž patřili nejen senioři, ale také lidé, kteří se o ně starali, tedy doktoři a sociální pracovníci. Na základě jednání vznikla například Infolinka města Humpolec pro lidi v nouzi, která byla v provozu od 17. března. Dobrovolníky, kteří by takovým lidem chtěli pomoci, pak podle domluvy s městem shromažďovalo a koordinovalo profesionální Dobrovolnické centrum FOKUSu Vysočina. Město oslovilo některé subjekty i jednotlivce s prosbou o pomoc se šitím roušek. Zvedla se úžasná vlna ochoty pomoci. Díky dobrovolníkům, k nimž patřili i ti, kteří se ozvali sami, byly městu dodány první várky hotových roušek, které se daly vyvařit, vyžehlit a znovu použít. Postupně město Humpolec zajišťovalo dodávky do městských organizací, tedy například do školek, školních jídelen nebo úředníkům. Dále je předávalo i dobrovolným hasičům. Na pondělí 23. března požádalo město o výpomoc s roznášením roušek po městě skauty, kteří se rovněž sami nabídli. Lidé se ohledně nabídek šití roušek mohli hlásit Ivě Vacatové, pracovnici Městského úřadu Humpolec. Město Humpolec počítalo se zafinancováním potřebných výdajů spojených například s materiálním zajištěním šití i případným rozvozem a dovozem hotových roušek. Dobrovolnickému centru FOKUSu Vysočina nabídlo i úhradu pojištění smluvně registrovaných dobrovolníků, kteří pomáhali Humpoleckým na území města. Město Humpolec finančně podporuje i další sociální služby, které (nejen v této době) vykonávají péči o potřebné.

 

První desítky litrů dezinfekce, která byla potřebná hlavně na veřejných místech

Městu Humpolec se podařilo získat po dlouhých vyjednáváních, a i díky dárcům, první desítky litrů dezinfekce, které rozdistribuovalo na veřejná místa s vyšší koncentrací lidí - školní jídelny, poliklinika, lékárny, městský úřad a další. Cílem bylo zajistit co možná nejvyšší možnou ochranu tam, kde se pohybovali ve velké míře právě senioři, ale i další skupiny obyvatel. Město navíc čekalo na další přislíbené dodávky, aby zvládalo dezinfekci zejména na tato veřejná místa doplňovat. Zároveň věřilo, že se nebude opakovat situace, kdy na radnici místo objednaných dezinfekcí dorazil neúčinný prostředek.

 

Veřejná prostranství ve městě a v místních částech byla v daných intervalech plošně dezinfikována

S pomocí humpoleckých dobrovolných hasičů zahájilo město Humpolec ve čtvrtek 9. dubna plošnější dezinfekci veřejných prostor. Hasiči pomáhali s dezinfekcí autobusových čekáren a parčíků i v místních částech Humpolce, o den později, tedy v pátek 10. dubna, přímo ve městě pokračovali zaměstnanci Rodinného pivovaru Bernard, kteří se k pomoci nabídli. Přidaly se i Technické služby Humpolec. Plošnější dezinfekce byla z preventivních důvodů realizována pravidelně v daných intervalech, a to jak v Humpolci, tak i v jeho místních částech. K vytipovaným lokalitám patřily autobusové zastávky, prostranství před zdravotními středisky, jídelnami a obchodními domy, parky a dětská hřiště.

 

Humpolec podpořil nájemce městských nebytových prostor

Rada města Humpolce na svém jednání 25. března 2020 mimo jiné schválila úlevy pro živnostníky, kteří svou činnost provozovali v nebytových prostorách v majetku města. Důvodem byla daná situace a s ní spojená vládní opatření proti šíření nemoci covid-19, která se dotýkala řady profesí. Schválené úlevy se netýkaly nájemců, kteří na úhradu nájemného získali příspěvek v rámci dotačních programů města Humpolce na rok 2020.

 

Město Humpolec se podílelo na zajištění dobrovolníků v Dětském domově Humpolec

V době mimořádného stavu, vyhlášeného v České republice při nebezpečí koronavirové nákazy, zůstaly v Dětském domově Humpolec všechny děti. Nemohly odjíždět ke svým rodinám a nebyly povoleny ani návštěvy v zařízení. Proto bylo důležité nejen zajistit jim veškeré základní potřeby, ale také je zaměstnat a zabavit během celého dne. Stěžejním úkolem byla domácí výuka, protože byly uzavřené základní a střední školy. To kladlo velké nároky na pedagogické pracovníky, kteří byli velice vytíženi nepřetržitými směnami.

Město Humpolec, Městský úřad v Humpolci - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí a  Dobrovolnické centrum v regionu Humpolec, FOKUS Vysočina, zajistily dobrovolníky, kteří pomáhali pedagogickým pracovníkům dětského domova. Pomoc nabídli také známí, ale i neznámí lidé, kteří zajistili a darovali dětem roušky a dezinfekční prostředky.

 

Krizová opatření přijatá vládou změnila způsob zápisu budoucích žáků prvních tříd

Podle nařízení ministra školství se zápis v roce 2020 uskutečnil bez přítomnosti budoucích žáků prvních tříd, a to z důvodu prevence šíření nemoci covid-19. Příjem žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání byl umožněn po celý duben, přičemž rodiče mohli využít jednu z celkem čtyř možností podání žádosti. Jednou z nich bylo předání tiskopisu přímo v dané škole. Pro tento způsob zajistily obě humpolecké základní školy (Základní škola Hradská, Základní škola Hálkova) patřičná opatření. Postup zápisu v Humpolci byl stanoven na základě domluvy mezi zástupcem zřizovatele škol, tedy mezi místostarostkou Města Humpolce Mgr. Alenou Kukrechtovou, oddělením školství Městského úřadu Humpolec a oběma řediteli základních škol.

Zákonný zástupce dítěte si z webových stránek vybrané školy nebo z webových stránek města Humpolec mohl stáhnout a vytisknout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list a informovaný souhlas GDPR. V případě žádosti o odklad školní docházky potřeboval formulář s názvem Žádost o odklad. Pokud rodiče neměli možnost tisku, mohli si formuláře vyzvednout přímo v budovách škol. Na ZŠ Hradská i na ZŠ Hálkova byly dokumenty ve fóliích uložené v krabicích k dispozici od 24. března u hlavního vstupu do školy. Zákonní zástupci pak měli čtyři varianty, jak žádosti odevzdat. První možností bylo doručení do datové schránky školy. Škola pak zpět přes datovou schránku odeslala přidělené registrační číslo. To sloužilo jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  Druhá varianta nabízela doručení e-mailem, ovšem s uznaným elektronickým podpisem. Prostý e-mail poslat nešlo. I v tomto případě škola odeslala zpět přidělené registrační číslo sloužící jako identifikátor uchazeče. Existovala i možnost zaslat dokumenty doporučeně poštou, to ale školy nedoporučovaly. Nejjednodušším způsobem bylo pak osobní podání, které školy zajistily tak, aby byl osobní kontakt omezen na minimum. Osobní podání bylo možné na obou školách ve čtvrtek 2. dubna od 12 do 17 hodin.

 

Město Humpolec vyjednalo působení speciálního pedagoga a školního psychologa

Od nového školního roku 2020/2021 učitele, rodiče i děti na základních školách v Humpolci významně podpořilo působení speciální pedagožky a školní psycholožky. Po obtížných jednáních se Městu Humpolec podařilo zajistit   dvě odbornice.. Speciální pedagožka Mgr. Iveta Křikavová začala působit hlavně v rámci Mateřské školy Humpolec, ale také na humpoleckých základních školách, kde se věnuje především otázkám školní zralosti. Funkci školního psychologa začala zastávat Mgr. Iveta Průšová. Činnost obou odbornic finančně podporuje město Humpolec.

 

První paticipativní rozpočet na Humpoleckých školách

Město Humpolec v roce 2020 úspěšně rozjelo pilotní projekt takzvaného participativního rozpočtu na školách. Do prvního ročníku byli osloveni a zapojili se žáci Základní školy Hálkova, Základní školy Hradská a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky. Děti tak dostaly zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězný návrh 100 000 Kč. Všechny dostaly přístup ke speciální on-line aplikaci, která průběh jejich „Pébéčka“, řídila a monitorovala. Vedení školy stanovilo pravidla, harmonogram a metody hlasování o vítězi, poté se žáci mohli pustit do navrhování svých projektů a pod vedením moderátora o nich diskutovat. Zpracované nápady vedení školy vyhodnotilo a do užšího hlasování vybralo ty záměry, které měly potenciál k realizaci. Během kampaně pak museli autoři nominovaných plánů získat pro své výstupy podporu spolužáků. Následovalo hlasování a vyhlášení výsledků a nakonec samotná realizace vítězných nápadů.

 

 

ŠKOLSTVÍ

 

V tomto roce působila na území města Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526. Ta měla celkem tři pracoviště - v ulici Smetanova 1526, v ulici Na Skalce 623 a v ulici Na Rybníčku 1316. Dále zde byla Základní škola Hálkova a Základní škola Hradská.  Střední školy si děti mohly zvolit tyto - Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. a Českou zemědělskou akademii, které praktickou výuku zajišťoval Školní statek Humpolec. Kromě výše zmíněných škol mohly děti navštěvovat také ZUŠ Gustava Mahlera či Středisko volného času.  V Humpolci rovněž v roce 2020 fungoval Dětský domov.

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

 

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Tato příspěvková organizace má tři součásti, kterými jsou Mateřská škola Na Rybníčku, Mateřská škola Na Skalce a Mateřská škola Smetanova.

Veškeré činnosti mateřské školy v roce 2020 byly významně poznamenány mimořádnými opatřeními státu v souvislosti s pandemií covid-19. Provoz však nebyl přerušen, pouze omezen. V měsících březnu a dubnu byl zaveden střídavý provoz vždy pouze jednoho z pracovišť. Od května fungovala již všechna pracoviště. Množství zaměstnanců se okamžitě zapojilo do šití roušek nejen pro potřeby mateřských škol, ale i pro ostatní instituce. V březnu a dubnu byla prostřednictvím webových stránek školy zajištěna podpora rodičům v oblasti vzdělávání on-line, v rámci něhož měli k dispozici týdenní plány pro všechny věkové skupiny dětí. Rodiče, kteří nevyužívali provozu mateřské školy, tak měli náměty na domácí práci s dětmi v oblastech předčtenářských a předmatematických představ, jazykového procvičování, grafomotorického cvičení a rozvoje logického myšlení. Pro předškoláky byly připraveny dva bohatě naplněné balíčky s úkoly zaměřenými na přípravu na školu. Na zahradách mateřských škol se v tomto roce podařilo realizovat slavnostní rozloučení s předškoláky s krátkým kulturním programem.

 

Pracoviště Smetanova 1526, Humpolec – ředitelství školy

Ředitelkou školy byla v roce 2020 Bc. Marcela Němcová. Na škole bylo zapsáno celkem 90 dětí. Pracovalo zde osm učitelek, dvě uklízečky, dvě kuchařky a dvě účetní (pro celý subjekt). Do 31. 8. byla na pracovišti Smetanova provozována speciální logopedická třída se 14 zapsanými dětmi, která byla na podnět ČŠI k 1. 9. 2020 přesunuta na pracoviště Na Rybníčku. Na MŠ Smetanova bylo zařazeno jedno dítě s podpůrnými opatřeními a přidělenou pedagogickou asistentkou.

V roce 2020 proběhla revitalizace hřiště určeného k pohybovým hrám dětí v jižní části zahrady a byl zhotoven nový povrch rampy u školní kuchyně. Dále byl pořízen konvektomat do školní kuchyně.

 

Pracoviště Na Skalce 623, Humpolec

Zástupkyní pro součást byla Bc. Marcela Másilková. V roce 2020 bylo zapsáno 112 dětí. Škola zaměstnávala osm učitelek, jednu pedagogickou asistentku, dvě uklízečky a tři kuchařky. Školní kuchyně zajišťovala navíc stravování pro MŠ Budíkov.

V mateřské škole byla realizována rekonstrukce suterénu a přilehlých prostor u školní kuchyně a rekonstrukce skladů. Dále byly zhotoveny podhledy a osvětlení v chodbách u tělocvičny. V tomto roce rovněž proběhla výměna dlažeb. Pro děti byl zakoupen nový venkovní prvek – kolotoč.

 

Pracoviště Na Rybníčku 1316

Zástupkyní pro součást byla Bc. Dana Koudelková. V tomto roce se do školy zapsalo celkem 151 dětí. Na škole pracovalo 14 učitelek, tři pedagogické asistentky, tři uklízečky a pět kuchařek.

