TOPlist

Muzejní vycházky

Humpolec očima Jana Kamarýta

 24. ledna 2015 

V sobotu ve 14 hodin se zájemci o muzejní vycházku, která byla spojena s promítáním a přednáškou, sešli opravdu v nadočekávání velkém počtu - přes 100 lidí. Nejprve to vypadalo, že se ani nevejdeme do sálu - přednáška se konala v sále na Horním náměstí, který nemá tak velkou kapacitu, ale využití velkého sálu nebylo možné z důvodu konání výstavy RC modelů. Ale po dohodě s přednášejícími Mgr. Pavlem Holubem a Mgr. Zdeňkem Škrabánkem jsme se rozdělili na dvě skupiny a již to bylo "trochu schůdnější". První skupina vyrazila s P. Holubem na Zichpil, zastavili jsme se u tolerančního kostelíku, poté jsme pokračovali k židovské synagoze - zde nám neplánovaně umožnil pan Zmek vstup i dovnitř, a pokračovali jsme k budově dnešní policie. Krátká zastávka pak byla před kinem, dále u evangelického kostela, postupovali jsme Kamarytovou ulicí a přes Panský vrch zpět do muzea. Na každé zastávce jsme si od P. Holuba vyslechli opravdu zajímavé informace z historie.

Druhá skupina zatím naslouchala v muzeu Z. Škrabánkovi, který velmi poutavě hovořil např. o umístění domů v historickém Humpolci, o stávajících i zaniklých rybnících, starých soukenických domech, o jménech ulic a důležitých událostech - to vše za bohaté obrazové a fotografické projekce. Nechyběly ani staré historické mapy, kde jsme mohli sledovat vývoj a zástavbu Humpolce. Zhruba po jedné hodině se obě skupiny vyměnily, poslední posluchači se rozcházeli dlouho po 17. hodině.

Abychom se alespoň trochu zahřáli, byl k dispozici teplý čaj. Děkujeme všem za účast a přednášejícím za krásné odpoledne.

Více foto zde