TOPlist

Muzejní vycházky

Krajem zapomenutých studánek

 25. července 2020 

S letní muzejní vycházkou jsme se podívali do Mladých Bříšť a objevovali zdejší studánky. Necelá dvacítka účastníků se za krásného počasí vydala od místního kostela pod vední Pavla Koubka po naučné stezce Křížek v polích. Tu zřídil právě P. Koubek a jeho sdružení Zelené srdce, které se zabývá obnovou studánek a drobných památek v krajině. Na naučné stezce je 5 zastavení, které turisty seznamují s významem smírčích křížů a možností jejich záchrany.

 

Na konci naučné stezky se nachází Polní studánka, do níž stéká voda z okolních polí. V minulosti bývalo těchto studánek u polí mnohem více, koně a dobytek z nich mohli pít při těžké práci na polích.

Následně nás cesta zavedla do lesů, které ještě opravdu vypadají jako lesy. Tunelem z keřů jsme sestoupili do údolí a po překročení potůčku jsme se výstupem po lesní stezce dostali k Poustevníkově studánce, jejíž voda je pitná. Jméno získala po muži, který v jejím okolí podle pověsti přebýval.

 

Sestupy do údolí k tokům plných vody, jejich překonávání a opětovné zdolávání příkrých strání - taková byla další část naší cesty. Takto jsme přišli ke studánce, která nese jméno Rousinovská kašna. Podle legendy se okolo ní rozkládalo kvetoucí město, které však bylo prokleto a zkaměnělo a jako jediná památka na něj zůstala tato studánka.

 

Po návratu na cestu spojující Velký Rybník a Žirov nás čekal podstatně rovinatější pochod ke Studánce lesních skřítků, která byla poslední zastávkou na naší cestě. Poté jsme se vydali zpět do Mladých Bříšť ke kostelu, kam dorazilo 7 statečných, tedy ti, kteří zdolali celý tento, místy docela náročný, okruh.

Více fotografií najdete zde.