V tomto roce byla realizována revitalizace části zahrady mezi pavilony. Byla zde zhotovena dráha na venkovní dopravní hry dětí. Také byl pořízen venkovní herní prvek se skluzavkou.

 

Základní škola Hradská

Ředitelem školy, jejíž součástí je družina a jídelna, byl v roce 2020 PhDr. Vlastimil Fiala. Jeho zástupkyní byla PhDr. Ilona Kostřicová.  Na škole pracovalo 31,364 přepočtených učitelů, 5,090 přepočtených vychovatelek ŠD, dále 7,85 přepočtených správních zaměstnanců, 7,625 přepočtených pracovnic školní jídelny, 4,5 přepočtené asistentky pedagoga a jedna školní asistentka. Zařízení navštěvovalo 472 žáků, přičemž zde bylo integrováno 77 studentů s podpůrnými opatřeními I. – III. stupně.  Škola pečovala o dva mimořádně nadané žáky.

Tento rok byl ovlivněn zavedením mimořádných opatření z důvodu ohrožení novým typem koronaviru. Škola postupovala v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Od 13. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami. Byla zahájena distanční výuka žáků školy – ze strany žáků dobrovolné. Od 11. května byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole, probíhaly konzultace a příprava na přijímací zkoušky (26 žáků). Od 25. května byla umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Do dopoledních a odpoledních bloků se zapojilo 136 žáků I. stupně. Od 8. 6. 2020 byla umožněna realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Do dopoledních bloků se zapojilo 40 žáků. V této době se rovněž uskutečnila řada projektů ve škole i mimo školu pro skupiny žáků I. a II. stupně. Velmi významné bylo zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů. (Škola byla v roce 2020 zapojena do projektu Noc vědců, dále realizovala projekty Ryba na talíři, Věda nás baví či Abeceda peněz, Záložka do knihy spojuje školy, Christmas card Exchange, I feel you). Od 22. 6. 2020 bylo možné organizovat ve škole akce typu fotografování, vydávání vysvědčení a podobně. V souladu s tímto nařízením se 26. 6. 2020 uskutečnilo vydání vysvědčení žáků 9. tříd a 30. 6. 2020 žákům ostatních tříd. V době mimořádných opatření neprobíhaly žádné žákovské soutěže. Došlo k velkému omezení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení se většinou uskutečnila prostřednictvím ICT.

V průběhu roku proběhla oprava svislého potrubí na WC chlapců. Dále byla provedena výměna osvětlení v gymnastickém sále a radiátorů ve školní jídelně.

 

Základní škola Hálkova

Ředitelem školy byl Mgr. Tomáš Jůzl. Pracovalo zde celkem 96 zaměstnanců, kteří se starali o 828 žáků. Součástí zařízení byla přípravná třída, školní jídelna a školní družina.

Na červnovém zasedání humpolečtí zastupitelé definitivně odsouhlasili záměr Kraje Vysočina o převodu školského odloučeného pracoviště v humpolecké Husově ulici ze Základní školy Pelhřimov, Komenského na město Humpolec, konkrétně na městskou příspěvkovou organizaci Základní škola Humpolec, Hálkova. Součástí detašovaného pracoviště byly dvě třídy v oboru speciálního vzdělávání pro žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Toto pracoviště navštěvovalo celkem18 žáků.

Události související s pandemií covid-19 poznamenaly v roce 2020 chod školy.

I přes nelehkou situaci se však na ZŠ Hálkova podařilo dosáhnout řady úspěchů v různých soutěžích či projektech a rovněž realizovat množství zajímavých žákovských aktivit i důležitých stavebních úprav školního areálu.

Žáci školy byli úspěšní ve sportovních či recitačních soutěžích, ve kterých obsazovali čelní příčky. Rovněž v celorepublikovém projektu Srdce s láskou darované se studenti neztratili. Jedno ze srdíček věnované fotbalové Spartě obsadilo krásnou bronzovou pozici, druhé věnované Václavu Havlovi z organizace Medou získalo čtvrté místo. Další zajímavou aktivitu představoval chemický projekt na téma kriminalistika v chemii. S divadelním představením nazvaným „Šifra: Chemie je láska, Sparta je chemie.“ vybojovala skupina žáků školy v Pardubicích pěkné páté místo.

Na konci června proběhla historicky první školní expedice v rámci programu pro mládež s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Účastníci této dvoudenní akce poznávali lokální historické památky a hodnotili kvalitu značení turistických tras v okolí Humpolce. V červnu škola navázala volnou spolupráci s výrobním družstvem Intex v Ledči nad Sázavou. Jedná se o podporu žáků, kteří se v rámci výuky ve školních dílnách zabývají prací se dřevem a mají do budoucna zájem o truhlářské obory. Společnost Intex škole zajistila dřevomateriál pro práci v dílnách, za což patří poděkování prokuristovi firmy Ing. arch. Vojtěchu Smejkalovi.

V roce 2020 proběhla kompletní rekonstrukce učeben pro první ročníky, v budově pro žáky I. stupně byly opraveny toalety, na budově školní jídelny došlo k očištění a obnově fasády. Hodně práce bylo odvedeno i v prostorách budovy pro žáky II. stupně. Došlo k modernizaci kuchyňky pro praktickou výuku, dílen pro praktickou výuku a jazykové učebny, kde byl zbudován bezbariérový přístup a bezbariérové WC. Na pozemku školní zahrady byl postaven nový zahradní altán, který bude sloužit jako další venkovní učebna ve dnech s příznivým teplým počasím.

 

Gymnázium dr. A. Hrdličky

Funkci ředitelky gymnázia zastávala Mgr. Hana Havelková, jejím zástupcem byl Mgr. Jiří Dalík. K 1. lednu 2020 studovalo na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 318 studentů. Pedagogickou činnost zajišťovalo 33 vyučujících. Dále zde bylo zaměstnáno osm provozních zaměstnanců. Pravidelný chod školy byl téměř po celý rok významně ovlivněn koronavirovou epidemií.

Největší úspěchy žáků zaznamenalo gymnázium ve sportovní oblasti. Bratři Chris a Alex Boháčové (třída 2. A) obsadili druhé místo na Mezinárodním mistrovství středních škol v golfu. Izabela Ranecká (třída 4. O) se probojovala mezi pět nejlepších sportovců v Kraji Vysočina, kteří se ucházeli o cenu Talent Vysočiny ve sportovní kategorii.

Na 90 studentů z nižšího stupně gymnázia se zapojilo do česko-slovenského projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy, spolupořádaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Druhou netradiční akcí roku 2020 se stal Mezinárodní den, který probíhal v rámci projektu „Hrdá škola“ organizovaného společností Schools United. Studenti si zvolili jednu konkrétní zemi, kterou se snažili představit z různých úhlů pohledu zahrnující např. tradiční oblečení, pokrmy, kulturu, jazyk apod.  I v tomto roce byl realizován projekt s názvem Škola pro každý věk, v jehož rámci vyučující připravili pro humpolecké seniory dvě besedy, a to o Thajsku (Mgr. Veronika Nováková) a o jaderné energetice (Mgr. Aneta Flekalová).

Za zmínku zcela jistě stojí počin hudebně založených studentů ze sexty, kteří v době celostátní karantény zahájili spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Humpolci a připravili sérii hudebních vystoupení s názvem „Koncert pod okny“, kde zahráli a zazpívali obyvatelům Domova pro seniory a Léčebny dlouhodobě nemocných, kteří z důvodu epidemie dlouhodobě nesměli opustit tato zařízení. Poslední významnou akcí byl poznávací zájezd do Švýcarska, který se odehrál na začátku září roku 2020 s účastí 40 studentů a třech vyučujících.

Od dubna do konce srpna byla realizována několik let odkládaná oprava vodovodní přípojky do budovy školy včetně výměny hlavního rozvodu vody v délce asi 60 metrů. Krajský úřad v Jihlavě jako investor této akce spojil uvedenou opravu s celkovou rekonstrukcí školní plynové kotelny, která byla stará 26 let. Výměny se dočkaly staré plynové kotle, všechny řídící jednotky a samozřejmě část vedení. Veškeré práce prováděla firma TERMGAS z Havlíčkova Brodu. Celková hodnota prováděných prací přesáhla 3 miliony Kč.

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.

Ředitelkou školy byla Ing. Olga Krankusová, její zástupkyní Mgr. Lenka Lutnerová. Pracovalo zde celkem 23 zaměstnanců, z toho bylo 13 pedagogických. Na škole studovalo 189 žáků.

V lednu proběhl lyžařský výcvikový kurz v Orlických horách. V únoru se škola podílela na akci s názvem Humpolecký masopust, a to nejen účastí v průvodu. Studenti napekli koblížky a obsluhovali fotokoutek. Adaptační kurz pro první ročníky se z důvodu epidemiologické situace konal v areálu školy a blízkém okolí města Humpolce. V polovině září se uskutečnil kurz ozdobného vykrajování ovoce a zeleniny pro studenty oboru kuchař. V průběhu roku se studenti ještě zúčastnili odborné exkurze v ČNB Brno, Muzeu Vysočiny Pelhřimov, Rodinném pivovaru Bernard, poznávacího zájezdu do Kutné Hory, kde navštívili Muzeum knihtisku. Co se týče pole soutěží a olympiád, mezi úspěšné studenty patřila Denisa Vítková, studentka 2. ročníku oboru informační technologie.

V roce 2020 kromě běžných oprav proběhla např. instalace nové střechy.

 

Česká zemědělská akademie

Ředitelem školy byl v roce 2020 Mgr. Otakar Březina, zástupcem pak Ing. Josef Horní. Vedoucím odloučeného pracoviště ve Světlé nad Sázavou byl Ing. Josef Hoskovec. Součástmi organizace byl domov mládeže a školní jídelna (Fügnerova 570, Humpolec) a hala pro praktickou výuku na Dusilově. Škola měla celkem 108 zaměstnanců. K 3. 6. zde studovalo 335 žáků, k 31. 8. pak 284 žáků. V tomto roce byly otevřeny obory: Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér, Tesař, Agropodnikání, Chovatelství, Mechanizace a služby, Jezdec a chovatel koní, Opravář zemědělských strojů. Při škole existovaly celkem tři odborové organizace, dvě školské a jedna stavební.

Škola byla v roce 2020 zapojena do projektů: Monitorování žáků, Ze života pro život, Erasmus +, Šablony II, a také do národního dotačního programu 21. Centra odborné přípravy. Žáci oboru opravář zemědělských strojů sestavili vůz Tatra, který bude zařazen do vozového parku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Auto opustilo školní dílny ve Světlé nad Sázavou a prozatím je v Kopřivnici, kde čeká na „oživení“. Studenti před započetím prací absolvovali školení přímo v kopřivnické automobilce.

Škola byla v roce 2020 členem Agrární komory a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Mgr. Otakar Březina byl předsedou posledně zmiňované asociace a rovněž byl členem školské komise Agrární komory České republiky. ČZA je akreditována k provádění kurzů Obecných zemědělských činností. Je pověřena kurzy ochrany rostlin. Orgánem, který udělil všechny akreditace, je Ministerstvo zemědělství České republiky. Dále je škola Fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, spolupracuje s cechem Instalatérů ČR (krajské centrum). Více než 40 let je cvičnou školou pro pedagogickou praxi Institutu poradenství a vzdělávání ČZU v Praze.

V roce 2020 probíhala sanace obvodové zdi u sklepů ve Školní ulici a kompletní rekonstrukce plynové kotelny v téže budově. Na pracovišti Dusilov byly již od počátku roku 2020 realizovány práce na hydroizolacích ve sklepních prostorech domova mládeže.

 

Školní statek Humpolec

Ředitelem byl Ing. Jan Mácha. Školní statek Humpolec již více jak 130 let zajišťuje vedle zemědělské výroby zázemí pro praktickou výuku žáků zdejší České zemědělské akademie. Hlavní činností je příprava praktického zázemí pro budoucí zemědělce. Neodmyslitelnou součástí činnosti školního statku je pořádání jezdeckých závodů. Během roku se uskutečnilo na Dusilovském závodišti hned několik jezdeckých dnů. K  nejdůležitějším jezdeckým akcím patřily zejména parkúrové závody Cena Města Humpolec v červnu 2020, předkolo Zlaté podkovy v červenci a v srpnu již 55. ročník finále Zlaté podkovy. Pozornost této akci věnovala i Česká televize, která připravila cca 60 min. záznam. Návštěvnost 55. ročníku ZP byla omezena z důvodu nemoci Covid. Diváci vedle výkonů jezdců a koní ve všestrannosti a spřežení mohli shlédnout i exhibici vozatajců s chladnokrevnými tažnými koňmi, která patří již tradičně k poslednímu dni Zlaté Podkovy. Součástí finále Zlaté podkovy byl i tradiční nedělní průvod městem. Kromě jezdců si závodiště oblíbili i chovatelé psů, kteří zde pravidelně pořádají výstavy a soutěže ohařů, kolií a retrívrů.

