TOPlist

Exponát měsíce / Z muzejních sbírek

petrovická zvonice - srpen 2020

petrovická zvonice
 
Na tento měsíc jsme pro vás vybrali exponát, který tak trochu souvisí s prázdninami a s nimi spojenými výlety. Můžete se tedy vydat do nedaleké obce Petrovice a podívat se tam na starobylou dřevěnou zvonici. Podle ní totiž vznikl model, který zdobí národopisnou expozici. Vytvořil ho bývalý učitel a muzejní pracovník Vincenc Kameš.

„Tichá obec Petrovice vyznačuje se starobylou dřevěnou kapličkou u vozové cesty nedaleko školy. V humpoleckém okrese zachovaly se pouze dvě takovéto zvonice. První je zvonice ve Lhotici Šádové, druhá zvonička v Petrovicích. Čtyřboká petrovická zvonice stojí na plochých kamenech, které nahrazují podezdívku. Na kamenech spočívá základní kříž z trámů silných 22 cm. Do kříže postaveny jsou v dlabech hlavní nosné sloupy 3,60 m vysoké, jež opřeny jsou z obou stran jednoduchými oporami. Hlavní sloup s oporami tvoří paprsek. Mimo to zpevňuje každý nosný sloup petrovické zvoničky postranní opora. V delších oporách jsou záseky, jimiž probíhají do výše 4 svislé sloupy, v horní třetině pobité prkny, jež tvoří tak 4 boky jehlancové věžičky se sešlým křížkem. Každý tento sloup opřen je párem opor, které s postranními oporami nosných sloupů nesou krytinu střechy chránící vazbu základů před povětrnostní nepohodou. Vrchní konce bočních i nosných sloupů jsou spojeny vodorovnými příčkami, na nichž spočívají krůvky vrchní stříšky.

Neumělý zvonek ze železné litiny bez nápisu a data ulil prý domácí kovář Městka z chalupy č. 17. Petrovický zvonek jest tedy předchůdcem poválečných zvonů ocelových, které někde nedostatečně nahrazují zvony z dražší zvonoviny. Spodek stavby z dubových trámů vlhkostí hnil, a proto došlo k jeho obnově před 28 lety, dubová kostra však je původní. Petrovičtí občané soudí, že jejich kaplička stojí nejméně 400-500 let. Jejich úcta k starobylé stavbě je zárukou, že se postarají, aby se dochovala neporušena i jejich potomkům.”

Zálesí, ročník VIII, rok 1926-27, str. 91

Autor článku: Vincenc Kameš

 

Vincenc Kameš

Narodil se roku 1866 v Senožatech, kde chodil do obecné školy. Pak následovala studia gymnázia v Pelhřimově a učitelského ústavu v Hradci Králové. V roce 1885 nastoupil své první učitelské místo v Herálci a po 5 letech začal učit na chlapecké škole v Humpolci, kde působil 34 let až do roku 1926. Zároveň také od roku 1892 vyučoval na humpolecké živnostenské škole pokračovací až do roku 1934. Významná byla i jeho mimoškolní činnost, byl u zrodu Kampeličky – spořitelního spolku učitelského, členem dobrovolných hasičů, vedl městskou knihovnu a činný byl i ve spolku Čech a Lech.

Patřil k zakládajícím členům Muzejní společnosti pro okres humpolecký, aktivně se věnoval sbírkotvorné činnosti a vytvořil mnoho přesných modelů typických selských staveb z Humpolecka, čímž zachytil mizející architekturu zdejšího kraje. Zemřel v roce 1951.

 
 

 

článek vyšel v srpnovém čísle Zálesí 2020 (57. ročník)