TOPlist

O muzeu

Muzeum dr. Aleše Hrdličky nese jméno humpoleckého rodáka, světoznámého antropologa dr. Aleše Hrdličky. Bylo založeno roku 1895 s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující oblast českého Horácka. Z sebraných předmětů vznikla první národopisná expozice. V roce 1969 byla v muzeu u příležitosti celostátních oslav 100. výročí narození dr. Aleše Hrdličky otevřena antropologická expozice a ve městě byl k této příležitosti uspořádán I. mezinárodní antropologický kongres, na který se sjeli vědci z celého světa. Malé národopisné muzeum tak vešlo ve známost široké laické i odborné veřejnosti také jako muzeum antropologické.

Za poslední léta prodělalo muzeum mnoho výrazných změn, které přivítají hlavně návštěvníci: Národopisná expozice byla kompletně zrekonstruována a sestavena do několika tématických celků (2002), byly také zrestaurovány a nově vystaveny sbírkové předměty z depozitářů. Vznikla nová Hrdličkova a "indiánská" expozice (2007) a v roce 2009 byla pro nejmenší návštěvníky muzea otevřená pohádková Expozice loutek. 
V muzeu také vznikla stálá výstava minerálů z lokalit blízkých i vzálených Humpolci. Tato výstava se již potřetí rozšiřovala díky stále novým nálezům místních mineralogů. Výstava je hojně navštěvována především studenty a odborníky z oblasti mineralogie.
V podzemí výstavního sálu na Dolním náměstí byla otevřena expozice pekelníků, čertů a Luciferů s názvem Peklo. Keramické figuríny rozverných, veselých, zlostných i mazaných čertů vyrobili žáci výtvarného oboru místní Základní umělecké školy Gustava Mahlera. Národopis v roce 2014 volně doplnila expozice s názvem Jak se žilo, jak se šilo, která seznamuje návštěvníky s prací švadlen a ševců v letech minulých.
V letech 2017 až 2019 probíhala rekonstrukce antropologické a Hrdličkovy (pracovna a indiánská vesnička) expozice. Koncem května 2019 byly v rámci muzejní noci otevřeny veřejnosti jako jeden celek.

Od roku 2011 má Muzeum dr. A. Hrdličky bezbariérový přístup.