Pro zlepšení kvality praxe pořídila Česká zemědělská akademie v rámci projektu Centra odborné přípravy v roce 2020 nové stroje, a to například pluh, podmítač, obraceč trávy, shrnovač sena, lis na kulaté balíky. Školní statek využil spolupráce s dodavateli zemědělských strojů a má v užívání obilní kombajn. Byla rovněž vybudována učebna na zpracování mléka, která díky probíhající pandemii Covid 19, ještě  nefunguje tak, jak by měla.  Zájemci z řad veřejnosti budou moci v tomto zařízení absolvovat kurz, ve kterém by se naučili vyrábět domácí sýr, tvaroh, jogurt, termix, kefír. Z kurzu by si zájemci odnesli čerstvé mléko a vědomosti, jak ho doma zpracovat.

 

Dětský domov

Ředitelem byl Ing. Pavel Matoušek. V domově bylo během roku 30 dětí.  Pracovalo zde třináct pedagogických pracovníků, na úseku sociálním a ekonomickém čtyři pracovnice, provozních zaměstnanců bylo šest. Z domova odešli dva chlapci ukončením profesní přípravy. Jeden získáním výučního listu, druhý vykonáním maturitní zkoušky.

Celý rok byl poznamenán celosvětovou pandemií (onemocnění COVID). O jarních prázdninách si děti užily rekreaci v Krkonoších na chatě Dimrovka. Po návratu v únoru 2020 byl vyhlášen nouzový stav. Situace pro všechny znamenala nutnost přizpůsobit se novému režimu, děti neměly možnosti vycházek, návštěv rodičů a kamarádů. Veškerý volný čas byly nuceny trávit pouze v budově dětského domova a na zahradě. Také některé děti toto onemocnění covid-19 prodělaly, což vyžadovalo karanténu pro celý domov včetně vychovatelů. Tato situace se opakovala několikrát. Až do června nedocházely děti do škol (včetně mateřských školek) či na zájmové kroužky. Probíhala distanční výuka a její zajištění bylo v domově náročné. Stejný stav se opakoval od konce září nového školního roku až do Vánoc.  Samotná školní příprava byla vzhledem k věkovému rozdílu dětí složitá, nebyl dostatek výpočetní techniky. Rodinné skupiny byly různorodé, v každé byly i děti s mentální retardací, které navštěvovaly speciální školy. Tyto děti potřebovaly dopomoc s vypracováním úkolů v tištěné podobě.  Během letních prázdnin byly děti na rekreaci v Krkonoších, na Zvůli a na chatě firmy ACO Přibyslav (Nekoř v Orlických horách).

V rámci soutěže Eduard nacvičily děti (pod vedením chlapce, který studuje muzikálové herectví na Konzervatoři J. Ježka v Praze) muzikál s názvem Harry Potter, který v červnu zahrály v místním kině pracovníkům dětského domova. S tímto vystoupením postoupily do finálového kola soutěže  pořádané v Praze.

 V roce 2020 proběhla rekonstrukce koupelny u 4. rodinné skupiny.

 

Středisko volného času

Středisko volného času Humpolec začátek roku 2020 začalo s dobrými vyhlídkami a velkými plány, kdy chtělo maximálně využít potenciál vzniklý z dobře zainvestovaných financí a správně nastaveného čerpání z dotačního titulu Šablony II. SVČ se zapojilo do kulturní platformy ve městě. Středisko muselo (z důvodu opatření souvisejících s nemocí covid-19) předčasně ukončit jarní příměstský tábor a následně byla jeho činnost zakázána, a to až do odvolání.

Středisko se okamžitě zapojilo do podpory a pomoci jak na úrovni místní v Humpolci, tak na úrovni celostátní, a to pod záštitou Sdružení pracovníků domů dětí a středisek volného času. Prostřednictvím spolupracujícího dobrovolnického centra FOKUS poskytlo k zapůjčení šicí stroje a distribuovalo roušky (šité zaměstnanci SVČ) potřebným. Zapojilo se i do celonárodní kampaně a tisklo komponenty ochranných štítů na svých 3D tiskárnách pro zdravotníky pracující s nakaženými pacienty. Zároveň se zaměstnanci střediska snažili být v kontaktu s dětmi z kroužků a jejich rodiči, zapůjčili i PC pro výuku z domova a vymýšleli aktivity sdílené v on-line prostoru.

Jakmile nařízení Vlády ČR umožnilo znovuotevřít školská zařízení, SVČ okamžitě alespoň některé povolené aktivity, byť v omezeném režimu, zahájilo. Byla zorganizována řada příležitostných akcí a rozšířena nabídka letních příměstských táborů, o které byl obrovský zájem. Před začátkem školního roku byl zrealizován tzv. klientský účet na webových stránkách střediska, který umožnoval zaměstnancům stálý kontakt s dětmi z kroužků i jejich rodiči.

V průběhu dočasného rozvolnění opatření se podařilo uskutečnit dvě dílničky a ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Vlčí Hory zrealizovat sběr plodů pro zvěř na zimní období. Potom bylo opět SVČ až do odvolání zavřeno. Na závěr roku zorganizovalo (ve spolupráci se zřizovatelem) netradiční mikulášskou nadílku, a také Putování za Ježíškem. Pracovníci střediska v tomto období také pomáhali doučovat děti a podporovali je při „distančním způsobu výuky“.

 

ZUŠ Gustava Mahlera

V roce 2020 byl ředitelem školy Josef Jirků. Umělecké předměty studovalo celkem 570 žáků. Z tohoto počtu pak bylo 381 studentů v hudebním oboru, 97 studentů ve výtvarném oboru, 75 studentů v tanečním oboru a 17 studentů v oboru literárně dramatickém. Vyučovalo zde 24 učitelů a o provoz školy se starali velmi dobře čtyři provozní zaměstnanci. Na konci školního roku ukončilo studium v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru celkem 62 absolventů. Na vyšší umělecké školy byl přijat jeden žák z hudebního oboru a šest žáků z oboru výtvarného.

Vzdělávání žáků ZUŠ G. Mahlera v roce 2020 značně ovlivnila šířící se pandemie COVID-19. Dle ustanovení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví bylo nařízeno vyučovat pouze distančním způsobem on-line přes internetové programy.

Od začátku roku až do vyhlášení nouzového stavu 11. 3. stačili učitelé s žáky uskutečnit více jak 20 prezentací pro rodiče a veřejnost. Prvním velkým úspěchem byla účast žákyně Michaely Krejčí ve hře na klávesové nástroje ze třídy pana učitele Martina Dvořáka, která reprezentovala Kraj Vysočina na celostátní zimní olympiádě, kde svým výkonem v hudební disciplíně výrazně pomohla v celkovém pořadí všech krajů ČR. Jmenovaná žákyně byla navržena na cenu hejtmana Kraje Vysočina.

V rámci soutěží ZUŠ, které jsou pořádány každým rokem, se uskutečnila pouze Okresní kola ve hře na kytaru a smyčcové nástroje sólo, kde dva žáci postoupili do kola krajského. Soutěže hry na klavír sólo a čtyřruční hry na klavír, které pořádala ZUŠ G. Mahlera, se zúčastnilo 23 soutěžících. Žáci školy obsadili šest prvních míst ve hře sólo a dvě první místa ve čtyřruční hře s postupem do krajského kola. Žákyně Tereza Honzlová ze třídy P. Kopecké byla absolutním vítězem celého okresního kola soutěže. Krajská kola soutěží se bohužel z důvodu pandemie nekonala.

Žáci výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Evy Moravcové se zúčastnili celé řady soutěží mezinárodních a celostátních s vynikajícími výsledky. Martina Janeková byla oceněna jako talent Kraje Vysočina.

Po celou dobu trvající pandemie řada zdravotníků, hasičů a dalších dobrovolných pracovníků zachraňovalo i s nasazením vlastního života osoby nakažené pandemií. Učitelé školy se pro ně rozhodli připravit koncert s názvem Humpolec děkuje, který byl odvysílán on-line na YouTube kanále Města Humpolec.

Během měsíců září-prosinec 2020 výuka žáků probíhala převážně distančním způsobem. Někteří učitelé se aktivně zapojili v době vánočních svátků do on-line koncertů v rámci svých tříd. Ředitelství školy připravilo občanům města hudební dárek v podobě videozáznamu vánočních mší J. J. Ryby z let 2013-2016, který byl odvysílán opět na městském portálu. Účinkujícími byli žáci a učitelé školy, pěvecký sbor Čech a Lech a pěvecké sdružení Tucet.

 

 

KULTURA

 

V Humpolci existovala v roce 2020 řada kulturních organizací, spolků, sdružení. Městské kulturní a informační středisko (příspěvková organizace Města Humpolec) se dělilo na čtyři střediska – Infocentrum, Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Knihovna, Kino a divadelní scéna. Pod MěKIS patřily také zájmové soubory - Divadelní soubor Jindřicha Honzla, Pěvecký sbor Čech a Lech, Loutkové divadlo. Na území města dále působil spolek Platforma Humpolec, Zóna pro umění 8smička, Divadlo za komínem, iniciativa Svařený Sáně. Společnost Castrum o.p.s., zajišťovala správu zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem, a také skanzenu Zichpil.

 

Městské kulturní a informační středisko

Městské kulturní a informační středisko

Hlavním cílem této příspěvkové organizace Města Humpolec je rozvoj kultury, propagace kulturních a historických památek a zajišťování kulturních a společenských a dalších akcí ve městě. Dále MěKIS zajišťuje zápis do kroniky Města Humpolec a do kronik místních částí města Humpolec (Petrovice, Kletečná, Krasoňov, Lhotka, Plačkov a Hněvkovice), provoz knihoven v místních částech města Humpolec (Krasoňov, Kletečná, Plačkov, Hněvkovice a Světlice). MěKIS také zajišťuje vydávání, tisk a distribuci měsíčníku Zálesí. Redaktorkou měsíčníku byla Mgr. Aneta Slavíková.

MěKIS se dělí na čtyři střediska – Infocentrum, Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Knihovna, Kino a divadelní scéna. Pod MěKIS spadají také zájmové soubory - Divadelní soubor Jindřicha Honzla, Pěvecký sbor Čech a Lech, Loutkové divadlo.

V roce 2020 v této organizaci pracovalo 12 zaměstnanců na pracovní smlouvu,

dále zde byly zaměstnány další osoby na DPP a DPČ, jejichž počet závisel na službách poskytovaných v MěKIS. Ředitelkou organizace byla Marcela Kubíčková, která zároveň působila jako pracovník infocentra. Vedoucí muzea byla Dagmar Kluchová, vedoucí knihovny byla Ludmila Trnková a vedoucím kina byl Milan Žáček.

Jednotlivá střediska MěKIS uspořádala společně či jednotlivě řadu akcí, a to například Masopust, Honzlův Humpolec, S kolem kolem Humpolce, Letňák či Roztančená Stromovka, která v letošním roce poprvé fungovala jako venkovní tančírna v rytmu swingu a rock´n roll. V tomto roce se poprvé uskutečnila akce „Humpolecké Vánoce“ a spolu s ní mělo premiéru také „Zimní kino“, kdy ve veřejném prostoru před kinem byly promítány vánoční pohádky. Diváci mohli zhlédnout celkem čtyři, a to vždy ve středu. Poprvé také proběhla netradiční forma adventních koncertů, které se konaly každou adventní neděli na Havlíčkově náměstí v podání humpoleckých i mimohumpoleckých interpretů. Dalším počinem, spojeným s Humpoleckými Vánocemi, byla Humpolecká zvonkohra, kterou pořídilo Městské kulturní a informační středisko a nechalo ji umístit do věže evangelického kostela. Zvonkohra několikrát denně zahrála vánoční melodie a zpříjemňovala tak kolemjdoucím adventní čas.

