TOPlist

Edukační programy

Edukační programy nejen pro školy

NABÍDKA EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ NEJEN PRO ŠKOLY

Prohlídka expozic s výkladem

Antropologická (biologie člověka, vývoj pravěkého člověka, věda antropologie, život dr. Aleše Hrdličky, indiáni)

Termín:               celoročně, po předchozím objednání

Kategorie:            základní školy 1. a 2. stupeň, střední školy

Délka programu:  45 – 90 minut, zakončeno pracovním listem

Cena:                  40,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (2 osoby na skupinu)

Výklad i pracovní listy jsou přizpůsobeny stupni školy, v případě potřeby je možné prohlídku objednat i v pondělí.

Pro letní tábory lze objednat program „Indiáni“ - výklad, pracovní list, výroba čelenek, omalovánky...

Po komentované prohlídce dané expozice je ve zbývajícím čase možnost prohlédnout si i další části muzea.

 

Objednávat se můžete na tel. 565532115 nebo e-mailem muzeum@infohumpolec.cz.