TOPlist

VÝSTAVY A AKCE ONLINE

Masopust

Letošní masopust sice bude jiný, my jsme na něj ale určitě nezapomněli. Masopustní tradice, zajímavosti i masky vám zprostředkujeme pomocí sociálních sítí a webu. Všechny texty si můžete také přečíst na některých výlepových plochách po městě a vývěsních tabulích u muzea a infocentra. Nezapomeňte také u muzea a infocentra nakouknout do oken...

Masopustní videoIlustrace: Karel Svolinský, In: PLICKA, Karel – VOLF, František: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách – Zima, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960