Městské kulturní a informační středisko spolupracovalo s Městem Humpolec a místními podnikateli na vzniku tzv. dovolenkové kartičky, jejímž cílem bylo od letních prázdnin nastartovat cestovní ruch a služby s ním spojené nejen v Humpolci, ale také v okolních městech a obcích.

 

Infocentrum

Infocentrum navštívilo v roce 2020 celkem 23 282 osob (rezidentů i turistů), z toho 679 zahraničních. Výrazný propad návštěvnosti zapříčinila pandemie koronaviru a s tím spojené vládní nařízení o uzavření provozoven. Infocentrum bylo z důvodu nařízení vlády v roce 2020 uzavřeno v těchto dnech: 16. 3. – 27. 4. a poté znovu od 22. 10. do 2. 12. a od 27. 12. do 31.12. V této době fungovalo formou výdejového okénka a veřejnost tak mohla nadále využívat jeho služby. Infocentrum v tomto roce opět obdrželo titul „nejoblíbenější infocentrum Kraje Vysočina“, kterou každoročně pořádá asociace A. T. I. C. Také získalo nárok na dotaci od Kraje Vysočina v grantovém programu Podpora turistických informačních center, a to v celkové výši 63 000 Kč (100%). Z těchto nákladů byl pořízen nový navigační systém po městě (celkem 22 ks směrových cedulí směřujících k infocentru), prezentační stan 6x4 m na zastřešení menších kulturních akcí a tisk papírových letáků propagujících sportovní aktivity a historické cíle ve městě.

V říjnu 2020 infocentrum připravilo zábavně vzdělávací akci pro rodiny s dětmi s názvem Cesta za pokladem. S herním plánem v ruce si soutěžící prošli téměř celé město a zábavnou formou získali informace o historii a osobnostech Humpolce. Za správně splněné úkoly a vyluštění tajenky získali poté v infocentru drobný dárek. Hra byla přijata nadšeně a s velkým ohlasem, zúčastnilo se jí více než 200 rodin.

Infocentrum zajišťovalo také návštěvnický servis ve vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše na Horním náměstí. V roce 2020 zde bylo otevřeno od června do září a v tu dobu věž navštívilo 1562 turistů. Dále mělo infocentrum na starosti provoz Hliníkária, do kterého zavítalo 1091 návštěvníků.

 

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Významným úspěchem muzea bylo získání „Zvláštního ocenění v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2019“ za Antropologickou expozici, která se veřejnosti otevřela v květnu 2019. Soutěž organizuje Asociace muzeí a galerií ČR, Ministerstvo kultury ČR a Český výbor ICOM a přihlášené projekty posuzuje odborná komise. Ceremoniál udílení cen, který se měl tradičně konat v květnu, byl z důvodu opatření proti covidu přesunut až na podzim. I v tomto náhradním termínu však proběhl za vyloučení publika dne 6. října 2020 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Ocenění převzali vedoucí muzea Dagmar Kluchová, starosta města Humpolec Karel Kratochvíl a autorka architektonického řešení Ing. arch. Eva Macholánová.

Činnost muzea byla tento rok, podobně jako u jiných organizací, výrazně zasažena koronavirovou pandemií. Muzeum muselo být z důvodu vládního nařízení pro veřejnost několikrát úplně uzavřeno, a to  od 13. března do 12. května,  od 12. října do 3. prosince a od 18. prosince do konce roku. V ostatním období platila pro návštěvníky i personál protiepidemická opatření.

Tato omezení se nejvíce projevila ve snížení návštěvnosti muzea, zejména ubylo počtu školních výprav, které využívají antropologickou a národopisnou expozici k doplnění výuky.

Uměleckých a jiných výstav ve dvou výstavních sálech proběhlo 13, z toho 3 musely být předčasně ukončeny. V září proběhla výstava ke 100. výročí narození sochaře Jana Kopice-Malátka, rodáka z Vadína u Okrouhlice, který za svého života věnoval  značnou část svých děl muzeu. V době uzavření probíhaly aktivity muzea ve virtuálním světě. Takto byly uspořádány výstavy k 75. výročí konce 2. světové války, k historii pomníku TGM, Humpolec ve starých kronikářských zápiscích a fotografie a plakáty z 80. let. Vánoční výstava betlémů se přesunula do oken muzea, infocentra, knihovny a dalších budov a texty s vánoční tématikou oživily veřejný prostor na výlepových  plochách ve městě.

V roce 2020 navštívilo muzeum celkem 3.389 návštěvníků. Při inventarizaci sbírkového fondu bylo zkontrolováno 1 716 sbírkových předmětů, probíhala digitalizace sbírky fotografií. Na muzeum se obrátilo 50 badatelů s různými tématy. Do měsíčníku Zálesí přispívali pracovníci muzea články o humpoleckých budovách a v rubrice exponát měsíce představili vždy nějaký zajímavý sbírkový předmět, který byl také vystaven ve vstupní chodbě muzea. Proběhly tři naučné muzejní vycházky do terénu, čtyři přednášky ze sedmého ročníku cyklu Věda v muzeu. Muzeum spolupracovalo na tvorbě dokumentu „Humpolec v dějinách: Humpolečtí za časů válečné nesvobody“, pro který připravovalo zejména fotografický materiál. Rovněž byla vypracována kronika města za rok 2019.

 

Městská knihovna Humpolec

Řadu odvětví lidské činnosti a mezi nimi i kulturu poznamenala v roce 2020 pandemie nemoci – covid19. Tato situace se dotkla i knihoven. Ty byly od poloviny března do dubna uzavřeny, v následujících několika měsících pak opět mohly, za přísných epidemiologických opatření, přivítat čtenáře. Nepříznivý vývoj covidu se zopakoval i na podzim, kdy došlo k omezení provozu knihovny a následně i k půjčování knih formou „výdejních okének“.

Většina naplánovaných akcí a setkání byla na základě vládních nařízení odložena nebo zrušena. Knihovnice se připojily k šití nedostatkových roušek, uzavření provozu pro veřejnost využily ke kontrole, doplňování knihovního fondu a k nové úpravě depozitářů. Kontakt se čtenáři a uživateli knihovna udržovala prostřednictvím sociálních sítí, svoji činnost přesunula do on-line prostředí.

Přesto mohlo být uspořádáno několik akcí pro veřejnost. Proběhly zejména začátkem roku. Pokračoval projekt Cestovatelská setkání v knihovně a čtenářský klub pro dospělé.  Předškoláčci  a děti od 7 do 9 let se v Literárním klubu knihovny účastnili zážitkové výuky angličtiny s prvky Montessori.

Dětské oddělení připomnělo sté výročí narození regionální autorky Libuše Pamětnické a 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Nejen malé čtenářky si užily „Copánkování s knihovnou“, které vedla Jana Fialová. Tématem letních „Knížkohrátek s knihovnou“ se stala tvorba ilustrátora Zdeňka Smetany.  Podařilo se realizovat výstavu kreseb, básní a grafik mladého autora Jaromíra Krtka „Jarroko: Když jsem se modlil sám“. Čtenářský ohlas zaznamenala také prezentace knih „Užívejte si léto“. V listopadu byla vyhlášena soutěž „On- line Vánoce v knihovně“ – vánoční pečení s knihovnou aneb Vánoce plné dobrot,  on-line  soutěž s kouzelnickou tématikou „Kouzelný listopad v knihovně“. V závěru roku se malí čtenáři zapojili do literárního pohádkového hádání „Knihovní adventní kalendář“.

V roce 2020 bylo zrealizováno 27 kulturních akcí, z toho 15 on-line, a 47 vzdělávacích.

 

Kino

Na divadelní scéně se v roce 2020 uskutečnilo pouze šest večerních kulturně společenských a zábavných pořadů pro 1710 diváků. Od února byly uzavřeny všechny divadelní sály a kina, a to z důvodu vládních nařízení týkajících se pandemie covid-19. 

Divadelní soubor Jindřicha Honzla nazkoušel divadelní hru s názvem Oskar. Divákům byla představena pouze jednou, a to v zahradě Muzea dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí v rámci Humpoleckého kulturního léta. Divadelní komedii zhlédlo 50 diváků. Původním záměrem bylo zahrát toto představení i v rámci festivalu Honzlův Humpolec, který se opět z důvodu pandemie nekonal, resp. proběhlo jen první divadelní představení havlíčkobrodského Adivadla s názvem Na útěku. Toto představení navštívilo 108 diváků.

V roce 2020 se promítalo 120 filmových představení, které zhlédlo celkem 4629 diváků. Nejnavštěvovanější byly české filmy V síti, 3Bobule, Šarlatán, Příliš osobní známost, Chlap na střídačku a dětský film Zakleté pírko. Filmový festival dokumentů Expediční kamera navštívilo 68 diváků.

Na jaře tohoto roku byla zahájena nová aktivita, a to promítání pro seniory za snížené vstupné. Akce se konala vždy jednou měsíčně v dopoledních hodinách. I když byla projekce vyhrazena primárně seniorům, měli na ni přístup všichni, kteří mohli kino v dopoledních hodinách navštívit. Bohužel i tento nový úspěšný projekt pozastavila koronavirová pandemie.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce pánských toalet ve foyer kina. Dále byly provedeny drobné úpravy jeviště a hlediště. Došlo rovněž k výměně promítacího plátna, a to z důvodu výrobní vady v rámci reklamace. 

V návaznosti na rozsáhlou rekonstrukci přístavby kina (v té době pracovně nazvané Polyfunkční centrum) byl přemístěn hlavní vchod do kina na opačnou stranu budovy.

 

Pěvecký sbor Čech a Lech

Předsedkyní sboru byla v roce 2020 Drahomíra Bendlová. Sezóna byla zahájena bez dirigenta. Zkoušky probíhaly každou středu ve výstavním sále Muzea dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí. Pomyslné taktovky se ujala předsedkyně sboru, s přípravou repertoáru jí pomáhal Adam Čejka. V únoru sbor vystupoval v maskách v rámci Humpoleckého masopustu na Horním náměstí. Zpěvy doprovodili Vojtěch Linhart na klarinet, Jan Žáček na harmoniku a Jiří Maděra na tubu.

V březnu byla činnost sboru z důvodu opatření souvisejících s nemocí covid-19 zastavena. Zkoušky byly obnoveny v měsíci červnu. Sbor měl nový projekt – pásmo trampských písní „Trampská písnička, váš věrný přítel.“ A protože byl potřeba adekvátní doprovod, oslovila Drahomíra Bendlová Miroslava Čejku ze skupiny Strniště. A tak začal společný nácvik trampských písní na plánovaný srpnový koncert. Členové skupiny Strniště se do přípravy vrhli s velkou vervou. Vystoupení, které proběhlo v zahradě Muzea dr. Aleše Hrdličky, si přišlo poslechnout cca 70 platících posluchačů. V parném podvečeru se krásně propojily hlasy zpěváků s hlasy posluchačů a všichni si tuto akci krásně užili.

Dne 2. září se uskutečnila první zkouška po prázdninách pod vedením dirigentky Hany Augustové, která se opět vrátila ke sboru. Epidemiologická situace se však znovu zhoršila a zákaz zpěvu trval až do konce roku.

 

Loutkové divadlo Humpolec

V roce 2020 zhlédlo všechna divadelní představení na stálé scéně celkem 890 diváků, z toho bylo 431 dětí a 459 dospělých. Z toho pět festivalových představení navštívilo 303 diváků.

V jarní sezóně divadlo realizovalo celkem pět představení na stálé scéně, z toho jedno pro dospělé.  Největší návštěvnost, a to 154 diváků, byla zaznamenána 18. ledna na představení „Perníková chaloupka“. Mimořádné večerní představení pro dospělé „Perníková chaloupka jinak“, které se konalo téhož dne, navštívilo 9 diváků.

Podzimní sezóna byla z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 zrušena.

 

Letní platforma Humpolec

V roce 2020 úspěšně proběhl sedmý ročník humpoleckého festivalu Letní Platforma Humpolec, který je již tradičně spojen s létem v parku Stromovka. Od středy do soboty nabídl více než 80 akcí různého charakteru, které navštívilo přes 7000 diváků.

Středeční večery byly věnovány literatuře, letnímu kinu a přednáškám. Ve čtvrtek a v pátek večer v parku Stromovka vystoupilo 22 hudebních skupin různých žánrů. Každé sobotní dopoledne bylo určeno pro brunche pod otevřeným nebem. Návštěvníci vždy mohli ochutnat jinou evropskou nebo světovou kuchyní. Součástí každého brunche byl doprovodný program v podobě divadelního představení pro děti. V průběhu týdne se konaly aktivity pro seniory a děti či pohybové aktivity v parku.

