TOPlist

Muzejní vycházky

Ku městské hájovně a ještě dál

 27. dubna 2024 

Za krásného slunečného, ale větrného, počasí se na dvě desítky zájemců vydalo na jarní muzejní vycházku. Trasa tentokrát vedla v blízkém okolí města Humpolce a vedení vycházky se ujal historik a učitel Zdeněk Škrabánek. Začínalo se u vodojemu na jihlavské silnici, kde jsme se dozvěděli o historii vodovodu ve městě.

 

Odtud jsme se vydali cestou po rovině podle železniční tratě, načež se po chvíli razantně změnil ráz cesty a stoupali jsme do příkrého kopce. Naskytly se nám pěkné pohledy z výšky na město i daleko za něj. Po dalších pár metrech jsme z lesa vyšli na bysterskou silnici. Zde jsme si udělali zastávku u bývalé městské hájovny, kam humpolečtí občané chodili na výlety už před více než 100 lety.

 

Po překročení jihlavské silnice a kolem nynější hájovny jsme pokračovali k místu zvanému "U sv. Václava", kde se snad kdysi měla nacházet dnes již několik staletí zaniklá ves Dobrá i s kostelíkem. K nalezení přesného místa, kde vesnice stála, však bude třeba důkladný archeologický výzkum.

 

Z tohoto místa jsme pak už jen pozvolna klesali do Plačkova k místnímu rybníku Pařezáči. Ten byl jako přírodní koupaliště před dvěma lety revitalizován. Zde byla vycházka ukončena.

Více fotografií najdete zde.