TOPlist

Muzejní vycházky

Otavožaty a památky v okolí

 26. srpna 2023 

V letním parnu se více než 20 účastníků této letní vycházky procházelo okolím řeky Želivky. Průvodcem byl pan Roman Kadlec z Otavožat. Právě v Otavožatech (části obce Senožaty) vycházka začínala. Sešli jsme se na zdejší návsi se zrekonstruovanou kapličkou. Naše první kroky vedly na severozápad od obce, na nejvyšší bod v okolí, na Zaječí vrch (497 m). Odkud se nám naskytl krásný rozhled do okolí, viděli jsme např. vrch Křemešník na jihu, na východě přes kopce a zbytky lesních porostů vykukovala věž kostela v Kalištích (rodiště hudebního skladatele Gustava Mahlera).

 

Poté jsme se vrátili zpět do Otavožat a z kopce jsme sestoupili až do údolí řeky Želivky, které je o více než 100 výškových metrů níže než Zaječí vrch. Přes silniční most jsme se přesunuli do další obce na naší trase – Miletína. Hned na kraji vesnice jsme se zastavili na místě, kde původně stávala roubená polygonální stodola, o jejíž historii a historii dalších podobných stodol v okolí jsme se dozvěděli z úst vedoucí humpoleckého muzea. Na půdorysu původní stodoly stojí dnes novostavba. U miletínské kapličky jsme si pověděli o dějinách obce.

  

Třetí a poslední obcí, kterou jsme během této vycházky navštívili, byly Lhotice. Naším cílem byl zdejší kostel a hřbitov a na tomto místě se nacházela asi největší koncentrace témat, o kterých zde průvodci vycházkou hovořili – od dřevěné zvonice (jejíž model se, stejně jako model výše zmíněné polygonální stodoly z Miletína, nachází v humpoleckém muzeu) přes náhrobky významných a zajímavých osobností (pochován je zde Oldřich Škroup, syn skladatele Františka Škroupa – autora hudby české národní hymny a náhrobní kámen připomíná letce RAF Josefa Dygrýna, jenž zemřel během 2. světové války) až k osobě stavitele Jana Santiniho-Aichla. Tento významný architekt totiž na počátku 18. století působil ve službách želivského opata a obce v okolí Želiva, včetně Lhotic, patřily do majetku kláštera. Právě ve Lhoticích měl Santini projektovat rezidenční palác pro opata v místech tzv. nové tvrze. A zřejmě z toho důvodu vznikly různé pověsti připisující stavbu nebo přestavbu téměř každé kaple a kostela v okolí tomuto geniálnímu staviteli.

 

Zde pak celá vycházka skončila, ale pro většinu účastníků to byla vlastně teprve polovina, protože museli dojít zpět do Otavožat ke svým dopravním prostředkům.

Více fotografií z vycházky najdete zde.