V tomto roce došlo k rozšíření týmu, díky němuž bylo možné program i realizaci festivalu kvalitativně posunout zase o krok dál. Rozsah a kvalita Letní platformy a s tím spojená návštěvnost jednotlivých akcí i celého festivalu rok od roku stoupá. Partnerem akce jsou místní firmy a podnikatelé, město Humpolec a Kraj Vysočina.

Zóna pro umění 8smička

 

Zóna pro umění 8smička

V roce 2020 došlo k výměně na pozici výkonné ředitelky. V říjnu vystřídala Marcelu Strakovou na tomto postu Martina Hončíková. Do 8smičky tento rok zavítalo celkem 5987 návštěvníků.

Zóna pro umění otevřela v lednu roku 2020 v prvním patře sbírkovou expozici s grafickým kabinetem – 7+1: Byt sběratele. V architektuře sedmipokojového bytu bylo k vidění na 100 děl ze soukromé sbírky, ve které byli zastoupeni významní čeští umělci.

V tomto roce zóna pro umění 8smička představila veřejnosti celkem tři výstavy. První z nich byla Retina: Možnosti malby (1989-2019), která sledovala možnosti československé klasické malby posledních 30 let. Na ni navázala výstava „Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo“, která vycházela z předpokladu, že umění, jak volné, tak užité, není pouhým zrcadlem autorovy duše, ale je formováno i řadou kulturních a společenských vlivů a okolností. Výstava se připojila k dalším oslavám Roku skla na Vysočině. Poté následovala v pořadí již sedmá výstava s názvem Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi. Ta propojila výtvarné, teoretické a básnické dílo sedmi osobností „jedné rodiny“, jejíž kořeny sahají částečně na Českomoravskou vrchovinu, ale také do jižních Čech. Mimo jiné prezentovala dílo humpoleckých rodáků – Zorky Ságlové, Jana Ságla a Ivana Martina Jirouse.

Každou výstavu doprovází i vydání katalogu, který rozšiřuje a doplňuje dané téma. Nakladatelská činnost je významnou součástí 8smičky. To dokazuje i velkolepý projekt s názvem Pracoval jsem mnoho, který mapuje výtvarnou tvorbu Josefa Čapka, poprvé vydanou v uceleném souboru. V listopadu 2020 vyšel druhý díl ze série, který se zaměřuje na Čapkovu užitou kresbu. Přínos publikační činnosti dokazuje i obhájení prvního místa v soutěži Nejkrásnější české knihy (v kategorii katalogy) s publikací Vrchovina, krabatina, mrchovina: Solitéři Vysočiny. Třetí místo získala kniha s názvem Pracoval jsem mnoho / Soupis výtvarného díla Josefa Čapka / Díl první: Kresba, a to v kategorii knihy o výtvarném umění.

I přes menší počet otevíracích dnů se 8smičce v roce 2020 podařilo pokračovat i programovou sekcí. Mezi pravidelné formáty patřily sobotní rodinné výtvarné dílny, program o veřejném prostoru v Humpolci s názvem Sirény, filmové projekce KIN8, komentované prohlídky výstavou, přednášky o umění Večerní škola & umění, oblíbený kurz kresby & malby a další. 8smička 18. 4. 2020 oslavila také druhé narozeniny či 8. 8. celosvětový svátek 8smičky. Během léta uspořádala dva běhy příměstského tábora a prezentovala společně s Městem Humpolec semestrální projekty studentů UMPRUM a FA ČVUT a jejich pohled na veřejný prostor Humpolce.

 

Svařený sáně

Svařený sáně

Sedmý ročník Svařených sání byl silně poznamenán pandemií koronaviru. Už od října 2020 bylo jisté, že pokud proběhne, bude bez kulturního programu. Proto organizátoři usilovali alespoň o to, aby mohli na Horním náměstí otevřít budku s občerstvením a nabídnout lidem něco málo z toho, na co byli zvyklí z let předešlých.

K otevření nakonec došlo s týdenním zpožděním, a to 3.12. Z důvodu vládních nařízení, která upravovala či zakazovala možnost prodeje nápojů, museli organizátoři neustále reagovat na měnící se situaci. Stánek byl s menšími pauzami otevřený až do 31. 12. 2020.

 

Hrad Orlík

Hrad Orlík

Dění na zřícenině hradu Orlík bylo v roce 2020 ovlivněno vládními opatřeními, a také probíhající těžbou kůrovcového dřeva kolem přístupové cesty ke hradu. Hrad byl veřejnosti otevřen až 23. května a turistická sezona skončila už 11. října. V průběhu této doby hrad navštívilo 13 259 platících návštěvníků. Tradiční Středověké slavnosti nebylo možné uskutečnit a nekonalo se i několik dalších, menších akcí.

Práce společnosti Castrum, o.p.s., která hrad spravuje, byla zaměřena jako každý rok na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu a pořádání kulturních akcí. Dle potřeby bylo prováděno kosení a úklid pokosené hmoty na hradě, v příkopech a na parkovišti. Společnost a dobrovolníci se podíleli na úpravách terénu ve sklepě paláce na velkém nádvoří, na úklidu klestí po kůrovcové těžbě v hradních příkopech, na čištění cisterny na velkém nádvoří, sběru a přesunu kamení, pomoci při archeologických výzkumech a úpravách terénu po výzkumech a stavebních pracích v jádru hradu.

V roce 2020 se na hradě konal filmový festival Film a dějiny, folkový festival Ozvěny prázdniny, Hradozámecká noc, Budkování. Již tradičně proběhly noční prohlídky hradu se skupinou historického šermu Páni z Lichtenburka.

 

Skanzen Zichpil

Skanzen Zichpil

Průvodcovskou činnost a správu objektu zajišťovala společnost Castrum o.p.s. Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí a v červnu v druhé polovině o víkendech. Průvodcovská služba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení práce. Za toto období skanzen navštívilo 477 platících návštěvníků.

V roce 2020 byly nákladem města provedeny nátěry dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu.

 

 

CÍRKEV

 

V Humpolci  působila v roce 2020 Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, sbor Jana Želivského. Své děkanství zde měla rovněž Římskokatolická farnost.

 

Českobratrská církev evangelická

V lednu roku 2020 byla ve sboru realizována sbírka na uprchlický tábor, který se nachází na ostrově Lesbos v Řecku. V září proběhl v evangelickém kostele koncert operního pěvce Jakuba Pustiny. V témže měsíci se také konala prohlídka s výkladem v tolerančním kostele na Zichpili pro humpolecké turisty. Během předvánoční doby instalovalo město Humpolec na věž evangelického kostela zvonkohru s vánočními písněmi. Tyto koledy měly velký ohlas u veřejnosti.

Pandemie koronaviru však v roce 2020 silně poznamenala akce sboru, tudíž se některé neuskutečnily a další musely být zrušeny. Jednalo se například o Noc kostelů či Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

 

Církev československá husitská, sbor Jana Želivkého

Církev československá husitská, sbor Jana Želivského

V lednu si sbor připomněl sté výročí založení Církve československé husitské. V březnu byly kvůli opatřením souvisejícím s pandemií covid-19 omezeny bohoslužby, a také činnost klubu Zacheus. V červnu, kdy došlo k rozvolnění opatření, se podařilo uspořádat přednášku o historii bývalé synagogy a sboru, a to v rámci „Noci kostelů“. Po přednášce následoval koncert skupiny Deo Gratias. Akce měla hojnou účast. Během léta se konaly návštěvy sboru v rámci prohlídkového okruhu na Zichpili. V listopadu si církev připomněla dvě výročí – 400 let od porážky českých stavů v bitvě na Bílé hoře a 350 let od úmrtí biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Členové sboru poskytují rovněž zájemcům o návštěvu odborný výklad o historii budovy bývalé synagogy.

V roce 2020 nadále probíhaly stavební úpravy bytu sborovníka a zimní modlitebny.

 

Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

V březnu roku 2020 bylo omezeno setkávání věřících v kostele sv. Mikuláše, a to z důvodu vládních nařízení souvisejících s pandemií nemoci covid-19. Tato přísná pravidla platila i přes Velikonoce, až koncem května byla možnost přijít na hodinu do kostela. V červnu již mohly být slouženy mše svaté. Ty sloužili vikář P. vikář P. Pavel Hroznata Adamec, O Praem a kaplan Gorazd Plavnický, O. Praem. V roce 2020 byly zrušeny mše svaté s promluvou pro děti a neučilo se náboženství. V létě se situace zlepšila a v kostele mohlo být zaplněno 20 % míst k sezení. V roce 2020 byly zrušeny mše svaté s promluvou pro děti a neučilo se náboženství.

 V červenci se konal v kostele sv. Mikuláše již 3. ročník soustředění varhaníků pod vedením pražského varhaníka Martina Kubáta, který zakončil setkání varhanním koncertem.  V témže měsíci byl uspořádán den pro děti se soutěžemi.  Začátkem října byla ještě poslední akce pro děti i dospělé, kdy se moštovaly jablka z farní zahrady a opékaly se špekáčky.

V tomto roce byly instalovány nové vchodové dveře do kostela sv. Mikuláše a zrestaurováno  ostění těchto dveří a přiléhajících stěn. Celkové náklady činily 218 163 Kč. Farnost dostala finanční příspěvek ve výši 90 000 Kč od Kraje Vysočina a 80 000 Kč od Města Humpolec. V roce 2020 bylo rovněž rozšířeno ozvučení kostela i do síně a zakoupeny nové číselníky udávající číslo zpívané písně.

 

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

 

V Humpolci působila v roce 2020 řada zájmových organizací. Mezi ně patřil například Klub českých turistů, Turisté Humpolec či spolek Senioři ČR z. s.,  Velkou členskou základnu  měly  také  Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, Český rybářský svaz a Myslivecký spolek.

 

Klub českých turistů

Klub českých turistů

V roce 2020 byla z důvodu opatření souvisejících s pandemií covid-19 zrušena či omezena řada plánovaných akcí. I přes to se podařilo uskutečnit celkem 33 společných středečních pochodů, kterých se v průměru účastnilo sedm až devět turistů. Ti ušli celkem 323 kilometrů. Členové klubu zvládli rovněž zrealizovat komentovanou prohlídku kostela sv. Mikuláše na humpoleckém Horním náměstí, a také prohlídku židovského hřbitova v lesoparku pod Orlíkem. V rámci jednodenních akcí turisté navštívili Veletrh cestovního ruchu v Brně a jihlavský pochod Za sv. Valentýnem. 

V letních měsících se uskutečnily vícedenní pobytové akce.  Od 8. 7. do 13. 7. turisté ušli celkem 50 km. Navštívili Staré Město pod Landštejnem, prošli skalní městem Stálkov a Graselovou stezkou, navštívili rekreační oblast Zvůli se skalními útvary, rozhlednu U Jakuba, hrad Landštejn, městečko Slavonice s dochovanými gotickými a renesančními domy, Trojmezí blízko rakouských hranic, a také Maříž – vesničku umělců. Akce se zúčastnilo celkem 13 turistů.

Od 8. 8. do 15. 8. turisté poznávali podhůří Orlických hor. Za převážně slunečného počasí zdolali v krásné přírodě celkem 75 kilometrů. Navštívili Zemskou bránu na Divoké Orlici, přehradu Pastviny, rozhledny (Suchý vrch, Val, Dolní Morava), Kralický Sněžník, klášter Horu Matky Boží nad Králíky, zámek a hrad Potštejn a další krásná místa v okolí.

V roce 2020 zemřel pan Josef Jelínek, který byl téměř 50 let aktivním členem Klubu českých turistů a duší humpoleckého odboru. Aktivně se zapojil do turistické činnosti v 70. letech minulého století. Pořádal pro členy i veřejnost vycházky a zájezdy nejen po okolí Humpolce, ale zaměřil se na poznávání celé oblasti Českomoravské vrchoviny.  V roce 1993 byl na výroční schůzi zvolen předsedou odboru. Pod jeho vedením byl Klub českých turistů v Humpolci největším klubem v oblasti Vysočina, měl až 200 členů. Jeho největším pracovním úspěchem bylo vybudování nové značené cesty Gustava Mahlera, kterou navrhl a ve spolupráci s KČT pro oblast Vysočina realizoval. V roce 2009 z pozice předsedy odstoupil, ale dál se aktivně účastnil veškeré turistické činnosti. Pro svoji nekonfliktní povahu, kamarádství a nadšení pro turistiku přivedl do odboru velké množství příznivců a nových členů. Pan Josef Jelínek si zaslouží vzpomínku a velké poděkování za celoživotní práci v turistice.

 

Turisté Humpolec

Turisté Humpolec

V roce 2020 spolek uspořádal celkem 27 akcí, kterých se zúčastnilo 698 osob. Dohromady všichni ušli 227 kilometrů. Turistická sezóna byla tradičně zahájena vycházkou k hradu Orlík. Dále se konaly čtvrteční pochody, v rámci nichž se účastníci podívali k zatopenému lomu s názvem Zlatý voči, navštívili památný domek Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou či barokní kostel v Krásné Hoře. Z Krasoňova se vydali přes Bystrou a samotu Lipůvky do Komorovic a Humpolce. Další naplánované výšlapy museli, z důvodu opatření souvisejících s nemocí covid-19, zrušit. Pochody znovu začaly až koncem května, kdy se konala vycházka k rybníku Jambor a Hadina. V červnu se uskutečnily jednodenní zájezdy, a to do Putimi, Písku a na zámek Blatná. V srpnu turisté navštívili brněnskou vilu Tugendhat a Starou radnici. Září patřilo výletu do Železných hor a na zámek Maleč. V rámci dalších čtvrtečních pochodů se jejich účastníci prošli kolem řeky Sázavy či navštívili humpolecké památky na Zichpili. Poslední vycházka se konala 24. září, a to z Humpolce do Leštiny. Poté byly z důvodu nařízení vlády všechny turistické činnosti až do odvolání zrušeny.

 

 

Senioři ČR z. s.,  Základní organizace Humpolec

Senioři ČR z. s., Základní organizace Humpolec

Rok 2020 začal pro spolek úspěšně. Členové se sice nemohli scházet v klubu kina z důvodu rekonstrukce budovy, avšak vždy mohli využít náhradní prostory. Výborové schůze se konaly v literárním klubu Městské knihovny Humpolec, setkání při hudbě a tanci probíhalo v restauraci hotelu Jirmásek, přednášky byly realizovány v prostorách Gymnázia dr. Aleše Hrdličky. Výroční schůze se konala v jídelně Základní školy v Hradské ulici. Možnost využití svých prostor, nabídlo také divadlo Za komínem.

Pandemie covid-19 však ovlivnila činnost spolku. Členové přerušili setkávání a veškerou činnost. Ten, kdo byl schopen a měl materiál, šil ochranné roušky pro sebe, rodinu, přátele i Vysočinské nemocnice. Díky zvolnění pandemie se podařilo v září realizovat zájezd, který se měl původně uskutečnit v dubnu. Senioři navštívili Horní Bradlo či Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. Avšak v průběhu září se situace opět začala zhoršovat, a tak byla činnost spolku znovu zastavena.  Napětí se spolek snažil řešit pomocí informačních skříněk, např. paní Reichertová sepsala covidovou báseň. Bohatý program však zůstal jen na papíře. Dotace na činnost, kterou spolek obdržel od Města Humpolec, byla z velké části vrácena zpět. Pandemie měla vliv také na členskou základnu – 38 seniorů se odhlásilo a 19 z nich zemřelo. Přesto však měla organizace více jak 400 členů.

 

Svaz českých chovatelů

Český svaz chovatelů

Činnost humpoleckých chovatelů byla v roce 2020 ovlivněna opatřeními souvisejícími s nemocí covid-19. V prvním pololetí roku se rušily nebo se téměř vůbec nekonaly výstavy. I to bylo možná příčinou vyšší účasti chovatelů na akci, která proběhla 22. - 23. srpna v chovatelském areálu v Jihlavské ulici. Na této tradiční výstavě se sešlo celkem 48 vystavovatelů, a to z organizací sousedních i vzdálených.  Díky tomu však byla výstava obsáhlejší. I přesto, že vše vyžadovalo větší úsilí na zajištění této akce, vše se podařilo.  Svědčilo o tom velké množství návštěvníků, spokojenost vystavovatelů a bezproblémové zaklecování, krmení i odvoz všech vystavených i prodaných zvířat. Bylo zde k vidění celkem 28 plemen králíků, kteří obsadili 230 klecí. Drůbež byla vystavena ve 42 voliérách a holubi v 17 voliérách. K dobré náladě, která na akci panovala, přispělo i drobné občerstvení a bohatá tombola. Součástí výstavy byl rovněž tradiční selský dvůr. Kvůli pandemii se však nepodařilo zorganizovat další akce, ani tradiční setkání na závěr roku 2020.

 

 

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů

V roce 2020 měl svaz celkem 164 členů s 1675 včelstvy, jeden žákovský včelařský kroužek se dvěma včelstvy, čtyři neorganizované včelaře s 37 včelstvy a sedm registrovaných včelařů se 151 včelstvy. V průběhu roku se uskutečnila jedna výroční členská schůze a šest schůzí výborových. V tomto roce rovněž proběhly volby do výboru svazu na období 2020-2025. Předsedou organizace se stal Mgr. Josef Zeman, místopředsedou František Havel. Dále byla volena kontrolní komise a včelařští důvěrníci. Do svazu bylo v roce 2020 přijato šest nových členů.

V tomto roce byla pouze jarní medná snůška, a to 10 – 20 kg dle jednotlivých stanovišť. Podzimní snůška nebyla. Výnos vosku byl ve výši 0,50 kg (v průměru).

Dne 5. června se konal kurz chovu včelích matek na včelnici u pana Krejčího. Také proběhla jedna odborná včelařská beseda.

V průběhu roku i nadále pokračovala údržba včelařského domu, skanzenu i výstavní síně. O sečení a úklid trávy v prostoru skanzenu se staraly Technické služby Humpolec.

 

 

Český rybářský svaz z. s. , místní organizace v Humpolci

Český rybářský svaz z. s., místní organizace v Humpolci

K 31. prosinci 2020 bylo v MO evidováno celkem 518 dospělých členů a 72 dětí do 15 let. Oproti roku 2019 byl zaznamenán nárůst o 7 dospělých členů a pokles o 4 děti. Organizaci nadále řídil devítičlenný výbor, jehož práci kontrolovala tříčlenná dozorčí komise.

Do všech sportovních revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 1 304 430,- Kč. V průběhu celého roku bylo do Hadiny vysazeno celkem 7 685 kusů ryb o celkové hmotnosti 227 metráků. Na revírech v péči MO Humpolec bylo v r. 2020 uloveno celkem 9 995 ks ryb o celkové váze 148 q v  tržní hodnotě

1 184 000 Kč. (80 Kč za kg). Je to historicky nejvyšší množství ryb, které kdy bylo na revírech v péči humpolecké organizace uloveno. Mimo trofejních ryb bylo na Hadině v roce 2020 uloveno, zapsáno a domů odneseno 3 864 kusů ryb v celkové váze 11 781 kg.

Nejúspěšnějším rybářem na všech mimopstruhových revírech celosvazového rybolovu se stal Tomáš Novák, který vykázal 141 kusů kapra o váze 321 kg. Na pstruhových revírech se tentokrát nejvíce činil Václav Moravec, který ulovil 175 kusů lososovitých ryb. Na sdružené sportovní revíry ČRS bylo v roce 2020 vydáno celkem 508 kusů mimopstruhových a 28 kusů pstruhových povolenek.

V tomto roce se uskutečnil rybářský ples, školení nových členů a šestery rybářské závody. Při  červnových ,,prasečích"  byly opět samostatně hodnoceny výsledky pouze humpoleckých závodníků, a to v závodu O Putovní pohár starosty města. Jejich vítězem se opětovně stal Lukáš Nekola z Hněvkovic. Už tradičně nad sportovními akcemi převzalo záštitu město Humpolec, které je podporuje významnou finanční částkou. Z důvodu koronaviru byly zrušeny závody Hadina Cup 2020 a podzimní dolovná.

Kroužky mládeže pracovaly opět pod vedením Alexeje Slavíka a Václava Prokopce. V prvním pololetí je navštěvovalo 16 mladých rybářů, ve druhém pololetí 15. Mimo kroužek mladých závodníků působilo pod hlavičkou MO Humpolec i družstvo dospělých v plavané.

V roce 2020 proběhla výměna starých dřevěných oken v celé budově nákladem 275 859 Kč. Následně byla celá velká klubovna nově vymalována, byly vyměněny garnýže a instalovány nové zářivky. Stejně tak byla vyměněna svítidla na schodišti a venkovní fasádě. Došlo také k obměně osvětlení na sloupu osvětlení u sádek.

 

 

Myslivecký spolek Humpolec

Myslivecký spolek Humpolec

Na začátku roku 2020 členové spolku přikrmovali zvěř v okolních lesích Humpolecka. Po mírné zimě zvěř prospívala a myslivci měli ze své činnosti radost. Avšak na jaře došlo ke zmaření řady životů divoké zvěře, a to z důvodu nevhodného chování lidí a jejich psů.

Činnost spolku byla ovlivněna opatřeními souvisejícími s nemocí covid-19. I přes to se však podařilo v omezené míře uspořádat tradiční výstavy na dusilovském závodišti. Na léto byla přesunuta výstava Sheltií, Colií i krátkosrstých Colií. V září se konala výstava Klubu dlouhosrstých ohařů.

Na podzim myslivci stavěli lesní oplocenky, a také na vlastní náklady uklízeli části humpoleckých lesů. Koncem roku již tradičně probíhalo přikrmování zvěře, a to včetně vitaminových a minerálních doplňků. Jelikož zvířata brala předkládaná krmiva velmi dobře, vše naznačovalo tomu, že zima bude tužší.

 

 

JINÉ ORGANIZACE

 

V tomto roce působila v Humpolci také řada organizací zaměřených na sociální služby, mezi něž patřil Domov Blahoslavené Bronislavy, Domov pro seniory, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Medou, Svaz tělesně postižených. Na území města působily dále záchranné složky, a to Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů.

 

Domov Blahoslavené Bronislavy

Domov Blahoslavené Bronislavy

Domov v roce 2020 disponoval kapacitou pro 33 klientů, o které se staralo 21 zaměstnanců. V průběhu roku odešlo nebo zemřelo deset klientů, pět klientů nově nastoupilo. Průměrný věk seniorů byl 87 let.

Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií nemoci covid-19 (omezení setkávání, vnitřního života, uzavření Domova, omezení vycházení atd.) se v tomto roce v Domově uskutečnily pouze dvě společenské akce, a to masopust a červnový koncert operní pěvkyně Miroslavy Časarové. V době od poloviny října do prosince prodělali výše zmíněnou virovou nákazu téměř všichni zaměstnanci a klienti domova. Tři lidé bohužel v souvislosti s touto nemocí zemřeli.

Pozitivní v roce 2020 bylo, že do týmu přímé péče byli přijati dva noví zaměstnanci – muži. To se velmi osvědčilo, jelikož pracovnicím se ulevilo od těžké fyzické práce. V tomto roce byly (kromě roušek, respirátorů, ochranných obleků či dezinfekční) zakoupeny tři nové televize, několik vozíků pro převozy klientů a aktivní antidekubitní matrace.

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod

V září roku 2020 se novou ředitelkou organizace stala Bc. Simona Tomanová. Na tomto postu nahradila Ing. Kateřinu Svobodovou, která svoji funkci složila v květnu. Oblastní charita Havlíčkův Brod poskytovala obyvatelům Humpolce a okolí celkem 12 služeb. Více než polovinu z nich podpořilo i v tomto roce ze svého rozpočtu město Humpolec. Začátkem července se Středisko charitní pomoci přestěhovalo na novou adresu, a to do budovy rehabilitačního střediska v ulici Komenského 1353. Důvodem byly kapacitně nedostačující prostory. Slavnostního otevření se zúčastnili nejen zaměstnanci havlíčkobrodské charity, při které služba funguje, ale i zástupci Města Humpolec a humpolecké pobočky Úřadu práce. V listopadu roku 2020 oslavila 20 let svého působení Občanská poradna.

Na začátku roku se konala (pod hlavičkou OCHHB) Tříkrálová sbírka. Přímo v Humpolci se koledníkům podařilo vybrat krásných 200 799 korun. V rámci sbírky se uskutečnil také tradiční živý betlém na Horním náměstí a Tříkrálový koncert v ZUŠ Gustava Mahlera, a to v režii pěveckého sdružení TUCET.

Kvůli vládním opatřením souvisejícím s pandemií covid-19 musely být na jaře některé služby omezeny nebo uzavřeny, jiné mohly zůstat nablízku potřebným po celý rok. V první vlně pandemie se organizace potýkala s nedostatkem roušek. Zaměstnanci jejich výrobu vzali do svých rukou a za podpory dobrovolníků jen za období od března do poloviny dubna ušili bezmála 7 000 kusů látkových roušek. Centrem pro sběr a výdej ušitých roušek a materiálu se v Humpolci stala Astra – denní centrum pro seniory. Kvůli pandemii byla zrušena také většina akcí, některé však díky rozvolnění opatření proběhly.

V rámci regionálního multižánrového festivalu Letní platforma Humpolec uspořádala Astra vědomostní soutěž pro seniory s názvem KUFR, aneb Kdo bude mistr poznávání a dále akci „Trénujeme tělo i ducha“. Festivalu se zúčastnila také Sociálně terapeutická dílna, která ve spolupráci se Střediskem charitní pomoci, tzv. Šatníkem, připravila program pro děti s názvem Tvořivé setkání v parku.  Počátkem října uspořádala Domácí hospicová péče setkání pro blízké svých zemřelých klientů. To se konalo v kostele sv. Anny u Pohledu za osobní účasti vikáře Římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod Petra Soukala. Tým Domácí hospicové péče organizuje setkání každoročně s cílem pomoci pozůstalým uzavřít nelehkou etapu jejich života.

V závěru roku 2020 se Charitní domov v Humpolci, Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Středisko rané péče zapojily do projektu „Strom splněných přání“ (pod hlavičkou Hitrádia Vysočina) a do projektu „Krabice od bot“ realizovaného Diakonií Českobratrské církve evangelické. Díky této aktivitě mohli pracovníci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin udělat na Štědrý den radost a předat jim vánoční dárky získané od štědrých dárců.

 

Medou z. s.

Medou z.s.

Medou z. s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla před pěti lety z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života běžné společnosti. Vizí spolku je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Na začátku roku se Medou přestěhoval do prvorepublikové vily v Lužické ulici, kde měli klienti klidné zázemí. 

Rok 2020 byl pro spolek velmi náročný. Veškeré dění v souvislosti s koronavirovou nákazou mělo vliv především na klienty Medou, kteří o to více potřebovali pomoc. V průběhu roku organizace pomáhala s šitím roušek, poskytovala potravinovou pomoc potřebným a především podporovali klienty např. komunikací po telefonu nebo formou sociálních sítí, a to především v případě vyhlášení nouzového stavu, kdy velmi špatně vnímali absenci služeb Medou. Klientům byla (kromě denní péče) poskytována řada aktivit. Nejvíce měli zájem o arteterapii, muzikoterapii, zahradní terapii, kuchařskou, krejčovskou nebo keramickou dílnu a někteří rádi využívají i cykloterapii.

 

Svaz tělesně postižených

Svaz tělesně postižených

V tomto roce se nekonala žádná akce, a to z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií nemoci covid-19.

 

Domov pro seniory Humpolec

Domov pro seniory Humpolec

Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby ve dvou budovách (ul. Máchova 210, ul. Lužická 950), celková kapacita je 190 lůžek. Ředitelem organizace byl Mgr. Petr Vaněk.

 

Domov pro seniory – Máchova ulice

Rok 2020 se nesl ve znamení mnoha změn a nečekaných situací. I do životů klientů a zaměstnanců Domova vstoupila mnohá opatření a nařízení, v jejichž pozadí stála koronavirová nákaza. Přesto všechno bylo cílem organizace nadále poskytovat služby odpovídající potřebám klientů.

Únor se nesl ve znamení tradičního „Masopustního reje“ – masky, muzika a výborná nálada, to je již tradiční „značka“ této nadmíru vydařené události. A samozřejmě nechyběly ani s masopustem spojené zvyky a obyčeje.

V prosinci se konala „Mikulášská nadílka“. Domov se i v tomto roce zapojil do projektu s názvem Ježíškova vnoučata. A jak se ukázalo, nadšení a zájem udělat někomu radost a zpříjemnit vánoční svátky neutuchá. 

 

Domov pro seniory – Lužická ulice

V lednu proběhly oslavy životních jubileí klientů doprovázené hudbou, konala se přednáška o Dubaji, a také turnaj ve hře „Člověče nezlob se“. V únoru se uskutečnil turnaj v „Šoupandě“ (mezi humpoleckými domovy) či „Masopustní rej“. Klienti se rovněž byli podívat na akci s názvem Humpolecký masopust. V březnu proběhla oslava MDŽ. V témže měsíci měli do domova nastoupit dobrovolníci z humpoleckého gymnázia, aby klientům zpříjemnili čas. K realizaci však bohužel nedošlo. V dubnu do domova zavítali klauni Štístko a Kvíko. Koncem měsíce tudy prolétly čarodějnice. Od května do listopadu byly veškeré aktivity mimo domov zastaveny. V rámci domova byly možné pouze činnosti individuální. V prosinci přišel klienty navštívit Mikuláš. Senioři se rovněž zúčastnili akce Ježíškova vnoučata a Silvestrovského veselí.

 

V tomto roce probíhala výstavba nového domova pro seniory, a to formou takzvaného PPP projektu. Nové zařízení v Humpolci staví soukromý investor, firma Rezidence Humpolec. S kapacitou 203 lůžek bude patřit k největším sociálním zařízením na Vysočině. Už začátkem roku 2022 by mělo nahradit stávající krajské zařízení se srovnatelnou kapacitou lůžek umístěné na Lužické ulici. Na základě koncesní smlouvy s Krajem Vysočina bude stejný investor nový humpolecký domov 25 let od dokončení také provozovat. Nový areál vzniká v Lužické ulici, původní nevyhovující objekt bude po vyklizení stržen. Slavnostní poklepání základního kamene stavby se za účasti významných hostů, včetně vedení Města Humpolce, uskutečnilo v pátek 26. června.

 

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor měl v roce 2020 celkem 22 příslušníků. Velitelem stanice byl npor. Mgr. Stanislav Mikeš.

V období od 1. 1. do 31. 12 2020 zasahovala jednotka u 48 požárů, 105 dopravních nehod, 12 úniků nebezpečných látek a poskytovala také ostatní technickou pomoc (45 událostí). Dále sbor realizoval tři taktická a tři prověřovací cvičení. Celkem bylo v tomto roce 389 událostí.

Stanice byla vybavena dvěma automobilovými stříkačkami na podvozcích Tatra 815, jedním rychlým zásahovým automobilem na podvozku Land Rover, jedním automobilovým žebříkem s dosahem 30 metrů na podvozku Mercedes Atego. Součástí techniky byl rovněž motorový člun s raftem na přepravním podvozku. Pro zajištění chodu stanice sloužil osobní automobil Renault Kango a velitel stanice využíval automobil Škoda Octavia II.

V roce 2020 probíhaly drobné opravy vlastní techniky a techniky jednotky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Členové sboru prováděli také běžnou údržbu stanice a okolí.

Starosta Humpolce Karel Kratochvíl a tajemník humpoleckého městského úřadu Mgr. Jiří Fiala přijali pozvání na slavnostní shromáždění ke kulatému 50. výročí založení sboru profesionálních hasičů pelhřimovského okresu a stanice Pelhřimov, které se konalo 6. srpna v pelhřimovském kostele sv. Víta. Příjemnou pomyslnou třešničkou na dortu pro Humpolec byl významný okamžik, kdy právě Jiří Fiala přebíral z rukou krajského ředitele hasičů plk. Jiřího Němce Medaili Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina II. stupně, a to za dlouholeté zásluhy podporující rozvoj hasičského záchranného sboru.

 

Sbor dobrovolných hasičů Humpolec

Sbor dobrovolných hasičů Humpolec

Starostou dobrovolného sboru byl v roce 2020 Jaroslav Vašíček, místostarostou Miroslav Karafiát, jednatelem a kronikářem Ing. Pavel Krejčí. Velitelem zásahové jednotky SDH Města Humpolce byl Jaroslav Neubauer.  Sbor měl celkem 113 členů, z toho zásahová jednotka JPO II/2 čítala 40 vyškolených a vycvičených hasičů. V tomto roce bohužel zemřel Karel Hájek, jeden z prvních hasičů profesionálů, kteří sloužili na detašovaném pracovišti v Humpolci od roku 1971.

V roce 2020 byla zásahová jednotka povolána celkem k 83 událostem. Hasiči vyjeli k deseti lesním požárům, sedmi požárům nízkých budov, třem požárům zemědělských objektů, třem požárům dopravních prostředků, dvěma požárům odpadků a popelnic, jednomu případu hlášenému elektrickou požární signalizací, šesti planým poplachům. 

V souvislosti s opatřeními proti nemoci covid-19 byla jednotka požádána zřizovatelem (Městem Humpolec) o zajištění pravidelné desinfekce veřejných prostor, a to jak v Humpolci, tak v jeho místních částech. K vytipovaným lokalitám patřily autobusové zastávky, prostranství před zdravotními středisky, jídelnami a obchodními domy, parky a dětská hřiště. Členové jednotky prováděli plošnou desinfekci, která byla zahájena 9. dubna, pravidelně dvakrát až třikrát týdně. Kromě toho hasiči také desinfikovali např. volební místnosti.

Nejvíce zásahů však tradičně představovaly technické pomoci různého druhu, což byly např. stromy blokující vozovku, čerpání vody, řízení dopravy, oplachy znečištěné komunikace apod. Hasiči se rovněž starali o závlahu městské zeleně a stavbu/likvidaci stanů z důvodu konání farmářských trhů.

SDH se také aktivně připojil k preventivní akci s názvem 3 metry k životu.  V současné době mají totiž hasiči stále větší problém s tím, že se zejména v městské zástavbě nemohou dostat včas na místo zásahu s těžkou zásahovou technikou, cisternami či vozidlem pro vyprošťování zraněných při dopravních nehodách. Situaci komplikují nevhodně zaparkované osobní automobily, stavební stroje či kamiony tak, že mezi nimi nezůstane volný pruh tři metry dle vyhlášky.  Členové sboru ve spolupráci s AMK Humpolec vytvořili letáčky a samolepky, které tuto tematiku vystihují a jsou umístěny např. v čekárnách, autoškolách, infocentrech, zastávkách, reklamních plochách. Dále jsou prezentovány na sociálních sítích či akcích pořádaných SDH, AMK nebo Městem Humpolec.

V roce 2020 absolvovali všichni hasiči-strojníci, kteří řídí nákladní vozidla, pravidelné cyklické školení v autoškole Jaroš Humpolec. Velitelé družstev a strojníci se zúčastnili pravidelného přeškolení velitelů na HZS Kraje Vysočina v Pelhřimově. Byli vyškoleni i dva mladí začínající strojníci jednotky. Další dva členové se zúčastnili praktického školení nováčků v používání dýchací techniky a orientaci v neznámém prostředí. Dále proběhl výcvik hasičů z jednotky SDH, kteří používají motorové řetězové pily při rizikovém kácení v případě zásahové činnosti jednotky.

 

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

Místní akční skupina v roce 2020 nadále pomáhala žadatelům o dotaci s administrací tohoto procesu. Podařilo se získat více než devět milionů korun na výměnu umělé trávy v areálu A. F. C. Humpolec či skoro dva miliony na opravu školní tělocvičny v ZŠ Želiv. Na podzim vyhlásila společnost výzvu s finanční alokací přes pět milionů korun z Programu rozvoje venkova pro obce, školy a neziskové organizace na území Humpolecka, a to na rozvoj jejich činností. Realizace projektů a dalších aktivit bude probíhat v příštím roce.

Pandemie, která ovlivnila celý rok 2020, znamenala pro projekt Místní akční plán (MAP II) vzdělávání, který MAS realizuje od roku 2019, velkou překážku. Hlavním cílem projektu je plánování a pořádání aktivit pro žáky a pedagogy mateřských a základních škol, ZUŠ, nižšího gymnázia a SVČ. Bohužel režim distanční výuky znemožnil realizaci akcí přímo na školách. I přes to se podařilo některé aktivity uspořádat. Nejvýraznějšími z nich byly kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky či zvládání mimořádných situací v budově školy. Rozběhly se také akce dlouhodobého charakteru. Žákům MŠ byla nabídnuta logopedická péče, kterou má na starosti Mgr. Iveta Křikavová. Studentům a pedagogům škol z ORP Humpolec byla zajištěna výuka s anglicky mluvícím rodilým mluvčím Peterem Newmanem (probíhaly převážně distanční schůzky). V mateřských školách se o výuku staraly Mgr. Aneta Štěpánková, DiS. a Lucie Prokopová, DiS. V omezeném režimu se nadále scházely pracovní skupiny k projektu. Realizační tým projektu MAP II zahájil spolupráci s novou platformou EDUin vznikající v Humpolci, se kterou v příštím roce plánují společné aktivity.

 

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

Ve městě i jeho blízkém okolí se nacházela řada firem, které tak nabízely mnoho pracovních příležitostí (nejen) pro obyvatele Humpolce. Mezi větší společnosti patřil například DH Dekor spol. s.r.o., Rodinný pivovar BERNARD a.s., PROFIL NÁBYTEK, a.s.,  MHA, s.r.o.,  STATUS  Stavební a.s., VODAK HUMPOLEC, s.r.o. Humpolecké strojírny Humpolec a.s.. V těsné blízkosti Humpolce byl CENTRAL TRADE PARK D1, kde svoji činnost provozovalo několik firem (např. Valeo Compressor Europe, s. r. o., BJS Czech s.r.o., CTP Invest, spol. s r.o.) Další pracovní příležitosti nabízel Areál Humpolec- Brunka,, který provozuje firma RIVERICH, s.r.o., kde je v pronájmu také několik společností.

 

DH Dekor

DH Dekor

V roce 2020 došlo ke změně na pozici generálního ředitele firmy. Ing. Reného Fialu, který odešel do penze, vystřídal Ing. Jan Matějů, který dosud pracoval jako ekonom společnosti. Firma ke konci roku zaměstnávala kolem 190 pracovníků.

Celosvětová pandemie covid-19 měla vliv i na firmu DH Dekor. Největší pokles výroby byl v měsících duben a květen. Od června se poptávka zvyšovala. A to tak rychle, že největší bariérou rozvoje se stal nedostatek zaměstnanců. I přes další růst průměrné mzdy nebyla společnost schopna výrobu zajistit vlastními zaměstnanci, proto v případě potřeby situaci řešila zaměstnáváním agenturních pracovníků. 

V roce 2020 bylo vyrobeno 9 964 tis. m2 impregnovaného papíru a 5 877 tis. kusů nábytkových dílců. Dále bylo zalaminováno 5 023 tis. m2 dřevotřískové desky a MDF desky. I když výroba v technických jednotkách byla nejnižší za mnoho let, podařilo se výroby lépe zhodnotit a finanční efekt byl lepší. Celkové tržby firmy v roce 2020 činily cca 217 mil. Kč. Společnost DH Dekor dosáhla zisku cca 2,8 mil Kč.

Na přelomu let 2019 a 2020 byla realizována rozsáhlá úprava laminačního lisu KTP, čímž došlo k rozšíření portfolia rozměrů výrobků, které je firma schopna vyrábět.

 

Rodinný pivovar Bernard

Rodinný pivovar Bernard

Ke konci roku pivovar zaměstnával 209 lidí, k tomu bylo 12 žen na mateřské a rodičovské dovolené. Sladovna Bernard v Rajhradě zaměstnávala 26 lidí.

Výstav pivovaru Bernard za rok 2020 byl 345 tis. hektolitrů. Obrat za rok 2020 činil 746 milionů korun, což ve srovnání s rokem 2019 představovalo pokles o 14 procent (-118 milionů Kč).

V prvním měsíci roku 2020 pivovar vystavil více než 27 tisíc hektolitrů piva. Ovšem následující uzavření hospod a restaurací znamenalo stop pro sudové pivo. Nejzřetelnější propad byl v dubnu, kdy bylo celkově prodáno skoro o 40 procent piva méně než ve stejném měsíci roku 2019. Naopak v červenci nechybělo mnoho a pivovar by vystavil rekordních 50 tisíc hektolitrů piva. Důvodem byla uvolněná omezení a skutečnost, že velké množství obyvatel nevycestovalo na dovolené do zahraničí, což se projevilo na vyšší poptávce po nápojích. Tento skok ani v součtu se zvýšeným prodejem lahvového piva však schodek z předchozích měsíců pochopitelně nemohl dorovnat. S podzimem a opětovným uzavřením gastro provozů se prodeje znovu snížily, situaci na rozdíl od jarních měsíců nesvědčilo ani stále chladnější počasí a tedy nižší poptávka, v říjnu tak bylo prodáno o 45 procent piva méně než za říjen 2019.

V roce 2020 získal pivovar celkem 20 ocenění. 18 z nich bylo z degustačních soutěží. Za podporu minipivovarů kvasnicemi a sladem zdarma obdržel Rodinný pivovar Bernard od společnosti Czech Top 100 cenu Hrdina boje s koronavirem v žebříčku Obdivovaných firem, stejná instituce označila magazín Vlastní cestou jako nejlepší časopis pro zákazníky.

Pivovar v roce 2020 podporoval AMK Zálesí Humpolec, jednotlivé oddíly TJ Jiskra Humpolec, AFC Humpolec, akci Jana Kopky „1000 miles“ či družstvo 3x3 basket Humpolec Bernard. Byl partnerem soutěže Zlatá podkova.  I v tomto roce byla udělena Bernardova cena fair play a byl vydáván magazín Vlastní cestou.

 

 

SPORT

 

V Humpolci mohli v tomto roce děti i dospělí navštěvovat různé volnočasové sportovní aktivity. Této činnosti se věnovala TJ Jiskra Humpolec, která sdružovala celkem třináct oddílů (atletika, basketbal, karate, národní házená, volejbal, stolní tenis, šachy, lukostřelba, moderní gymnastika, jóga, aerobic, taekwondo, lední hokej). Dále zde působil tenisový klub LTC Humpolec, Automotoklub Zálesí, Sportovní spolek Sportace, z.s., Panter Taekwondo.

 

Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec, z. s.

Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec, z. s.

Rok 2020 přinesl i sportovnímu prostředí dosud nepoznanou zkoušku. Členové se mohli ve svých oddílech připravovat a sportovat ze začátku roku jen krátký čas. V provozu byla pouze kancelář, která poskytovala mnoho informací o celostátních opatřeních souvisejících s pandemií nemoci covid -19.  Dále řešila vše, co souviselo s údržbou a potřebnými opravami nemovitostí TJ.

Sportovní hala byla na základě udělené výjimky poskytnuta za úhradu reprezentačnímu družstvu basketbalu 3x3. Od května do října se pozvolna oddíly opět vracely ke své sportovní činnosti i s omezeními, které vždy vyplynuly ze situace v České republice související s nemocí covid. V roce 2020 se uskutečnily letní soustředění oddílů volejbalu, moderní gymnastiky, stolního tenisu a basketbalu. Venkovní prostory využívaly oddíly lukostřelby, atletiky, ledního hokeje a národní házené. Oddíly zapojené do sportovních soutěží však neměli ani šanci začít, neboť již v říjnu došlo opět k celkovému uzavření všech sportovišť. 

V roce 2020 proběhla rekonstrukce staré parketové podlahy v tělocvičně, kterou provedla firma RENOSPORT Praha za částku 167 343 Kč. Dále byla přelakována podlaha v herně stolního tenisu, v hale byly nově instalovány na boční stěny nové koše na basketbal, určené k tréninkům pro mládež. Také byla provedena kompletní rekonstrukce plechové střechy na budově šaten na hřišti národní házené v částce 251 952 Kč. V hale byla zbudována nová nářaďovna oddílu basketbalu a posilovna s možností využití pro oddíly TJ.

 

 

LTC Humpolec

LTC Humpolec

V roce 2020 bylo odehráno celkem šest turnajů pro registrované hráče a čtyři pro neregistrované. V letní sezóně potvrdil výbornou formu Lukáš Chyba, který se stal vítězem krajského přeboru mužů a zajistil si tak účast na MČR v Ostravě.  Dařilo se i nejmenším, Tereza Šebístková ovládla krajský přebor babytenistek a rovněž postoupila na republiku. Družstvo minitenistů (A. Venc, P. Hofman, J. Mokrý a Š. Kavřík) pošesté dokázalo vyhrát v kraji. Velký úspěch zaznamenali babytenisté, kteří skončili celkově třetí v soutěži družstev. Bronz byl největším úspěchem, který LTC v této kategorii získal. Mládež svými výsledky dokazuje velmi dobrou úroveň trenérského snažení. Ostatní kategorie v soutěžích družstev odehrály zkráceným, nesestupovým a nepostupovým systémem na tři kola a o všechna místa.

Tradičně se nezapomnělo na organizování několika oblíbených akcí. Fido Cup po osmé přivítal mladší kategorii amatérů. Již po dvanácté se hráči z Humpolce a okolí sešli s dřevěnými raketami. Po devíti letech se tento oblíbený Retro turnaj konal na venkovních dvorcích a počasí vyšlo náramně. První místo obsadili Ladislav Jaroš a Filip Němec. Druzí skončili Filip Chmelař a Jan Podoba. Do pátého ročníku pro neregistrované - Bernard Tour se tento rok přihlásilo 26 dvojic, které své snažení zakončily na říjnovém závěrečném turnaji, jehož vítězi se stali veteráni a nejstarší účastníci František Pospíšil s Luďkem Brzoněm.

V průběhu roku bylo vylepšováno technické zázemí celého areálu. Byla provedena oprava tréninkové zdi, včetně povrchu a přístřešku na ukládání sezónních potřeb.

 

Automotoklub Zálesí

Automotoklub Zálesí

V březnu se konalo školení činovníků v Táboře, a také školení traťových komisařů v Praze. Prvním závodem roku byl Radeč cup, který se konal 27. června a vyznačoval se hojnou účastí jak závodníků, tak diváků. V červenci proběhly autokrosové závody v Poříčí. V tomto roce se rovněž uskutečnil Alfa cup, na který do areálu klubu přijelo 30 závodníků z celé Evropy. Tento závod proběhl ve velmi pohodové a přátelské atmosféře a za krásného počasí došlo i na představení jezdců. V Humpolci se konal další závod v srpnu, a to Mistrovství zóny střední Evropy. Přijelo na něj velké množství jezdců nejen z České republiky, ale i z celé Evropy. Byl to nejlepší závod sezony roku 2020, což potvrdily kladné ohlasy nejen od jezdců, ale i diváků a činovníků z autoklubu. Počasí přálo a divácká účast byla relativně velká.

Z důvodu pandemie coronaviru byly zrušeny závody Kosice cup, závody RC modelů a Bernard Cup.

Také v roce 2020 členové klubu realizovali různé brigády. I díky nim tak mohla být na konci roku zkolaudována nová hala, kterou dostavěli svépomocí.

 

Sportovní spolek Sportace, z. s.

Sportovní spolek Spotace, z.s

Organizace 8. ročníku Triatleta Humpolecka byla v roce 2020 stejně jako jiné hromadné akce částečně zasažena onemocněním COVID-19. Ať už na jaře, na podzim, nebo v zimě v období Vánoc, kdy celá země soustavně bojovala s koronavirem. Veškerá spolkem naplánovaná přátelská klání nicméně proběhla, za splnění přísných hygienických opatření, a nabídla nevšední sportovní zážitky, častokrát nepřejícímu počasí navzdory. Jmenovitě šlo o závody MTB Brunka, Běh kolem Orlíku, triatlon IRONieMAN Plačkov, MTB štafetový závod dvojic Vystrkovská 250 a cyklomaraton MTB Humpolecká 50. Obzvláště vypečené počasí čekalo na účastníky červnového Běhu kolem Orlíku i při zářijové MTB Humpolecká 50, kdy se navíc teplota vzduchu pohybovala na denním maximu 6 °C. Pořadatele ovšem potěšilo, že déšť a zima nehrály vůbec roli, protože všichni skalní běžci i bikeři si přišli na své, a to včetně nejmenších dětí. Závěrečný závod (Vá)Noční běh doznal vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci organizační změnu, a proto se nestartovalo hromadně, jak bývalo do té doby zvykem, ale každý zájemce si mohl trať proběhnout kdykoliv od Vánoc do Silvestra za tmy. Své výsledky pak s pořadateli nasdílel.

Triatletem 2020 se stal Petr Miláček z Ledče n. Sázavou a pomyslnou sportovní královnou humpolecká Andrea Stejskalová. Poprvé v roce 2020 byla vyhlášena i druhá a třetí místa v kategorii mužů i žen, takže na stupně vítězů dále vystoupali Pavel Prokůpek (2. místo "muži"), Luboš Novák (3. místo "muži") a Petra Váchová (2. místo "ženy") s Věrou Sochorovou (3. místo "ženy"). Všichni si odnesli krásné věcné ceny od sponzorů. Úhrnně se do celého sportovního podniku zapojilo 227 sportovců z našeho regionu.